Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne

Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

44,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kultowy podręcznik do kursu średniego mikroekonomii i ekonomii menedżerskiej!


Zalety książki:
– Podręcznik zawiera kilka równoległych ścieżek, które czynią go przydatnym do prowadzenia kursów na różnych poziomach: od podstawowego, przez średnio zaawansowany, aż do – po uzupełnieniu zależnie od potrzeb wykładu – zaawansowanego.
– Autor nie tylko opisuje pojęcia i zdarzenia, lecz także „otwiera” przed czytelnikiem kolejne drzwi prowadzące do poznania tajemnic spraw codziennych, zwykle niełączonych z zagadnieniami ekonomicznymi.
– Z podręcznika mogą korzystać studenci o różnym stopniu znajomości matematyki, w głównym toku wykładu bowiem nie jest wykorzystywany rachunek różniczkowy. Wiele rozdziałów dopełniają dodatki matematyczne.
– Konsekwentnie jest prezentowane ujęcie funkcjonalne, w którym zdarzenia gospodarcze są ukazywane przez pryzmat ich wspólnego problemu, nawet gdy dotyczą różnych dziedzin gospodarki, co uczy uniwersalnego myślenia ekonomicznego.
– W analizie został uwzględniony nie tylko wpływ czynników stricte ekonomicznych, lecz także takich, jak: niepewność, nierówna informacja czy słabość ludzkiego charakteru i instytucji, co zbliża podręcznik do codziennego życia.


Nowe wydanie zostało wzbogacone o:
– rozdziały poświęcone teorii gier oraz ekonomii behawioralnej;
– mikroekonomiczną koncepcję przetargów;
– aktualne, ciekawe przykłady.


Liczba stron792
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17403-3
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania polskiego    21
  Przedmowa    29
  Rozdział 1. Rynek    37
  1.1. Budowanie modelu    37
  1.2. Optymalizacja i równowaga    38
  1.3. Krzywa popytu    39
  1.4. Krzywa podaży    41
  1.5. Równowaga rynkowa    43
  1.6. Statyka porównawcza    44
  1.7. Inne sposoby rozdziału mieszkań do wynajęcia    47
  Monopolista różnicujący ceny (wielopoziomowy system cen monopolistycznych)    47
  Zwykły monopolista    48
  Kontrola czynszów    49
  1.8. Który sposób jest najlepszy?    50
  1.9. Efektywność Pareta    50
  1.10. Porównanie sposobów rozdziału mieszkań    52
  1.11. Równowaga w długim okresie    53
  1.12. Podsumowanie    54
  Pytania    54
  Rozdział 2. Ograniczenie budżetowe    55
  2.1. Pojęcie ograniczenia budżetowego    55
  2.2. Na ogół wystarczą dwa dobra    56
  2.3. Własności zbioru budżetowego    56
  2.4. Jak zmienia się linia budżetu?    58
  2.5. Numéraire    60
  2.6. Podatki, dotacje i racjonowanie    61
  Przykład: program bonów żywnościowych    63
  2.7. Zmiany linii budżetu    65
  2.8. Podsumowanie    65
  Pytania    66
  Rozdział 3. Preferencje    67
  3.1. Preferencje konsumenta    68
  3.2. Założenia o preferencjach    68
  3.3. Krzywe obojętności    70
  3.4. Przykłady preferencji    72
  Substytuty doskonałe    72
  Dobra doskonale komplementarne    73
  Dobra niechciane (złe)    74
  Dobra neutralne (obojętne)    75
  Błogostan    76
  Dobra policzalne (dyskretne)    77
  3.5. Dobrze zachowujące się preferencje    78
  3.6. Krańcowa stopa substytucji    81
  3.7. Inne implikacje krańcowej stopy substytucji    83
  3.8. Kształtowanie się krańcowej stopy substytucji    84
  3.9. Podsumowanie    85
  Pytania    85
  Rozdział 4. Użyteczność    86
  4.1. Użyteczność kardynalna    89
  4.2. Budowanie funkcji użyteczności    90
  4.3. Niektóre przykłady funkcji użyteczności    91
  Przykład: wyprowadzenie krzywych obojętności z użyteczności    91
  Substytuty doskonałe    92
  Dobra doskonale komplementarne    93
  Preferencje quasi-liniowe    94
  Preferencje typu Cobba Douglasa    95
  4.4. Użyteczność krańcowa    97
  4.5. Użyteczność krańcowa a krańcowa stopa substytucji    98
  4.6. Użyteczność - przykład podróży wahadłowych    99
  4.7. Podsumowanie    101
  Pytania    101
  Dodatek    101
  Przykład: preferencje typu Cobba Douglasa    103
  Rozdział 5. Wybór    104
  5.1. Optymalny wybór    104
  5.2. Popyt konsumpcyjny    108
  5.3. Kilka przykładów    109
  Substytuty doskonałe    109
  Dobra doskonale komplementarne    110
  Dobra neutralne i niechciane    111
  Dobra policzalne    111
  Preferencje wklęsłe    112
  Preferencje typu Cobba Douglasa    113
  5.4. Szacowanie funkcji użyteczności    113
  5.5. Implikacje warunku dotyczącego krańcowej stopy substytucji    115
  5.6. Wybór rodzaju podatków    117
  5.7. Podsumowanie    119
  Pytania    119
  Dodatek    120
  Przykład: funkcja popytu typu Cobba Douglasa    122
  Rozdział 6. Popyt    125
  6.1. Dobra normalne i niższego rzędu    125
  6.2. Krzywe zapotrzebowania i krzywe Engla    127
  6.3. Kilka przykładów    128
  Substytuty doskonałe    128
  Dobra doskonale komplementarne    129
  Preferencje typu Cobba Douglasa    129
  Preferencje jednokładne (homotetyczne)    131
  Preferencje quasi-liniowe    132
  6.4. Dobra zwykłe i dobra Giffena    133
  6.5. Krzywa oferty cenowej i krzywa popytu    135
  6.6. Kilka przykładów    136
  Substytuty doskonałe    136
  Dobra doskonale komplementarne    136
  Dobra policzalne    138
  6.7. Dobra substytucyjne i komplementarne    140
  6.8. Odwrócona funkcja popytu    141
  6.9. Podsumowanie    143
  Pytania    144
  Dodatek    144
  Rozdział 7. Preferencje ujawnione    146
  7.1. Pojęcie preferencji ujawnionych    146
  7.2. Od preferencji ujawnionych do preferencji    148
  7.3. Odtwarzanie preferencji    150
  7.4. Słaby aksjomat preferencji ujawnionych    151
  7.5. Sprawdzanie słabego aksjomatu preferencji ujawnionych    153
  7.6. Mocny aksjomat preferencji ujawnionych    155
  7.7. Jak sprawdzić mocny aksjomat preferencji ujawnionych?    156
  7.8. Indeksy ilości    157
  7.9. Indeksy cen    159
  Przykład: indeksacja wypłat ubezpieczeń społecznych    160
  7.10. Podsumowanie    162
  Pytania    162
  Rozdział 8. Równanie Słuckiego    163
  8.1. Efekt substytucyjny    163
  Przykład: obliczanie efektu substytucyjnego    167
  8.2. Efekt dochodowy    168
  Przykład: obliczanie efektu dochodowego    168
  8.3. Znak efektu substytucyjnego    168
  8.4. Całkowita zmiana popytu    169
  8.5. Stopy zmian    171
  8.6. Prawo popytu    173
  8.7. Przykłady efektów substytucyjnych i dochodowych    174
  Przykład: zwrot podatku    176
  Przykład: dobrowolny udział w programie taryfowania w czasie rzeczywistym    178
  8.8. Inny efekt substytucyjny    180
  8.9. Krzywa popytu skompensowanego    182
  8.10. Podsumowanie    183
  Pytania    183
  Dodatek    183
  Przykład: zwracanie małych podatków    185
  Rozdział 9. Kupowanie i sprzedawanie    186
  9.1. Popyt netto i brutto    186
  9.2. Ograniczenie budżetowe    187
  9.3. Zmiana zasobu początkowego    188
  9.4. Zmiany cen    190
  9.5. Krzywe oferty cenowej a krzywe popytu    192
  9.6. Równanie Słuckiego - raz jeszcze    194
  9.7. Zastosowanie równania Słuckiego    197
  Przykład: obliczanie efektu dochodowego zasobu    197
  9.8. Podaż pracy    198
  Ograniczenie budżetowe    198
  9.9. Statyka porównawcza podaży pracy    200
  Przykład: godziny nadliczbowe a podaż pracy    202
  9.10. Podsumowanie    203
  Pytania    204
  Dodatek    204
  Rozdział 10. Wybór międzyokresowy    207
  10.1. Ograniczenie budżetowe    207
  10.2. Preferencje odnoszące się do konsumpcji w dwóch okresach    210
  10.3. Statyka porównawcza    211
  10.4. Równanie Słuckiego a wybór międzyokresowy    213
  10.5. Inflacja    214
  10.6. Wartość obecna: dokładniejsze spojrzenie    216
  10.7. Analiza wartości obecnej dla kilku okresów    217
  10.8. Wykorzystanie wartości obecnej    218
  Przykład: wycena strumieni płatności    220
  Przykład: prawdziwy koszt karty kredytowej    221
  Przykład: wydłużanie okresu wyłączności praw autorskich    221
  10.9. Obligacje    222
  Przykład: pożyczki (zakupy) ratalne    224
  10.10 Podatki    225
  Przykład: stypendia i oszczędności    225
  10.11. Wybór stopy procentowej    226
  10.12. Podsumowanie    227
  Pytania    227
  Rozdział 11. Rynki aktywów    228
  11.1. Stopy przychodu    228
  11.2. Arbitraż i wartość obecna    230
  11.3. Dostosowania uwzględniające różnice między aktywami    230
  11.4. Aktywa o przychodach w postaci konsumpcji    231
  11.5. Opodatkowanie przychodów z aktywów    232
  11.6. Bańki na rynkach aktywów    233
  11.7. Zastosowania    235
  Zasoby nieodnawialne    235
  Kiedy wyciąć las?    236
  Przykład: ceny benzyny podczas wojny w Zatoce Perskiej    237
  11.8. Instytucje finansowe    238
  11.9. Podsumowanie    240
  Pytania    240
  Dodatek    240
  Rozdział 12. Niepewność    242
  12.1. Konsumpcja zależna od losu (konsumpcja warunkowa)    242
  Przykład: obligacje katastroficzne    246
  12.2. Prawdopodobieństwo a funkcje użyteczności    247
  Przykład: niektóre przykłady funkcji użyteczności    247
  12.3. Użyteczność oczekiwana    248
  12.4. Dlaczego użyteczność oczekiwana ma sens?    249
  12.5. Niechęć do ryzyka    250
  Przykład: popyt na ubezpieczenia    252
  12.6. Rozproszenie (dywersyfikacja) ryzyka między różne inwestycje    254
  12.7. Rozkładanie ryzyka między różne podmioty    255
  12.8. Rola rynku papierów wartościowych    256
  12.9. Podsumowanie    256
  Pytania    257
  Dodatek    257
  Przykład: wpływ opodatkowania na inwestycje w aktywa ryzykowne    259
  Rozdział 13. Aktywa ryzykowne ?    260
  13.1. Użyteczność średniej?-wariancji    260
  13.2. Mierzenie ryzyka    265
  13.3. Ryzyko kontrahenta    267
  13.4. Równowaga na rynku aktywów ryzykownych    267
  13.5. Jak stopy przychodów dostosowują się do stanu równowagi?    269
  Przykład: wartość narażona na ryzyko utraty    271
  Przykład: uszeregowanie funduszy zbiorowego inwestowania (funduszy inwestycyjnych)    272
  13.6. Podsumowanie    274
  Pytania    274
  Rozdział 14. Nadwyżka konsumenta    275
  14.1. Popyt na dobra policzalne (dyskretne)    275
  14.2. Wyprowadzenie użyteczności z popytu    277
  14.3. Inne interpretacje nadwyżki konsumenta    278
  14.4. Od nadwyżki konsumenta do nadwyżki ogółu konsumentów    278
  14.5. Szacowanie popytu ciągłego    279
  14.6. Użyteczność quasi-liniowa    279
  14.7. Interpretacja zmian nadwyżki konsumenta    280
  Przykład: zmiana nadwyżki konsumenta    281
  14.8. Zmiana kompensacyjna i ekwiwalentna    281
  Przykład: zmiana kompensacyjna i ekwiwalentna    284
  Przykład: zmiana kompensacyjna i ekwiwalentna dla preferencji quasi-liniowych    285
  14.9. Nadwyżka producenta    285
  14.10. Analiza kosztów i korzyści    287
  Reglamentacja    288
  14.11. Obliczanie zysków i strat    289
  14.12. Podsumowanie    290
  Pytania    290
  Dodatek    291
  Przykład: kilka funkcji popytu    291
  Przykład: zmiana ekwiwalentna, nadwyżka konsumenta i zmiana kompensacyjna    292
  Rozdział 15. Popyt rynkowy    293
  15.1. Od popytu indywidualnego do rynkowego    293
  15.2. Odwrócona funkcja popytu    295
  Przykład: dodawanie „liniowych” funkcji popytu    295
  15.3. Dobra policzalne (dyskretne)    296
  15.4. Kraniec ekstensywny (słaby) i intensywny (mocny)    296
  15.5. Elastyczność    297
  Przykład: elastyczność liniowej krzywej popytu    298
  15.6. Elastyczność i popyt    299
  15.7. Elastyczność i przychody    299
  Przykład: strajki a zyski    302
  15.8. Popyt o stałej elastyczności cenowej    302
  15.9. Elastyczność i przychód krańcowy    304
  Przykład: ustalanie ceny    305
  15.10. Krzywe przychodu krańcowego    305
  15.11. Elastyczność dochodowa    307
  15.12. Podsumowanie    308
  Pytania    309
  Dodatek    309
  Przykład: krzywa Laffera    310
  Przykład: inne wyrażenie elastyczności    313
  Rozdział 16. Równowaga    314
  16.1. Podaż    314
  16.2. Równowaga rynkowa    315
  16.3. Dwa szczególne przypadki    316
  16.4. Odwrócone krzywe popytu i podaży    317
  Przykład: równowaga przy funkcjach liniowych    317
  16.5. Statyka porównawcza    318
  Przykład: przesunięcie obydwu krzywych    319
  16.6. Podatki    319
  Przykład: opodatkowanie przy liniowym popycie i liniowej podaży    323
  16.7. Przerzucanie podatku    323
  16.8. Czysta strata społeczna z tytułu podatku    325
  Przykład: rynek kredytowy    327
  Przykład: dotacje żywnościowe    330
  Przykład: dotacje w Iraku    331
  16.9. Optimum Pareta    332
  Przykład: czekanie w kolejce    333
  16.10. Podsumowanie    334
  Pytania    335
  Rozdział 17. Przetargi (aukcje)    336
  17.1. Klasyfikacja przetargów    337
  Zasady składania ofert    337
  17.2. Konstrukcja przetargu    338
  17.3. Inne rodzaje aukcji    341
  Przykład: licytowanie na „ostatnią chwilę” w serwisie eBay    342
  17.4. Sprzedaż aukcyjna pozycji (miejsc) reklamowych    344
  Dwóch licytujących    345
  Więcej niż dwóch licytujących    346
  Wyniki jakości    347
  17.5. Problemy z przetargami    348
  Przykład: oferty wzięte „z sufitu”    349
  17.6. Klątwa zwycięzcy    349
  17.7. Problem trwałego małżeństwa    350
  17.8. Projektowanie mechanizmów ekonomicznych    351
  17.9. Podsumowanie    353
  Pytania    354
  Rozdział 18. Technologia    355
  18.1. Nakłady i wyniki    355
  18.2. Opisywanie ograniczeń technicznych    356
  18.3. Przykłady technologii    357
  Stałe proporcje    357
  Substytuty doskonałe    358
  Funkcja produkcji typu Cobba Douglasa    358
  18.4. Własności technologii    359
  18.5. Produkt krańcowy    360
  18.6. Techniczna stopa substytucji    360
  18.7. Prawo malejącej produkcyjności krańcowej    361
  18.8. Zasada malejącej technicznej stopy substytucji    362
  18.9. Długi i krótki okres    362
  18.10. Korzyści skali    363
  Przykład: serwerownie (centra informatyczne)    365
  Przykład: kopiuj dokładnie!    365
  18.11. Podsumowanie    366
  Pytania    367
  Rozdział 19. Maksymalizacja zysku    368
  19.1. Zyski    368
  19.2. Organizacja przedsiębiorstw    369
  19.3. Zyski i wartość rynkowa akcji    370
  19.4. Granice przedsiębiorstwa    371
  19.5. Czynniki stałe i zmienne    373
  19.6. Krótkookresowa maksymalizacja zysku    374
  19.7. Statyka porównawcza    375
  19.8. Maksymalizacja zysku w długim okresie    377
  19.9. Odwrócone krzywe popytu na czynniki    377
  19.10. Maksymalizacja zysku i korzyści skali    378
  19.11. Zyskowność ujawniona    379
  Przykład: jak rolnicy reagują na subsydiowanie cen?    383
  19.12. Minimalizacja kosztów    383
  19.13. Podsumowanie    383
  Pytania    384
  Dodatek    384
  Rozdział 20. Minimalizacja kosztów    386
  20.1. Zasada minimalizacji kosztów    386
  Przykład: minimalizacja kosztów konkretnych technologii    389
  20.2. Ujawniona minimalizacja kosztów    390
  20.3. Korzyści skali i funkcja kosztów    391
  20.4. Koszty długookresowe i krótkookresowe    392
  20.5. Koszty stałe i quasi-stałe    394
  20.6. Koszty przepadłe (utopione)    395
  20.7. Podsumowanie    396
  Pytania    396
  Dodatek    396
  Rozdział 21. Krzywe kosztów    399
  21.1. Koszty przeciętne    399
  21.2. Koszty krańcowe    401
  21.3. Koszty krańcowe i koszty zmienne    403
  Przykład: konkretne krzywe kosztów    403
  Przykład: krzywe kosztu krańcowego dla dwu fabryk (urządzeń)    405
  21.4. Krzywe kosztów aukcji internetowych    406
  21.5. Długookresowe krzywe kosztów    408
  21.6. Nieciągłość rozmiarów aparatu wytwórczego    411
  21.7. Długookresowe koszty krańcowe    412
  21.8. Podsumowanie    413
  Pytania    414
  Dodatek    414
  Rozdział 22. Podaż firmy    416
  22.1. Otoczenie rynkowe    416
  22.2. Konkurencja doskonała    417
  22.3. Decyzje podażowe firmy konkurencyjnej    419
  22.4. Pewien wyjątek    420
  22.5. Inny wyjątek    421
  Przykład: sprzedaż systemów operacyjnych    422
  22.6. Odwrócona krzywa podaży    423
  22.7. Zyski i nadwyżka producenta    423
  Przykład: krzywa podaży dla konkretnej funkcji kosztów    426
  22.8. Długookresowa krzywa podaży firmy    428
  22.9. Długookresowe stałej wysokości koszty przeciętne    430
  22.10. Podsumowanie    431
  Pytania    431
  Dodatek    431
  Rozdział 23. Podaż gałęzi    433
  23.1. Krótkookresowa krzywa podaży    433
  23.2. Równowaga gałęzi w krótkim okresie    433
  23.3. Równowaga gałęzi w długim okresie    435
  23.4. Długookresowa krzywa podaży    437
  Przykład: opodatkowanie w długim i krótkim okresie    439
  23.5. Znaczenie zysków zerowych    440
  23.6. Czynniki stałe i renta ekonomiczna    441
  Przykład: licencje na prowadzenie taksówki w Nowym Jorku    443
  23.7. Renta ekonomiczna    444
  23.8. Stawki renty i ceny    445
  Przykład: licencje na sprzedaż alkoholu    446
  23.9. Polityka renty    446
  Przykład: „uprawianie rządu”    447
  23.10. Polityka energetyczna    448
  Dwupoziomowa cena ropy    448
  Regulacja cen    450
  System upoważnień    451
  23.11. Podatek węglowy czy handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla?    452
  Optymalna emisja zanieczyszczeń    452
  Podatek węglowy    454
  Handel uprawnieniami do emisji    455
  23.12. Podsumowanie    456
  Pytania    456
  Rozdział 24. Monopol    457
  24.1. Maksymalizacja zysku    457
  24.2. Liniowa krzywa popytu i monopol    459
  24.3. Wycena według narzutu    460
  Przykład: wpływ podatków na zachowanie monopolisty    462
  24.4. Nieefektywność monopolu    464
  24.5. Strata społeczna z tytułu monopolu    465
  Przykład: optymalna długość życia patentu    467
  Przykład: patentowe zasieki    468
  Przykład: zarządzanie podażą ziemniaków    470
  24.6. Monopol naturalny    470
  24.7. Dlaczego powstają monopole?    472
  Przykład: diamenty są wieczne    474
  Przykład: zmowy na rynkach aukcyjnych    475
  Przykład: ustalanie cen na rynkach pamięci komputerowych    476
  24.8. Podsumowanie    476
  Pytania    477
  Dodatek    477
  Rozdział 25. Zachowanie monopolistyczne    479
  25.1. Różnicowanie cen (dyskryminacja cenowa)    479
  25.2. Różnicowanie cen pierwszego stopnia    480
  Przykład: różnicowanie cen pierwszego stopnia w praktyce    482
  25.3. Różnicowanie cen drugiego stopnia    483
  Przykład: różnicowanie cen biletów lotniczych    485
  Przykład: ceny leków wydawanych na receptę    486
  25.4. Różnicowanie cen trzeciego stopnia    487
  Przykład: liniowa krzywa popytu    488
  Przykład: rachunek optymalnego zróżnicowania cen    490
  Przykład: różnicowanie cen czasopism akademickich    491
  25.5. Sprzedaż wiązana    491
  Przykład: pakiety oprogramowania    492
  25.6. Taryfy dwuczęściowe    493
  25.7. Konkurencja monopolistyczna    495
  25.8. Model terytorialnego zróżnicowania produktu    498
  25.9. Różnicowanie produktu    499
  25.10. Konkurowanie większej liczby sprzedawców    500
  25.11. Podsumowanie    501
  Pytania    501
  Rozdział 26. Rynki czynników    502
  26.1. Monopol na rynku wyrobów gotowych    502
  26.2. Monopson    505
  Przykład: płaca minimalna    507
  26.3. Monopole zaopatrzeniowe i finalne    508
  26.4. Podsumowanie    511
  Pytania    511
  Dodatek    512
  Rozdział 27. Oligopol    513
  27.1. Wybór strategii    513
  Przykład: dorównywanie cenom konkurentów    514
  27.2. Przywództwo ilościowe    515
  Problem naśladowcy    515
  Problem przywódcy    518
  27.3. Przywództwo cenowe    520
  27.4. Porównanie przywództwa cenowego z przywództwem ilościowym    522
  27.5. Jednoczesne ustalenie ilości    523
  27.6. Przykład równowagi Cournota    525
  27.7. Dochodzenie do równowagi    526
  27.8. Wiele firm w równowadze Cournota    527
  27.9. Jednoczesne ustalanie ceny    528
  27.10. Zmowa    529
  27.11. Strategie kar    532
  Przykład: harmonizacja cen i konkurencja    534
  Przykład: dobrowolne ograniczenia eksportu    534
  27.12. Porównanie rozwiązań    535
  27.13. Podsumowanie    536
  Pytania    536
  Rozdział 28. Teoria gier    537
  28.1. Macierz wypłat    537
  28.2. Równowaga Nasha    538
  28.3. Strategie mieszane    540
  Przykład: kamień, papier, nożyce    541
  28.4. Dylemat więźnia    541
  28.5. Gry powtarzalne    543
  28.6. Narzucanie warunków    544
  Przykład: wet za wet na rynku lotniczym    545
  28.7. Gry sekwencyjne    546
  28.8. Gra o powstrzymanie wejścia    548
  28.9. Podsumowanie    549
  Pytania    550
  Rozdział 29. Zastosowania gier    551
  29.1. Krzywa najlepszej odpowiedzi („benissimanta”)    551
  29.2. Strategie mieszane    553
  29.3. Gry w koordynację    554
  Walka płci    555
  Dylemat więźnia    556
  Gry w zabezpieczenie    557
  Mięczak    557
  Jak koordynować    558
  29.4. Gry konkurencyjne    558
  29.5. Gry o współistnienie (gry ewolucyjne)    563
  29.6. Gry w zobowiązanie    565
  Żaba i skorpion    566
  Dobrotliwy porywacz    567
  Gdy moc jest słabością    569
  Oszczędności i ubezpieczenie społeczne    569
  Przytrzymanie    571
  29.7. Targowanie    572
  „Gra w ultimatum” (gra ostateczna)    574
  29.8. Podsumowanie    575
  Pytania    576
  Rozdział 30. Ekonomia behawioralna    577
  30.1. Efekt oprawy w wyborze konsumenckim    577
  Wybór leczenia    578
  Efekty zakotwiczenia    579
  Zakleszczenie (bracketing)    580
  Przybytek    581
  Preferencje zbudowane    581
  30.2. Niepewność    582
  Prawo małych liczb    582
  Integracja aktywów i awersja do strat    584
  30.3. Czas    585
  Dyskontowanie    585
  Samokontrola    586
  Przykład: zadufanie    587
  30.4. Wzajemne strategiczne oddziaływania a normy społeczne    588
  „Gra w ultimatum” (gra ostateczna)    588
  Uczciwość    589
  30.5. Ocena ekonomii behawioralnej    589
  30.6. Podsumowanie    591
  Pytania    591
  Rozdział 31. Wymiana    592
  31.1. Prostokąt Edgewortha    593
  31.2. Przebieg wymiany    594
  31.3. Alokacja efektywna w rozumieniu Pareta    595
  31.4. Wymiana rynkowa    597
  31.5. Algebra stanu równowagi    600
  31.6. Prawo Walrasa    601
  31.7. Ceny względne    603
  Przykład: algebraiczny przykład równowagi    603
  31.8. Istnienie równowagi    605
  31.9. Równowaga i efektywność    606
  31.10. Algebra efektywności    606
  Przykład: monopol w prostokącie Edgewortha    607
  31.11. Efektywność i równowaga    610
  31.12. Implikacje pierwszego twierdzenia ekonomii dobrobytu    612
  31.13. Implikacje drugiego twierdzenia ekonomii dobrobytu    613
  31.14. Podsumowanie    616
  Pytania    616
  Dodatek    617
  Rozdział 32. Produkcja    619
  32.1. Gospodarka Robinsona Crusoe    619
  32.2. Spółka Crusoe    620
  32.3. Firma    621
  32.4. Problem Robinsona    622
  32.5. Zestawienie problemów konsumenta i producenta    623
  32.6. Różne technologie    625
  32.7. Produkcja a pierwsze twierdzenie ekonomii dobrobytu    627
  32.8. Produkcja a drugie twierdzenie ekonomii dobrobytu    628
  32.9. Możliwe (osiągalne) produkty    628
  32.10. Przewaga komparatywna    630
  32.11. Efektywność Pareta    632
  32.12. Spółka Rozbitkowie    634
  32.13. Robinson i Piętaszek jako konsumenci    636
  32.14. Zdecentralizowana alokacja zasobów    636
  32.15. Podsumowanie    637
  Pytania    638
  Dodatek    638
  Rozdział 33. Dobrobyt    641
  33.1. Agregacja preferencji    641
  33.2. Funkcja dobrobytu społecznego    644
  33.3. Maksymalizacja dobrobytu    645
  33.4. Indywidualistyczne funkcje dobrobytu społecznego    648
  33.5. Uczciwa alokacja    648
  33.6. Zazdrość i sprawiedliwość    649
  33.7. Podsumowanie    651
  Pytania    651
  Dodatek    652
  Rozdział 34. Efekty zewnętrzne    654
  34.1. Palący i niepalący    655
  34.2. Preferencje quasi-liniowe i twierdzenie Coase’a    658
  34.3. Zewnętrzne efekty produkcji    659
  Przykład: talony na zanieczyszczenia    663
  34.4. Interpretacja warunków    665
  34.5. Sygnały rynkowe    668
  Przykład: pszczoły i migdałowce    668
  34.6. Tragedia wspólnego    669
  Przykład: nadmierne połowy    672
  Przykład: połowy homarów u wybrzeży Nowej Anglii    672
  34.7. Zanieczyszczenia powodowane przez samochody    673
  34.8. Podsumowanie    675
  Pytania    675
  Rozdział 35. Technologia informacyjna    676
  35.1. Konkurencja między systemami    677
  35.2. Problem dóbr komplementarnych    677
  Powiązania między dostawcami dóbr komplementarnych    680
  Przykład: iPod oraz iTunes firmy Apple    682
  Przykład: kto wytwarza iPoda?    683
  Przykład: AdWords oraz AdSense    683
  35.3. „Uwięzienie”    684
  Model konkurencji z wysokimi kosztami przestawienia    685
  Przykład: przelewy internetowe    686
  Przykład: przenoszenie numerów telefonów komórkowych    687
  35.4. Efekty zewnętrzne sieci    688
  35.5. Rynki z efektami zewnętrznymi sieci    688
  35.6. Dynamika rynku    690
  Przykład: efekty zewnętrzne sieci na rynku oprogramowania komputerowego    692
  35.7. Implikacje efektów zewnętrznych sieci    694
  Przykład: żółte strony    694
  Przykład: reklamy radiowe    695
  35.8. Rynki dwustronne    696
  Model rynków dwustronnych    697
  35.9. Zarządzanie prawami własności    698
  Przykład: wypożyczalnie kaset wideo    699
  35.10. Współużytkowanie własności intelektualnej    700
  Przykład: internetowe rynki dwustronne    702
  35.11. Podsumowanie    703
  Pytania    703
  Rozdział 36. Dobra publiczne    704
  36.1. Kiedy dostarczać dobro publiczne?    705
  36.2. Prywatne zaopatrzenie w dobro publiczne    709
  36.3. Pieczeniarstwo    709
  36.4. Różne poziomy dobra publicznego    710
  36.5. Preferencje quasi-liniowe a dobra publiczne    713
  Przykład: zanieczyszczenie środowiska -? raz jeszcze    714
  36.6. Problem pieczeniarza    715
  36.7. Porównanie z dobrem prywatnym    717
  36.8. Głosowanie    718
  Przykład: manipulowanie porządkiem głosowania    720
  36.9. Mechanizm Vickreya–Clarke’a–Grovesa    720
  Mechanizm Grovesa    721
  Mechanizm VCG    722
  36.10. Przykłady mechanizmów VCG    724
  Aukcja Vickreya    724
  Mechanizm Clarke’a–Grovesa    725
  36.11. Problemy z mechanizmem VCG    726
  36.12. Podsumowanie    727
  Pytania    727
  Dodatek    728
  Rozdział 37. Niedoinformowanie (asymetria informacji)    729
  37.1. Rynek gratów    730
  37.2. Wybór jakości    731
  Wybieranie jakości    733
  37.3. Selekcja negatywna    733
  37.4. Pokusa nadużycia    734
  37.5. Pokusa nadużycia a selekcja negatywna    736
  37.6. Dawanie sygnałów    737
  Przykład: efekt owczej skóry    740
  37.7. Bodźce    741
  Przykład: prawo głosu w korporacji    745
  Przykład: reformy ekonomiczne w Chinach    745
  37.8. Informacja asymetryczna    746
  Przykład: monitorowanie kosztów    747
  Przykład: Grameen Bank    748
  37.9. Podsumowanie    749
  Pytania    750
  Dodatek matematyczny    751
  A.1. Funkcje    751
  A.2. Wykresy    751
  A.3. Własności funkcji    752
  A.4. Funkcje odwrotne    752
  A.5. Równania i tożsamości    753
  A.6. Funkcje liniowe    753
  A.7. Zmiany i stopy zmian    754
  A.8. Nachylenie i punkty przecięcia z osiami    754
  A.9. Wartości bezwzględne i logarytmy    755
  A.10. Pochodne    756
  A.11. Pochodne drugiego rzędu    757
  A.12. Reguła iloczynu i reguła łańcucha    757
  A.13. Pochodne cząstkowe    758
  A.14. Optymalizacja    758
  A.15. Optymalizacja warunkowa    759
  Odpowiedzi    760
  Posłowie    774
  Indeks rzeczowy    784
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia