Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne

Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

44,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kultowy podręcznik do kursu średniego mikroekonomii i ekonomii menedżerskiej!


Zalety książki:
– Podręcznik zawiera kilka równoległych ścieżek, które czynią go przydatnym do prowadzenia kursów na różnych poziomach: od podstawowego, przez średnio zaawansowany, aż do – po uzupełnieniu zależnie od potrzeb wykładu – zaawansowanego.
– Autor nie tylko opisuje pojęcia i zdarzenia, lecz także „otwiera” przed czytelnikiem kolejne drzwi prowadzące do poznania tajemnic spraw codziennych, zwykle niełączonych z zagadnieniami ekonomicznymi.
– Z podręcznika mogą korzystać studenci o różnym stopniu znajomości matematyki, w głównym toku wykładu bowiem nie jest wykorzystywany rachunek różniczkowy. Wiele rozdziałów dopełniają dodatki matematyczne.
– Konsekwentnie jest prezentowane ujęcie funkcjonalne, w którym zdarzenia gospodarcze są ukazywane przez pryzmat ich wspólnego problemu, nawet gdy dotyczą różnych dziedzin gospodarki, co uczy uniwersalnego myślenia ekonomicznego.
– W analizie został uwzględniony nie tylko wpływ czynników stricte ekonomicznych, lecz także takich, jak: niepewność, nierówna informacja czy słabość ludzkiego charakteru i instytucji, co zbliża podręcznik do codziennego życia.


Nowe wydanie zostało wzbogacone o:
– rozdziały poświęcone teorii gier oraz ekonomii behawioralnej;
– mikroekonomiczną koncepcję przetargów;
– aktualne, ciekawe przykłady.


Liczba stron792
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17403-3
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania polskiego     21
  Przedmowa     29
  
  Rozdział 1. Rynek     37
  
  1.1. Budowanie modelu     37
  1.2. Optymalizacja i równowaga     38
  1.3. Krzywa popytu     39
  1.4. Krzywa podaży     41
  1.5. Równowaga rynkowa     43
  1.6. Statyka porównawcza     44
  1.7. Inne sposoby rozdziału mieszkań do wynajęcia     47
  Monopolista różnicujący ceny (wielopoziomowy system cen monopolistycznych)     47
  Zwykły monopolista     48
  Kontrola czynszów     49
  1.8. Który sposób jest najlepszy?     50
  1.9. Efektywność Pareta     50
  1.10. Porównanie sposobów rozdziału mieszkań     52
  1.11. Równowaga w długim okresie     53
  1.12. Podsumowanie     54
  Pytania     54
  
  Rozdział 2. Ograniczenie budżetowe     55
  
  2.1. Pojęcie ograniczenia budżetowego     55
  2.2. Na ogół wystarczą dwa dobra     56
  2.3. Własności zbioru budżetowego     56
  2.4. Jak zmienia się linia budżetu?     58
  2.5. Numéraire     60
  2.6. Podatki, dotacje i racjonowanie     61
  Przykład: program bonów żywnościowych     63
  2.7. Zmiany linii budżetu     65
  2.8. Podsumowanie     65
  Pytania     66
  
  Rozdział 3. Preferencje     67
  
  3.1. Preferencje konsumenta     68
  3.2. Założenia o preferencjach     68
  3.3. Krzywe obojętności     70
  3.4. Przykłady preferencji     72
  Substytuty doskonałe     72
  Dobra doskonale komplementarne     73
  Dobra niechciane (złe)     74
  Dobra neutralne (obojętne)     75
  Błogostan     76
  Dobra policzalne (dyskretne)     77
  3.5. Dobrze zachowujące się preferencje     78
  3.6. Krańcowa stopa substytucji     81
  3.7. Inne implikacje krańcowej stopy substytucji     83
  3.8. Kształtowanie się krańcowej stopy substytucji     84
  3.9. Podsumowanie     85
  Pytania     85
  
  Rozdział 4. Użyteczność     86
  
  4.1. Użyteczność kardynalna     89
  4.2. Budowanie funkcji użyteczności     90
  4.3. Niektóre przykłady funkcji użyteczności     91
  Przykład: wyprowadzenie krzywych obojętności z użyteczności     91
  Substytuty doskonałe     92
  Dobra doskonale komplementarne     93
  Preferencje quasi-liniowe     94
  Preferencje typu Cobba Douglasa     95
  4.4. Użyteczność krańcowa     97
  4.5. Użyteczność krańcowa a krańcowa stopa substytucji     98
  4.6. Użyteczność - przykład podróży wahadłowych     99
  4.7. Podsumowanie     101
  Pytania     101
  Dodatek     101
  Przykład: preferencje typu Cobba Douglasa     103
  
  Rozdział 5. Wybór     104
  
  5.1. Optymalny wybór     104
  5.2. Popyt konsumpcyjny     108
  5.3. Kilka przykładów     109
  Substytuty doskonałe     109
  Dobra doskonale komplementarne     110
  Dobra neutralne i niechciane     111
  Dobra policzalne     111
  Preferencje wklęsłe     112
  Preferencje typu Cobba Douglasa     113
  5.4. Szacowanie funkcji użyteczności     113
  5.5. Implikacje warunku dotyczącego krańcowej stopy substytucji     115
  5.6. Wybór rodzaju podatków     117
  5.7. Podsumowanie     119
  Pytania     119
  Dodatek     120
  Przykład: funkcja popytu typu Cobba Douglasa     122
  
  Rozdział 6. Popyt     125
  
  6.1. Dobra normalne i niższego rzędu     125
  6.2. Krzywe zapotrzebowania i krzywe Engla     127
  6.3. Kilka przykładów     128
  Substytuty doskonałe     128
  Dobra doskonale komplementarne     129
  Preferencje typu Cobba Douglasa     129
  Preferencje jednokładne (homotetyczne)     131
  Preferencje quasi-liniowe     132
  6.4. Dobra zwykłe i dobra Giffena     133
  6.5. Krzywa oferty cenowej i krzywa popytu     135
  6.6. Kilka przykładów     136
  Substytuty doskonałe     136
  Dobra doskonale komplementarne     136
  Dobra policzalne     138
  6.7. Dobra substytucyjne i komplementarne     140
  6.8. Odwrócona funkcja popytu     141
  6.9. Podsumowanie     143
  Pytania     144
  Dodatek     144
  
  Rozdział 7. Preferencje ujawnione     146
  
  7.1. Pojęcie preferencji ujawnionych     146
  7.2. Od preferencji ujawnionych do preferencji     148
  7.3. Odtwarzanie preferencji     150
  7.4. Słaby aksjomat preferencji ujawnionych     151
  7.5. Sprawdzanie słabego aksjomatu preferencji ujawnionych     153
  7.6. Mocny aksjomat preferencji ujawnionych     155
  7.7. Jak sprawdzić mocny aksjomat preferencji ujawnionych?     156
  7.8. Indeksy ilości     157
  7.9. Indeksy cen     159
  Przykład: indeksacja wypłat ubezpieczeń społecznych     160
  7.10. Podsumowanie     162
  Pytania     162
  
  Rozdział 8. Równanie Słuckiego     163
  
  8.1. Efekt substytucyjny     163
  Przykład: obliczanie efektu substytucyjnego     167
  8.2. Efekt dochodowy     168
  Przykład: obliczanie efektu dochodowego     168
  8.3. Znak efektu substytucyjnego     168
  8.4. Całkowita zmiana popytu     169
  8.5. Stopy zmian     171
  8.6. Prawo popytu     173
  8.7. Przykłady efektów substytucyjnych i dochodowych     174
  Przykład: zwrot podatku     176
  Przykład: dobrowolny udział w programie taryfowania w czasie rzeczywistym     178
  8.8. Inny efekt substytucyjny     180
  8.9. Krzywa popytu skompensowanego     182
  8.10. Podsumowanie     183
  Pytania     183
  Dodatek     183
  Przykład: zwracanie małych podatków     185
  
  Rozdział 9. Kupowanie i sprzedawanie     186
  
  9.1. Popyt netto i brutto     186
  9.2. Ograniczenie budżetowe     187
  9.3. Zmiana zasobu początkowego     188
  9.4. Zmiany cen     190
  9.5. Krzywe oferty cenowej a krzywe popytu     192
  9.6. Równanie Słuckiego - raz jeszcze     194
  9.7. Zastosowanie równania Słuckiego     197
  Przykład: obliczanie efektu dochodowego zasobu     197
  9.8. Podaż pracy     198
  Ograniczenie budżetowe     198
  9.9. Statyka porównawcza podaży pracy     200
  Przykład: godziny nadliczbowe a podaż pracy     202
  9.10. Podsumowanie     203
  Pytania     204
  Dodatek     204
  
  Rozdział 10. Wybór międzyokresowy     207
  
  10.1. Ograniczenie budżetowe     207
  10.2. Preferencje odnoszące się do konsumpcji w dwóch okresach     210
  10.3. Statyka porównawcza     211
  10.4. Równanie Słuckiego a wybór międzyokresowy     213
  10.5. Inflacja     214
  10.6. Wartość obecna: dokładniejsze spojrzenie     216
  10.7. Analiza wartości obecnej dla kilku okresów     217
  10.8. Wykorzystanie wartości obecnej     218
  Przykład: wycena strumieni płatności     220
  Przykład: prawdziwy koszt karty kredytowej     221
  Przykład: wydłużanie okresu wyłączności praw autorskich     221
  10.9. Obligacje     222
  Przykład: pożyczki (zakupy) ratalne     224
  10.10 Podatki     225
  Przykład: stypendia i oszczędności     225
  10.11. Wybór stopy procentowej     226
  10.12. Podsumowanie     227
  Pytania     227
  
  Rozdział 11. Rynki aktywów     228
  
  11.1. Stopy przychodu     228
  11.2. Arbitraż i wartość obecna     230
  11.3. Dostosowania uwzględniające różnice między aktywami     230
  11.4. Aktywa o przychodach w postaci konsumpcji     231
  11.5. Opodatkowanie przychodów z aktywów     232
  11.6. Bańki na rynkach aktywów     233
  11.7. Zastosowania     235
  Zasoby nieodnawialne     235
  Kiedy wyciąć las?     236
  Przykład: ceny benzyny podczas wojny w Zatoce Perskiej     237
  11.8. Instytucje finansowe     238
  11.9. Podsumowanie     240
  Pytania     240
  Dodatek     240
  
  Rozdział 12. Niepewność     242
  
  12.1. Konsumpcja zależna od losu (konsumpcja warunkowa)     242
  Przykład: obligacje katastroficzne     246
  12.2. Prawdopodobieństwo a funkcje użyteczności     247
  Przykład: niektóre przykłady funkcji użyteczności     247
  12.3. Użyteczność oczekiwana     248
  12.4. Dlaczego użyteczność oczekiwana ma sens?     249
  12.5. Niechęć do ryzyka     250
  Przykład: popyt na ubezpieczenia     252
  12.6. Rozproszenie (dywersyfikacja) ryzyka między różne inwestycje     254
  12.7. Rozkładanie ryzyka między różne podmioty     255
  12.8. Rola rynku papierów wartościowych     256
  12.9. Podsumowanie     256
  Pytania     257
  Dodatek     257
  Przykład: wpływ opodatkowania na inwestycje w aktywa ryzykowne     259
  
  Rozdział 13. Aktywa ryzykowne ?     260
  
  13.1. Użyteczność średniej?-wariancji     260
  13.2. Mierzenie ryzyka     265
  13.3. Ryzyko kontrahenta     267
  13.4. Równowaga na rynku aktywów ryzykownych     267
  13.5. Jak stopy przychodów dostosowują się do stanu równowagi?     269
  Przykład: wartość narażona na ryzyko utraty     271
  Przykład: uszeregowanie funduszy zbiorowego inwestowania (funduszy inwestycyjnych)     272
  13.6. Podsumowanie     274
  Pytania     274
  
  Rozdział 14. Nadwyżka konsumenta     275
  
  14.1. Popyt na dobra policzalne (dyskretne)     275
  14.2. Wyprowadzenie użyteczności z popytu     277
  14.3. Inne interpretacje nadwyżki konsumenta     278
  14.4. Od nadwyżki konsumenta do nadwyżki ogółu konsumentów     278
  14.5. Szacowanie popytu ciągłego     279
  14.6. Użyteczność quasi-liniowa     279
  14.7. Interpretacja zmian nadwyżki konsumenta     280
  Przykład: zmiana nadwyżki konsumenta     281
  14.8. Zmiana kompensacyjna i ekwiwalentna     281
  Przykład: zmiana kompensacyjna i ekwiwalentna     284
  Przykład: zmiana kompensacyjna i ekwiwalentna dla preferencji quasi-liniowych     285
  14.9. Nadwyżka producenta     285
  14.10. Analiza kosztów i korzyści     287
  Reglamentacja     288
  14.11. Obliczanie zysków i strat     289
  14.12. Podsumowanie     290
  Pytania     290
  Dodatek     291
  Przykład: kilka funkcji popytu     291
  Przykład: zmiana ekwiwalentna, nadwyżka konsumenta i zmiana kompensacyjna     292
  
  Rozdział 15. Popyt rynkowy     293
  
  15.1. Od popytu indywidualnego do rynkowego     293
  15.2. Odwrócona funkcja popytu     295
  Przykład: dodawanie „liniowych” funkcji popytu     295
  15.3. Dobra policzalne (dyskretne)     296
  15.4. Kraniec ekstensywny (słaby) i intensywny (mocny)     296
  15.5. Elastyczność     297
  Przykład: elastyczność liniowej krzywej popytu     298
  15.6. Elastyczność i popyt     299
  15.7. Elastyczność i przychody     299
  Przykład: strajki a zyski     302
  15.8. Popyt o stałej elastyczności cenowej     302
  15.9. Elastyczność i przychód krańcowy     304
  Przykład: ustalanie ceny     305
  15.10. Krzywe przychodu krańcowego     305
  15.11. Elastyczność dochodowa     307
  15.12. Podsumowanie     308
  Pytania     309
  Dodatek     309
  Przykład: krzywa Laffera     310
  Przykład: inne wyrażenie elastyczności     313
  
  Rozdział 16. Równowaga     314
  
  16.1. Podaż     314
  16.2. Równowaga rynkowa     315
  16.3. Dwa szczególne przypadki     316
  16.4. Odwrócone krzywe popytu i podaży     317
  Przykład: równowaga przy funkcjach liniowych     317
  16.5. Statyka porównawcza     318
  Przykład: przesunięcie obydwu krzywych     319
  16.6. Podatki     319
  Przykład: opodatkowanie przy liniowym popycie i liniowej podaży     323
  16.7. Przerzucanie podatku     323
  16.8. Czysta strata społeczna z tytułu podatku     325
  Przykład: rynek kredytowy     327
  Przykład: dotacje żywnościowe     330
  Przykład: dotacje w Iraku     331
  16.9. Optimum Pareta     332
  Przykład: czekanie w kolejce     333
  16.10. Podsumowanie     334
  Pytania     335
  
  Rozdział 17. Przetargi (aukcje)     336
  
  17.1. Klasyfikacja przetargów     337
  Zasady składania ofert     337
  17.2. Konstrukcja przetargu     338
  17.3. Inne rodzaje aukcji     341
  Przykład: licytowanie na „ostatnią chwilę” w serwisie eBay     342
  17.4. Sprzedaż aukcyjna pozycji (miejsc) reklamowych     344
  Dwóch licytujących     345
  Więcej niż dwóch licytujących     346
  Wyniki jakości     347
  17.5. Problemy z przetargami     348
  Przykład: oferty wzięte „z sufitu”     349
  17.6. Klątwa zwycięzcy     349
  17.7. Problem trwałego małżeństwa     350
  17.8. Projektowanie mechanizmów ekonomicznych     351
  17.9. Podsumowanie     353
  Pytania     354
  
  Rozdział 18. Technologia     355
  
  18.1. Nakłady i wyniki     355
  18.2. Opisywanie ograniczeń technicznych     356
  18.3. Przykłady technologii     357
  Stałe proporcje     357
  Substytuty doskonałe     358
  Funkcja produkcji typu Cobba Douglasa     358
  18.4. Własności technologii     359
  18.5. Produkt krańcowy     360
  18.6. Techniczna stopa substytucji     360
  18.7. Prawo malejącej produkcyjności krańcowej     361
  18.8. Zasada malejącej technicznej stopy substytucji     362
  18.9. Długi i krótki okres     362
  18.10. Korzyści skali     363
  Przykład: serwerownie (centra informatyczne)     365
  Przykład: kopiuj dokładnie!     365
  18.11. Podsumowanie     366
  Pytania     367
  
  Rozdział 19. Maksymalizacja zysku     368
  
  19.1. Zyski     368
  19.2. Organizacja przedsiębiorstw     369
  19.3. Zyski i wartość rynkowa akcji     370
  19.4. Granice przedsiębiorstwa     371
  19.5. Czynniki stałe i zmienne     373
  19.6. Krótkookresowa maksymalizacja zysku     374
  19.7. Statyka porównawcza     375
  19.8. Maksymalizacja zysku w długim okresie     377
  19.9. Odwrócone krzywe popytu na czynniki     377
  19.10. Maksymalizacja zysku i korzyści skali     378
  19.11. Zyskowność ujawniona     379
  Przykład: jak rolnicy reagują na subsydiowanie cen?     383
  19.12. Minimalizacja kosztów     383
  19.13. Podsumowanie     383
  Pytania     384
  Dodatek     384
  
  Rozdział 20. Minimalizacja kosztów     386
  
  20.1. Zasada minimalizacji kosztów     386
  Przykład: minimalizacja kosztów konkretnych technologii     389
  20.2. Ujawniona minimalizacja kosztów     390
  20.3. Korzyści skali i funkcja kosztów     391
  20.4. Koszty długookresowe i krótkookresowe     392
  20.5. Koszty stałe i quasi-stałe     394
  20.6. Koszty przepadłe (utopione)     395
  20.7. Podsumowanie     396
  Pytania     396
  Dodatek     396
  
  Rozdział 21. Krzywe kosztów     399
  
  21.1. Koszty przeciętne     399
  21.2. Koszty krańcowe     401
  21.3. Koszty krańcowe i koszty zmienne     403
  Przykład: konkretne krzywe kosztów     403
  Przykład: krzywe kosztu krańcowego dla dwu fabryk (urządzeń)     405
  21.4. Krzywe kosztów aukcji internetowych     406
  21.5. Długookresowe krzywe kosztów     408
  21.6. Nieciągłość rozmiarów aparatu wytwórczego     411
  21.7. Długookresowe koszty krańcowe     412
  21.8. Podsumowanie     413
  Pytania     414
  Dodatek     414
  
  Rozdział 22. Podaż firmy     416
  
  22.1. Otoczenie rynkowe     416
  22.2. Konkurencja doskonała     417
  22.3. Decyzje podażowe firmy konkurencyjnej     419
  22.4. Pewien wyjątek     420
  22.5. Inny wyjątek     421
  Przykład: sprzedaż systemów operacyjnych     422
  22.6. Odwrócona krzywa podaży     423
  22.7. Zyski i nadwyżka producenta     423
  Przykład: krzywa podaży dla konkretnej funkcji kosztów     426
  22.8. Długookresowa krzywa podaży firmy     428
  22.9. Długookresowe stałej wysokości koszty przeciętne     430
  22.10. Podsumowanie     431
  Pytania     431
  Dodatek     431
  
  Rozdział 23. Podaż gałęzi     433
  
  23.1. Krótkookresowa krzywa podaży     433
  23.2. Równowaga gałęzi w krótkim okresie     433
  23.3. Równowaga gałęzi w długim okresie     435
  23.4. Długookresowa krzywa podaży     437
  Przykład: opodatkowanie w długim i krótkim okresie     439
  23.5. Znaczenie zysków zerowych     440
  23.6. Czynniki stałe i renta ekonomiczna     441
  Przykład: licencje na prowadzenie taksówki w Nowym Jorku     443
  23.7. Renta ekonomiczna     444
  23.8. Stawki renty i ceny     445
  Przykład: licencje na sprzedaż alkoholu     446
  23.9. Polityka renty     446
  Przykład: „uprawianie rządu”     447
  23.10. Polityka energetyczna     448
  Dwupoziomowa cena ropy     448
  Regulacja cen     450
  System upoważnień     451
  23.11. Podatek węglowy czy handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla?     452
  Optymalna emisja zanieczyszczeń     452
  Podatek węglowy     454
  Handel uprawnieniami do emisji     455
  23.12. Podsumowanie     456
  Pytania     456
  
  Rozdział 24. Monopol     457
  
  24.1. Maksymalizacja zysku     457
  24.2. Liniowa krzywa popytu i monopol     459
  24.3. Wycena według narzutu     460
  Przykład: wpływ podatków na zachowanie monopolisty     462
  24.4. Nieefektywność monopolu     464
  24.5. Strata społeczna z tytułu monopolu     465
  Przykład: optymalna długość życia patentu     467
  Przykład: patentowe zasieki     468
  Przykład: zarządzanie podażą ziemniaków     470
  24.6. Monopol naturalny     470
  24.7. Dlaczego powstają monopole?     472
  Przykład: diamenty są wieczne     474
  Przykład: zmowy na rynkach aukcyjnych     475
  Przykład: ustalanie cen na rynkach pamięci komputerowych     476
  24.8. Podsumowanie     476
  Pytania     477
  Dodatek     477
  
  Rozdział 25. Zachowanie monopolistyczne     479
  
  25.1. Różnicowanie cen (dyskryminacja cenowa)     479
  25.2. Różnicowanie cen pierwszego stopnia     480
  Przykład: różnicowanie cen pierwszego stopnia w praktyce     482
  25.3. Różnicowanie cen drugiego stopnia     483
  Przykład: różnicowanie cen biletów lotniczych     485
  Przykład: ceny leków wydawanych na receptę     486
  25.4. Różnicowanie cen trzeciego stopnia     487
  Przykład: liniowa krzywa popytu     488
  Przykład: rachunek optymalnego zróżnicowania cen     490
  Przykład: różnicowanie cen czasopism akademickich     491
  25.5. Sprzedaż wiązana     491
  Przykład: pakiety oprogramowania     492
  25.6. Taryfy dwuczęściowe     493
  25.7. Konkurencja monopolistyczna     495
  25.8. Model terytorialnego zróżnicowania produktu     498
  25.9. Różnicowanie produktu     499
  25.10. Konkurowanie większej liczby sprzedawców     500
  25.11. Podsumowanie     501
  Pytania     501
  
  Rozdział 26. Rynki czynników     502
  
  26.1. Monopol na rynku wyrobów gotowych     502
  26.2. Monopson     505
  Przykład: płaca minimalna     507
  26.3. Monopole zaopatrzeniowe i finalne     508
  26.4. Podsumowanie     511
  Pytania     511
  Dodatek     512
  
  Rozdział 27. Oligopol     513
  
  27.1. Wybór strategii     513
  Przykład: dorównywanie cenom konkurentów     514
  27.2. Przywództwo ilościowe     515
  Problem naśladowcy     515
  Problem przywódcy     518
  27.3. Przywództwo cenowe     520
  27.4. Porównanie przywództwa cenowego z przywództwem ilościowym     522
  27.5. Jednoczesne ustalenie ilości     523
  27.6. Przykład równowagi Cournota     525
  27.7. Dochodzenie do równowagi     526
  27.8. Wiele firm w równowadze Cournota     527
  27.9. Jednoczesne ustalanie ceny     528
  27.10. Zmowa     529
  27.11. Strategie kar     532
  Przykład: harmonizacja cen i konkurencja     534
  Przykład: dobrowolne ograniczenia eksportu     534
  27.12. Porównanie rozwiązań     535
  27.13. Podsumowanie     536
  Pytania     536
  
  Rozdział 28. Teoria gier     537
  
  28.1. Macierz wypłat     537
  28.2. Równowaga Nasha     538
  28.3. Strategie mieszane     540
  Przykład: kamień, papier, nożyce     541
  28.4. Dylemat więźnia     541
  28.5. Gry powtarzalne     543
  28.6. Narzucanie warunków     544
  Przykład: wet za wet na rynku lotniczym     545
  28.7. Gry sekwencyjne     546
  28.8. Gra o powstrzymanie wejścia     548
  28.9. Podsumowanie     549
  Pytania     550
  
  Rozdział 29. Zastosowania gier     551
  
  29.1. Krzywa najlepszej odpowiedzi („benissimanta”)     551
  29.2. Strategie mieszane     553
  29.3. Gry w koordynację     554
  Walka płci     555
  Dylemat więźnia     556
  Gry w zabezpieczenie     557
  Mięczak     557
  Jak koordynować     558
  29.4. Gry konkurencyjne     558
  29.5. Gry o współistnienie (gry ewolucyjne)     563
  29.6. Gry w zobowiązanie     565
  Żaba i skorpion     566
  Dobrotliwy porywacz     567
  Gdy moc jest słabością     569
  Oszczędności i ubezpieczenie społeczne     569
  Przytrzymanie     571
  29.7. Targowanie     572
  „Gra w ultimatum” (gra ostateczna)     574
  29.8. Podsumowanie     575
  Pytania     576
  
  Rozdział 30. Ekonomia behawioralna     577
  
  30.1. Efekt oprawy w wyborze konsumenckim     577
  Wybór leczenia     578
  Efekty zakotwiczenia     579
  Zakleszczenie (bracketing)     580
  Przybytek     581
  Preferencje zbudowane     581
  30.2. Niepewność     582
  Prawo małych liczb     582
  Integracja aktywów i awersja do strat     584
  30.3. Czas     585
  Dyskontowanie     585
  Samokontrola     586
  Przykład: zadufanie     587
  30.4. Wzajemne strategiczne oddziaływania a normy społeczne     588
  „Gra w ultimatum” (gra ostateczna)     588
  Uczciwość     589
  30.5. Ocena ekonomii behawioralnej     589
  30.6. Podsumowanie     591
  Pytania     591
  
  Rozdział 31. Wymiana     592
  
  31.1. Prostokąt Edgewortha     593
  31.2. Przebieg wymiany     594
  31.3. Alokacja efektywna w rozumieniu Pareta     595
  31.4. Wymiana rynkowa     597
  31.5. Algebra stanu równowagi     600
  31.6. Prawo Walrasa     601
  31.7. Ceny względne     603
  Przykład: algebraiczny przykład równowagi     603
  31.8. Istnienie równowagi     605
  31.9. Równowaga i efektywność     606
  31.10. Algebra efektywności     606
  Przykład: monopol w prostokącie Edgewortha     607
  31.11. Efektywność i równowaga     610
  31.12. Implikacje pierwszego twierdzenia ekonomii dobrobytu     612
  31.13. Implikacje drugiego twierdzenia ekonomii dobrobytu     613
  31.14. Podsumowanie     616
  Pytania     616
  Dodatek     617
  
  Rozdział 32. Produkcja     619
  
  32.1. Gospodarka Robinsona Crusoe     619
  32.2. Spółka Crusoe     620
  32.3. Firma     621
  32.4. Problem Robinsona     622
  32.5. Zestawienie problemów konsumenta i producenta     623
  32.6. Różne technologie     625
  32.7. Produkcja a pierwsze twierdzenie ekonomii dobrobytu     627
  32.8. Produkcja a drugie twierdzenie ekonomii dobrobytu     628
  32.9. Możliwe (osiągalne) produkty     628
  32.10. Przewaga komparatywna     630
  32.11. Efektywność Pareta     632
  32.12. Spółka Rozbitkowie     634
  32.13. Robinson i Piętaszek jako konsumenci     636
  32.14. Zdecentralizowana alokacja zasobów     636
  32.15. Podsumowanie     637
  Pytania     638
  Dodatek     638
  
  Rozdział 33. Dobrobyt     641
  
  33.1. Agregacja preferencji     641
  33.2. Funkcja dobrobytu społecznego     644
  33.3. Maksymalizacja dobrobytu     645
  33.4. Indywidualistyczne funkcje dobrobytu społecznego     648
  33.5. Uczciwa alokacja     648
  33.6. Zazdrość i sprawiedliwość     649
  33.7. Podsumowanie     651
  Pytania     651
  Dodatek     652
  
  Rozdział 34. Efekty zewnętrzne     654
  
  34.1. Palący i niepalący     655
  34.2. Preferencje quasi-liniowe i twierdzenie Coase’a     658
  34.3. Zewnętrzne efekty produkcji     659
  Przykład: talony na zanieczyszczenia     663
  34.4. Interpretacja warunków     665
  34.5. Sygnały rynkowe     668
  Przykład: pszczoły i migdałowce     668
  34.6. Tragedia wspólnego     669
  Przykład: nadmierne połowy     672
  Przykład: połowy homarów u wybrzeży Nowej Anglii     672
  34.7. Zanieczyszczenia powodowane przez samochody     673
  34.8. Podsumowanie     675
  Pytania     675
  
  Rozdział 35. Technologia informacyjna     676
  
  35.1. Konkurencja między systemami     677
  35.2. Problem dóbr komplementarnych     677
  Powiązania między dostawcami dóbr komplementarnych     680
  Przykład: iPod oraz iTunes firmy Apple     682
  
  Przykład: kto wytwarza iPoda?     683
  Przykład: AdWords oraz AdSense     683
  35.3. „Uwięzienie”     684
  Model konkurencji z wysokimi kosztami przestawienia     685
  Przykład: przelewy internetowe     686
  Przykład: przenoszenie numerów telefonów komórkowych     687
  35.4. Efekty zewnętrzne sieci     688
  35.5. Rynki z efektami zewnętrznymi sieci     688
  35.6. Dynamika rynku     690
  Przykład: efekty zewnętrzne sieci na rynku oprogramowania komputerowego     692
  35.7. Implikacje efektów zewnętrznych sieci     694
  Przykład: żółte strony     694
  Przykład: reklamy radiowe     695
  35.8. Rynki dwustronne     696
  Model rynków dwustronnych     697
  35.9. Zarządzanie prawami własności     698
  Przykład: wypożyczalnie kaset wideo     699
  35.10. Współużytkowanie własności intelektualnej     700
  Przykład: internetowe rynki dwustronne     702
  35.11. Podsumowanie     703
  Pytania     703
  
  Rozdział 36. Dobra publiczne     704
  
  36.1. Kiedy dostarczać dobro publiczne?     705
  36.2. Prywatne zaopatrzenie w dobro publiczne     709
  36.3. Pieczeniarstwo     709
  36.4. Różne poziomy dobra publicznego     710
  36.5. Preferencje quasi-liniowe a dobra publiczne     713
  Przykład: zanieczyszczenie środowiska -? raz jeszcze     714
  36.6. Problem pieczeniarza     715
  36.7. Porównanie z dobrem prywatnym     717
  36.8. Głosowanie     718
  Przykład: manipulowanie porządkiem głosowania     720
  36.9. Mechanizm Vickreya–Clarke’a–Grovesa     720
  Mechanizm Grovesa     721
  Mechanizm VCG     722
  36.10. Przykłady mechanizmów VCG     724
  Aukcja Vickreya     724
  Mechanizm Clarke’a–Grovesa     725
  36.11. Problemy z mechanizmem VCG     726
  36.12. Podsumowanie     727
  Pytania     727
  Dodatek     728
  
  Rozdział 37. Niedoinformowanie (asymetria informacji)     729
  
  37.1. Rynek gratów     730
  37.2. Wybór jakości     731
  Wybieranie jakości     733
  37.3. Selekcja negatywna     733
  37.4. Pokusa nadużycia     734
  37.5. Pokusa nadużycia a selekcja negatywna     736
  37.6. Dawanie sygnałów     737
  Przykład: efekt owczej skóry     740
  37.7. Bodźce     741
  Przykład: prawo głosu w korporacji     745
  Przykład: reformy ekonomiczne w Chinach     745
  37.8. Informacja asymetryczna     746
  Przykład: monitorowanie kosztów     747
  Przykład: Grameen Bank     748
  37.9. Podsumowanie     749
  Pytania     750
  
  Dodatek matematyczny     751
  
  A.1. Funkcje     751
  A.2. Wykresy     751
  A.3. Własności funkcji     752
  A.4. Funkcje odwrotne     752
  A.5. Równania i tożsamości     753
  A.6. Funkcje liniowe     753
  A.7. Zmiany i stopy zmian     754
  A.8. Nachylenie i punkty przecięcia z osiami     754
  A.9. Wartości bezwzględne i logarytmy     755
  A.10. Pochodne     756
  A.11. Pochodne drugiego rzędu     757
  A.12. Reguła iloczynu i reguła łańcucha     757
  A.13. Pochodne cząstkowe     758
  A.14. Optymalizacja     758
  A.15. Optymalizacja warunkowa     759
  
  Odpowiedzi     760
  Posłowie     774
  Indeks rzeczowy     784
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia