Podręcznik elektrokardiografii

Podręcznik elektrokardiografii

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

56,02

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to znakomity podręcznik dla internistów oraz lekarzy przygotowujących się do specjalizacji z chorób wewnętrznych i kardiologii. Przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia związane z badaniem EKG, zmiany elektrokardiograficzne obserwowane w różnych stanach chorobowych, a także elektrokardiograficzne próby czynnościowe. Opisano też inne metody oceny czynności elektrycznej serca, wpływ leków na elektrokardiogram oraz diagnostyczną stymulację serca.


W obecnym wydaniu wprowadzono nowy rozdział dotyczący rokowniczej wartości EKG.


Liczba stron404
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3548-3
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Podstawy fizyczne elektrokardiografii    11
    Wstęp    11
    Ogólny opis krzywej elektrokardiograficznej    12
    Zjawiska elektryczne w izolowanym włóknie mięśnia sercowego    13
    Powstawanie i przewodzenie bodźców w mięśniu sercowym    16
  Automatyzm, pobudliwość i warunki przewodzenia bodźców    16
  Podstawowe wiadomości o budowie i czynności układu bodźcoprzewodzącego    18
    Związek między krzywą EKG a zjawiskami elektrycznymi zachodzącymi w sercu    24
    Ocena pola elektrycznego serca    25
    Układy odprowadzeń standardowych    28
    Oznaczanie osi elektrycznej    31
    Oznaczanie gradientu komorowego    33
    Układy odprowadzeń ortogonalnych    35
    Zasady oceny wektokardiogramu    38
  Piśmiennictwo    39
  2. Rejestracja elektrokardiogramu    42
    Odprowadzenia elektrokardiograficzne    42
  Odprowadzenia rutynowe    42
  Odprowadzenia dodatkowe    44
  Odprowadzenia przełykowe    45
    Technika wykonania zapisu    46
  Badanie rutynowe    46
  Metody długotrwałej rejestracji elektrokardiogramu    47
  Rejestracja czasu    48
  Skala napięcia    49
  Błędy techniczne    50
  Piśmiennictwo    52
  3. Ocena morfologiczna elektrokardiogramu    54
    Załamek P    54
    Odcinek PQ    55
    Odstęp PQ    56
    Zespół QRS    58
    Oś elektryczna serca    61
    Ocena położenia serca w klatce piersiowej na podstawie elektrokardiogramu    65
    Punkt łączący J    67
    Odcinek ST    67
    Załamek T    70
    Odstęp QT    73
    Załamek U    76
  Piśmiennictwo    77
  4. Inne metody oceny czynności elektrycznej serca    79
    Zmienność rytmu serca    79
  Analiza czasowa    79
  Analiza częstotliwościowa    81
  Inne metody oceny zmienności rytmu serca    82
  Podstawy fizjologiczne zmienności rytmu serca    83
  Znaczenie kliniczne zmienności rytmu serca    86
    Elektrogramy wewnątrzsercowe    88
    Elektrokardiogram uśredniony    93
    Naprzemienność załamków T    96
  Piśmiennictwo    98
  5. Zaburzenia rytmu serca    101
    Mechanizmy zaburzeń rytmu    101
  Zaburzenia fizjologicznego automatyzmu serca    101
  Automatyzm patologiczny    103
  Aktywność wyzwalana    103
  Zaburzenia przewodzenia    105
  Reentry    107
    Ukształtowanie zatokowych i pozazatokowych pobudzeń serca    110
  Nieprawidłowy tor przewodzenia śródkomorowego pobudzeń nadkomorowych    113
  Różnicowanie pobudzeń nadkomorowych o nieprawidłowym torze przewodzenia z pobudzeniami pochodzenia komorowego    117
    Klasyfikacja zaburzeń rytmu    119
    Zaburzenia rytmu zatokowego    119
  Przyspieszony rytm zatokowy    120
  Zwolniony rytm zatokowy    121
  Niemiarowość zatokowa    122
  Zatokowe wędrowanie rozrusznika    123
  Zahamowanie zatokowe    124
  Blok zatokowo-przedsionkowy    125
    Pobudzenia przedwczesne    128
  Pobudzenia przedwczesne przedsionkowe    129
  Pobudzenia przedwczesne z łącza przedsionkowo-komorowego    131
  Pobudzenia przedwczesne komorowe    133
  Pobudzenia nawrotne    137
    Czynne rytmy pozazatokowe    140
  Częstoskurcz przedsionkowy    141
  Chaotyczny rytm przedsionków    142
  Częstoskurcz nawrotny z węzła przedsionkowo-komorowego    143
  Częstoskurcze z łącza przedsionkowo-komorowego    145
  Napadowy częstoskurcz komorowy    146
  Nawracający jednokształtny częstoskurcz komorowy    149
  Przyspieszony rytm komorowy    149
  Częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes    150
  Częstoskurcz dwukierunkowy    151
  Współrytm – rytm parasystoliczny    152
  Trzepotanie przedsionków    155
  Migotanie przedsionków    157
  Trzepotanie i migotanie komór    159
    Pobudzenia i rytmy zastępcze    160
    Zatrzymanie czynności elektrycznej przedsionków    162
    Zatrzymanie czynności elektrycznej komór    163
    Złożone zaburzenia rytmu    163
  Rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe    163
  Interferencyjne rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe    164
  Rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe z blokiem    165
  Zespół tachykardia-bradykardia    166
  Piśmiennictwo    167
  6. Zaburzenia przewodzenia    170
    Bloki przedsionkowo-komorowe    170
  Blok przedsionkowo-komorowy I°    170
  Blok przedsionkowo-komorowy II°    173
  Blok przedsionkowo-komorowy typu Wenckebacha (typu Mobitza I)    173
  Blok przedsionkowo-komorowy typu Mobitza (typu Mobitza II)    174
  Blok przedsionkowo-komorowy 2:1    175
  Zaawansowany blok przedsionkowo-komorowy    177
  Blok przedsionkowo-komorowy III°    178
    Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego    180
  Bloki odnóg pęczka Hisa    181
  Blok prawej odnogi    182
  Niezupełny blok prawej odnogi    184
  Blok lewej odnogi    186
  Niezupełny blok lewej odnogi    188
  Blok wiązek lewej odnogi    189
  Blok przedniej wiązki lewej odnogi    190
  Blok tylnej wiązki lewej odnogi    192
  Blok wiązki przegrodowej    193
  Bloki wielowiązkowe    194
  Inne formy zaburzeń przewodzenia śródkomorowego    195
    Zaburzenia przewodzenia śródprzedsionkowego    198
  Piśmiennictwo    198
  7. Arytmogenne zespoły elektrokardiograficzne    200
    Zespół preekscytacji    200
  Zespół typowej preekscytacji    201
  Odmiany zespołu preekscytacji    206
  Zaburzenia rytmu serca w zespole preekscytacji    207
  Napadowy częstoskurcz przedsionkowo-komorowy    207
  Migotanie przedsionków    211
    Zespół długiego QT    213
  Wrodzony zespół długiego QT    213
  Nabyty zespół długiego QT    216
    Zespół krótkiego QT    217
    Zespół Brugadów    217
  Piśmiennictwo    219
  8. Sztuczna stymulacja serca    221
    Metody sztucznej stymulacji serca    221
    Obraz elektrokardiograficzny w czasie sztucznej stymulacji    222
    Typy sztucznych rozruszników    224
    Rozpoznawanie sposobu sztucznej stymulacji na podstawie elektrokardiogramu    230
    Elektrokardiograficzna ocena przebiegu sztucznej stymulacji serca    234
    Zaburzenia rytmu serca w czasie prawidłowej stymulacji    235
    Zaburzenia stymulacji    237
    Wpływ zewnętrznego masażu serca na obraz elektrokardiograficzny    242
  Piśmiennictwo    243
  9. Przerost mięśnia sercowego    245
    Patogeneza cech przerostu komór w obrazie elektrokardiograficznym    245
    Przerost lewej komory    246
    Przerost prawej komory    249
    Patogeneza cech przerostu przedsionków w obrazie elektrokardiograficznym    252
    P mitrale    253
    P pulmonale    254
  Piśmiennictwo    255
  10. Zaburzenia ukrwienia mięśnia sercowego    257
    Unaczynienie serca    257
    Mechanizm powstawania zmian elektrokardiograficznych w przebiegu niedokrwienia mięśnia sercowego    259
  Przemieszczenie odcinka ST    259
  Zmiany kształtu załamka T i dyspersja odstępów QT    262
  Zmiany procesu depolaryzacji    263
    Zawał serca    264
  Kryteria diagnostyczne nieprawidłowego załamka Q    264
  Ewolucja zawału    265
  Rozpoznawanie umiejscowienia zawału    267
  Rozpoznawanie miejsca zamknięcia tętnicy wieńcowej na podstawie EKG    276
  Różnicowanie nieprawidłowych załamków Q    277
  Rozpoznawanie zawału u osób ze zmienionym torem przewodzenia śródkomorowego .    280
  Inne zmiany elektrokardiograficzne w zawale serca    283
  Tętniak pozawałowy    286
  Zawał przedsionka    286
  Cechy skutecznej reperfuzji    287
    Inne formy zaburzeń ukrwienia mięśnia sercowego    289
  Stabilna dławica piersiowa    289
  Niestabilna choroba wieńcowa    292
  Dławica piersiowa Prinzmetala    292
  Piśmiennictwo    293
  11. Zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowych    298
    Ostre zapalenie osierdzia    298
    Zaciskające zapalenie osierdzia    300
    Zapalenie mięśnia sercowego    301
    Zmiany elektrokardiograficzne w wadach serca    303
  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu ostium secundum    303
  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu ostium primum    304
  Ubytek przegrody międzykomorowej    305
  Przetrwały przewód tętniczy Botalla    306
  Zespół Eisenmengera    306
  Zespół Fallota    308
  Anomalia Ebsteina    308
  Skorygowane przełożenie wielkich naczyń    309
  Zwężenie ujścia pnia płucnego    309
  Zwężenie lewego ujścia żylnego    310
  Niedomykalność zastawki dwudzielnej    311
  Wypadanie płatka mitralnego    311
  Zwężenie lewego ujścia tętniczego    313
  Niedomykalność zastawki tętnicy głównej    314
  Wady zastawki trójdzielnej    315
  Prawostronne położenie serca    315
    Zespół serca płucnego    316
  Ostre serce płucne    316
  Przewlekłe serce płucne    317
    Kardiomiopatie    319
    Choroby tkanki łącznej    322
    Rany i nowotwory serca    323
    Nadczynność tarczycy    324
    Niedoczynność tarczycy    325
    Zaburzenia elektrolitowe    325
  Hiperkaliemia    326
  Hipokaliemia    327
  Hiperkalcemia    328
  Hipokalcemia    328
    Wpływ układu autonomicznego na elektrokardiogram    329
  Hipersympatykotonia    330
  Wzmożona aktywność beta-adrenergiczna    330
  Wzmożona aktywność alfa-adrenergiczna    332
  Hiperwagotonia    333
  Ostre naczyniopochodne uszkodzenie mózgu    334
  Uszkodzenie rdzenia kręgowego    335
  Guz chromochłonny    335
    Zespół wczesnej repolaryzacji    337
    Hipotermia    339
    Hipertermia    340
    Niedokrwistość    340
    Rażenie prądem elektrycznym    340
    Elektrokardiogram u osób z przeszczepionym sercem    341
  Piśmiennictwo    343
  12. Wpływ leków na elektrokardiogram    347
    Glikozydy naparstnicy    347
    Leki antyarytmiczne    349
    Leki psychotropowe    352
    Leki cytostatyczne    353
  Piśmiennictwo    354
  13. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa    355
    Technika badania    356
    Diagnostyczna próba wysiłkowa    362
  Wskazania    364
  Ocena wyniku badania    366
  Przyczyny fałszywie dodatnich wyników próby wysiłkowej    369
  Przyczyny fałszywie ujemnych wyników próby wysiłkowej    369
    Prognostyczna próba wysiłkowa    370
  Piśmiennictwo    372
  14. Inne próby czynnościowe    374
    Próba z dobutaminą    374
    Próba z ergonowiną    375
    Próba z atropiną    376
    Próba z adenozyną    377
    Masaż zatoki tętnicy szyjnej    378
    Próba pochyleniowa    378
  Piśmiennictwo    379
  15. Diagnostyczna stymulacja serca    381
    Stymulacja przedsionkowa    381
  Test szybkiej stymulacji w diagnostyce choroby wieńcowej    381
  Testy stymulacji w diagnostyce choroby węzła zatokowego    383
  Czas przewodzenia zatokowo-przedsionkowego    383
  Czas powrotu rytmu zatokowego    385
  Testy stymulacji przedsionkowej w diagnostyce zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego    387
  Obliczanie okresów refrakcji    387
  Ocena przewodzenia przedsionkowo-komorowego    389
    Diagnostyczna stymulacja komorowa    390
  Ocena przewodzenia komorowo-przedsionkowego    390
  Programowana stymulacja komór w diagnostyce częstoskurczu komorowego    392
  Ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego metodą programowanej stymulacji komór    394
  Piśmiennictwo    395
  Skorowidz    397
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia