Histologia

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

79,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to szóste wydanie podręcznika zawierającego wiadomości z zakresu histologii klasycznej, cytofizjologii ogólnej i szczegółowej oraz dziedzin pokrewnych. Ze względu na stały i szybki rozwój tych nauk dokonano w książce istotnych zmian zarówno w tekście, jak i materiale ilustracyjnym.
Podręcznik został uaktualniony i poszerzony o nowe rozdziały. Uwzględniono w nich przede wszystkim najnowsze zdobycze nauki oraz osiągnięcia ostatnich lat w histologii klasycznej oraz cytofizjologii ogólnej i szczegółowej.
W porównaniu z poprzednimi wydaniami, książkę zilustrowano ponad 300 kolorowymi mikrofotografiami komórek, tkanek i narządów oraz około 230 oryginalnymi barwnymi rysunkami objaśniającymi funkcjonowanie struktur subkomórkowych i komórkowych. Podręcznik napisano z myślą o studentach medycyny, kosmetologii, weterynarii, biologii, akademii wychowania fizycznego i kierunków pokrewnych.


Liczba stron768
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4349-5
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. TECHNIKI UŻYWANE W HISTOLOGII    1
[]MIKROSKOPIA    1
  Klasyczny mikroskop świetlny    2
  Mikroskop elektronowy    3
  TECHNIKA HISTOLOGICZNA    4
  Utrwalanie materiału histologicznego    4
  Przygotowanie skrawków    4
  Przygotowanie skrawków metodą mrożenia    4
  Przygotowanie komórek in toto    4
  Barwienie preparatów tkankowych    5
  Artefakty: wpływ techniki na jakość preparatów    6
  Interpretacja skrawków tkankowych    7
  2. SKŁAD TKANEK I ICH OGÓLNE CECHY    9
  KOMÓRKI I ICH RODZAJE    9
  ISTOTA MIĘDZYKOMÓRKOWA    9
  PŁYNY CIAŁA    10
  OGÓLNE CECHY FIZYCZNE I CHEMICZNE TKANEK    10
  3. KOMÓRKA    13
  CYTOPLAZMA    13
  Błony komórki    13
  Błona konwencjonalna. Tratwy i kaweole    16
  Struktura tratw i kaweoli    16
  Powstawanie błon    18
  Reperacja błon    19
  Główne funkcje błon    19
  Liposomy    19
  Cytofizjologia błon    21
  Dyfuzja bierna i ułatwiona    22
  Transport czynny    22
  Pompy jonowe    22
  Pompy cząsteczkowe i oporność wielolekowa    24
  Endocytoza i egzocytoza    26
  Endocytoza i jej odmiany. Ubikwitynacja białek    26
  Endocytoza przez błonę konwencjonalną    27
  Ubikwitynacja – uniwersalny kod określający los białka    30
  Endocytoza przez błonę tratw i kaweoli    31
  Odmiany endocytozy    31
  Egzocytoza    34
  Endosomy i lizosomy    34
  Endosomy wczesne i kaweosomy    34
  Endosomy późne, czyli ciałka wielopęcherzykowe    35
  Lizosomy    36
  Recyrkulacja błon    37
  Przekazywanie sygnałów przez błonę    38
  Informatory I rzędu    38
  Informatory II rzędu    40
  Fosforylacja/defosforylacja białek – uniwersalny kod    40
  Otwieranie kanałów białkowych błony    40
  Szlaki przekazywania sygnału wewnątrz komórki    41
  Bezpośredni kontakt komórek    42
  Ca2+ jako ważny informator II rzędu    42
  Biologicznie czynne związki uwalniane z błon    46
  Eikosanoidy    46
  Lizofosfolipidy    47
  Difosforan fosfatydyloinozytolu    47
  Powierzchnia komórek    48
  Cytosol    51
  Rybosomy i synteza białek    51
  Siateczka śródplazmatyczna    53
  Siateczka śródplazmatyczna gładka    53
  Cytochromy P450 (CYP)    53
  Siateczka śródplazmatyczna szorstka    56
  Aparat Golgiego    59
  Proteasomy    62
  Peroksysomy    63
  Mitochondria    64
  Cytofizjologia mitochondriów    69
  Wytwarzanie energii    69
  Synteza ATP    70
  Wytwarzanie ciepła    70
  Regulacja przeżywania i śmierci komórek    71
  Wytwarzanie wolnych rodników    71
  Cytoszkielet    72
  Filamenty cienkie i grube    72
  Ruch komórek    76
  Filamenty pośrednie    76
  Mikrotubule    77
  Centriole i centrosom    78
  Wtręty komórkowe    79
  JĄDRO KOMÓRKOWE    80
  Wielkość i kształt jąder    80
  Otoczka jądrowa Transport cząstek/cząsteczek    81
  Blaszka jądrowa    84
  Chromatyna    84
  Funkcje chromatyny    85
  Struktura chromatyny: nukleosom, nukleofilament i 30-nanometrowe włókienko    86
  Rola histonów w funkcjonowaniu chromatyny. Epigenetyka    87
  Chromosomy mitotyczne    88
  Budowa i kształt chromosomów mitotycznych    88
  Telomery    90
  Kariogram    90
  Chromatyna płciowa    92
  Macierz jądra    93
  Organelle jądrowe    93
  Jąderko    93
  Chromatyna jąderkowa    94
  Funkcje jąderka    95
  Ciałka zwinięte (ciałka Cajala)    95
  Plamki jądrowe    96
  Ciałka PML    96
  Receptory jądrowe    96
  4. WZROST, RÓŻNICOWANIE, STARZENIE SIĘ I NATURALNA ŚMIERĆ KOMÓREK    99
  CYKL KOMÓRKOWY    100
  Regulacja cyklu komórkowego    101
  Punkty kontrolne cyklu komórkowego    101
  Czynniki wzrostu i różnicowania – cytokiny    102
  Mitoza    104
  Modyfikacje cyklu komórkowego w praktyce lekarskiej    109
  RÓŻNICOWANIE, CZAS ŻYCIA, STARZENIE SIĘ I ŚMIERĆ KOMÓREK    110
  Różnicowanie komórkowe i komórki macierzyste    110
  Starzenie się i czas życia komórek    113
  Śmierć komórek    114
  Nekroza i stan agonalny komórek    114
  Apoptoza    114
  Paraptoza    117
  Onkoza    118
  Autoschiza    119
  5. TKANKI, NARZĄDY I UKŁADY    121
  6. TKANKA NABŁONKOWA    123
  KSZTAŁT KOMÓREK    123
  BŁONA PODSTAWNA    125
  SPECJALISTYCZNE STRUKTURY POWIERZCHNI NABŁONKA    126
  Mikrokosmki    127
  Rzęski    128
  Rzęski ruchome    128
  Rzęski nieruchome    129
  Połączenia między komórkami nabłonkowymi    130
  Połączenia zamykające    130
  Połączenia zwierające    130
  Połączenia komunikujące, synapsy elektryczne    133
  POWIERZCHNIA PODSTAWNA    134
  KLASYFIKACJA NABŁONKÓW    134
  NABŁONEK GRUCZOŁOWY    138
  Gruczoły zewnątrzwydzielnicze    139
  Gruczoły wewnątrzwydzielnicze    140
  Sposoby wydzielania    140
  Reperacja nabłonków    143
  Odnowa nabłonków    144
  Produkcja cytokin i antybiotyków peptydowych    144
  7. TKANKA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA    147
  ISTOTA PODSTAWOWA    148
  WŁÓKNA TKANKI ŁĄCZNEJ    150
  Kolagen i włókna kolagenowe    150
  Włókna siateczkowe    153
  Wytwarzanie włókien kolagenowych    153
  Włókna i blaszki sprężyste    155
  Włókna oksytalanowe i elauninowe    157
  Trawienie istoty międzykomórkowej tkanki łącznej    157
  KOMÓRKI TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ    157
  Fibroblasty    157
  Miofibroblasty    159
  Melanofory    159
  Hodowla fibroblastów in vitro    159
  Histiocyty    159
  Fagocytoza    161
  Komórki tuczne    162
  Substancje czynne komórek tucznych    162
  Uwalnianie ziaren (degranulacja)    165
  Komórki plazmatyczne    166
  Komórki napływowe    167
  Odnowa komórek tkanki łącznej    167
  RODZAJE TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ    167
  Tkanka łączna właściwa embrionalna, mezenchyma    167
  Tkanka łączna właściwa luźna    168
  Tkanka łączna właściwa zbita    168
  Cytofizjologia tkanki łącznej właściwej    170
  Zapalenie    170
  8. TKANKA TŁUSZCZOWA    173
  TKANKA TŁUSZCZOWA ŻÓŁTA    173
  Cytofizjologia tkanki tłuszczowej żółtej    175
  Transport tłuszczu do adipocytu i lipogeneza    176
      176
  TKANKA TŁUSZCZOWA BRUNATNA    178
  Cytofizjologia tkanki tłuszczowej brunatnej    180
  Wewnątrzwydzielnicza rola tkanki tłuszczowej. Adipokiny    181
  9. TKANKA CHRZĘSTNA    185
  CHRZĄSTKA SZKLISTA    185
  CHRZĄSTKA SPRĘŻYSTA    188
  CHRZĄSTKA WŁÓKNISTA    189
  Dysk międzykręgowy    189
  10. TKANKA KOSTNA    191
  ISTOTA MIĘDZYKOMÓRKOWA TKANKI KOSTNEJ    191
  KOMÓRKI TKANKI KOSTNEJ    192
  Osteoblasty, czyli komórki kościotwórcze    192
  Osteocyty    193
  Osteoklasty, czyli komórki kościogubne    194
  RODZAJE TKANKI KOSTNEJ    197
  OKOSTNA I ŚRÓDKOSTNA    200
  POWSTAWANIE KOŚCI    202
  Kościotworzenie na podłożu błoniastym    202
  Kościotworzenie na podłożu chrzęstnym    206
  Strefy modelu chrzęstnego Wzrost kości na długość    208
  Wzrost kości    210
  śródchrzęstnego    211
  Przebudowa (modelowanie) kości    211
  Remodelowanie kości    213
  Unaczynienie kości    214
  Przemiany wapnia w organizmie    214
  Reperacja uszkodzeń kości    216
  POŁĄCZENIA KOŚCI    216
  11. KREW    219
  OSOCZE KRWI    220
  Histologiczne badanie krwi    220
  KOMÓRKI KRWI    221
  Erytrocyty    222
  Substancje grupowe krwi    224
  Funkcje erytrocytów    226
  Leukocyty    226
  Granulocyty obojętnochłonne    228
  Funkcje granulocytów obojętnochłonnych    230
  Ruch granulocytów i chemokiny    230
  Mechanizm i ukierunkowanie ruchu    230
  drobnoustrojów    232
  Czas życia granulocytów obojętnochłonnych    232
  Granulocyty kwasochłonne    233
  Granulocyty zasadochłonne    233
  Limfocyty    234
  Limfocyty B    235
  Limfocyty T    236
  Monocyty    238
  Płytki krwi    238
  Cytofizjologia płytek krwi    240
  KRZEPNIĘCIE KRWI    242
  12. SZPIK KOSTNY I ODNOWA KOMÓREK KRWI    245
  WYTWARZANIE KOMÓREK KRWI    247
  Hemocytopoeza i komórki macierzyste    247
  Komórki macierzyste szpiku i terapia komórkowa    248
  Erytrocytopoeza    249
  Regulacja erytrocytopoezy    252
  Żelazo i białka transportujące    253
  Mielocytopoeza i granulocytopoeza    253
  Rezerwy i krążenie granulocytów    256
  Regulacja granulocytopoezy    257
  Monocytopoeza i układ makrofagów    257
  Limfocytopoeza    258
  Wytwarzanie płytek krwi, trombocytopoeza    260
  ROZWÓJ UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO    263
  13. TKANKA MIĘŚNIOWA    265
  NAZEWNICTWO    265
  PRĄŻKOWANA SZKIELETOWA    266
  Komórki    266
  Miofibryle i sarkomery    266
  Kostamery    269
  Siateczka sarkoplazmatyczna gładka i kanaliki T    272
  Białka miofibryli biorące udział w skurczu    272
  Mechanizm skurczu    276
  Źródła energii skurczu i rodzaje komórek mięśniowych    276
  Powstawanie komórek mięśniowych i komórki satelitarne    277
  Mięsień szkieletowy    279
  Przerost i reperacja mięśnia szkieletowego    280
  Synapsy nerwowo-mięśniowe    280
  Proprioreceptory    282
  Wrzecionko nerwowo-mięśniowe    282
  Wrzecionko nerwowo-ścięgnowe    284
  TKANKA MIĘŚNIOWA POPRZECZNIE PRĄŻKOWANA SERCOWA    284
  Czynność tkanki mięśniowej sercowej    287
  TKANKA MIĘŚNIOWA GŁADKA    287
  Mechanizm i charakter skurczu mięśni gładkich    289
  Regulacja czynności tkanki mięśniowej gładkiej    290
  14. TKANKA NERWOWA    293
  NEURONY    293
  Ciało komórki nerwowej    294
  Wypustki nerwowe    298
  Dendryty    299
  Akson    299
  Wzrost i kształtowanie neuronów    300
  SYNAPSY    301
  Synapsy chemiczne    301
  Neurotransmitery    303
  Przewodzenie sygnałów w synapsie chemicznej    303
  Synapsy elektryczne    305
  NEUROGLEJ    305
  Ependymocyty    306
  Astrocyty, oligodendrocyty lemocyty i komórki mikrogleju    307
  OSŁONKI WŁÓKIEN NERWOWYCH    309
  Neurolema    309
  Osłonka mielinowa i jej wytwarzanie. Mielinizacja    310
  CYTOFIZJOLOGIA TKANKI NERWOWEJ    314
  RECEPTORY CZUCIA    316
  15. UKŁAD KRĄŻENIA KRWI    317
  OGÓLNA STRUKTURA NACZYŃ    318
  Śródbłonek    319
  Cytofizjologia śródbłonka    321
  WYTWARZANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH    322
  TĘTNICE    325
  Tętnice typu sprężystego    325
  Narządy odbierające sygnały o ciśnieniu i składzie krwi    327
  Tętnice typu mięśniowego    328
  Tętnice małego kalibru    331
  NACZYNIA WŁOSOWATE    332
  Czynność naczyń włosowatych    333
  ŻYŁY    334
  Różnorodność budowy żył dużego, średniego i małego kalibru    334
  Zastawki żylne    335
  Połączenia tętniczo-żylne i tętniczo-tętnicze    336
  SERCE    336
  Wsierdzie    337
  Śródsierdzie    338
  Nasierdzie    340
  Osierdzie    340
  Zastawki serca    340
  Układ przewodzący, unerwienie i unaczynienie serca    340
  Wewnątrzwydzielnicza funkcja serca    344
  16. UKŁAD LIMFATYCZNY    345
  LIMFOCYTY B I PRZECIWCIAŁA    346
  Przeciwciała    346
  LIMFOCYTY T    348
  Subklasy limfocytów T    350
  ODPORNOŚĆ    352
  DOPEŁNIACZ (KOMPLEMENT)    354
  Przeszczepianie komórek, tkanek i narządów    355
  ROZWÓJ I INWOLUCJA UKŁADU LIMFATYCZNEGO    357
  LIMFOCYTY TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ I NABŁONKÓW    358
  GRUDKI LIMFATYCZNE    358
  MIGDAŁKI    360
  WĘZŁY LIMFATYCZNE    362
  Czynności węzłów limfatycznych    366
  ŚLEDZIONA    366
  Unaczynienie śledziony    367
  Miazga biała    367
  Miazga czerwona    370
  Czynności śledziony    371
  GRASICA    372
  Proliferacja, różnicowanie i śmierć limfocytów T    376
  Bariera krew–grasica    376
  Czynności grasicy    376
  NACZYNIA LIMFATYCZNE    377
  Wytwarzanie naczyń limfatycznych    379
  17. UKŁAD NERWOWY    381
  UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY    381
  ROZWÓJ UKŁADU NERWOWEGO    382
  Formacje ośrodkowego układu nerwowego    382
  Ogólna struktura    383
  Istota szara    383
  Istota biała    384
  Kresomózgowie: kora mózgu, hipokamp, jądra podstawne    384
  Kora mózgu    384
  Kora nowa    384
  Ogólne cechy struktury kory nowej    386
  Kora niejednorodna: kora dawna    387
  Kora niejednorodna: kora stara    388
  Mechanizm uczenia się    389
  Wnętrze przodomózgowia    390
  Jądra podstawne (nuclei basales)    390
  Istota biała mózgu    390
  Międzymózgowie: wzgórze, podwzgórze    391
  Podwzgórze (hypothalamus)    392
  Zegar biologiczny    394
  Jądro łukowate (jądro lejkowe) Odczuwanie głodu i sytości    395
  Pień mózgu, śródmózgowie: istota czarna, jądro czerwienne    396
  Pień mózgu, tyłomózgowie: most    398
  Pień mózgu, tyłomózgowie: rdzeń przedłużony    399
  Pień mózgu, tyłomózgowie: móżdżek    400
  Jądra móżdżku    402
  Rdzeń kręgowy    402
  Splot naczyniówkowy i płyn mózgowo-rdzeniowy    405
  Bariera krew–mózg    407
  Komórki macierzyste układu nerwowego    407
  Opony mózgowo-rdzeniowe    407
  Naczynia krwionośne    409
  UKŁAD NERWOWY OBWODOWY    410
  Zwoje nerwowe czaszkowe i rdzeniowe    410
  Nerwy obwodowe    410
  UKŁAD NERWOWY AUTONOMICZNY    413
  Układ nerwowy współczulny    414
  Układ nerwowy przywspółczulny    416
  Narządy zmysłów    417
  Nazewnictwo, klasyfikacja i ogólne czynności    417
  Budowa jako kryterium klasyfikacji receptorów    418
  Położenie receptorów i rodzaj sygnałów jako kryterium klasyfikacji    418
  REGENERACJA UKŁADU NERWOWEGO    418
  18. UKŁAD WIDZENIA I UKŁAD SŁUCHU/RÓWNOWAGI    421
  UKŁAD WIDZENIA. OKO    421
  Budowa gałki ocznej    421
  Torebka gałki ocznej i twardówka    422
  Rogówka    423
  Rąbek    425
  Błona naczyniowa    425
  Naczyniówka    425
  Ciało rzęskowe    425
  Tęczówka    426
  Soczewka    427
  Ciało szkliste    427
  Siatkówka    428
  Siatkówka receptorowa    429
  Komórki wzrokowe pręcikonośne i czopkonośne    432
  Komórki nerwowe dwubiegunowe, poziome i amakrynowe    434
  Komórki nerwowe zwojowe przekaźnikowe i receptorowe    435
  Komórki podporowe siatkówki    436
  Plamka siatkówki i krążek nerwu wzrokowego    436
  Bariera krew–siatkówka    436
  Cytofizjologia siatkówki    436
  Narządy dodatkowe oka    437
  NARZĄD PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY. UCHO    440
  Ucho zewnętrzne    440
  Ucho środkowe    440
  Ucho wewnętrzne    444
  Łagiewka i woreczek    444
  Przewody półkoliste    447
  Przewód i worek endolimfatyczny    447
  Funkcje aparatu przedsionkowego    447
  Ślimak    448
  TRPA1 i włókienka ankirynowo-kadherynowe    453
  Funkcje ślimaka    453
  19. GRUCZOŁY WEWNĄTRZWYDZIELNICZE    455
  MECHANIZM DZIAŁANIA HORMONÓW    456
  UKŁAD PODWZGÓRZOWO-PRZYSADKOWY    457
  Podwzgórze    458
  Przysadka    459
  Przysadka gruczołowa    460
  Rodzaje komórek wydzielniczych    463
  Część guzowa    464
  Część pośrednia    465
  Czynności przysadki gruczołowej i ich regulacja    466
  Przysadka nerwowa    467
  Pituicyty    470
  SZYSZYNKA    470
  Czynności szyszynki    472
  TARCZYCA    473
  Hormony tarczycy i ich wytwarzanie    474
  Hormony nabłonka pęcherzyków    474
  Hormon komórek C, kalcytonina    476
  Czynność hormonów tarczycy    476
  Regulacja czynności tarczycy    477
  GRUCZOŁY PRZYTARCZYCZNE    478
  Czynność gruczołów przytarczycznych    478
  Ca2+ i witamina D    480
  WYSPY TRZUSTKI (LANGERHANSA)    480
  Insulina    482
  NADNERCZE    485
  Kora nadnercza    485
  Czynność kory nadnerczy    489
  Swoistość rozwoju kory nadnercza    490
  Rdzeń nadnercza    491
  Czynność rdzenia nadnercza    491
  CIAŁKA PRZYZWOJOWE    493
  20. UKŁAD ODDECHOWY    495
  KANAŁY I JAMY PRZEWODZĄCE POWIETRZE    497
  Jama nosowa    497
  Błona śluzowa okolicy węchowej. Chemoreceptory węchu    498
  Zatoki przynosowe    500
  Jama gardła    500
  Krtań    500
  Narząd głosowy    500
  Chrząstki krtani    501
  Mięśnie krtani    501
  Tchawica    501
  Drzewo oskrzelowe    502
  CZĘŚĆ ODDECHOWA PŁUCA    508
  Rola tlenku azotu (NO)    512
  Wymiana gazowa    512
  Opłucna    512
  Unaczynienie i unerwienie płuc    513
  21. UKŁAD POKARMOWY    515
  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWY I CZYNNOŚCI    515
  JAMA USTNA    516
  JĘZYK    518
  Chemoreceptory smaku    521
  ZĘBY    522
  Rozwój zębów    522
  Narząd szkliwotwórczy i wytwarzanie szkliwa    524
  Wytwarzanie zębiny i cementu    528
  Szkliwo    528
  Zębina    529
  Cement    530
  Miazga zęba    530
  Połączenie zęba z otoczeniem    531
  GARDŁO    531
  GRUCZOŁY ŚLINOWE    531
  Gruczoł ślinowy przyuszny    532
  Gruczoł ślinowy podżuchwowy    534
  Gruczoł ślinowy podjęzykowy    534
  Czynność gruczołów ślinowych    534
  OGÓLNA BUDOWA PRZEŁYKU, ŻOŁĄDKA I JELIT    535
  PRZEŁYK    536
  ŻOŁĄDEK    537
  Gruczoły żołądkowe właściwe    538
  Gruczoły wpustowe    544
  Gruczoły odźwiernikowe    544
  Blaszka mięśniowa błony śluzowej    545
  Błona podśluzowa    545
  Błona mięśniowa    546
  Błona surowicza    547
  KOMÓRKI ENDOKRYNOWE I HORMONY UKŁADU POKARMOWEGO    547
  Nazewnictwo komórek endokrynowych    547
  Czynności komórek endokrynowych    549
  Hormony peptydowe    549
  Histamina i serotonina    552
  JELITO    552
  Jelito cienkie    552
  Błona śluzowa    554
  Kosmki jelitowe    554
  Krypty jelitowe    558
  Błona podśluzowa    559
  Tkanka limfatyczna jelita    559
  Kępki Peyera    559
  Kryptokępki    560
  Wydzielanie IgA    560
  Błona mięśniowa    560
  Błona surowicza i przydanka    562
  wchłanianiu i wydzielaniu    562
  Jelito grube    566
  Okrężnica    566
  Wyrostek robaczkowy    567
  Odbytnica    569
  Czynności jelita grubego    569
  Ruchy jelit    570
  Otrzewna    571
  Kinetyka komórek nabłonka jelita    571
  Unaczynienie i unerwienie żołądka i jelita    572
  WĄTROBA    573
  Zrąb wątroby    573
  Unaczynienie wątroby    574
  Miąższ wątroby i sinusoidy    574
  Hepatocyty    574
  Cytofizjologia hepatocytów    578
  Komórki Browicza–Kupffera    580
  Komórki gwiaździste (HSC)    581
  Sinusoidy    581
  Przewody żółciowe    581
  Zraziki wątroby    582
  Naczynia limfatyczne i nerwy    582
  PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY    584
  Czynności pęcherzyka żółciowego    585
  TRZUSTKA    585
  Część zewnątrzwydzielnicza trzustki    585
  Czynność części zewnątrzwydzielniczej trzustki    586
  22. UKŁAD MOCZOWY    591
  NERKA    591
  Zrąb nerki    594
  Unaczynienie nerki    594
  Miąższ nerki    594
  Ciałko nerkowe    595
  Kłębuszek nerkowy    597
  Torebka kłębuszka, podocyty, filtr kłębuszkowy    597
  Mezangium    603
  Kanalik I rzędu    603
  Pętla nefronu    605
  Kanalik II rzędu    605
  Kanaliki zbiorcze i przewody brodawkowe    606
  Czynniki hormonalne regulujące filtrację i reabsorpcję jonów    608
  Komórki śródmiąższowe nerki    609
  Aparat przykłębuszkowy    610
  Czynność aparatu przykłębuszkowego. Układ renina–angiotensyna, RAS    610
  Funkcje angiotensyny 2    611
  Znaczenie RAS    612
  KIELICHY, MIEDNICZKA, MOCZOWÓD    613
  PĘCHERZ MOCZOWY    614
  CEWKA MOCZOWA    614
  23. SKÓRA    617
  NASKÓREK    617
  Komórki Merkla    623
  Melanocyty    623
  Barwa skóry    624
  Komórki dendrytyczne, limfocyty Tαb cytotoksyczne i limfocyty Tγδ    625
  Regulacja proliferacji i różnicowania komórek naskórka    625
  Hodowla keratynocytów in vitro    626
  Cytofizjologia keratynocytów i naskórka    626
  SKÓRA WŁAŚCIWA    626
  WŁOSY    627
  Opuszka mieszka źródłem komórek macierzystych    632
  Wzrost i wymiana włosów    632
  Gojenie skóry    634
  Gruczoły łojowe i mięśnie napinające włosy    635
  Gruczoły potowe    636
  Paznokcie    638
  Unaczynienie i unerwienie skóry    639
  Czynności skóry    639
  Receptory komórkowe czucia somatycznego    640
  24. UKŁAD PŁCIOWY MĘSKI    643
  JĄDRO    643
  Kanaliki plemnikotwórcze    644
  Komórki podporowe    647
  Komórki szeregu spermatogenezy i spermatogeneza    649
  Spermatocytogeneza    649
  Mejoza    650
  Spermiogeneza    653
  Plemniki    655
  Epigenetyczne przeprogramowanie genomu w spermatogenezie    656
  Bariera krew–jądro    658
  Cykl kanalika plemnikotwórczego    659
  Kanaliki plemnikotwórcze dzieci    659
  Stan nabłonka plemnikotwórczego mężczyzny    659
  Gruczoł śródmiąższowy jądra    660
  Regulacja spermatogenezy i wewnętrznego wydzielania jądra    662
  Czynniki modyfikujące i uszkadzające spermatogenezę    662
  Przewody wyprowadzające nasienie    663
  GRUCZOŁY DODATKOWE MĘSKIEGO UKŁADU PŁCIOWEGO    666
  Pęcherzyki nasienne    667
  Gruczoł krokowy    667
  Gruczoły opuszkowo-cewkowe    671
  PRĄCIE    671
  Naczynia krwionośne i wzwód prącia    673
  NASIENIE    674
  25. UKŁAD PŁCIOWY ŻEŃSKI    675
  JAJNIK    675
  Oogeneza    677
  Pierwsze zahamowanie oogenezy    677
  Drugie zahamowanie oogenezy    678
  Epigenetyczne przeprogramowanie genomu w oogenezie    679
  Pęcherzyki jajnikowe i oocyty    679
  Czynności pęcherzyka jajnikowego i estrogeny    685
  Owulacja    685
  Ciałko żółte    687
  Atrezja pęcherzyków    689
  Cykl jajnikowy    690
  Gruczoł śródmiąższowy jajnika    691
  JAJOWÓD    692
  Czynności jajowodu    694
  MACICA    694
  Błona śluzowa    694
  Błona mięśniowa    698
  Błona surowicza    698
  Cieśń i szyjka macicy    698
  POCHWA    700
  NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE SZCZĄTKOWE    703
  NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE ZEWNĘTRZNE    703
  GRUCZOŁ SUTKOWY    703
  Gruczoł sutkowy nieczynny    704
  Gruczoł sutkowy czynny    705
  Wydzielanie IgA    707
  SŁOWNIK    709
  SKOROWIDZ    725
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia