Podręcznik elektrokardiografii

Podręcznik elektrokardiografii

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

56,02

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to znakomity podręcznik dla internistów oraz lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z chorób wewnętrznych i kardiologii. Przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia związane z badaniem EKG, zmiany elektrokardiograficzne obserwowane w różnych stanach chorobowych, a także elektrokardiograficzne próby czynnościowe. Opisano też inne metody oceny czynności elektrycznej serca, wpływ leków na elektrokardiogram oraz diagnostyczną stymulację serca.


W obecnym wydaniu wprowadzono nowy rozdział dotyczący rokowniczej wartości EKG.


Liczba stron404
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3548-3
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Podstawy fizyczne elektrokardiografii     11
  
    Wstęp     11
    Ogólny opis krzywej elektrokardiograficznej     12
    Zjawiska elektryczne w izolowanym włóknie mięśnia sercowego     13
    Powstawanie i przewodzenie bodźców w mięśniu sercowym     16
  Automatyzm, pobudliwość i warunki przewodzenia bodźców     16
  Podstawowe wiadomości o budowie i czynności układu bodźcoprzewodzącego     18
    Związek między krzywą EKG a zjawiskami elektrycznymi zachodzącymi w sercu     24
    Ocena pola elektrycznego serca     25
    Układy odprowadzeń standardowych     28
    Oznaczanie osi elektrycznej     31
    Oznaczanie gradientu komorowego     33
    Układy odprowadzeń ortogonalnych     35
    Zasady oceny wektokardiogramu     38
  Piśmiennictwo     39
  
  2. Rejestracja elektrokardiogramu     42
  
    Odprowadzenia elektrokardiograficzne     42
  Odprowadzenia rutynowe     42
  Odprowadzenia dodatkowe     44
  Odprowadzenia przełykowe     45
    Technika wykonania zapisu     46
  Badanie rutynowe     46
  Metody długotrwałej rejestracji elektrokardiogramu     47
  Rejestracja czasu     48
  Skala napięcia     49
  Błędy techniczne     50
  Piśmiennictwo     52
  
  3. Ocena morfologiczna elektrokardiogramu     54
  
    Załamek P     54
    Odcinek PQ     55
    Odstęp PQ     56
    Zespół QRS     58
    Oś elektryczna serca     61
    Ocena położenia serca w klatce piersiowej na podstawie elektrokardiogramu     65
    Punkt łączący J     67
    Odcinek ST     67
    Załamek T     70
    Odstęp QT     73
    Załamek U     76
  Piśmiennictwo     77
  
  4. Inne metody oceny czynności elektrycznej serca     79
  
    Zmienność rytmu serca     79
  Analiza czasowa     79
  Analiza częstotliwościowa     81
  Inne metody oceny zmienności rytmu serca     82
  Podstawy fizjologiczne zmienności rytmu serca     83
  Znaczenie kliniczne zmienności rytmu serca     86
    Elektrogramy wewnątrzsercowe     88
    Elektrokardiogram uśredniony     93
    Naprzemienność załamków T     96
  Piśmiennictwo     98
  
  5. Zaburzenia rytmu serca     101
  
    Mechanizmy zaburzeń rytmu     101
  Zaburzenia fizjologicznego automatyzmu serca     101
  Automatyzm patologiczny     103
  Aktywność wyzwalana     103
  Zaburzenia przewodzenia     105
  Reentry     107
    Ukształtowanie zatokowych i pozazatokowych pobudzeń serca     110
  Nieprawidłowy tor przewodzenia śródkomorowego pobudzeń nadkomorowych     113
  Różnicowanie pobudzeń nadkomorowych o nieprawidłowym torze przewodzenia z pobudzeniami pochodzenia komorowego     117
    Klasyfikacja zaburzeń rytmu     119
    Zaburzenia rytmu zatokowego     119
  Przyspieszony rytm zatokowy     120
  Zwolniony rytm zatokowy     121
  Niemiarowość zatokowa     122
  Zatokowe wędrowanie rozrusznika     123
  Zahamowanie zatokowe     124
  Blok zatokowo-przedsionkowy     125
    Pobudzenia przedwczesne     128
  Pobudzenia przedwczesne przedsionkowe     129
  Pobudzenia przedwczesne z łącza przedsionkowo-komorowego     131
  Pobudzenia przedwczesne komorowe     133
  Pobudzenia nawrotne     137
    Czynne rytmy pozazatokowe     140
  Częstoskurcz przedsionkowy     141
  Chaotyczny rytm przedsionków     142
  Częstoskurcz nawrotny z węzła przedsionkowo-komorowego     143
  Częstoskurcze z łącza przedsionkowo-komorowego     145
  Napadowy częstoskurcz komorowy     146
  Nawracający jednokształtny częstoskurcz komorowy     149
  Przyspieszony rytm komorowy     149
  Częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes     150
  Częstoskurcz dwukierunkowy     151
  Współrytm – rytm parasystoliczny     152
  Trzepotanie przedsionków     155
  Migotanie przedsionków     157
  Trzepotanie i migotanie komór     159
    Pobudzenia i rytmy zastępcze     160
    Zatrzymanie czynności elektrycznej przedsionków     162
    Zatrzymanie czynności elektrycznej komór     163
    Złożone zaburzenia rytmu     163
  Rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe     163
  Interferencyjne rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe     164
  Rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe z blokiem     165
  Zespół tachykardia-bradykardia     166
  Piśmiennictwo     167
  
  6. Zaburzenia przewodzenia     170
  
    Bloki przedsionkowo-komorowe     170
  Blok przedsionkowo-komorowy I°     170
  Blok przedsionkowo-komorowy II°     173
  Blok przedsionkowo-komorowy typu Wenckebacha (typu Mobitza I)     173
  Blok przedsionkowo-komorowy typu Mobitza (typu Mobitza II)     174
  Blok przedsionkowo-komorowy 2:1     175
  Zaawansowany blok przedsionkowo-komorowy     177
  Blok przedsionkowo-komorowy III°     178
    Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego     180
  Bloki odnóg pęczka Hisa     181
  Blok prawej odnogi     182
  Niezupełny blok prawej odnogi     184
  Blok lewej odnogi     186
  Niezupełny blok lewej odnogi     188
  Blok wiązek lewej odnogi     189
  Blok przedniej wiązki lewej odnogi     190
  Blok tylnej wiązki lewej odnogi     192
  Blok wiązki przegrodowej     193
  Bloki wielowiązkowe     194
  Inne formy zaburzeń przewodzenia śródkomorowego     195
    Zaburzenia przewodzenia śródprzedsionkowego     198
  Piśmiennictwo     198
  
  7. Arytmogenne zespoły elektrokardiograficzne     200
  
    Zespół preekscytacji     200
  Zespół typowej preekscytacji     201
  Odmiany zespołu preekscytacji     206
  Zaburzenia rytmu serca w zespole preekscytacji     207
  Napadowy częstoskurcz przedsionkowo-komorowy     207
  Migotanie przedsionków     211
    Zespół długiego QT     213
  Wrodzony zespół długiego QT     213
  Nabyty zespół długiego QT     216
    Zespół krótkiego QT     217
    Zespół Brugadów     217
  Piśmiennictwo     219
  
  8. Sztuczna stymulacja serca     221
  
    Metody sztucznej stymulacji serca     221
    Obraz elektrokardiograficzny w czasie sztucznej stymulacji     222
    Typy sztucznych rozruszników     224
    Rozpoznawanie sposobu sztucznej stymulacji na podstawie elektrokardiogramu     230
    Elektrokardiograficzna ocena przebiegu sztucznej stymulacji serca     234
    Zaburzenia rytmu serca w czasie prawidłowej stymulacji     235
    Zaburzenia stymulacji     237
    Wpływ zewnętrznego masażu serca na obraz elektrokardiograficzny     242
  Piśmiennictwo     243
  
  9. Przerost mięśnia sercowego     245
  
    Patogeneza cech przerostu komór w obrazie elektrokardiograficznym     245
    Przerost lewej komory     246
    Przerost prawej komory     249
    Patogeneza cech przerostu przedsionków w obrazie elektrokardiograficznym     252
    P mitrale     253
    P pulmonale     254
  Piśmiennictwo     255
  
  10. Zaburzenia ukrwienia mięśnia sercowego     257
  
    Unaczynienie serca     257
    Mechanizm powstawania zmian elektrokardiograficznych w przebiegu niedokrwienia mięśnia sercowego     259
  Przemieszczenie odcinka ST     259
  Zmiany kształtu załamka T i dyspersja odstępów QT     262
  Zmiany procesu depolaryzacji     263
    Zawał serca     264
  Kryteria diagnostyczne nieprawidłowego załamka Q     264
  Ewolucja zawału     265
  Rozpoznawanie umiejscowienia zawału     267
  Rozpoznawanie miejsca zamknięcia tętnicy wieńcowej na podstawie EKG     276
  Różnicowanie nieprawidłowych załamków Q     277
  Rozpoznawanie zawału u osób ze zmienionym torem przewodzenia śródkomorowego .    280
  Inne zmiany elektrokardiograficzne w zawale serca     283
  Tętniak pozawałowy     286
  Zawał przedsionka     286
  Cechy skutecznej reperfuzji     287
    Inne formy zaburzeń ukrwienia mięśnia sercowego     289
  Stabilna dławica piersiowa     289
  Niestabilna choroba wieńcowa     292
  Dławica piersiowa Prinzmetala     292
  Piśmiennictwo     293
  
  11. Zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowych    298
  
    Ostre zapalenie osierdzia     298
    Zaciskające zapalenie osierdzia     300
    Zapalenie mięśnia sercowego     301
    Zmiany elektrokardiograficzne w wadach serca     303
  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu ostium secundum     303
  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu ostium primum     304
  Ubytek przegrody międzykomorowej     305
  Przetrwały przewód tętniczy Botalla     306
  Zespół Eisenmengera     306
  Zespół Fallota     308
  Anomalia Ebsteina     308
  Skorygowane przełożenie wielkich naczyń     309
  Zwężenie ujścia pnia płucnego     309
  Zwężenie lewego ujścia żylnego     310
  Niedomykalność zastawki dwudzielnej     311
  Wypadanie płatka mitralnego     311
  Zwężenie lewego ujścia tętniczego     313
  Niedomykalność zastawki tętnicy głównej     314
  Wady zastawki trójdzielnej     315
  Prawostronne położenie serca     315
    Zespół serca płucnego     316
  Ostre serce płucne     316
  Przewlekłe serce płucne     317
    Kardiomiopatie     319
    Choroby tkanki łącznej     322
    Rany i nowotwory serca     323
    Nadczynność tarczycy     324
    Niedoczynność tarczycy     325
    Zaburzenia elektrolitowe     325
  Hiperkaliemia     326
  Hipokaliemia     327
  Hiperkalcemia     328
  Hipokalcemia     328
    Wpływ układu autonomicznego na elektrokardiogram     329
  Hipersympatykotonia     330
  Wzmożona aktywność beta-adrenergiczna     330
  Wzmożona aktywność alfa-adrenergiczna     332
  Hiperwagotonia     333
  Ostre naczyniopochodne uszkodzenie mózgu     334
  Uszkodzenie rdzenia kręgowego     335
  Guz chromochłonny     335
    Zespół wczesnej repolaryzacji     337
    Hipotermia     339
    Hipertermia     340
    Niedokrwistość     340
    Rażenie prądem elektrycznym     340
    Elektrokardiogram u osób z przeszczepionym sercem     341
  Piśmiennictwo     343
  
  12. Wpływ leków na elektrokardiogram     347
  
    Glikozydy naparstnicy     347
    Leki antyarytmiczne     349
    Leki psychotropowe     352
    Leki cytostatyczne     353
  Piśmiennictwo     354
  
  13. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa     355
  
    Technika badania     356
    Diagnostyczna próba wysiłkowa     362
  Wskazania     364
  Ocena wyniku badania     366
  Przyczyny fałszywie dodatnich wyników próby wysiłkowej     369
  Przyczyny fałszywie ujemnych wyników próby wysiłkowej     369
    Prognostyczna próba wysiłkowa     370
  Piśmiennictwo     372
  
  14. Inne próby czynnościowe     374
  
    Próba z dobutaminą     374
    Próba z ergonowiną     375
    Próba z atropiną     376
    Próba z adenozyną     377
    Masaż zatoki tętnicy szyjnej     378
    Próba pochyleniowa     378
  Piśmiennictwo     379
  
  15. Diagnostyczna stymulacja serca     381
  
    Stymulacja przedsionkowa     381
  Test szybkiej stymulacji w diagnostyce choroby wieńcowej     381
  Testy stymulacji w diagnostyce choroby węzła zatokowego     383
  Czas przewodzenia zatokowo-przedsionkowego     383
  Czas powrotu rytmu zatokowego     385
  Testy stymulacji przedsionkowej w diagnostyce zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego     387
  Obliczanie okresów refrakcji     387
  Ocena przewodzenia przedsionkowo-komorowego     389
    Diagnostyczna stymulacja komorowa     390
  Ocena przewodzenia komorowo-przedsionkowego     390
  Programowana stymulacja komór w diagnostyce częstoskurczu komorowego     392
  Ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego metodą programowanej stymulacji komór     394
  Piśmiennictwo     395
  
  Skorowidz     397
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia