Histologia

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

79,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to szóste wydanie podręcznika zawierającego wiadomości z zakresu histologii klasycznej, cytofizjologii ogólnej i szczegółowej oraz dziedzin pokrewnych. Ze względu na stały i szybki rozwój tych nauk dokonano w książce istotnych zmian zarówno w tekście, jak i materiale ilustracyjnym.
Podręcznik został uaktualniony i poszerzony o nowe rozdziały. Uwzględniono w nich przede wszystkim najnowsze zdobycze nauki oraz osiągnięcia ostatnich lat w histologii klasycznej oraz cytofizjologii ogólnej i szczegółowej.
W porównaniu z poprzednimi wydaniami, książkę zilustrowano ponad 300 kolorowymi mikrofotografiami komórek, tkanek i narządów oraz około 230 oryginalnymi barwnymi rysunkami objaśniającymi funkcjonowanie struktur subkomórkowych i komórkowych. Podręcznik napisano z myślą o studentach medycyny, kosmetologii, weterynarii, biologii, akademii wychowania fizycznego i kierunków pokrewnych.


Rok wydania2012
Liczba stron768
KategoriaHistologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4349-5
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do szóstego wydania V
  Przedmowa do pierwszego wydania VII
  
  1. TECHNIKI UŻYWANE W HISTOLOGII     1
  
  MIKROSKOPIA     1
  Klasyczny mikroskop świetlny     2
  Mikroskop elektronowy     3
  
  TECHNIKA HISTOLOGICZNA     4
  Utrwalanie materiału histologicznego     4
  Przygotowanie skrawków     4
  Przygotowanie skrawków metodą mrożenia     4
  Przygotowanie komórek in toto     4
  Barwienie preparatów tkankowych     5
  Artefakty: wpływ techniki na jakość preparatów     6
  Interpretacja skrawków tkankowych     7
  
  2. SKŁAD TKANEK I ICH OGÓLNE CECHY     9
  
  KOMÓRKI I ICH RODZAJE     9
  ISTOTA MIĘDZYKOMÓRKOWA     9
  PŁYNY CIAŁA     10
  OGÓLNE CECHY FIZYCZNE I CHEMICZNE TKANEK     10
  
  3. KOMÓRKA     13
  
  CYTOPLAZMA     13
  Błony komórki     13
  Błona konwencjonalna. Tratwy i kaweole     16
  Struktura tratw i kaweoli     16
  Powstawanie błon     18
  Reperacja błon     19
  Główne funkcje błon     19
  Liposomy     19
  Cytofizjologia błon     21
  Dyfuzja bierna i ułatwiona     22
  Transport czynny     22
  Pompy jonowe     22
  Pompy cząsteczkowe i oporność wielolekowa     24
  Transport cząstek, makrocząsteczek i cząsteczek przez błony
  Endocytoza i egzocytoza     26
  Endocytoza i jej odmiany. Ubikwitynacja białek     26
  Endocytoza przez błonę konwencjonalną     27
  Ubikwitynacja – uniwersalny kod określający los białka     30
  Endocytoza przez błonę tratw i kaweoli     31
  Odmiany endocytozy     31
  Egzocytoza     34
  Endosomy i lizosomy     34
  Endosomy wczesne i kaweosomy     34
  Endosomy późne, czyli ciałka wielopęcherzykowe     35
  Lizosomy     36
  Recyrkulacja błon     37
  Przekazywanie sygnałów przez błonę     38
  Informatory I rzędu     38
  Informatory II rzędu     40
  Fosforylacja/defosforylacja białek – uniwersalny kod     40
  Otwieranie kanałów białkowych błony     40
  Szlaki przekazywania sygnału wewnątrz komórki     41
  Bezpośredni kontakt komórek     42
  Ca2+ jako ważny informator II rzędu     42
  Biologicznie czynne związki uwalniane z błon     46
  Eikosanoidy     46
  Lizofosfolipidy     47
  Difosforan fosfatydyloinozytolu     47
  Powierzchnia komórek     48
  Cytosol     51
  Rybosomy i synteza białek     51
  Siateczka śródplazmatyczna     53
  Siateczka śródplazmatyczna gładka     53
  Cytochromy P450 (CYP)     53
  Siateczka śródplazmatyczna szorstka     56
  Aparat Golgiego     59
  Proteasomy     62
  Peroksysomy     63
  Mitochondria     64
  Cytofizjologia mitochondriów     69
  Wytwarzanie energii     69
  Synteza ATP     70
  Wytwarzanie ciepła     70
  Regulacja przeżywania i śmierci komórek     71
  Wytwarzanie wolnych rodników     71
  Cytoszkielet     72
  Filamenty cienkie i grube     72
  Ruch komórek     76
  Filamenty pośrednie     76
  Mikrotubule     77
  Centriole i centrosom     78
  Wtręty komórkowe     79
    
  JĄDRO KOMÓRKOWE     80
  Wielkość i kształt jąder     80
  Otoczka jądrowa Transport cząstek/cząsteczek     81
  Blaszka jądrowa     84
  Chromatyna     84
  Funkcje chromatyny     85
  Struktura chromatyny: nukleosom, nukleofilament i 30-nanometrowe włókienko     86
  Rola histonów w funkcjonowaniu chromatyny. Epigenetyka     87
  Chromosomy mitotyczne     88
  Budowa i kształt chromosomów mitotycznych     88
  Telomery     90
  Kariogram     90
  Chromatyna płciowa     92
  Macierz jądra     93
  Organelle jądrowe     93
  Jąderko     93
  Chromatyna jąderkowa     94
  Funkcje jąderka     95
  Ciałka zwinięte (ciałka Cajala)     95
  Plamki jądrowe     96
  Ciałka PML     96
  Receptory jądrowe     96
  
  4. WZROST, RÓŻNICOWANIE, STARZENIE SIĘ I NATURALNA ŚMIERĆ KOMÓREK     99
  
  CYKL KOMÓRKOWY     100
  Regulacja cyklu komórkowego     101
  Punkty kontrolne cyklu komórkowego     101
  Czynniki wzrostu i różnicowania – cytokiny     102
  Mitoza     104
  Modyfikacje cyklu komórkowego w praktyce lekarskiej     109
  
  RÓŻNICOWANIE, CZAS ŻYCIA, STARZENIE SIĘ I ŚMIERĆ KOMÓREK     110
  Różnicowanie komórkowe i komórki macierzyste     110
  Starzenie się i czas życia komórek     113
  Śmierć komórek     114
  Nekroza i stan agonalny komórek     114
  Apoptoza     114
  Paraptoza     117
  Onkoza     118
  Autoschiza     119
  
  5. TKANKI, NARZĄDY I UKŁADY     121
  
  6. TKANKA NABŁONKOWA     123
  
  KSZTAŁT KOMÓREK     123
  BŁONA PODSTAWNA     125
  SPECJALISTYCZNE STRUKTURY POWIERZCHNI NABŁONKA     126
  Mikrokosmki     127
  Rzęski     128
  Rzęski ruchome     128
  Rzęski nieruchome     129
  Połączenia między komórkami nabłonkowymi     130
  Połączenia zamykające     130
  Połączenia zwierające     130
  Połączenia komunikujące, synapsy elektryczne     133
  
  POWIERZCHNIA PODSTAWNA     134
  KLASYFIKACJA NABŁONKÓW     134
  NABŁONEK GRUCZOŁOWY     138
  Gruczoły zewnątrzwydzielnicze     139
  Gruczoły wewnątrzwydzielnicze     140
  Sposoby wydzielania     140
  Reperacja nabłonków     143
  Odnowa nabłonków     144
  Produkcja cytokin i antybiotyków peptydowych     144
  
  7. TKANKA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA     147
  
  ISTOTA PODSTAWOWA     148
  WŁÓKNA TKANKI ŁĄCZNEJ     150
  Kolagen i włókna kolagenowe     150
  Włókna siateczkowe     153
  Wytwarzanie włókien kolagenowych     153
  Włókna i blaszki sprężyste     155
  Włókna oksytalanowe i elauninowe     157
  Trawienie istoty międzykomórkowej tkanki łącznej     157
  
  KOMÓRKI TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ     157
  Fibroblasty     157
  Miofibroblasty     159
  Melanofory     159
  Hodowla fibroblastów in vitro     159
  Histiocyty     159
  Fagocytoza     161
  Komórki tuczne     162
  Substancje czynne komórek tucznych     162
  Uwalnianie ziaren (degranulacja)     165
  Komórki plazmatyczne     166
  Komórki napływowe     167
  Odnowa komórek tkanki łącznej     167
  
  RODZAJE TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ     167
  Tkanka łączna właściwa embrionalna, mezenchyma     167
  Tkanka łączna właściwa luźna     168
  Tkanka łączna właściwa zbita     168
  Cytofizjologia tkanki łącznej właściwej     170
  Zapalenie     170
  
  8. TKANKA TŁUSZCZOWA     173
  
  TKANKA TŁUSZCZOWA ŻÓŁTA     173
  Cytofizjologia tkanki tłuszczowej żółtej     175
  Transport tłuszczu do adipocytu i lipogeneza     176
  Lipoliza
       176
  TKANKA TŁUSZCZOWA BRUNATNA     178
  Cytofizjologia tkanki tłuszczowej brunatnej     180
  Wewnątrzwydzielnicza rola tkanki tłuszczowej. Adipokiny     181
  
  9. TKANKA CHRZĘSTNA     185
  
  CHRZĄSTKA SZKLISTA     185
  CHRZĄSTKA SPRĘŻYSTA     188
  CHRZĄSTKA WŁÓKNISTA     189
  Dysk międzykręgowy     189
  
  10. TKANKA KOSTNA     191
  
  ISTOTA MIĘDZYKOMÓRKOWA TKANKI KOSTNEJ     191
  KOMÓRKI TKANKI KOSTNEJ     192
  Osteoblasty, czyli komórki kościotwórcze     192
  Osteocyty     193
  Osteoklasty, czyli komórki kościogubne     194
  
  RODZAJE TKANKI KOSTNEJ     197
  OKOSTNA I ŚRÓDKOSTNA     200
  POWSTAWANIE KOŚCI     202
  Kościotworzenie na podłożu błoniastym     202
  Kościotworzenie na podłożu chrzęstnym     206
  Strefy modelu chrzęstnego Wzrost kości na długość     208
  Wzrost kości     210
  Układowa i lokalna regulacja kościotworzenia
  śródchrzęstnego     211
  Przebudowa (modelowanie) kości     211
  Remodelowanie kości     213
  Unaczynienie kości     214
  Przemiany wapnia w organizmie     214
  Reperacja uszkodzeń kości     216
  
  POŁĄCZENIA KOŚCI     216
  
  11. KREW     219
  
  OSOCZE KRWI     220
  Histologiczne badanie krwi     220
  
  KOMÓRKI KRWI     221
  Erytrocyty     222
  Substancje grupowe krwi     224
  Funkcje erytrocytów     226
  Leukocyty     226
  Granulocyty obojętnochłonne     228
  Funkcje granulocytów obojętnochłonnych     230
  Ruch granulocytów i chemokiny     230
  Mechanizm i ukierunkowanie ruchu     230
  Aktywacja granulocytów, wybuch oddechowy i niszczenie
  drobnoustrojów     232
  Czas życia granulocytów obojętnochłonnych     232
  Granulocyty kwasochłonne     233
  Granulocyty zasadochłonne     233
  Limfocyty     234
  Limfocyty B     235
  Limfocyty T     236
  Monocyty     238
  Płytki krwi     238
  Cytofizjologia płytek krwi     240
  
  KRZEPNIĘCIE KRWI     242
  
  
  12. SZPIK KOSTNY I ODNOWA KOMÓREK KRWI     245
  
  WYTWARZANIE KOMÓREK KRWI     247
  Hemocytopoeza i komórki macierzyste     247
  Komórki macierzyste szpiku i terapia komórkowa     248
  Erytrocytopoeza     249
  Regulacja erytrocytopoezy     252
  Żelazo i białka transportujące     253
  Mielocytopoeza i granulocytopoeza     253
  Rezerwy i krążenie granulocytów     256
  Regulacja granulocytopoezy     257
  Monocytopoeza i układ makrofagów     257
  Limfocytopoeza     258
  Wytwarzanie płytek krwi, trombocytopoeza     260
  
  ROZWÓJ UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO     263
  
  13. TKANKA MIĘŚNIOWA     265
  
  NAZEWNICTWO     265
  TKANKA MIĘŚNIOWA POPRZECZNIE
  PRĄŻKOWANA SZKIELETOWA     266
  Komórki     266
  Miofibryle i sarkomery     266
  Kostamery     269
  Siateczka sarkoplazmatyczna gładka i kanaliki T     272
  Białka miofibryli biorące udział w skurczu     272
  Mechanizm skurczu     276
  Źródła energii skurczu i rodzaje komórek mięśniowych     276
  Powstawanie komórek mięśniowych i komórki satelitarne     277
  Mięsień szkieletowy     279
  Przerost i reperacja mięśnia szkieletowego     280
  Synapsy nerwowo-mięśniowe     280
  Proprioreceptory     282
  Wrzecionko nerwowo-mięśniowe     282
  Wrzecionko nerwowo-ścięgnowe     284
  
  TKANKA MIĘŚNIOWA POPRZECZNIE PRĄŻKOWANA SERCOWA     284
  Czynność tkanki mięśniowej sercowej     287
  
  TKANKA MIĘŚNIOWA GŁADKA     287
  Mechanizm i charakter skurczu mięśni gładkich     289
  Regulacja czynności tkanki mięśniowej gładkiej     290
  
  14. TKANKA NERWOWA     293
  
  NEURONY     293
  Ciało komórki nerwowej     294
  Wypustki nerwowe     298
  Dendryty     299
  Akson     299
  Wzrost i kształtowanie neuronów     300
  
  SYNAPSY     301
  Synapsy chemiczne     301
  Neurotransmitery     303
  Przewodzenie sygnałów w synapsie chemicznej     303
  Synapsy elektryczne     305
  
  NEUROGLEJ     305
  Ependymocyty     306
  Astrocyty, oligodendrocyty lemocyty i komórki mikrogleju     307
  
  OSŁONKI WŁÓKIEN NERWOWYCH     309
  Neurolema     309
  Osłonka mielinowa i jej wytwarzanie. Mielinizacja     310
  
  CYTOFIZJOLOGIA TKANKI NERWOWEJ     314
  RECEPTORY CZUCIA     316
  
  15. UKŁAD KRĄŻENIA KRWI     317
  
  OGÓLNA STRUKTURA NACZYŃ     318
  Śródbłonek     319
  Cytofizjologia śródbłonka     321
  
  WYTWARZANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH     322
  TĘTNICE     325
  Tętnice typu sprężystego     325
  Narządy odbierające sygnały o ciśnieniu i składzie krwi     327
  Tętnice typu mięśniowego     328
  Tętnice małego kalibru     331
  
  NACZYNIA WŁOSOWATE     332
  Czynność naczyń włosowatych     333
  
  ŻYŁY     334
  Różnorodność budowy żył dużego, średniego i małego kalibru     334
  Zastawki żylne     335
  Połączenia tętniczo-żylne i tętniczo-tętnicze     336
  
  SERCE     336
  Wsierdzie     337
  Śródsierdzie     338
  Nasierdzie     340
  Osierdzie     340
  Zastawki serca     340
  Układ przewodzący, unerwienie i unaczynienie serca     340
  Wewnątrzwydzielnicza funkcja serca     344
  
  16. UKŁAD LIMFATYCZNY     345
  
  LIMFOCYTY B I PRZECIWCIAŁA     346
  Przeciwciała     346
  
  LIMFOCYTY T     348
  Subklasy limfocytów T     350
  
  ODPORNOŚĆ     352
  DOPEŁNIACZ (KOMPLEMENT)     354
  Przeszczepianie komórek, tkanek i narządów     355
  
  ROZWÓJ I INWOLUCJA UKŁADU LIMFATYCZNEGO     357
  LIMFOCYTY TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ I NABŁONKÓW     358
  GRUDKI LIMFATYCZNE     358
  MIGDAŁKI     360
  WĘZŁY LIMFATYCZNE     362
  Czynności węzłów limfatycznych     366
  
  ŚLEDZIONA     366
  Unaczynienie śledziony     367
  Miazga biała     367
  Miazga czerwona     370
  Czynności śledziony     371
  
  GRASICA     372
  Proliferacja, różnicowanie i śmierć limfocytów T     376
  Bariera krew–grasica     376
  Czynności grasicy     376
  
  NACZYNIA LIMFATYCZNE     377
  Wytwarzanie naczyń limfatycznych     379
  
  17. UKŁAD NERWOWY     381
  
  UKŁAD NERWOWY OŚRODKOWY     381
  ROZWÓJ UKŁADU NERWOWEGO     382
  Formacje ośrodkowego układu nerwowego     382
  Ogólna struktura     383
  Istota szara     383
  Istota biała     384
  Kresomózgowie: kora mózgu, hipokamp, jądra podstawne     384
  Kora mózgu     384
  Kora nowa     384
  Ogólne cechy struktury kory nowej     386
  Kora niejednorodna: kora dawna     387
  Kora niejednorodna: kora stara     388
  Mechanizm uczenia się     389
  Wnętrze przodomózgowia     390
  Jądra podstawne (nuclei basales)     390
  Istota biała mózgu     390
  Międzymózgowie: wzgórze, podwzgórze     391
  Podwzgórze (hypothalamus)     392
  Zegar biologiczny     394
  Jądro łukowate (jądro lejkowe) Odczuwanie głodu i sytości     395
  Pień mózgu, śródmózgowie: istota czarna, jądro czerwienne     396
  Pień mózgu, tyłomózgowie: most     398
  Pień mózgu, tyłomózgowie: rdzeń przedłużony     399
  Pień mózgu, tyłomózgowie: móżdżek     400
  Jądra móżdżku     402
  Rdzeń kręgowy     402
  Splot naczyniówkowy i płyn mózgowo-rdzeniowy     405
  Bariera krew–mózg     407
  Komórki macierzyste układu nerwowego     407
  Opony mózgowo-rdzeniowe     407
  Naczynia krwionośne     409
  
  UKŁAD NERWOWY OBWODOWY     410
  Zwoje nerwowe czaszkowe i rdzeniowe     410
  Nerwy obwodowe     410
  
  UKŁAD NERWOWY AUTONOMICZNY     413
  Układ nerwowy współczulny     414
  Układ nerwowy przywspółczulny     416
  Narządy zmysłów     417
  Nazewnictwo, klasyfikacja i ogólne czynności     417
  Budowa jako kryterium klasyfikacji receptorów     418
  Położenie receptorów i rodzaj sygnałów jako kryterium klasyfikacji     418
  
  REGENERACJA UKŁADU NERWOWEGO     418
  
  18. UKŁAD WIDZENIA I UKŁAD SŁUCHU/RÓWNOWAGI     421
  
  UKŁAD WIDZENIA. OKO     421
  Budowa gałki ocznej     421
  Torebka gałki ocznej i twardówka     422
  Rogówka     423
  Rąbek     425
  Błona naczyniowa     425
  Naczyniówka     425
  Ciało rzęskowe     425
  Tęczówka     426
  Soczewka     427
  Ciało szkliste     427
  Siatkówka     428
  Siatkówka receptorowa     429
  Komórki wzrokowe pręcikonośne i czopkonośne     432
  Komórki nerwowe dwubiegunowe, poziome i amakrynowe     434
  Komórki nerwowe zwojowe przekaźnikowe i receptorowe     435
  Komórki podporowe siatkówki     436
  Plamka siatkówki i krążek nerwu wzrokowego     436
  Bariera krew–siatkówka     436
  Cytofizjologia siatkówki     436
  Narządy dodatkowe oka     437
  
  NARZĄD PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY. UCHO     440
  Ucho zewnętrzne     440
  Ucho środkowe     440
  Ucho wewnętrzne     444
  Łagiewka i woreczek     444
  Przewody półkoliste     447
  Przewód i worek endolimfatyczny     447
  Funkcje aparatu przedsionkowego     447
  Ślimak     448
  TRPA1 i włókienka ankirynowo-kadherynowe     453
  Funkcje ślimaka     453
  
  19. GRUCZOŁY WEWNĄTRZWYDZIELNICZE     455
  
  MECHANIZM DZIAŁANIA HORMONÓW     456
  UKŁAD PODWZGÓRZOWO-PRZYSADKOWY     457
  Podwzgórze     458
  Przysadka     459
  Przysadka gruczołowa     460
  Rodzaje komórek wydzielniczych     463
  Część guzowa     464
  Część pośrednia     465
  Czynności przysadki gruczołowej i ich regulacja     466
  Przysadka nerwowa     467
  Pituicyty     470
  
  SZYSZYNKA     470
  Czynności szyszynki     472
  
  TARCZYCA     473
  Hormony tarczycy i ich wytwarzanie     474
  Hormony nabłonka pęcherzyków     474
  Hormon komórek C, kalcytonina     476
  Czynność hormonów tarczycy     476
  Regulacja czynności tarczycy     477
  
  GRUCZOŁY PRZYTARCZYCZNE     478
  Czynność gruczołów przytarczycznych     478
  Ca2+ i witamina D     480
  
  WYSPY TRZUSTKI (LANGERHANSA)     480
  Insulina     482
  
  NADNERCZE     485
  Kora nadnercza     485
  Czynność kory nadnerczy     489
  Swoistość rozwoju kory nadnercza     490
  Rdzeń nadnercza     491
  Czynność rdzenia nadnercza     491
  
  CIAŁKA PRZYZWOJOWE     493
  
  20. UKŁAD ODDECHOWY     495
  
  KANAŁY I JAMY PRZEWODZĄCE POWIETRZE     497
  Jama nosowa     497
  Błona śluzowa okolicy węchowej. Chemoreceptory węchu     498
  Zatoki przynosowe     500
  Jama gardła     500
  Krtań     500
  Narząd głosowy     500
  Chrząstki krtani     501
  Mięśnie krtani     501
  Tchawica     501
  Drzewo oskrzelowe     502
  
  CZĘŚĆ ODDECHOWA PŁUCA     508
  Rola tlenku azotu (NO)     512
  Wymiana gazowa     512
  Opłucna     512
  Unaczynienie i unerwienie płuc     513
  
  21. UKŁAD POKARMOWY     515
  
  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDOWY I CZYNNOŚCI     515
  JAMA USTNA     516
  JĘZYK     518
  Chemoreceptory smaku     521
  
  ZĘBY     522
  Rozwój zębów     522
  Narząd szkliwotwórczy i wytwarzanie szkliwa     524
  Wytwarzanie zębiny i cementu     528
  Szkliwo     528
  Zębina     529
  Cement     530
  Miazga zęba     530
  Połączenie zęba z otoczeniem     531
  
  GARDŁO     531
  GRUCZOŁY ŚLINOWE     531
  Gruczoł ślinowy przyuszny     532
  Gruczoł ślinowy podżuchwowy     534
  Gruczoł ślinowy podjęzykowy     534
  Czynność gruczołów ślinowych     534
  
  OGÓLNA BUDOWA PRZEŁYKU, ŻOŁĄDKA I JELIT     535
  PRZEŁYK     536
  ŻOŁĄDEK     537
  Gruczoły żołądkowe właściwe     538
  Gruczoły wpustowe     544
  Gruczoły odźwiernikowe     544
  Blaszka mięśniowa błony śluzowej     545
  Błona podśluzowa     545
  Błona mięśniowa     546
  Błona surowicza     547
  
  KOMÓRKI ENDOKRYNOWE I HORMONY UKŁADU POKARMOWEGO     547
  Nazewnictwo komórek endokrynowych     547
  Czynności komórek endokrynowych     549
  Hormony peptydowe     549
  Histamina i serotonina     552
  
  JELITO     552
  Jelito cienkie     552
  Błona śluzowa     554
  Kosmki jelitowe     554
  Krypty jelitowe     558
  Błona podśluzowa     559
  Tkanka limfatyczna jelita     559
  Kępki Peyera     559
  Kryptokępki     560
  Wydzielanie IgA     560
  Błona mięśniowa     560
  Błona surowicza i przydanka     562
  Udział komórek nabłonka w trawieniu,
  wchłanianiu i wydzielaniu     562
  Jelito grube     566
  Okrężnica     566
  Wyrostek robaczkowy     567
  Odbytnica     569
  Czynności jelita grubego     569
  Ruchy jelit     570
  Otrzewna     571
  Kinetyka komórek nabłonka jelita     571
  Unaczynienie i unerwienie żołądka i jelita     572
  
  WĄTROBA     573
  Zrąb wątroby     573
  Unaczynienie wątroby     574
  Miąższ wątroby i sinusoidy     574
  Hepatocyty     574
  Cytofizjologia hepatocytów     578
  Komórki Browicza–Kupffera     580
  Komórki gwiaździste (HSC)     581
  Sinusoidy     581
  Przewody żółciowe     581
  Zraziki wątroby     582
  Naczynia limfatyczne i nerwy     582
  
  PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY     584
  Czynności pęcherzyka żółciowego     585
  
  TRZUSTKA     585
  Część zewnątrzwydzielnicza trzustki     585
  Czynność części zewnątrzwydzielniczej trzustki     586
  
  22. UKŁAD MOCZOWY     591
  
  NERKA     591
  Zrąb nerki     594
  Unaczynienie nerki     594
  Miąższ nerki     594
  Ciałko nerkowe     595
  Kłębuszek nerkowy     597
  Torebka kłębuszka, podocyty, filtr kłębuszkowy     597
  Mezangium     603
  Kanalik I rzędu     603
  Pętla nefronu     605
  Kanalik II rzędu     605
  Kanaliki zbiorcze i przewody brodawkowe     606
  Czynniki hormonalne regulujące filtrację i reabsorpcję jonów     608
  Komórki śródmiąższowe nerki     609
  Aparat przykłębuszkowy     610
  Czynność aparatu przykłębuszkowego. Układ renina–angiotensyna, RAS     610
  Funkcje angiotensyny 2     611
  Znaczenie RAS     612
  
  KIELICHY, MIEDNICZKA, MOCZOWÓD     613
  PĘCHERZ MOCZOWY     614
  CEWKA MOCZOWA     614
  
  
  23. SKÓRA     617
  
  NASKÓREK     617
  Komórki Merkla     623
  Melanocyty     623
  Barwa skóry     624
  Komórki dendrytyczne, limfocyty Tαb cytotoksyczne i limfocyty Tγδ     625
  Regulacja proliferacji i różnicowania komórek naskórka     625
  Hodowla keratynocytów in vitro     626
  Cytofizjologia keratynocytów i naskórka     626
  
  SKÓRA WŁAŚCIWA     626
  WŁOSY     627
  Opuszka mieszka źródłem komórek macierzystych     632
  Wzrost i wymiana włosów     632
  Gojenie skóry     634
  Gruczoły łojowe i mięśnie napinające włosy     635
  Gruczoły potowe     636
  Paznokcie     638
  Unaczynienie i unerwienie skóry     639
  Czynności skóry     639
  Receptory komórkowe czucia somatycznego     640
  
  24. UKŁAD PŁCIOWY MĘSKI     643
  
  JĄDRO     643
  Kanaliki plemnikotwórcze     644
  Komórki podporowe     647
  Komórki szeregu spermatogenezy i spermatogeneza     649
  Spermatocytogeneza     649
  Mejoza     650
  Spermiogeneza     653
  Plemniki     655
  Epigenetyczne przeprogramowanie genomu w spermatogenezie     656
  Bariera krew–jądro     658
  Cykl kanalika plemnikotwórczego     659
  Kanaliki plemnikotwórcze dzieci     659
  Stan nabłonka plemnikotwórczego mężczyzny     659
  Gruczoł śródmiąższowy jądra     660
  Regulacja spermatogenezy i wewnętrznego wydzielania jądra     662
  Czynniki modyfikujące i uszkadzające spermatogenezę     662
  Przewody wyprowadzające nasienie     663
  
  GRUCZOŁY DODATKOWE MĘSKIEGO UKŁADU PŁCIOWEGO     666
  Pęcherzyki nasienne     667
  Gruczoł krokowy     667
  Gruczoły opuszkowo-cewkowe     671
  
  PRĄCIE     671
  Naczynia krwionośne i wzwód prącia     673
  
  NASIENIE     674
  
  25. UKŁAD PŁCIOWY ŻEŃSKI     675
  
  JAJNIK     675
  Oogeneza     677
  Pierwsze zahamowanie oogenezy     677
  Drugie zahamowanie oogenezy     678
  Epigenetyczne przeprogramowanie genomu w oogenezie     679
  Pęcherzyki jajnikowe i oocyty     679
  Czynności pęcherzyka jajnikowego i estrogeny     685
  Owulacja     685
  Ciałko żółte     687
  Atrezja pęcherzyków     689
  Cykl jajnikowy     690
  Gruczoł śródmiąższowy jajnika     691
  
  JAJOWÓD     692
  Czynności jajowodu     694
  
  MACICA     694
  Błona śluzowa     694
  Błona mięśniowa     698
  Błona surowicza     698
  Cieśń i szyjka macicy     698
  
  POCHWA     700
  NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE SZCZĄTKOWE     703
  NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE ZEWNĘTRZNE     703
  GRUCZOŁ SUTKOWY     703
  Gruczoł sutkowy nieczynny     704
  Gruczoł sutkowy czynny     705
  Wydzielanie IgA     707
  
  SŁOWNIK     709
  
  SKOROWIDZ     725
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia