Renowacje obiektów budowlanych; dodatek nr 3/2013 miesięcznika IZOLACJE

Renowacje obiektów budowlanych; dodatek nr 3/2013 miesięcznika IZOLACJE

Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

30,00  40,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 40,00 zł (-25%)

Najniższa cena z 30 dni: 30,00 zł  


30,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor książki od kilkunastu lat jest związany z branżą chemii budowlanej. Ma na koncie kilkanaście książek i kilkaset publikacji fachowych dotyczących hydroizolacji i kosztorysowania. Wybrane rozdziały w tej książce współredagował też Cezariusz Magott, również uznany ekspert w tej branży. Jej tematem jest wykonawstwo prac budowlanych prowadzonych głównie w starym budownictwie, a zwłaszcza w obiektach zabytkowych. Opisywany jej zakres dotyczy robót związanych z zabezpieczeniem takich obiektów przed wpływem wody i wilgoci.


Książka szczegółowo omawia sprawy dotyczące zabezpieczania murów w takich obiektach przed kapilarnym podciąganiem wód gruntowych, które zawarte zostały w pięciu grupach zagadnień stanowiących jej rozdziały.


Otwierający ją rozdział „Diagnostyka w renowacji – zalecenia ogólne” przedstawia wiedzę teoretyczną dotyczącą zjawisk oddziaływania wody i wilgoci na budynki. Przywołano tu najważniejsze parametry fizyczne oraz definicje określające zachowanie się materiałów pod wpływem wody i wilgoci oraz zawarto opisy zjawisk oddziaływania tej wody i wilgoci na budynek, a także ogólne zalecenia diagnostyczne wraz z planowaniem prac renowacyjnych.


Rozdział „Przepona pozioma” wyszczególnia grupy materiałów iniekcyjnych i przedstawia ogólne wymogi stawiane podłożu jak też zasady wykonywania prac z podaniem poszczególnych ich etapów ze zwróceniem uwagi na ich poprawne wykonanie oraz kontrolowanie jakości robót.


Rozdział „Materiały do wykonywania izolacji powłokowych” dotyczy poznania bezspoinowych materiałów bitumicznych i cementowych, rolowych materiałów bitumicznych i z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem wymagań stawianych podłożu, sposobów jego przygotowania oraz zasad ich doboru do wykonywania powłok wodochronnych. Szczegółowo omówiono w nim sposoby ochrony murów w oparciu o technologie stosowania wymienionych materiałów, w tym także z uwzględnieniem faz kontroli jakości robót.


W rozdziale „System tynków renowacyjnych” poznajemy składniki takich tynków, wymagania ogólne oraz fazy wykonawcze dla tynków o różnym stopniu zasolenia.
Rozdział „Detale i prace uzupełniające” nawiązuje do zagadnień związanych z wtórną izolacją zewnętrzną, czyli powłokową, wtórną izolacją pionową typu wannowego, iniekcjami kurtynowymi, strukturalnymi i uszczelniającymi, doborem iniektu, a także iniekcjami zamykającymi oraz uszczelniającymi rysy i pęknięcia.


Publikację oparto o bogatą bibliografię, którą stanowią obowiązujące normy techniczne polskie i niemieckie, a także komentarze do norm, aktualne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przywołane książki i publikacje z literatury technicznej.


Książka stanowi wydanie specjalne miesięcznika IZOLACJE nr 3/2013 Na jej 150 stronach - obok informacji opisowych - ubogacona została w ilustracje, rysunki poglądowe i tabele.


Rok wydania2013
Liczba stron150
KategoriaBudownictwo
WydawcaDom Wydawniczy MEDIUM
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  
  O Autorze /    7
  
  Wstęp /    8
  
  1. Diagnostyka w renowacji – zalecenia ogólne /    10
  1.1. Najważniejsze parametry oraz definicje określające zachowanie się materiałów pod wpływem wody i wilgoci /    10
  1.2. Źródła zawilgocenia obiektów /    15
  1.3. Wybrane przyczyny zawilgocenia obiektów i ich objawy wizualne /    17
  1.3.1. Ukształtowanie terenu i odprowadzenie wód opadowych /    17
  1.3.2. Woda podciągana kapilarnie /    17
  1.3.3. Ominięcie izolacji /    18
  1.3.4. Bezpośrednie oddziaływanie wód opadowych /    18
  1.3.5. Kondensacja pary wodnej /    19
  1.3.6. Higroskopijność materiałów budowlanych /    19
  1.3.7. Łączne oddziaływanie kilku rodzajów wilgoci /    20
  1.4. Ogólne zalecenia diagnostyczne /    22
  1.5. Planowanie prac renowacyjnych /    33
  
  2. Przepona pozioma /    38
  2.1. Materiały iniekcyjne /    39
  2.2. Wymogi ogólne stawiane podłożu /    40
  2.3. Zasady ogólne wykonywania prac /    43
  2.3.1. Iniekcja ciśnieniowa /    46
  2.3.1.1. Przygotowanie podłoża /    46
  2.3.1.2. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac /    46
  2.3.1.3. Przygotowanie materiału /    47
  2.3.1.4. Wykonywanie iniekcji /    47
  2.3.2. Iniekcja grawitacyjna (bezciśnieniowa) /    51
  2.3.2.1. Przygotowanie podłoża /    51
  2.3.2.2. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac /    51
  2.3.2.3. Przygotowanie materiału /    51
  2.3.2.4. Wykonywanie iniekcji /    51
  2.3.3. Iniekcja wstępna wypełniająca pustki /    53
  2.3.4. Kontrola podczas wykonywania iniekcji /    53
  2.3.5. Kontrola po wykonaniu robót /    55
  
  3. Izolacja pionowa oraz izolacja posadzki /    56
  3.1. Materiały do wykonywania izolacji powłokowych /    58
  3.1.1. Bezspoinowe materiały bitumiczne /    58
  3.1.1.1. Masy asfaltowe /    58
  3.1.1.2. Polimerowo-bitumiczne, grubowarstwowe masy uszczelniające (masy KMB) /    61
  3.1.2. Bezspoinowe materiały cementowe /    63
  3.1.2.1. Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające /    63
  3.1.2.2. Sztywne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające /    65
  3.1.3. Rolowe materiały bitumiczne /    65
  3.1.4. Rolowe materiały z tworzyw sztucznych /    68
  3.1.5. Zasady doboru materiałów do wykonywania powłok wodochronnych /    68
  3.1.6. Wymagania ogólne stawiane uszczelnianemu podłożu /    70
  3.2. Izolacja z mas asfaltowych i mas KMB /    75
  3.2.1. Wymagania stawiane podłożu /    75
  3.2.2. Przygotowanie podłoża /    76
  3.2.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac /    77
  3.2.4. Przygotowanie materiału /    79
  3.2.5. Aplikacja materiału /    79
  3.2.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej /    80
  3.2.7. Kontrola po wykonaniu robót /    83
  3.2.8. Ułożenie warstw ochronnych /    83
  3.3. Izolacja z mikrozapraw (szlamów) uszczelniających /    84
  3.3.1. Wymagania stawiane podłożu /    84
  3.3.2. Przygotowanie podłoża /    85
  3.3.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac /    85
  3.3.4. Przygotowanie materiału /    86
  3.3.5. Aplikacja materiału /    87
  3.3.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej /    88
  3.3.7. Kontrola po wykonaniu robót /    91
  3.3.8. Ułożenie warstw ochronnych /    91
  3.4. Izolacja z rolowych materiałów bitumicznych /    91
  3.4.1. Wymagania stawiane podłożu /    91
  3.4.2. Przygotowanie podłoża /    92
  3.4.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac /    93
  3.4.4. Przygotowanie materiału /    94
  3.4.5. Aplikacja materiału /    94
  3.4.5.1. Papy termozgrzewalne /    94
  3.4.5.2. Membrany samoprzylepne /    95
  3.4.5.3. Papy klejone masą asfaltową /    95
  3.4.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej /    96
  3.4.7. Kontrola po wykonaniu robót /    96
  3.4.8. Ułożenie warstw ochronnych /    96
  3.5. Izolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych /    97
  3.5.1. Wymagania stawiane podłożu /    97
  3.5.2. Przygotowanie podłoża /    98
  3.5.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac /    99
  3.5.4. Przygotowanie materiału /    99
  3.5.5. Aplikacja materiału /    100
  3.5.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej /    100
  3.5.7. Kontrola po wykonaniu robót /    100
  3.5.8. Ułożenie warstw ochronnych /    100
  3.6. Warstwy rozdzielające i ochronne /    100
  3.7. Materiały do wykonywania iniekcji /    102
  3.7.1. Materiały do iniekcji strukturalnych /    102
  3.7.2. Materiały do iniekcji kurtynowych /    102
  3.8. Iniekcja strukturalna /    103
  3.8.1. Przygotowanie podłoża /    104
  3.8.2. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac /    104
  3.8.3. Wykonywanie iniekcji /    105
  3.8.4. Kontrola podczas wykonywania iniekcji /    106
  3.8.5. Kontrola po wykonaniu robót /    106
  3.9. Iniekcja kurtynowa /    106
  3.9.1. Przygotowanie podłoża /    107
  3.9.2. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac /    107
  3.9.3. Wykonywanie iniekcji /    107
  3.9.4. Kontrola podczas wykonywania iniekcji /    109
  3.9.5. Kontrola po wykonaniu robót /    109
  
  4. System tynków renowacyjnych /    112
  4.1. Składniki systemu tynków renowacyjnych /    113
  4.2. Wymagania ogólne stawiane podłożu pod pierwszą warstwę systemu /    119
  4.3. Wykonanie systemu tynków dla wysokiego stopnia zasolenia /    119
  4.3.1. Wymagania stawiane podłożu /    119
  4.3.2. Przygotowanie podłoża /    120
  4.3.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac /    122
  4.3.4. Przygotowanie materiału /    122
  4.3.4.1. Obrzutka /    122
  4.3.4.2. Tynk podkładowy i renowacyjny /    123
  4.3.4.3. Szpachla wygładzająca /    123
  4.3.5. Aplikacja systemu /    124
  4.3.5.1. Tynk podkładowy /    124
  4.3.5.2. Kontrola podczas nakładania tynku podkładowego /    124
  4.3.5.3. Pielęgnacja tynku podkładowego /    125
  4.3.5.4. Kontrola przed nakładaniem tynku renowacyjnego /    126
  4.3.5.5. Tynk renowacyjny /    126
  4.3.5.6. Kontrola podczas nakładania tynku renowacyjnego /    126
  4.3.5.7. Pielęgnacja tynku renowacyjnego /    127
  4.3.5.8. Kontrola po związaniu tynku renowacyjnego /    127
  4.3.5.9. Kontrola przed nakładaniem zaprawy wygładzającej /    127
  4.3.5.10. Zaprawa (szpachla) wygładzająca /    127
  4.3.5.11. Kontrola podczas nakładania szpachli wygładzającej /    128
  4.3.5.12. Pielęgnacja zaprawy wygładzającej /    128
  4.3.5.13. Kontrola po związaniu zaprawy wygładzającej /    128
  4.3.5.14. Kontrola przed wykonaniem wymalowań /    128
  4.3.5.15. Wykonywanie wymalowań ochronnych /    129
  4.3.5.16. Kontrola podczas wykonywania wymalowań /    129
  4.3.5.17. Pielęgnacja wymalowań /    129
  4.3.5.18. Kontrola po wyschnięciu wymalowań /    129
  4.4. Wykonanie systemu tynków dla średniego stopnia zasolenia /    130
  4.4.1. Wymagania stawiane podłożu /    130
  4.4.2. Przygotowanie podłoża /    130
  4.4.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac /    130
  4.4.4. Przygotowanie materiału /    130
  4.4.4.1. Obrzutka /    130
  4.4.4.2. Tynk renowacyjny /    130
  4.4.4.3. Szpachla wygładzająca /    130
  4.4.5. Aplikacja systemu /    130
  4.4.5.1. Tynk renowacyjny – pierwsza warstwa /    131
  4.4.5.2. Kontrola podczas nakładania pierwszej warstwy tynku renowacyjnego /    131
  4.4.5.3. Pielęgnacja pierwszej warstwy tynku renowacyjnego /    131
  4.4.5.4. Kontrola przed nakładaniem drugiej warstwy tynku renowacyjnego /    131
  4.4.5.5. Tynk renowacyjny – druga warstwa /    131
  4.4.5.6. Kontrola podczas nakładania drugiej warstwy tynku renowacyjnego /    131
  4.4.5.7. Pielęgnacja drugiej warstwy tynku renowacyjnego /    131
  4.4.5.8. Kontrola po związaniu tynku renowacyjnego /    131
  4.4.5.9. Kontrola przed nakładaniem zaprawy wygładzającej /    132
  4.4.5.10. Zaprawa (szpachla) wygładzająca /    132
  4.4.5.11. Kontrola podczas nakładania szpachli wygładzającej /    132
  4.4.5.12. Pielęgnacja zaprawy wygładzającej /    132
  4.4.5.13. Kontrola po związaniu zaprawy wygładzającej /    132
  4.4.5.14. Kontrola przed wykonaniem wymalowań /    132
  4.4.5.15. Wykonywanie wymalowań ochronnych /    132
  4.4.5.16. Kontrola podczas wykonywania wymalowań /    132
  4.4.5.17. Pielęgnacja wymalowań /    133
  4.4.5.18. Kontrola po wyschnięciu wymalowań /    133
  4.5. Wykonanie systemu tynków dla niskiego stopnia zasolenia /    133
  4.5.1. Wymagania stawiane podłożu /    133
  4.5.2. Przygotowanie podłoża /    133
  4.5.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac /    133
  4.5.4. Przygotowanie materiału /    133
  4.5.4.1. Obrzutka /    133
  4.5.4.2. Tynk renowacyjny /    133
  4.5.4.3. Szpachla wygładzająca /    134
  4.5.5. Aplikacja systemu /    134
  4.5.5.1. Tynk renowacyjny /    134
  4.5.5.2. Kontrola podczas nakładania tynku renowacyjnego /    134
  4.5.5.3. Pielęgnacja tynku renowacyjnego /    134
  4.5.5.4. Kontrola po związaniu tynku renowacyjnego /    134
  4.5.5.5. Kontrola przed nakładaniem zaprawy wygładzającej /    135
  4.5.5.6. Zaprawa (szpachla) wygładzająca /    135
  4.5.5.7. Kontrola podczas nakładania szpachli wygładzającej /    135
  4.5.5.8. Pielęgnacja zaprawy wygładzającej /    135
  4.5.5.9. Kontrola po związaniu zaprawy wygładzającej /    135
  4.5.5.10. Kontrola przed wykonaniem wymalowań /    135
  4.5.5.11. Wykonywanie wymalowań ochronnych /    135
  4.5.5.12. Kontrola podczas wykonywania wymalowań /    135
  4.5.5.13. Pielęgnacja wymalowań /    136
  4.5.5.14. Kontrola po wyschnięciu wymalowań /    136
  4.6. Badania stwardniałej zaprawy tynkarskiej w obiekcie /    136
  
  5. Detale i prace uzupełniające /    137
  5.1. Detale /    137
  5.1.1. Wtórna izolacja zewnętrzna (powłokowa) /    137
  5.1.2. Wtórna izolacja pionowa typu wannowego /    139
  5.1.3. Iniekcja kurtynowa /    142
  5.1.4. Iniekcja strukturalna /    142
  5.2. Iniekcje uszczelniające /    143
  5.2.1. Dobór iniektu /    143
  5.2.2. Iniekcje zamykające oraz uszczelniające rysy i pęknięcia /    144
  
  Literatura /    148
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia