Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo

Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo

3 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

22,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

22,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka Jakuba Niedbalskiego to imponujące studium empiryczne przeprowadzone zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej. Autor dokonuje wszechstronnej, pogłębionej analizy miejsca, w którym z całą jaskrawością wychodzą na jaw reguły rządzące konstruowaniem ładu społecznego. Miejscem tym jest dom pomocy społecznej dla osób upośledzonych umysłowo. Oglądając to miejsce możemy, podążając za wskazaniami Autora, odnaleźć reguły, którymi na co dzień posługujemy się w naszym społecznym życiu – jednak zwielokrotnione, przerysowane, a więc tym bardziej przemawiające do naszej ospałej wyobraźni.


Autor książki symbolizuje postawę, zgodnie z którą o upośledzeniu umysłowym może wypowiadać się tylko ktoś, kto z upośledzonymi „zjadł beczkę soli”. Mam nieodparte wrażenie, że większość specjalistów od „niepełnosprawności intelektualnej” upośledzonego człowieka widziała tylko z daleka, a w dodatku na krótko. Książka Jakuba Niedbalskiego ma szansę stać się publikacją, która to zmieni.


Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys


Liczba stron306
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-900-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział I. Podstawy teoretyczne badań    13
  1.1. Ład społeczny w teorii myśli socjologicznej    14
  1.2. Ład społeczny w ujęciu normatywnym    16
  1.3. Ład społeczny w ujęciu interpretatywnym    20
  1.3.1. Symboliczny interakcjonizm a problematyka ładu społecznego    20
  1.3.2. Ład społeczny w socjologii fenomenologicznej i etnometodologii    24
  1.3.3. Ład interakcji i porządek społeczny w koncepcji Ervinga Goffmana    27
  1.3.4. Instytucjonalne ujęcie ładu społecznego w koncepcji Petera Bergera i Thomasa Luckmanna    32
  1.4. Ład interakcji i porządek społeczny – podsumowanie    34
  Rozdział II. Niepełnosprawność intelektualna w ujęciu naukowym i społecznej percepcji    35
  2.1. Upośledzenie umysłowe w dyskursie naukowym    36
  2.2. Przyczyny upośledzenia umysłowego i ich klasyfikacje – ujęcie interdyscyplinarne    43
  2.3. Upośledzenie umysłowe a choroba psychiczna – podobieństwa i różnice    47
  2.4. Niepełnosprawność intelektualna jako kategoria społeczna    49
  2.5. Miejsce osoby niepełnosprawnej intelektualnie w społeczeństwie    51
  2.6. Realizacja idei podmiotowości osoby upośledzonej umysłowo    55
  Rozdział III. Miejsce osoby niepełnosprawnej intelektualniew systemie pomocy społecznej    61
  3.1. Polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie – rozwiązania systemowe    62
  3.2. Instytucjonalizacja opieki nad osobami upośledzonymi umysłowo    67
  3.2.1. Dom pomocy społecznej w strukturze polityki społecznej i systemie prawa    68
  3.2.2. Realizacja zadań pomocowych w instytucjonalnych w warunkach domu pomocy społecznej    71
  3.3. Miejsce osoby upośledzonej umysłowo w instytucjonalnym systemie pomocy społecznej – podsumowanie    74
  Rozdział IV. Metodologia badań    79
  4.1. Cel i przedmiot badań    79
  4.2. Charakterystyka terenu badań    79
  4.3. Techniki badawcze    81
  4.3.1. Wywiad swobodny    82
  4.3.2. Obserwacja uczestnicząca    84
  4.3.3. Analiza materiałów zastanych    85
  4.4. Metody jakościowe zastosowane w badaniu środowiska osób upośledzonych umysłowo    86
  4.4.1. Metodologia teorii ugruntowanej    89
  4.4.2. Badanie etnograficzne    91
  4.4.3. Etnografia a teoria ugruntowana – porównanie metod    94
  4.5. Uzasadnienie wyboru określonych metod i technik badawczych    97
  4.6. Charakterystyka badań w środowisku osób upośledzonych umysłowo    98
  4.6.1. Poziom percepcji i kompetencje językowe badanych a zdobywanie danych empirycznych    98
  4.6.2. Neutralność a zaangażowanie emocjonalne badacza-obserwatora    100
  4.6.3. Przemiana roli oraz dynamika tożsamości badacza    101
  4.7. Etyka badań a niepełnosprawność intelektualna – moralne granice eksploracji terenowej    104
  Rozdział V. Porozumiewanie się, rozumienie, porozumienie – proces budowania ładu interakcji w społecznej przestrzeni DPS    107
  5.1. Analiza funkcji komunikacyjnych    107
  5.1.1. Sens i znaczenie komunikowania się w instytucji opiekuńczej    107
  5.1.2. Rodzaje i sposoby porozumiewania się podopiecznych z opiekunami    110
  5.1.3. Reguły komunikowania się personelu z mieszkańcami    119
  5.1.4. Poziomy porozumienia – problematyka intencjonalność i istotności komunikatu    122
  5.1.5. Znaczenie aktu komunikacji i porozumiewania się – podsumowanie    123
  5.2. Konstruowanie „rzeczywistości” instytucjonalnej DPS    125
  5.2.1. Rekonstruowanie biografii mieszkańca    125
  5.2.2. Reinterpretacje znaczeń dokonywane na poziomie językowo-pojęciowym    131
  5.2.3. Proces typifikacji i kategoryzowania    137
  5.2.4. Środowiskowe normy i metanormy    142
  5.2.5. Instytucjonalne rytuały i zwyczaje    145
  5.2.6. System wartości funkcjonujących w domu pomocy społecznej    147
  5.3. Negocjacyjny wymiar relacji interpersonalnych    151
  5.3.1. Relacje partnerskie a wymagania profesjonalizacji pracy    151
  5.3.2. Percepcja potrzeb podopiecznych i ich realizacja przez personel    154
  5.3.3. Podejmowanie ról quasi-rodzinnych versus perspektywa zadaniowa    160
  5.4. Porozumiewanie się, rozumienie, porozumienie – podsumowanie    166
  Rozdział VI. Elementy (dez-)organizujące ład społeczny DPS    169
  6.1. Kontekst niepewność relacji interpersonalnych personelu i podopiecznych    169
  6.2. Aktywne działania mieszkańców destabilizujące porządek instytucjonalny    173
  6.2.1. Sytuacje konfliktowe i konflikty    174
  6.2.2. Agresja i autoagresja podopiecznych    178
  6.3. Zaniechania działań mieszkańców prowadzących do destabilizacji instytucjonalnego porządku    182
  6.3.1. Bierność i wycofanie podopiecznych    183
  6.3.2. Roszczeniowa postawa mieszkańców    187
  6.4. Emocjonalny kontekst pracy personelu    190
  6.4.1. Odwrażliwiająca rutynizacja pracownika    192
  6.4.2. Emocjonalna nadwrażliwość pracownika    194
  6.5. Konsekwencje emocji w miejscu pracy    196
  6.5.1. Błędy popełnianie przez personel jako efekt zaangażowania emocjonalnego    196
  6.5.2. Konsekwencje interpersonalne popełnianych błędów    198
  6.5.3. Emocje w miejscu pracy – stres i destrukcja tożsamości zawodowej    201
  Rozdział VII. Kontrola i podporządkowanie versus autonomia i niezależność    207
  7.1. Ład interakcji – między autonomią a kontrolą    207
  7.2. Płaszczyzny kontroli i autonomii w domu pomocy społecznej    220
  7.2.1. Przestrzeń i czas    220
  7.2.2. Ciało i cielesność    225
  7.2.3. Manipulowanie i zarządzanie wrażeniami    230
  7.2.4. Rola autorytetu i bliskich relacji    234
  7.2.5. Samodzielność, niezależność – aktywność mieszkańców    238
  7.3. Kontrola versus autonomia – podsumowanie    241
  Rozdział VIII. Dom pomocy społecznej i jego otoczenie    245
  8.1. Przestrzenne i systemowe powiązania oraz społeczne zależności    245
  8.2. Mikrośrodowisko społeczne otoczenia domu pomocy    248
  8.3. Reguły wzajemności i obszary sporne – społeczny wymiar otoczenia DPS    251
  Rozdział IX. Proces socjalizacji pracownika i mieszkańca    255
  9.1. Nabywanie umiejętności przystosowawczych    255
  9.2. Przenikanie się życia zawodowego i prywatnego osób zatrudnionych w domu pomocy    257
  9.3. Wydarzenia przełomowe w biografii pracownika domu pomocy społecznej    259
  9.4. Satysfakcja z pracy jako element budowania i podtrzymywania tożsamości zawodowej pracownika DPS    261
  9.5. Proces socjalizacji pracownika i mieszkańca – podobieństwa i różnice    263
  9.5.1. Dom pomocy społecznej jako miejsce życia oraz miejsce pracy    263
  9.5.2. Nabywanie perspektywy mieszkańca przez osobę upośledzoną umysłowo    265
  9.5.2.1. Proces przyjmowania roli i stawania się członkiem instytucji opiekuńczej    265
  9.5.2.2. Instytucjonalne uwarunkowania percepcji siebie osób upośledzonych umysłowo    267
  9.5.2.3. Rola środowiska społecznego oraz otoczenia instytucjonalnego w procesie stawania się mieszkańcem domu pomocy    270
  9.5.3. Praca, zawód, profesjonalizm – proces stawania się pracownikiem domu pomocy społecznej dla osób upośledzonych umysłowo    276
  Podsumowanie    285
  Bibliografia    291
  Spis tabel    303
  Aneksy    305
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia