Podstawy biologii człowieka. Komórka, tkanki, rozwój, dziedziczenie

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

27,93  39,90

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

27,9339,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik zawiera podstawowe informacje niezbędne do zrozumienia procesów życiowych zachodzących w organizmie człowieka.


Książka składa się z pięciu części, w których omówiono:


- budowę i funkcje komórki – budowę błony komórkowej, cytoplazmę, organelle komórkowe, jądro komórkowe, rodzaje chromosomów, kwasy nukleinowe, proces biosyntezy białek, mechanizm regulacji ekspresji genów, cykl życiowy komórki, zjawisko apoptozy i nekrozy komórek oraz właściwości komórek macierzystych;
- tkanki – nabłonkową, łączną z jej poszczególnymi rodzajami, krew i limfę, mięśniową i nerwową z uwzględnieniem ich pochodzenia, budowy, pełnionych funkcji oraz możliwości regeneracji;
- gruczoły dokrewne człowieka - przysadkę mózgową, szyszynkę, tarczycę, przytarczyce, nadnercza i trzustkę, uwzględniając wydzielane przez nie hormony oraz wpływ tych hormonów na funkcjonowanie organizmu;
- rozmnażanie i rozwój – budowę i funkcjonowanie gonady męskiej i żeńskiej, ich czynności wydzielnicze, w tym regulację hormonalną cyklu miesięcznego kobiety, proces zapłodnienia, rozwój zarodkowy od momentu zapłodnienia do wykształcenia narządów i tkanek oraz budowę i funkcję łożyska;
- zmienność i dziedziczność – m.in: pojęcia genetyczne, prawa Mendla, krzyżowanie i jego znaczenie w dziedziczeniu, w tym dziedziczenie grup krwi; chromosomową teorię dziedziczności Morgana; cechy sprzężone z płcią człowieka; przykłady mutacji u człowieka; choroby wieloczynnikowe, mitochondrialne, wady rozwojowe, klonowanie, a ponadto podstawy genetyki populacyjnej.


Każdy opisany dział kończy się zestawem pytań kontrolnych i zalecaną literaturą uzupełniającą. Na końcu podręcznika znajduje się wykaz skrótów stosowanych w tekście.


Jest to podręcznik dla studentów: akademii wychowania fizycznego - fizjoterapia, rehabilitacja, wychowanie fizyczne i sport; uniwersytetów medycznych – nauka o zdrowiu, promocja zdrowia, pielęgniarstwo, położnictwo; uniwersytetów – psychologia i pedagogika.


Liczba stron252
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19370-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Budowa i funkcje komórki    1
  1.1. Budowa i właściwości błon biologicznych    3
  1.1.1. Modele budowy błony    3
  1.1.2. Transport błonowy substancji drobnocząsteczkowych    7
  1.1.3. Transport makrocząstek i cząstek    12
  Problemy i pytania    14
  1.2. Cytoplazma    15
  1.2.1. Skład chemiczny i właściwości cytozolu    15
  1.2.2. Organelle komórkowe    16
  Problemy i pytania    31
  1.3. Jądro komórkowe    32
  1.3.1. Budowa jądra    33
  Problemy i pytania    38
  1.4. Kwasy nukleinowe    39
  1.4.1. Budowa DNA    39
  1.4.2. Replikacja DNA    42
  1.4.3. Ekspresja genów    44
  1.4.3.1. Budowa RNA    44
  1.4.3.2. Transkrypcja    46
  1.4.3.3. Dojrzewanie RNA    47
  1.4.3.4. Kod genetyczny    49
  1.4.3.5. Translacja    50
  1.4.4. Regulacja ekspresji genów    52
  Problemy i pytania    55
  1.5. Cykl życiowy komórki    56
  1.5.1. Podział mitotyczny    58
  1.5.2. Podział mejotyczny    60
  Problemy i pytania    64
  1.6. Rodzaje śmierci komórki    64
  1.7. Komórki macierzyste    67
  Problemy i pytania    68
  Literatura uzupełniająca    69
  2. Tkanki    70
  2.1. Tkanka nabłonkowa    71
  2.1.1. Budowa tkanki nabłonkowej    71
  2.1.2. Klasyfikacja nabłonków    75
  2.1.3. Funkcje nabłonków    78
  2.1.4. Odnowa komórek nabłonkowych    79
  Problemy i pytania    80
  2.2. Tkanka łączna    81
  2.2.1. Tkanka łączna właściwa    81
  2.2.2. Tkanka łączna galaretowata    87
  2.2.3. Tkanka siateczkowata    87
  2.2.4. Tkanka tłuszczowa    87
  2.2.5. Tkanka chrzęstna    90
  2.2.6. Tkanka kostna    92
  Problemy i pytania    98
  2.3. Krew i limfa    98
  2.3.1. Osocze    99
  2.3.2. Erytrocyty    100
  2.3.3. Leukocyty    102
  2.3.3.1. Granulocyty (leukocyty ziarniste)    103
  2.3.3.2. Agranulocyty    106
  2.3.4. Trombocyty    107
  2.3.5. Funkcje krwi    109
  2.3.6. Limfa    111
  Problemy i pytania    111
  2.4. Tkanka mięśniowa    112
  2.4.1. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa    113
  2.4.2. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana sercowa    117
  2.4.3. Tkanka mięśniowa gładka    119
  Problemy i pytania    120
  2.5. Tkanka nerwowa    120
  2.5.1. Budowa komórki nerwowej    121
  2.5.2. Przewodzenie impulsu przez neuron    124
  2.5.3. Synapsa nerwowa    126
  2.5.4. Odruch i łuk odruchowy    128
  2.5.5. Komórki neurogleju    129
  2.5.6. Regeneracja tkanki nerwowej    131
  Problemy i pytania    132
  Literatura uzupełniająca    132
  3. Gruczoły wydzielania wewnętrznego    133
  3.1. Hormony    134
  3.2. Przysadka mózgowa    136
  3.3. Szyszynka    140
  3.4. Tarczyca    140
  3.5. Przytarczyce    142
  3.6. Nadnercza    144
  3.7. Wyspy trzustkowe    146
  Problemy i pytania    148
  Literatura uzupełniająca    149
  4. Rozmnażanie i rozwój    150
  4.1. Gonada męska    151
  4.1.1. Budowa jądra    151
  4.1.2. Spermatogeneza    152
  4.1.3. Hormony jądra    156
  Problemy i pytania    158
  4.2. Gonada żeńska    158
  4.2.1. Budowa jajnika    158
  4.2.1.1. Kora jajnika    159
  4.2.1.2. Rdzeń jajnika    163
  4.2.2. Hormonalna regulacja cyklu jajnikowego    163
  Problemy i pytania    166
  4.3. Rozwój zarodkowy    167
  4.3.1. Zapłodnienie    167
  4.3.2. Bruzdkowanie – blastulacja    168
  4.3.3. Powstawanie listków zarodkowych – gastrulacja    170
  4.3.4. Organogeneza i histogeneza    172
  4.3.5. Błony płodowe    173
  4.3.6. Łożysko    174
  Problemy i pytania    178
  Literatura uzupełniająca    178
  5. Zmienność i dziedziczność    179
  5.1. Podstawy genetyki mendlowskiej    180
  5.1.1. Pojęcia genetyczne    181
  5.1.2. Prawa Mendla    182
  5.1.3. Reguły mendlowskie    183
  Problemy i pytania    186
  5.2. Współdziałanie genów    187
  5.2.1. Geny polimeryczne (poligeny, geny kumulatywne)    187
  5.2.2. Geny plejotropowe (polifoniczne)    188
  5.2.3. Epistaza    189
  5.2.4. Geny dopełniające się i uzupełniające się    189
  5.2.5. Geny letalne i subletalne    190
  Problemy i pytania    190
  5.3. Krzyżowanie i jego znaczenie    191
  5.3.1. Dziedziczenie grup krwi: A, B, AB, 0    191
  5.3.2. Dziedziczenie czynnika Rh    192
  Problemy i pytania    193
  5.4. Chromosomowa teoria dziedziczenia Morgana    194
  5.4.1. Główne założenia chromosomowej teorii dziedziczenia    194
  5.4.2. Inne osiągnięcia „szkoły morganowskiej”    194
  5.5. Cechy sprzężone z płcią u człowieka    196
  5.5.1. Hemofilia    197
  5.5.2. Daltonizm    197
  5.5.3. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD)    198
  5.6. Cechy związane z płcią    198
  Problemy i pytania    199
  5.7. Rodzaje zmienności    200
  5.7.1. Zmienność fenotypowa    200
  5.7.2. Zmienność genotypowa    202
  5.7.2.1. Zmienność genotypowa rekombinacyjna    202
  5.7.2.2. Zmienność genotypowa mutacyjna    202
  Problemy i pytania    204
  5.8. Rodzaje mutacji    205
  5.8.1. Mutacje chromosomowe – liczbowe (genomowe)    205
  5.8.1.1. Zespół Downa    207
  5.8.1.2. Zespół Edwardsa    208
  5.8.1.3. Zespół Pataua    209
  5.8.1.4. Zespół Turnera    210
  5.8.1.5. Zespół Klinefeltera    211
  5.8.1.6. Zespół XYY    212
  5.8.1.7. Zespół XXX    212
  5.8.2. Mutacje chromosomowe strukturalne (aberracje chromosomowe)    213
  5.8.2.1. Delecje    213
  5.8.2.2. Inwersje    216
  5.8.2.3. Translokacje    216
  5.8.2.4. Duplikacje    216
  5.8.3. Mutacje genowe    216
  5.8.3.1. Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate)    218
  5.8.3.2. Fenyloketonuria    218
  5.8.3.3. Albinizm (bielactwo uogólnione)    219
  5.8.3.4. Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (anemia sierpowata)    219
  5.8.3.5. Zespół łamliwego chromosomu X    220
  5.8.3.6. Choroba Huntingtona    220
  Problemy i pytania    221
  5.9. Choroby genetyczne wieloczynnikowe    221
  5.10. Choroby mitochondrialne    222
  5.11. Wady rozwojowe i czynniki teratogenne    222
  5.12. Klonowanie    223
  5.13. Podstawy genetyki populacji    225
  Problemy i pytania    228
  Literatura uzupełniająca    228
  Wykaz skrótów    229
  Skorowidz    231
  Źródła ilustracji i tabel    240
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia