Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro

-20%

Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro

3 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

16,32  20,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

16,3220,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Stopa procentowa stanowi jeden z najważniejszych parametrów gospodarki rynkowej. Ostatnie kilkadziesiąt lat to okres zmian w strukturze rynków finansowych, które wpłynęły na poziomy i politykę stóp procentowych. W niniejszej książce skupiono uwagę na stopach referencyjnych banku centralnego w Polsce i strefie euro oraz ich oddziaływaniu na poziom inwestycji, co staje się szczególnie istotne w kontekście przystąpienia Polski do struktur strefy euro. W związku z tym w pracy zaprezentowano rozważania na temat polityki pieniężnej, stóp procentowych i inwestycji przedsiębiorstw oraz przedstawiono dylematy dotyczące tej problematyki, wykorzystując literaturę krajową i zagraniczną. Celem monografii jest podkreślenie wpływu polityki stopy referencyjnej banku centralnego na inwestycje przy uwzględnieniu uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych polityki pieniężnej w Polsce i strefie euro w latach 1998–2009. Ponadto w pracy założono, że stopa referencyjna banku centralnego wpływa odwrotnie proporcjonalnie na poziom inwestycji przedsiębiorstw, zarówno w Polsce jak i strefie euro.


Liczba stron272
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-062-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. Specyfika banku centralnego jako podmiotu badań ekonomicznych w kontekście polityki pieniężnej    13
  1.1. Istota działania banku centralnego    13
  1.1.1. Europejski Bank Centralny w kontekście integracji monetarnej    14
  1.1.2. Niezależność banku centralnego    20
  1.2. Cele i strategie polityki pieniężnej    24
  1.2.1. Strategia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego    27
  1.2.2. Strategia polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego    31
  1.3. Znaczenie procesów integracyjnych dla polityki pieniężnej NBP    36
  1.4. Podsumowanie    48
  Rozdział 2. Oddziaływanie banku centralnego na sektor bankowy i gospodarkę w świetle badań    51
  2.1. Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej    51
  2.1.1. Kanał tradycyjny stóp procentowych mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej    52
  2.1.2. Kanał kredytowy oraz bilansowy mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej    53
  2.1.3. Kanał kursowy mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej    57
  2.1.4. Kanał giełdowy mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej    59
  2.1.5. Czynniki wpływające na mechanizm transmisji polityki pieniężnej    61
  2.2. Przegląd badań dotyczących wpływu polityki pieniężnej na gospodarkę    69
  2.3. Metody realizacji polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego    73
  2.3.1. Polityka operacji otwartego rynku Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego    74
  2.3.2. Polityka operacji depozytowo-kredytowych Europejskiego Banku Centralnegoi Narodowego Banku Polskiego    80
  2.3.3. Polityka rezerwy obowiązkowej Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego    83
  2.4. Podsumowanie    87
  Rozdział 3. Dorobek teoretyczny w naukach ekonomicznych dotyczący stóp procentowych    89
  3.1. Teorie pieniądza i stóp procentowych w ujęciu chronologicznym    89
  3.1.1. Teoria preferencji płynności pieniądza i stóp procentowych w ujęciu ekonomii keynesowskiej    89
  3.1.2. Teoria monetarystyczna    95
  3.1.3. Teoria funduszy pożyczkowych stóp procentowych    97
  3.1.4. Teorie terminowej struktury stóp procentowych    99
  3.2. Polityka stóp procentowych banku centralnego    103
  3.2.1. Stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego oraz Narodowego Banku Polskiego    105
  3.2.2. Znaczenie stóp procentowych w gospodarce    109
  3.2.3. Stopa referencyjna jako podstawowa stopa banku centralnego oraz jej wpływ na poziom stóp rynku międzybankowego    112
  3.3. Czynniki wpływające na wysokość stóp procentowych banku centralnego    116
  3.3.1. Wpływ polityki fiskalnej na decyzje banku centralnego    117
  3.3.2. Nadpłynność sektora bankowego jako czynnik utrudniający prowadzenie polityki pieniężnej    120
  3.3.3. Wpływ inflacji na decyzje banku centralnego    122
  3.4. Stopy procentowe a kurs walutowy    125
  3.5. Stopy procentowe a kryzys finansowy    127
  3.6. Podsumowanie    130
  Rozdział 4. Istota inwestycji przedsiębiorstw i ich finansowanie za pomocą kredytu bankowego    133
  4.1. Znaczenie przedsiębiorstw w gospodarce    133
  4.2. Istota i poziom inwestycji przedsiębiorstw    136
  4.2.1. Czynniki wpływające na poziom inwestycji przedsiębiorstw    141
  4.2.2. Źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw    147
  4.3. Kredyt bankowy jako forma finansowania przedsiębiorstw    149
  4.4. Czynniki wpływające na ceny kredytów dla przedsiębiorstw    154
  4.5. Podsumowanie    161
  Rozdział 5. Uwarunkowania i realizacja polityki pieniężnej a poziom inwestycji w latach 1998–2009 – studium przypadku    163
  5.1. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego na tle sytuacji gospodarczej w latach 1998–2009    163
  5.2. Zadłużenie kredytowe przedsiębiorstw w bankach komercyjnych oraz nakłady inwe- stycyjne podmiotów gospodarczych w strefie euro w latach 1998–2009    178
  5.3. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego na tle sytuacji gospodarczej w latach 1998–2009    184
  5.4. Zadłużenie kredytowe przedsiębiorstw w bankach komercyjnych oraz nakłady inwe- stycyjne podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 1998–2009    201
  5.5. Podsumowanie    209
  Rozdział 6. Analiza zależności inwestycji od stopy referencyjnej banku centralnego na podstawie badań empirycznych w latach 1998–2009 – studium przypadku    211
  6.1. Metodyka badań empirycznych oraz specyfika metod badawczych    211
  6.2. Źródła danych wykorzystanych w badaniach empirycznych    214
  6.3. Weryfikacja empiryczna wpływu stopy referencyjnej EBC na inwestycje w strefie euro – modelowanie ekonometryczne    217
  6.3.1. Estymacja oraz weryfikacja statystyczna (model 1 dla strefy euro)    218
  6.3.2. Estymacja oraz weryfikacja statystyczna (model 2 dla strefy euro)    222
  6.3.3. Analiza stacjonarności    225
  6.4. Weryfikacja empiryczna wpływu stopy referencyjnej NBP na inwestycje w Polsce – modelowanie ekonometryczne    227
  6.4.1. Estymacja oraz weryfikacja statystyczna (model 1 dla Polski)    227
  6.4.2. Estymacja oraz weryfikacja statystyczna (model 2 dla Polski)    231
  6.4.3. Estymacja oraz weryfikacja statystyczna (model 3 dla Polski)    234
  6.4.4. Analiza stacjonarności zmiennych    237
  6.5. Wnioski    237
  Zakończenie    243
  Bibliografia    249
  Spis tabel    267
  Spis rysunków    268
  Spis wykresów    269
  Spis schematów    270
  Spis wzorów    271
RozwińZwiń

Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro - RECENZJE

Może być.

Autor: Tolmin

Dodano: 05.05.2014

Pozycja dla mnie średnio ciekawa. Na początku mamy opis bankowości centralnej, o której możemy dowiedzieć się także z innych podręczników. Na końcu zaś badanie ekonometryczne, do którego nie doszedłem gdyż moja wiedza z tego zakresu jest mała. Wniosek książki jest jej opisem czyli: " że stopa referencyjna banku centralnego wpływa odwrotnie proporcjonalnie na poziom inwestycji przedsiębiorstw" - i jest to wniosek oczywisty, nawet bez przeprowadzania tego badania.

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia