Polityka ekonomiczna. PN 307

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

35,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Oddajemy Państwu do rąk publikację Polityka ekonomiczna, która została wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Poszczególne jej części stanowią dorobek pracowników naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Zawarte w niej opracowania odnoszą się do wieloaspektowego spektrum zagadnień naukowo-badawczych związanych z polityką ekonomiczną zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. Poszczególni autorzy prezentują tu wyniki swoich badań teoretycznych i empirycznych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i działalności sektora MSP, czynników wzrostu poziomu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, polityki państwa w obszarze rynku energii i rynku pracy, a także polityki proeksportowej.

Publikacja zawiera ponadto opracowania poruszające kwestie dotyczące funkcjonowania przemysłu przetwórczego, rozwoju produkcji rolnej i obszarów wiejskich, problematyki integracji europejskiej i absorpcji funduszy europejskich, polityki regionalnej i lokalnej, rozwoju turystyki oraz efektywności edukacji.


Liczba stron730
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-390-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     13
  
  Franciszek Adamczuk, Produkty tradycyjne i regionalne i ich wykorzystanie w promocji regionu     15
  Ewa Badzińska, Perspektywy i bariery rozwoju firm spin-off w Polsce     25
  Agnieszka Baer-Nawrocka, Arkadiusz Sadowski, Polityczne i strukturalne czynniki wpływające na przemiany w rozmieszczeniu produkcji trzody chlewnej w krajach Unii Europejskiej     35
  Agnieszka Barczak, Wykorzystanie metody programowania liniowego do oceny procesu produkcyjnego grup gospodarstw wybranych typów rolniczych     45
  Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Odległość gmin wiejskich województwa mazowieckiego od głównych ośrodków gospodarczych a ich poziom przedsiębiorczości     56
  Alicja Bonarska-Treit, Turystyka szansą rozwoju lokalnego     65
  Agnieszka Borowska, Wykorzystanie środków w ramach krajowych programów wsparcia pszczelarstwa w Polsce     77
  Anna Czech, Bezpieczeństwo energetyczne Polski a odnawialne źródła energii     92
  Małgorzata Dolata, Pozycja konkurencyjna obszarów wiejskich Polski Wschodniej z punktu widzenia ich wyposażenia w infrastrukturę gospodarczą     100
  Monika Fabińska, Wybrane czynniki kapitału regionalnego determinujące rozwój firm z sektora włókienniczo-odzieżowego z województwa łódzkiego     109
  Mateusz Folwarski, Wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych rady dyrektorów największych amerykańskich banków przed i po kryzysie finansowym     121
  Małgorzata Fronczek, Charakter wymiany handlowej Polski z zagranicą po 1990 roku     132
  Hanna Godlewska-Majkowska, Agnieszka Komor, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego w Polsce i w Europie     142
  Marcin Gospodarowicz, Sektor mikroprzedsiębiorstw w Polsce i jego wsparcie ze środków UE w latach 2007-2011     152
  Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak, Polski sektor rolny a cyfryzacja – przykład i bariery realizacji projektu wdrażającego technologie informatyczne     165
  Sylwia Guzdek, Znaczenie instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2012     176
  Barbara Hadryjańska, Umacnianie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie sektora rolno-spożywczego     190
  Sławomira Hajduk, Instrumenty ekonomiczne zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym     201
  Mariusz Hamulczuk, Asymetria w transmisji cen w łańcuchu żywnościowym. Przykład cen drobiu w Polsce     212
  Tomasz Holecki, Joanna Woźniak-Holecka, Agata Bocionek, Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym na podstawie decyzji organu wykonawczego samorządu terytorialnego     224
  Grażyna Karmowska, Zróżnicowanie rozwoju powiatów województwa zachodniopomorskiego     233
  Wojciech Kisiała, Bartosz Stępiński, Analiza zróżnicowania przestrzennego absorpcji funduszy Unii Europejskiej przez samorządy terytorialne w Polsce     247
  Joanna Kizielewicz, Polityka gospodarcza rządu i Unii Europejskiej wobec regionów nadmorskich i jej wpływ na rozwój turystyki morskiej w Polsce     257
  Ewa Kołoszycz, Dochody typowych gospodarstw mlecznych w UE w 2011 roku     270
  Sylwester Kozak, Efektywność zakładów ubezpieczeń na życie w Polsce w latach 2002-2011. Czy wielkość i własność zagraniczna zakładów mają znaczenie?     280
  Mariusz Kudełko, Ocena zasadności budowy elektrowni systemowych wykorzystujących nowe złoża węgla brunatnego     292
  Anetta Kuna-Marszałek, Strategie ekologiczne przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych     305
  Piotr Laskowski, Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST- PARK”     317
  Wojciech Leoński, Zewnętrzne bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce     330
  Edyta Łyżwa, Olga Braziewicz-Kumor, Współpraca przedsiębiorstw przemysłowych z innymi uczestnikami rynku w zakresie działalności innowacyjnej     341
  Agnieszka Malkowska, Strategia rozwoju Euroregionu Pomerania a budowa konkurencyjnego regionu przygranicznego     353
  Arkadiusz Malkowski, Wschodnia granica Polski. Od peryferii i izolacji do współdziałania     363
  Grażyna Mańczak, Ocena polityki proeksportowej w Polsce     373
  Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz, Analiza nakładów pracy w gospodarstwach rolnych w 2010 roku w porównaniu do 2002 roku     384
  Dominika Mierzwa, Zastosowanie modelu multiplikacyjnej analizy dyskryminacji w ocenie spółdzielczych przedsiębiorstw mleczarskich     396
  Andrzej Miszczuk, Nowe podejście do regionalnego planowania strategicznego (na przykładzie województwa podkarpackiego)     408
  Zbigniew Mongiało, Michał Świtłyk, Analiza współczynników efektywności uczelni publicznych     420
  Anna Oleńczuk-Paszel, Monika Śpiewak-Szyjka, Gospodarowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości a dochody województwa     431
  Piotr Podsiadło, Zagadnienie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa     442
  Halina Powęska, Cel przekraczania granicy uczestników handlu przygranicznego a struktura towarowa transgranicznych zakupów na pograniczu polsko-ukraińskim     454
  Zdzisław W. Puślecki, Nowe zjawiska we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej w warunkach perspektywy budżetowej na lata 2014-2020     465
  Bogusława Puzio-Wacławik, Samozatrudnienie w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce     477
  Małgorzata Raczkowska, Spółdzielczość socjalna w Polsce     489
  Joanna Rogalska, Świętokrzyskie jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci polityki regionalnej     502
  Iga Rudawska, Sieć jako pośrednia forma koordynacji gospodarczej na przykładzie zintegowanej opieki zdrowotnej     513
  Robert Rusielik, Determinanty efektywności technicznej produkcji żywca wołowego w Europie i na świecie w roku 2011     522
  Karolina Sienkiewicz, Karta Praw Studenta a sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy     534
  Agnieszka Skoczylas-Tworek, Audyt jako narzędzie optymalizacji zarządzania przedsiębiorstwem w dobie kryzysu ekonomicznego     546
  Katarzyna Skorupińska, Niezwiązkowe formy reprezentacji pracowników w polskim systemie stosunków przemysłowych     557
  Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Determinanty niezależności komitetu wynagrodzeń w bankach w Polsce     569
  Jerzy Sokołowski, Optymalizacja wyboru oferty turystycznej przez klienta przy wykorzystaniu portalu internetowego holidaycheck     581
  Małgorzata Sosińska-Wit, Karolina Gałązka, Ocena stopnia wykorzystania pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowych     590
  Marcin Stępień, Elementy zasad podatkowych w aspekcie polskiego systemu podatkowego     602
  Maciej Szczepankiewicz, Potencjał innowacyjny polskich parlamentarzystów     612
  Magdalena Ślebocka, Aneta Tylman, Rola funduszy unijnych w finansowaniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie gmin województwa łódzkiego     623
  Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Aktywność innowacyjna a wielkość przedsiębiorstw w systemie przemysłowym małopolski     633
  Dariusz Urban, Gospodarka polska jako miejsce inwestycji z perspektywy wybranych państwowych funduszy majątkowych – przyczynek do badań empirycznych     644
  Piotr Urbanek, Polityka wynagradzania kadry kierowniczej w polskich bankach publicznych na przykładzie spółek indeksu WIG20     654
  Adam Wasilewski, Użytki rolne a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce     667
  Anetta Waśniewska, Aktywność społeczna i ekonomiczna stowarzyszeń i fundacji – wybrane zagadnienia na podstawie przeprowadzonych badań     678
  Marek Wigier, Sytuacja ekonomiczna przetwórstwa spożywczego w Polsce w okresie członkostwa w UE – stan i perspektywy     688
  Edward Wiśniewski, Efekty skali w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego     700
  Urszula Zagóra-Jonszta, Ruch spółdzielczy i działalność Franciszka Stefczyka     710
  Katarzyna Żak, Diagnoza poziomu innowacyjności polskiej gospodarki     721
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia