Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju. PN 304

Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju. PN 304

1 opinia

Redakcja:

Andrzej Rapacz

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

22,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Istotne miejsce turystyki we współczesnym świecie oraz dalszy wzrost jej znaczenia gospodarczego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym na przełomie XX i XXI wieku powoduje, że jest ona ważnym obszarem badawczym m.in. nauk ekonomicznych. W badaniach tych podejmuje się między innymi tematykę popytu i podaży turystycznej, funkcjonowania podmiotów gospodarki turystycznej, polityki turystycznej, marketingu w turystyce, konkurencji obszarów recepcji ruchu turystycznego. Dzięki prezentowanym wynikom badań można lepiej poznać zmiany i tendencje występujące na rynku turystycznym w sferze zarówno popytu, jak i podaży, a tym samym podejmować działania odpowiadające na nowe zadania jednostki gospodarki turystycznej oraz przystosowujące obszary przyciągające turystów. Chodzi o stworzenie w tych ostatnich ładu przestrzenno-gospodarczego warunkującego osiągnięcie i utrzymanie wysokiej pozycji konkurencyjnej, a jednocześnie zagwarantowanie turystom możliwie pełnej satysfakcji z pobytu i proponowanych im usług. Wśród potencjalnych turystów pojawiają się nowe potrzeby, których zaspokojenie wymaga śledzenia zmian i tendencji występujących w konsumpcji turystycznej. Odpowiedzią na te zmiany muszą być przemyślane działania nie tylko usługodawców w turystyce, lecz także władz lokalnych odpowiedzialnych za rozwój turystyki w konkretnej przestrzeni geograficznej. Wskazuje to na złożoność i rozległość problematyki funkcjonowania rynku turystycznego, gospodarki turystycznej oraz obszarów recepcji turystycznej.

Przedkładana publikacja prezentuje artykuły, których autorzy podejmują analizę wybranych zagadnień związanych z rynkiem turystycznym i turystyką. Wśród zagadnień, które stały się przedmiotem zainteresowania badawczego autorów niniejszego opracowania, można wymienić między innymi:

• problematykę aktywności turystycznej młodzieży,
• kwestie dotyczące rozwoju turystyki społecznej w Polsce i możliwości jej finansowania,
• zagadnienia związane z zachowaniami konsumentów na rynku turystycznym,
• tematykę zmian i nowych trendów w turystyce polskiej i europejskiej,
• problematykę rozwoju turystyki edukacyjnej,
• zagadnienia odnoszące się do roli samorządu lokalnego w stymulowaniu rozwoju
turystyki w aspekcie kształtowania popytu turystów oraz podaży usług w
obszarze recepcji.

Prezentowane w niniejszej publikacji artykuły są efektem własnych badań ich autorów, a zawarte w nich konkluzje mogą stać się przyczynkiem do dyskusji nad poruszanymi w opracowaniu zagadnieniami. Zamysłem autorów publikacji jest
zapoznanie czytelników z aktualnymi trendami i tendencjami występującymi na rynku turystycznym w Polsce oraz wzbogacenie wiedzy na temat funkcjonowania polskiej turystyki i branży turystycznej.


Liczba stron392
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-366-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Matylda Awedyk, Maciej Makarewicz, Justyna Weltrowska, Indywidualne city break jako reprezentacyjny trend turystyki europejskiej w XXI wieku 11 Matylda Awedyk, Sandra Starczewska, Justyna Weltrowska, Rynek prywatnych apartamentów jako uzupełnienie oferty hotelarskiej w Poznaniu     19
  Agata Balińska, Konkurencyjność Polski Wschodniej jako destynacji turystycznej w ocenie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGGW     29
  Katarzyna Biełuszko, Oczekiwania klientów hotelowych dotyczące cen w Internecie a działania hoteli na rynku elektronicznej dystrybucji     40
  Krzysztof Celuch, Rola jednostek Convention Bureau w marketingu regionów turystycznych w Polsce     50
  Ewa Dziedzic, Polityka kulturalna władz miejskich a rozwój turystyki     60
  Piotr Gryszel, Wielokulturowość Dolnego Śląska jako produkt edukacyjnej turystyki kulturowej     69
  Mikołaj Jalinik, Perspektywy rozwoju gospodarstw agroturystycznych na obszarze Puszczy Białowieskiej     78
  Małgorzata Januszewska, Daria E. Jaremen, Elżbieta Nawrocka, Rola turystyki społecznej w równoważeniu konsumpcji turystycznej     90
  Mirosław Januszewski, Zróżnicowanie aktywności turystycznej młodzieży uczącej się w powiecie wałbrzyskim     103
  Anna Jęczmyk, Magdalena Maćkowiak, Lokalne grupy działania jako przykład współpracy sieciowej sprzyjającej tworzeniu produktu turystycznego     114
  Zygmunt Kruczek, Znaczenie szlaków kulturowych dla rozwoju turystyki edukacyjnej     124
  Magdalena Maćkowiak, Anna Jęczmyk, Strategia hands-on activity w turystyce wiejskiej i jej wykorzystanie w tworzeniu edukacyjnych produktów turystycznych     134
  Beata Madras-Majewska, Janusz Majewski, Apiturystyka jako forma turystyki edukacyjnej     144
  Janusz Majewski, Marcin Idzik, Regionalne zróżnicowanie aktywności turystycznej Polaków     153
  Andrej Malachovský, Simona Murínová, Cestovný ruch na Slovensku v kontexte vývoja v Európe     163
  Barbara Marciszewska, Turystyka edukacyjna – kontekst społeczny i ekonomiczny     174
  Mirosław Marczak, Branding w turystyce – przykłady wykorzystania przez narodowe organizacje turystyczne w wybranych krajach     182
  Izabela Michalska-Dudek, Pojęcie, rodzaje i motywy lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych     191
  Agnieszka Niezgoda, Prosument na rynku turystycznym – próba zdefiniowania     203
  Stefan Nowak, Struktura finansowania działalności lokalnych organizacji turystycznych     211
  Katarzyna Orfin, Rola platform internetowych w działaniach promocyjnych jednostek terytorialnych w zakresie turystyki     220
  Eugenia Panfiluk, Analiza ekonomicznych wyników działalności inwestycyjnej w sektorze turystycznym. Studium przypadku województwa podlaskiego     230
  Renata Przeorek-Smyka, Determinanty prawne zrównoważonego rozwoju turystyki w Unii Europejskiej i w Polsce. Wybrane problemy     241
  Sławomir Pytel, Grzegorz Jankowski, Wpływ migracji osób starszych na rynek pracy w obszarach atrakcyjnych turystycznie w Polsce     253
  Andrzej Rapacz, Możliwości finansowania rozwoju turystyki społecznej w Polsce     264
  Kristína Šambronská, Daniela Matušíková, Anna Šenková, Measuring service quality of hotel establishments on the base of GAP model with emphasis of dimension of service reliability     274
  Renata Seweryn, Agata Niemczyk, Targi jako platforma bezpośredniej komunikacji branżowej (w świetle opinii zwiedzających Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2012)     283
  Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska, Popyt na rynku turystyki wiejskiej w Polsce w świetle badań empirycznych     291
  Aleksandra Spychała, Sylwia Graja-Zwolińska, Specyfika turystyki edukacyjnej na obszarach chronionych. Studium przypadku polskich parków narodowych     304
  Monika Staszek, Teresa Brzezińska-Wójcik, Andrzej Świeca, Analiza ofert polskich touroperatorów na sezon 2012/2013 na podstawie turystyki wyjazdowej do Tunezji – jednego z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych     314
  Adam R. Szromek, Wskaźniki funkcji turystycznej i ich współzależność z innymi wskaźnikami ekonomicznymi na przykładzie polskiej gospodarki w latach 2000-2010     325
  Rajmund Tomik, Andrzej Hadzik, Motywy uprawiania turystyki aktywnej przez studentów     339
  Andrzej Tucki, Ewa Skowronek, Renata Krukowska, Ocena postaw społeczności lokalnej do rozwoju turystyki na przykładzie zwierzyńca     347
  Piotr Zawadzki, City placement jako element promocji produktu turystycznego miast     358
  Artur Zieliński, Krzysztof Czerwiński, Atrakcyjność turystyczna Buska-Zdroju w opinii jego mieszkańców     368
  Artur Zieliński, Krzysztof Czerwiński, Ponidzie jako przykład przestrzeni o szerokich możliwościach rozwoju turystyki edukacyjnej     379
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia