Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

58,46  79,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 79,00 zł (-26%)

Najniższa cena z 30 dni: 47,40 zł  


58,46

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Obciążenia według Eurokodów – teoria i praktyka!


Pierwsza w kraju publikacja, w której uwzględniono praktycznie wszystkie aktualne normy obciążeniowe niezbędne do stosowania na etapie projektowania obiektów budowlanych.


Książka jest niezbędnym wstępem i podstawą do projektowania wszelkich konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Dotyczy zagadnień określonych w Eurokodzie 1 – obciążeń. Uwzględnia najnowsze normy europejskie, w tym Eurokod 1990.


Zostały w niej omówione:


– podstawowe definicje związane z obciążeniami,
– metodologia definiowania obciążeń w wybranych inżynierskich programach komputerowych,
– wprowadzenie do Eurokodów obciążeniowych oraz charakterystyka norm,
– oddziaływania stałe oraz zmienne, oddziaływania śniegiem, wiatrem, termiczne, obciążenia oblodzeniem i oddziaływania wyjątkowe,
– oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.


Wydanie drugie uzupełniono o rozdział zawierający informacje dotyczące polskich norm z lat 1923–2010, a więc sprzed wprowadzenia Eurokodów. Skorzystają z niego projektanci, którzy będą dokonywać oceny stanu technicznego istniejących konstrukcji wybudowanych przed 2010 r.


Książka zawiera przykłady obliczeniowe wynikające z wieloletniej praktyki projektowej i eksperckiej autorki. Są też podane przykłady katastrof budowlanych, których jedną z przyczyn było nieuwzględnienie danego obciążenia.


Publikacja przeznaczona dla studentów budownictwa i architektury oraz ich wykładowców, a także projektantów oraz inżynierów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia ujęte w nowych normach. Pewne elementy mogą być wykorzystywane przez projektantów maszyn i urządzeń (np. żurawi wieżowych, urządzeń energetycznych) oraz inżynierów kierunków pokrewnych dla budownictwa (jak inżynieria środowiska, instalacje sanitarne).


Rok wydania2014
Liczba stron440
KategoriaBudownictwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17689-1
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp, czyli „pluralitas non est ponenda sine necessitate” XI
  Bibliografia do wstępu XIII
  Wykaz skrótów XV
  Wykaz oznaczeń XVII
  
  1. Podstawowe informacje o obciążeniach    1
  
  1.1. Powtórka z matematyki i fizyki    1
  1.2. Ogólna charakterystyka obciążeń    5
  1.2.1. Klasyfikacja obciążeń działających na konstrukcje    7
  1.2.2. Charakterystyka wybranych obciążeń    8
  1.3. Ścieżki obciążeń    11
  1.4. Przeliczanie obciążeń    13
  1.5. Obciążenia dynamiczne    22
  1.6. Niezawodność konstrukcji, kombinacje i współczynniki bezpieczeństwa    24
  1.6.1. Rodzaje obciążeń i współczynniki bezpieczeństwa    26
  1.6.2. Kombinacje obciążeń    29
  1.6.3. Klasy niezawodności    33
  1.7. Przykłady do rozdziału 1    34
  Bibliografia do rozdziału 1    57
  
  2. Metodologia definiowania obciążeń w inżynierskich programach komputerowych    58
  
  Przykłady do rozdziału 2    64
  
  3. Oddziaływania na konstrukcje według Eurokodu 1    67
  
  Bibliografia do rozdziału 3    69
  
  4. Obciążenia stałe według normy PN-EN 1991-1-1    70
  
  4.1. Uwagi ogólne    70
  4.2. Sytuacje obliczeniowe    72
  4.3. Ciężar objętościowy materiałów budowlanych    73
  4.4. Ciężar własny elementów konstrukcyjnych    75
  4.5. Przykłady do rozdziału 4    76
  Bibliografia do rozdziału 4    85
  
  5. Obciążenia zmienne według normy PN-EN 1991-1-1    86
  
  5.1. Uwagi ogólne    86
  5.2. Obciążenia użytkowe w budynkach – podział na kategorie    88
  5.2.1. Powierzchnie mieszkalne, socjalne, handlowe i administracyjne    88
  5.2.2. Powierzchnie składowania i działalności przemysłowej    94
  5.2.3. Obciążenia wózkami widłowymi    97
  5.2.4. Obciążenia ściankami działowymi    98
  5.2.5. Obciążenia poziome barier i ścian rozgraniczających    98
  5.2.6. Obciążenia ruchem pojazdów    100
  5.3. Redukcja obciążeń dla stropów i poddaszy, słupów i ścian    101
  5.4. Obciążenia użytkowe w innych przepisach i normach    102
  5.5. Przykłady do rozdziału 5    103
  5.6. Uwagi    107
  Bibliografia do rozdziału 5    107
  
  6. Oddziaływania na konstrukcję w warunkach pożaru według normy PN-EN 1991-1-2    109
  
  6.1. Uwagi ogólne    109
  Bibliografia do rozdziału 6    113
  
  7. Obciążenia śniegiem według normy PN-EN 1991-1-3    114
  
  7.1. Uwagi ogólne    114
  7.2. Sytuacje obliczeniowe    117
  7.3. Obciążenie śniegiem gruntu    119
  7.3.1. Wartości charakterystyczne obciążenia śniegiem    119
  7.3.2. Wyjątkowe obciążenie śniegiem gruntu    122
  7.4. Obciążenie śniegiem dachów    122
  7.4.1. Współczynniki kształtu dachów jednopołaciowych    129
  7.4.2. Współczynniki kształtu dachów dwupołaciowych    129
  7.4.3. Współczynniki kształtu dachów wielopołaciowych    130
  7.4.4. Współczynniki kształtu dachów walcowych    131
  7.4.5. Współczynniki kształtu dachów bliskich i przylegających do wyższych budowli    132
  7.5. Obciążenia miejscowe    135
  7.5.1. Zaspy śnieżne przy występach i przeszkodach    135
  7.5.2. Zaspy śnieżne przy attykach    136
  7.5.3. Studium przypadku – katastrofa dachu budynku handlowego w Gdańsku    137
  7.5.4. Nawisy śnieżne na krawędzi dachu    138
  7.5.5. Obciążenie śniegiem barierek przeciwśnieżnych i innych przeszkód    139
  7.6. Ciężar objętościowy śniegu    140
  7.7. Wyznaczenie obciążenia śniegiem w zależności od okresu powrotu    141
  7.8. Przykłady do rozdziału 7    142
  7.9. Uwagi    147
  Bibliografia do rozdziału 7    148
  
  8. Obciążenia wiatrem według normy PN-EN 1991-1-4    150
  
  8.1. Uwagi ogólne    150
  8.2. Sytuacje obliczeniowe    155
  8.3. Modelowanie obciążenia wiatrem    155
  8.4. Prędkość i ciśnienie wiatru    157
  8.4.1. Bazowa prędkość wiatru i ciśnienie prędkości     157
  8.4.2. Wpływ kategorii terenu    159
  8.4.3. Turbulencje    163
  8.4.4. Wartość szczytowa ciśnienia prędkości    164
  8.5. Obciążenie wiatrem    167
  8.5.1. Ciśnienie wiatru na powierzchnie    168
  8.5.2. Współczynniki ciśnienia    168
  8.5.3. Siły oddziaływania wiatru na całą konstrukcję    185
  8.6. Wyznaczenie obciążeń wiatrem w zależności od okresu powrotu    196
  8.7. Obciążenie wiatrem elementów oblodzonych    197
  8.8. Przykłady do rozdziału 8    198
  8.9. Uwagi    207
  Dodatek do rozdziału 8    209
  Bibliografia do rozdziału 8    213
  
  9. Obciążenia termiczne według normy PN-EN 1991-1-5    215
  
  9.1. Uwagi ogólne    215
  9.2. Sytuacje obliczeniowe    220
  9.3. Składowe oddziaływań    220
  9.4. Zmiany temperatury w budynkach    221
  9.5. Zmiany temperatury w obiektach przemysłowych    226
  9.6. Obciążenia termiczne w zależności od okresu powrotu    228
  9.7. Przykłady do rozdziału 9    230
  9.8. Uwagi    235
  Bibliografia do rozdziału 9    236
  
  10. Obciążenia w czasie wykonywania konstrukcji według normy PN-EN 1991-1-6    238
  
  10.1. Uwagi ogólne    238
  10.2. Sytuacje obliczeniowe    241
  10.3. Okresy powrotu oddziaływań wykonawczych    246
  10.4. Klasyfikacja oddziaływań    250
  10.5. Oddziaływania inne niż wykonawcze    255
  10.5.1. Ciężar własny    255
  10.5.2. Oddziaływania na skutek sprężania i odkształceń wstępnych    255
  10.5.3. Efekty temperatury, skurczu i hydratacji    256
  10.5.4. Obciążenie wiatrem    256
  10.5.5. Obciążenia śniegiem i oblodzeniem    263
  10.5.6. Obciążenia spowodowane wodą    263
  10.5.7. Oddziaływania geotechniczne    264
  10.6. Obciążenia wykonawcze    268
  10.6.1. Charakterystyka ogólna    268
  10.6.2. Obciążenia wykonawcze w czasie układania betonu    272
  10.7. Obciążenia w czasie zmian, przebudowy i burzenia    274
  10.8. Przykłady do rozdziału 10    276
  10.9. Uwagi    288
  Bibliografia do rozdziału 10    290
  
  11. Obciążenia wyjątkowe według normy PN-EN 1991-1-7    293
  
  11.1. Uwagi ogólne    293
  11.2. Sytuacje obliczeniowe    300
  11.2.1. Rozważane strategie    300
  11.2.2. Strategie oparte na ograniczaniu zasięgu miejscowego    304
  11.3. Stężenia poziome i pionowe    307
  11.4. Uderzenia    313
  11.4.1. Uderzenia spowodowane pojazdami    313
  11.4.2. Uderzenia spowodowane podnośnikami widłowymi i helikopterami     318
  11.4.3. Uderzenia spowodowane wykolejeniem pociągów oraz ruchem statków    319
  11.5. Eksplozje wewnętrzne    320
  11.5.1. Eksplozje pyłów    323
  11.5.2. Eksplozje gazu ziemnego    325
  11.5.3. Detonacje w tunelach    326
  11.6. Ocena ryzyka    326
  11.7. Przykłady do rozdziału 11    328
  11.8. Uwagi    330
  Bibliografia do rozdziału 11    331
  
  12. Obciążenie oblodzeniem według normy PN-EN 1993-3-1    333
  
  12.1. Uwagi ogólne    333
  12.2. Stan prawny    335
  12.3. Zasady określania obciążenia oblodzeniem    335
  12.4. Obciążenie oblodzeniem w kombinacjach obciążeń    339
  12.5. Przykłady do rozdziału 12    341
  12.6. Uwagi    342
  Bibliografia do rozdziału 12    342
  
  13. Obciążenia w ujęciu historycznym    344
  
  13.1. Uwagi ogólne    344
  13.2. Ogólna charakterystyka historycznych norm obciążeniowych i ich zmiany w czasie    345
  13.2.1. Okres przedwojenny    346
  13.2.2. Okres po II wojnie światowej    348
  13.2.3. Czasy współczesne    352
  13.3. Bezpieczeństwo konstrukcji – kombinatoryka    352
  13.4. Obciążenia stałe dawniej i dziś    358
  13.4.1. Ściany i mury    366
  13.4.2. Stropy    368
  13.4.3. Dźwigary    368
  13.4.4. Czasy współczesne    368
  13.5. Obciążenia zmienne dawniej i dziś    370
  13.5.1. Podział na kategorie użytkowania    370
  13.5.2. Obciążenia ściankami działowymi    374
  13.5.3. Redukcja obciążeń dla stropów, słupów i ścian    375
  13.5.4. Trwałe oznaczanie obciążeń w budynkach i dokumentacji    376
  13.5.5. Obciążenia pojazdami stropów i dojazdów    377
  13.5.6. Czasy współczesne    378
  13.6. Obciążenia śniegiem dawniej i dziś    378
  13.6.1. Okres przedwojenny    378
  13.6.2. Okres po II wojnie światowej    379
  13.6.3. Czasy współczesne    382
  13.7. Obciążenia wiatrem dawniej i dziś    383
  13.7.1. Okres przedwojenny    383
  13.7.2. Okres po II wojnie światowej    384
  13.7.3. Czasy współczesne    392
  13.8. Oddziaływania termiczne dawniej i dziś    393
  13.8.1. Okres przedwojenny    393
  13.8.2. Okres po II wojnie światowej    393
  13.8.3. Czasy współczesne    400
  13.9. Obciążenia w czasie wykonywania konstrukcji dawniej i dziś    400
  13.9.1. Okres przedwojenny    400
  13.9.2. Okres po II wojnie światowej    401
  13.9.3. Czasy współczesne    403
  13.10. Obciążenia wyjątkowe dawniej i dziś    403
  13.10.1. Okres przedwojenny i po II wojnie światowej    403
  13.10.2. Czasy współczesne    408
  13.11. Obciążenie oblodzeniem dawniej i dziś    408
  13.11.1. Okres przedwojenny i po II wojnie światowej    408
  13.11.2. Czasy współczesne    409
  13.12. Przykłady do rozdziału 13    410
  13.13. Uwagi    413
  Bibliografia do rozdziału 13    414
  
  Podsumowanie    418
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia