Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,60  24,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

15,6024,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu bilansu majątkowego, przychodów finansowych i ponoszonych kosztów oraz uzyskiwanej nadwyżki finansowej, jak również zagadnienia związane z analizą i zarządzaniem finansami podmiotów gospodarczych. Bardzo istotna jest część podręcznika poświęcona rynkowi finansowemu oraz
alternatywnym możliwościom alokacji posiadanych środków pieniężnych. W tej części omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Przedstawiona problematyka podręcznika jest zgodna z obowiązującym prawem bilansowym i podatkowym. Główny nacisk w podręczniku położony został na omówienie zasad rachunkowości i finansów, które w odróżnieniu od szczegółowych przepisów nie ulegają zmianie w dłuższym okresie.
Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów uczelni nieekonomicznych. Istotną dla studentów jest część praktyczna podręcznika, pozwalająca prześledzić procesy gospodarcze na przykładzie przedstawionych danych liczbowych. Wykorzystany może być również przez osoby zainteresowane dokształcaniem z zakresu prezentowanej w nim problematyki.


Liczba stron323
WydawcaWydawnictwo Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
ISBN-13978-83-63103-47-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    12
  
  Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych    14
  
  1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce    14
  1.1. Historia rachunkowości    14
  1.2. Definicja rachunkowości    18
  1.3. Współczesne regulacje prawne rachunkowości, polskie i międzynarodowe    23
  
  2. Organizacja księgowości i jej prowadzenie    31
  2.1. Dokumentacja księgowa    31
  2.2. Dokumenty księgowe i ich klasyfikacja    31
  2.3. Opracowanie dokumentów księgowych i ich kontrola    35
  2.4. Zakres i zadania inwentaryzacji    36
  2.5. Księgowość magazynowa, ilościowa    39
  2.6. Ważniejsze terminy wykorzystywane w ewidencji księgowej    39
  2.7. Pozaksięgowe formy ewidencji gospodarczej dla celów podatkowych    41
  
  3. Zasady ewidencji księgowej    42
  3.1. Bilans majątkowy, definicja oraz jego cechy    42
  3.1.1. Aktywa przedsiębiorstwa    44
  3.1.2. Pasywa przedsiębiorstwa (fundusze) i ich klasyfikacja    46
  3.2. Rodzaje operacji gospodarczych i ich wpływ na bilans majątkowy    49
  3.3. Konto księgowe i zasady jego funkcjonowania    50
  3.3.1. Otwieranie i zamykanie kont księgowych    53
  3.3.2. Rodzaje kont księgowych i ich funkcjonowanie    54
  3.3.3. Metody pojedynczego i podwójnego zapisu księgowego    56
  3.3.4. Korygowanie błędów księgowych    57
  3.4. Plan kont księgowych    58
  3.5. Zestawienie obrotów i sald    59
  
  4. Aktywa przedsiębiorstwa    61
  4.1. Aktywa trwałe i ich ewidencja    61
  4.1.1. Wartości niematerialne i prawne    61
  4.1.2. Środki trwałe    61
  4.1.2.1. Księgowa wartość środków trwałych    61
  4.1.2.2. Umorzenie a amortyzacja    62
  4.1.2.3. Ewidencja środków trwałych    66
  4.1.3. Środki trwałe w budowie    67
  4.1.4. Inwestycje długoterminowe    67
  4.1.5. Leasing    67
  4.1.5.1. Leasing operacyjny    68
  4.1.5.2. Leasing finansowy    68
  4.1.5.3. Leasing pracowniczy    69
  4.2. Aktywa obrotowe i ich ewidencja    69
  4.2.1. Rzeczowy majątek obrotowy    70
  4.2.1.1. Ewidencja materiałów    70
  4.2.1.2. Ewidencja towarów    72
  4.2.1.3. Ewidencja produkcji w toku    72
  4.2.2. Rozrachunki    72
  4.2.3. Krótkoterminowe aktywa finansowe    73
  
  5. Klasyfikacja i ewidencja pasywów    76
  5.1. Pochodzenie i struktura pasywów (kapitałów)    76
  5.2. Wpływ struktury kapitałów na zyskowność przedsiębiorstwa    77
  5.3. Związki między strukturą kapitałów a ryzykiem    78
  
  6. Warianty i zasady ustalania wyniku finansowego    79
  6.1. Części składowe wyniku finansowego    79
  6.2. Wariant porównawczy wyniku finansowego przedsiębiorstwa    81
  6.3. Wariant kalkulacyjny wyniku finansowego    82
  
  7. Rachunkowość kapitału intelektualnego przedsiębiorstw i organizacji    85
  7.1. Wprowadzenie    85
  7.2. Charakterystyka kapitału intelektualnego oraz potrzeba jego księgowej ewidencji    86
  7.3. Kapitał intelektualny a wartość firmy    88
  
  8. Techniczne formy księgowości    91
  8.1. Księgowo-tabelaryczna forma techniczna księgowości    91
  8.2. Inne, tradycyjne formy techniczne księgowości    92
  8.3. Skomputeryzowane formy techniczne księgowości    93
  
  Część druga Finanse przedsiębiorstw    97
  
  9. Finanse oraz działalność finansowa przedsiębiorstwa    97
  9.1. Wprowadzenie    97
  9.2. Zadania i zakres zarządzania finansami    99
  9.3. Uwarunkowania i ograniczenia działalności finansowej przedsiębiorstwa    101
  9.4. Dane liczbowe konieczne do podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie    104
  9.5. Rachunek ekonomiczny jako podstawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa    104
  
  10. Analiza finansowa przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania    106
  10.1. Analiza ekonomiczna    106
  10.2. Zysk operacyjny i marża brutto    108
  10.3. Metody oceny rentowności przedsiębiorstwa    107
  10.4. Ocena płynności finansowej    112
  10.5. Wskaźniki obrotowości    113
  
  11. Planowanie oraz zarządzanie operacyjne i strategiczne    115
  11.1. Planowanie zasobów finansowych przedsiębiorstwa    115
  11.2. Zarządzanie aktywami obrotowymi    117
  11.3. Zarządzanie aktywami trwałymi oraz inwestycje    119
  11.4. Ocena projektów inwestycyjnych    120
  
  12. Wartość pieniądza w czasie    122
  12.1. Wprowadzenie    122
  12.2. Wartość bieżąca pieniądza    122
  12.3. Wartość przyszła pieniądza    122
  
  13. Rynek finansowy i jego funkcjonowanie    124
  13.1. Rynek pieniężny    126
  13.2. Rynek kapitałowy    130
  
  Część trzecia Zagadnienia praktyczne, ćwiczenia    139
  
  14. Zasady sporządzania bilansu zamknięcia    139
  Ćwiczenie przykładowe 1. Sporządzenie bilansu zamknięcia    139
  
  15. Rodzaje operacji gospodarczych i ich wpływ na bilans    143
  Ćwiczenie przykładowe 2. Przesunięcie w aktywach bilansu majątkowego    143
  Ćwiczenie przykładowe 3. Przesunięcie w pasywach bilansu majątkowego    145
  Ćwiczenie przykładowe 4. Zwiększenie aktywów i pasywów    147
  Ćwiczenie przykładowe 5. Zmniejszenie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa    149
  
  16. Konta księgowe    152
  Ćwiczenie przykładowe 6. Obliczanie sald końcowych kont    152
  Ćwiczenie przykładowe 7. Przeksięgowanie kont kosztów i przychodów oraz obliczenie wyniku finansowego    154
  Ćwiczenie przykładowe 8. Korygowanie błędów księgowych    154
  
  17. Księgowanie operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych    157
  17.1. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych    157
  Ćwiczenie przykładowe 9. Naliczanie amortyzacji liniowej i degresywnej    157
  17.2. Zasady ewidencji zmian w środkach trwałych    158
  Ćwiczenie przykładowe 10. Ewidencja zakupu środka trwałego    158
  Ćwiczenie przykładowe 11. Przyjęcie środka trwałego w budowie do eksploatacji    159
  Ćwiczenie przykładowe 12. Likwidacja i sprzedaż likwidowanego środka trwałego    160
  
  18. Ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków    162
  18.1. Środki pieniężne    162
  Ćwiczenie przykładowe 13. Ewidencja środków pieniężnych    162
  18.2. Rozrachunki z kontrahentami    163
  Ćwiczenie przykładowe 14. Ewidencja rozrachunków z kontrahentami    163
  18.3. Rozrachunki publicznoprawne    165
  Ćwiczenie przykładowe 15. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych    165
  18.4. Rozrachunki z pracownikami    166
  Ćwiczenie przykładowe 16. Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń    166
  Ćwiczenie przykładowe 17. Pozostałe rozrachunki z pracownikami    167
  
  19. Ewidencja materiałów i towarów    169
  19.1. Ewidencja gospodarki materiałowej    169
  Ćwiczenie przykładowe 18. Ewidencja materiałów według cen zakupu    169
  Ćwiczenie przykładowe 19. Ewidencja towarów według cen sprzedaży    170
  19.2. Klasyfikacja i ewidencja kosztów    172
  Ćwiczenie przykładowe 20. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym    172
  Ćwiczenie przykładowe 21. Ewidencja kosztów według typów działalności (w układzie kalkulacyjnym)    173
  19.3. Przychody i koszty uzyskania przychodów przedsiębiorstwa    174
  Ćwiczenie przykładowe 22. Ewidencja przychodów i kosztów uzyskania przychodów    174
  
  20. Zasady ustalania wyniku finansowego przedsiębiorstwa    176
  20.1. Wariant porównawczy ustalania wyniku finansowego    176
  Ćwiczenie przykładowe 23. Zasady ustalania wyniku finansowego w układzie porównawczym    176
  20.2. Wariant kalkulacyjny ustalania wyniku finansowego    178
  Ćwiczenie przykładowe 24. Zasady ustalania wyniku finansowego w układzie kalkulacyjnym    178
  
  21. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald    181
  Ćwiczenie przykładowe 25. Zasady sporządzania obrotów i sald    181
  
  22. Sporządzenie bilansu zamknięcia    185
  Ćwiczenie przykładowe 26. Zasady sporządzania bilansu zamknięcia    185
  
  23. Rachunkowość wybranego przedsiębiorstwa    186
  Ćwiczenie przykładowe 27. Przykład wszystkich prac księgowych w okresie obrachunkowym    186
  
  24. Zadanie do samodzielnego wykonania    193
  
  25. Wartość pieniądza w czasie, odsetki proste i składane    199
  Ćwiczenie przykładowe 28. Zasada naliczania odsetek prostych i złożonych (kapitalizacja odsetek)    199
  
  26. Analiza wskaźnikowa efektywności finansowej przedsiębiorstwa    200
  26.1. Wskaźnik rentowności sprzedaży (marża brutto)    200
  Ćwiczenie przykładowe 29. Obliczanie wskaźnika rentowności sprzedaży    200
  26.2. Wskaźnik rentowności aktywów    201
  Ćwiczenie przykładowe 30. Obliczanie wskaźnika rentowności aktywów    201
  26.3. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych    201
  Ćwiczenie przykładowe 31. Obliczanie wskaźnika rentowności kapitałów własnych    201
  26.4. Dźwignia finansowa    202
  Ćwiczenie przykładowe 32. Obliczanie dźwigni finansowej    202
  
  27. Wskaźniki dotyczące majątku obrotowego przedsiębiorstwa    203
  27.1. Wskaźniki obrotu zapasami    203
  Ćwiczenie przykładowe 33. Obliczanie wskaźnika obrotu zapasami    203
  27.2. Wskaźnik obrotu zapasami w dniach    203
  Ćwiczenie przykładowe 34. Obliczanie wskaźnika obrotu zapasami w dniach    203
  27.3. Wskaźniki obrotu należnościami    204
  Ćwiczenie przykładowe 35. Obliczanie wskaźnika obrotu należnościami    204
  27.4. Wskaźnik obrotu należnościami w dniach    204
  Ćwiczenie przykładowe 36. Obliczanie wskaźnika obrotu należnościami w dniach    204
  
  Część czwarta Ważniejsze terminy z rachunkowości i finansów    206
  
  Literatura    214
  
  Aneks    218
  Załącznik 1. Wzorcowy Plan kont    219
  Załącznik 2. Tablice przyszłej wartości jednostki kapitału ulokowanego na procent składany    222
  Załącznik 3. Tablice jednostkowych współczynników przyszłej wartości seryjnych płatności rocznych (annuitetów)    227
  Załącznik 4. Tablice dyskontowe jednostki przyszłej płatności    232
  
  Podstawowe akty prawne dotyczące rachunkowości i finansów    237
  Ustawa o rachunkowości    237
  Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie    283
  Umowa leasingu    286
  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych    290
  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych    294
  
  Skorowidz    298
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia