Gospodarka turystyczna w regionie Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych. PN 303

Gospodarka turystyczna w regionie Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych. PN 303

1 opinia

Redakcja:

Andrzej Rapacz

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

20,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Turystyka i gospodarka turystyczna to obszary aktywności społecznej i gospodarczej, w których obserwujemy od wielu lat liczne istotne zmiany. Dotyczą one w sferze popytu potrzeb zgłaszanych przez turystów, w sferze podaży natomiast możliwości tworzenia nowych ofert oraz sposobów zaspokajania oczekiwań uczestników ruchu turystycznego. Trzeba także dostrzegać zmiany zachodzące zarówno w sposobach funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, jak i miejscowości i regionów recepcji turystów. Stanowią one impuls do podejmowania prac badawczych, których przedmiotem staje się problematyka m.in. atrakcyjności i konkurencyjności regionów w turystyce, jakości usług, wdrażania innowacji w turystyce, współpracy na rzecz rozwoju turystyki i gospodarki turystycznej na poziomach lokalnym i regionalnym, wykorzystania instrumentów marketingowych przez podmioty podaży w turystyce oraz obszary recepcji turystów.


Rozwój turystyki i gospodarki turystycznej w konkretnej przestrzeni wywołuje wiele problemów natury społecznej, gospodarczej, ekologicznej. Ich rozwiązanie wymaga współdziałania usługodawców, mieszkańców i jednostek samorządu terytorialnego po to, aby turystyka i gospodarka turystyczna były źródłem dobrobytu lokalnej społeczności, korzyści osiąganych przez podmioty podaży w turystyce oraz świadomego rozwoju przestrzeni turystycznej i jej ochrony. W praktyce wymaga to podejmowania na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej (na poziomie lokalnym i regionalnym) takich działań, które zapewnią jej pożądaną dynamikę w zgodzie z potencjałem turystycznym obszarów recepcji.


Rozległość i wieloaspektowość tematyki związanej z gospodarką turystyczną, ze względu na konsekwencje jej rozwoju w wymiarze społecznym, ekonomicznym i przestrzennym, nie pozwala na prezentację w niniejszym opracowaniu szerokiej palety zagadnień z nią związanych. Znalazły się w nim publikacje podejmujące wybrane problemy funkcjonowania obszarów recepcji (głównie gmin i regionów turystycznych) oraz dotyczące działania przedsiębiorstw turystycznych (m.in. przedsiębiorstw hotelowych, uzdrowiskowych, organizatorów imprez turystycznych). Wśród zagadnień, które prezentuje opracowanie, należy wymienić przede wszystkim:
− kwestie dotyczące atrakcyjności obszarów recepcji ruchu turystycznego i konkurencyjności w turystyce,
− problematykę jakości usług i wdrażania innowacji w obiektach hotelarskich,
− zagadnienia wykorzystania przez przedsiębiorstwa działające na rynku turystycznym instrumentów marketingowych,
− tematykę zarządzania obszarami recepcji turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w turystyce na poziomie lokalnym i regionalnym.


Liczba stron358
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-362-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Iwona Bąk, Badanie poziomu atrakcyjności turystycznej powiatów województwa zachodniopomorskiego z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy korespondencji    11
  Marlena Bednarska, Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru − wyzwanie dla przedsiębiorstw turystycznych    22
  Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka, Michał Rudnicki, Analiza wykorzystywania wybranych usług biznesowych przez polskie przedsiębiorstwa turystyczne    31
  Krzysztof Borodako, Konsultacje biznesowe w kontekście współpracy małopolskich firm turystycznych    41
  Jacek Borzyszkowski, Współczesne wyzwania destination management organizations (DMO)    49
  Maciej Dębski, Wpływ postrzegania działań proekologicznych hotelu przez turystów na skłonność do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju    58
  Diana Dryglas, Analiza SWOT w obszarze funkcji uzdrowiskowej Krynicy-Zdroju jako instrument kształtowania strategii marketingu terytorialnego    67
  Grzegorz Gołembski, Kondycja finansowa organizatorów turystyki w Polsce w latach 2007-2011    78
  Aleksandra Grobelna, Uwarunkowania kreatywności czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie hotelowym    93
  Marian Gúčik, Tomáš Gajdošík, Vzťahy spolupráce v cestovnom ruchu v regióne Vysoké Tatry    105
  Małgorzata Januszewska, Proces prywatyzacji przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Polsce    116
  Maja Jedlińska, Strategie rozwoju w systemach hotelowych    127
  Małgorzata Jędrasiak, Innowacyjność w hotelarstwie na przykładzie wybranych hoteli Dolnego Śląska    140
  Joanna Kizielewicz, Współpraca na rzecz rozwoju turystyki morskiej w województwie pomorskim    150
  Renata Krukowska, Ewa Skowronek, Andrzej Tucki, Działania innowacyjne branży turystycznej województwa lubelskiego w zakresie rozwoju oferty turystycznej    161
  Beata Meyer, Funkcja turystyczna a zrównoważony rozwój obszarów nadmorskich na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego    170
  Jolanta Mirek, Rola marketingu terytorialnego we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich uzdrowiskach    179
  Marcin Molenda, Narzędzia motywowania pracowników w przedsiębiorstwie gastronomicznym    188
  Arkadiusz Niedziółka, Współpraca instytucjonalna w zakresie promocji agroturystyki w województwie małopolskim    196
  Marcin Olszewski, Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach hotelarskich – implikacje dla konkurowania przez jakość    205
  Aleksander Panasiuk, Ocena zaangażowania gmin w pozyskiwanie środków Unii Europejskiej w zakresie gospodarki turystycznej    214
  Daniel Puciato, Uwarunkowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach hotelowych z Wrocławia    223
  Michał Rudnicki, Wykorzystanie aplikacji mobilnej jako innowacyjnego kanału komunikacji przedsiębiorstw rynku turystycznego z konsumentami na przykładzie Kopalni Soli „Wieliczka”    235
  Kristina Šambronská, GAP model as one possibility of evaluating hotel service quality    247
  Bogusław Stankiewicz, Julia J. Sienkiewicz, Kluczowe czynniki pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora turystyki uzdrowiskowej w Polsce – studium na przykładzie województwa zachodniopomorskiego    255
  Łukasz Stokłosa, Jan Krupa, Łukasz Wątroba, Portal internetowy jako narzędzie komunikacji i promocji obszarów recepcji turystycznej – analiza porównawcza na przykładzie województwa podkarpackiego i szwajcarskiego kantonu Ticino    265
  Tomasz Studzieniecki, Współpraca na rzecz rozwoju turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim    276
  Joanna Szczęsna, Możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarze województwa lubelskiego    285
  Dawid Szutowski, Generatory wartości w przedsiębiorstwach hotelowych    297
  Elżbieta Szymańska, Innowacyjność procesowa organizatorów turystyki w świetle badań jakościowych    307
  Agnieszka Ulfik, Rola samorządów terytorialnych w kształtowaniu turystyki w regionach    316
  Edward Wiśniewski, Ocena atrakcyjności turystycznej powiatów województwa zachodniopomorskiego    324
  Zbigniew Zontek, Źródła innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych w regionie    335
  Michał Żemła, Konkurencyjność obszarów turystycznych – od współpracy wewnątrzregionalnej do współpracy międzyregionalnej. Aspekty teoretyczne    345
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia