Chirurgia. Repetytorium

Chirurgia. Repetytorium

6 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

69,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwszy na polskim rynku podręcznik akademicki, w którym niezbędną wiedzę na temat tej dziedziny medycyny przekazano w niezwykle zwięzły, niemal „telegraficzny” sposób.
W ostatnich latach, w dobie Internetu, zaistniała potrzeba stworzenia podręcznika, który przypominałby notatki pisane w czasie wykładu. Próby jego stworzenia podjął się znany i ceniony autor, twórca oraz redaktor naukowy wielu monografii, książek, a także podręczników z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej. Jego wiedza i doświadczenie gwarantują wysoki poziom tej publikacji.
W książce omówiono podstawy chirurgii z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć i zmian, które ostatnio nastąpiły. Ogromnym jej walorem – poza bardzo czytelnym układem – są ilustracje, które w prosty i przejrzysty sposób pomagają opanować materiał.


Repetytorium będzie z pewnością ogromnie pomocne studentom wszystkich wydziałów uczelni medycznych w opanowaniu wiedzy na temat chirurgii. Może być też przydatne dla praktykujących już chirurgów i lekarzy rodzinnych.


Liczba stron704
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4555-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  
  Część I. Podstawy chirurgii    23
  
  1. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w okresie okołooperacyjnym     25
  
  1.1. Przedziały wodne w organizmie     25
  1.2. Regulacja gospodarki wodnej     26
  1.3. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej     27
  1.4. Zaburzenia gospodarki potasowej     30
  1.5. Zaburzenia gospodarki wapniowej     31
  1.6. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej     31
  1.7. Przetaczanie płynów w chirurgii     33
  
  2. Leczenie żywieniowe     35
  
  2.1. Ocena stanu odżywienia     35
  2.2. Niedożywienie     36
  2.3. Wskazania do leczenia żywieniowego     37
  2.4. Żywienie dojelitowe     38
  2.5. Żywienie pozajelitowe     39
  2.6. Monitorowanie metaboliczne leczenia żywieniowego     40
  
  3. Hemostaza w chirurgii     41
  
  3.1. Zarys hemostazy fizjologicznej     41
  3.2. Zaburzenia hemostazy w chirurgii     43
  3.3. Przetaczanie krwi i jej składników     45
  3.4. Podstawowe zasady krwiolecznictwa     45
  3.5. Powikłania poprzetoczeniowe     46
  3.6. Autotransfuzja. Hemodylucja     47
  
  4. Wstrząs     48
  
  4.1. Rodzaje     48
  4.2. Patofizjologia     48
  4.3. Objawy     50
  4.4. Monitorowanie chorego     50
  4.5. Ogólne zasady leczenia     51
  4.6. Wstrząs hipowolemiczny (oligowolemiczny)     53
  4.7. Wstrząs anafilaktyczny     54
  4.8. Wstrząs kardiogenny     55
  4.9. Podsumowanie     56
  
  5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa     57
  
  5.1. Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia     57
  5.2. Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)     58
  5.3. Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne (ALS)     63
  5.4. Potencjalnie odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia     66
  5.5. Zatrzymanie krążenia i resuscytacja w chirurgii     67
  
  6. Postępowanie okołooperacyjne     68
  
  6.1. Postępowanie przedoperacyjne     68
  6.2. Postępowanie śródoperacyjne     75
  6.3. Postępowanie pooperacyjne     77
  6.4. Powikłania pooperacyjne     80
  
  7. Podstawowe wiadomości z chirurgii onkologicznej     83
  
  7.1. Podział nowotworów     83
  7.2. Drogi szerzenia się przerzutów     84
  7.3. Klasyfikacja nowotworów     85
  7.4. Ocena stanu chorego     86
  7.5. Objawy nasuwające podejrzenie choroby nowotworowej     87
  7.6. Biopsje     87
  7.7. Rodzaje operacji     89
  7.8. Specjalne techniki chirurgiczne     90
  7.9. Podstawowe zasady operacji onkologicznych     90
  7.10. Podstawy genetyki onkologicznej – Maria M. Sąsiadek, Agnieszka Stembalska, Karolina Pesz     91
  
  8. Podstawowe wiadomości o przeszczepianiu narządów     96
  
  8.1. Regulacje prawne     96
  8.2. Zapotrzebowanie na przeszczepy narządów     98
  8.3. Odrzucanie przeszczepu     98
  8.4. Dobór dawcy i biorcy     99
  8.5. Leki immunosupresyjne     99
  8.6. Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce     99
  8.7. Przeciwwskazania do pobierania narządów ze zwłok     100
  8.8. Zasady pobierania narządów     100
  8.9. Przechowywanie narządów     101
  8.10. Przeszczepianie nerki     101
  8.11. Przeszczepianie innych narządów     103
  
  9. Podstawowe instrumentarium chirurgiczne     104
  
  9.1. Narzędzia tnące     104
  9.2. Narzędzia do chwytania tkanek     104
  9.3. Narzędzia do odciągania i rozwierania tkanek     106
  9.4. Narzędzia do szycia tkanek     106
  9.5. Staplery. Szew mechaniczny     107
  9.6. Sondy (zgłębniki)     109
  9.7. Dreny     109
  9.8. Cewniki     109
  9.9. Protezy naczyniowe     110
  9.10. Siatki (łaty, protezy) przepuklinowe     111
  
  10. Podstawowe zabiegi chirurgiczne     112
  
  10.1. Wstrzyknięcia     112
  10.2. Kaniulacja żył obwodowych     114
  10.3. Kaniulacja żył centralnych     115
  10.4. Odsłonięcie żyły (wenesekcja)     118
  10.5. Kaniulacja tętnic obwodowych     119
  10.6. Znieczulenie miejscowe (przewodowe)     119
  10.7. Nakłucie lędźwiowe (punkcja lędźwiowa)     122
  10.8. Tracheostomia     123
  10.9. Zgłębnikowanie żołądka     125
  10.10. Płukanie żołądka     125
  10.11. Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)     126
  10.12. Gastrostomia klasyczna     127
  10.13. Tamowanie krwawienia z żylaków przełyku sondą Sengstakena–Blakemore’a     128
  10.14. Diagnostyczne nakłucie i płukanie jamy otrzewnej     130
  10.15. Cewnikowanie pęcherza moczowego     131
  10.16. Nakłucie pęcherza moczowego (punkcja nadłonowa)     132
  10.17. Wlew doodbytniczy     133
  10.18. Szwy i szycie chirurgiczne     133
  
  11. Zakażenia wirusowe     136
  
  11.1. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B     136
  11.2. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C     137
  11.3. Zakażenie ludzkim wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV)     137
  11.4. Profilaktyka przedekspozycyjna     138
  11.5. Profilaktyka poekspozycyjna     138
  
  12. Zakażenia bakteryjne     140
  
  12.1. Zapalenie mieszka włosowego     140
  12.2. Czyrak. Czyraczność     140
  12.3. Czyrak mnogi (gromadny)     142
  12.4. Zastrzał     142
  12.5. Zanokcica     143
  12.6. Wrastający paznokieć     143
  12.7. Zapalenie gruczołów potowych pachy     144
  12.8. Zapalenie naczyń i węzłów chłonnych     145
  12.9. Ropień     145
  12.10. Ropień pośladka     146
  12.11. Ropowica     146
  12.12. Martwicze zapalenie powięzi     147
  12.13. Zgorzel gazowa     147
  12.14. Tężec     148
  12.15. Promienica     149
  12.16. Róża     149
  
  13. Zakażenia szpitalne     150
  
  13.1. Źródła     150
  13.2. Drogi szerzenia się     150
  13.3. Postacie kliniczne     150
  13.4. Zakażenie miejsca operowanego     151
  13.5. Zakażenia spowodowane cewnikowaniem naczyń     157
  13.6. Zakażenia szpitalne układu moczowego     158
  14. Sepsa (posocznica)     159
  
  Część II. Chirurgia urazowa    163
  
  15. Podstawy traumatologii     165
  15.1. Ocena ciężkości obrażeń     165
  15.2. Trzy okresy zgonów w następstwie urazów     167
  15.3. „Triada śmierci”     168
  15.4. Postępowanie na miejscu wypadku     168
  15.5. Transport     171
  15.6. Postępowanie w izbie przyjęć lub na szpitalnym oddziale ratunkowym     171
  15.7. „Krótka ścieżka”     172
  15.8. Skrócona laparotomia     172
  15.9. Obrażenia u ludzi w podeszłym wieku     173
  15.10. Rehabilitacja po obrażeniach     173
  
  16. Obrażenia czaszkowo-mózgowe     174
  
  16.1. Zamknięte urazowe uszkodzenia mózgu     174
  16.2. Zranienia powłok czaszki     176
  16.3. Złamania kości czaszki     177
  16.4. Otwarte zranienia mózgu     177
  16.5. Krwiaki wewnątrzczaszkowe     178
  
  17. Obrażenia twarzy     182
  
  18. Obrażenia szyi     183
  
  19. Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego     184
  
  19.1. Obrażenia kręgosłupa (zwichnięcia i złamania)     184
  19.2. Obrażenia rdzenia kręgowego     185
  
  20. Obrażenia nerwów obwodowych     188
  
  21. Obrażenia klatki piersiowej, tchawicy i przepony     190
  
  21.1. Złamania żeber     190
  21.2. Wiotka klatka piersiowa     191
  21.3. Złamanie mostka     192
  21.4. Złamanie obojczyka     192
  21.5. Złamanie łopatki     193
  21.6. Pourazowa odma opłucnowa     194
  21.7. Krwiak opłucnej     198
  21.8. Chłonkotok     199
  21.9. Obrażenia tchawicy i oskrzeli     199
  21.10. Stłuczenie płuca („mokre płuco”)     200
  21.11. Rozerwanie płuca     201
  21.12. Odma (rozedma) śródpiersia     201
  21.13. Obrażenia przepony i piersiowo-brzuszne     201
  
  22. Obrażenia serca i aorty piersiowej     203
  
  22.1. Obrażenia otwarte     203
  22.2. Obrażenia zamknięte     203
  22.3. Tamponada serca     204
  22.4. Obrażenia aorty piersiowej     205
  
  23. Urazowe uszkodzenia naczyń     206
  
  23.1. Obrażenia tętnic     206
  23.2. Obrażenia żył     211
  
  24. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych     212
  
  25. Obrażenia przełyku     214
  
  25.1. Oparzenia chemiczne     214
  25.2. Obrażenia mechaniczne     215
  25.3. Leczenie przedziurawienia przełyku lub żołądka     215
  25.4. Późne powikłania     216
  25.5. Ciała obce w przełyku     216
  
  26. Obrażenia narządów jamy brzusznej     217
  
  26.1. Obrażenia śledziony     219
  26.2. Obrażenia wątroby     220
  26.3. Obrażenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych     221
  26.4. Obrażenia trzustki     222
  26.5. Obrażenia żołądka     222
  26.6. Obrażenia dwunastnicy     222
  26.7. Obrażenia jelit     223
  26.8. Uwagi końcowe     224
  
  27. Obrażenia ręki     225
  
  27.1. Krwiak podpaznokciowy     225
  27.2. Stłuczenie ręki     225
  27.3. Pierwsza pomoc     225
  27.4. Postępowanie w przypadku urazowej amputacji ręki     226
  
  28. Oparzenia     227
  
  28.1. Oparzenia cieplne     229
  28.2. Oparzenia dróg oddechowych     233
  28.3. Oparzenia elektryczne     234
  28.4. Oparzenia chemiczne     236
  
  29. Następstwa działania zimna     237
  
  29.1. Oziębienie (wychłodzenie, hipotermia)     237
  29.2. Odmrożenia     238
  29.3. Następstwa długotrwałego działania zimnej wody     240
  
  30. Skręcenia i zwichnięcia stawów     241
  
  30.1. Skręcenia stawów     241
  30.2. Zwichnięcia stawów     242
  
  31. Złamania kości     247
  
  31.1. Wczesne powikłania     249
  31.2. Późne powikłania     251
  31.3. Powikłania zrostu kości     252
  31.4. Patologiczne złamania kości     252
  31.5. Pierwsza pomoc     252
  31.6. Leczenie     254
  31.7. Złamanie szyjki chirurgicznej kości ramiennej     257
  31.8. Złamanie trzonu kości ramiennej     257
  31.9. Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej     258
  31.10. Złamania w obrębie stawu łokciowego     258
  31.11. Złamania trzonów kości łokciowej i promieniowej     258
  31.12. Złamanie nasady dalszej kości promieniowej (w miejscu typowym, typu Collesa)     259
  31.13. Złamania w obrębie nadgarstka i ręki     259
  31.14. Złamanie miednicy     260
  31.15. Złamanie panewki stawu biodrowego     261
  31.16. Złamanie szyjki kości udowej     261
  31.17. Złamanie trzonu kości udowej     262
  31.18. Złamanie nasady dalszej kości udowej     262
  31.19. Złamanie rzepki     263
  31.20. Złamania trzonu kości piszczelowej i strzałki     263
  31.21. Złamania nasad dalszych kości goleni     263
  31.22. Złamanie kości piętowej     263
  
  32. Rany     264
  
  32.1. Rodzaje     264
  32.2. Proces gojenia     266
  32.3. Zakażenia     267
  32.4. Zabiegi i szwy stosowane w zaopatrywaniu rany     267
  32.5. Pierwsza pomoc w przypadkach zranień powierzchownych tkanek miękkich     268
  32.6. Przygotowanie do opracowania rany     269
  32.7. Opracowanie rany     269
  32.8. Leczenie ran przewlekłych     270
  
  33. Odleżyny     274
  
  34. Amputacje kończyn     277
  
  34.1. Amputacje w obrębie kończyny górnej     278
  34.2. Amputacje w obrębie kończyny dolnej     278
  34.3. Odmienność amputacji w przebiegu chorób tętnic     279
  34.4. Bóle kikuta     280
  34.5. Rehabilitacja po amputacjach kończyn dolnych     280
  
  Część III. Chirurgia przełyku i jamy brzusznej    281
  
  35. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach jamy brzusznej     283
  
  35.1. Badanie podmiotowe     283
  35.2. Badanie przedmiotowe     289
  35.3. Badanie odbytu i odbytnicy     292
  
  36. Endoskopia przewodu pokarmowego     294
  
  36.1. Endoskopia diagnostyczna górnego odcinka przewodu pokarmowego     295
  36.2. Endoskopia zabiegowa górnego odcinka przewodu pokarmowego     296
  36.3. Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW)     298
  36.4. Endoskopowe leczenie chorób dróg żółciowych i trzustki     299
  36.5. Enteroskopia (endoskopia) jelita cienkiego     300
  36.6. Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa dolnego odcinka przewodu pokarmowego     301
  
  37. Laparoskopia     303
  
  37.1. Sprzęt i narzędzia używane w diagnostyce     303
  37.2. Odma otrzewnowa     304
  37.3. Wprowadzanie trokarów i laparoskopu     305
  37.4. Laparoskopia diagnostyczna     305
  37.5. Laparoskopia zabiegowa     306
  
  38. Ostre chirurgiczne choroby jamy brzusznej („ostry brzuch”)     308
  
  39. Choroby przełyku     311
  
  39.1. Choroba refluksowa     311
  39.2. Achalazja (kurcz wpustu)     312
  39.3. Łagodne nowotwory przełyku     314
  39.4. Rak przełyku     315
  39.5. Zespół Mallory’ego–Weissa     317
  39.6. Błony przełyku     319
  39.7. Uchyłki przełyku     319
  
  40. Przepukliny rozworu przełykowego     321
  
  41. Choroby żołądka i dwunastnicy     323
  
  41.1. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy     323
  41.2. Rak żołądka     329
  41.3. Inne nowotwory żołądka     333
  41.4. Polipy żołądka     334
  
  42. Choroby wątroby     335
  
  42.1. Naczyniak wątroby     335
  42.2. Gruczolak wątroby     335
  42.3. Rak wątrobowokomórkowy     336
  42.4. Wtórne nowotwory złośliwe     337
  42.5. Torbiele wątroby     339
  42.6. Ropień wątroby     339
  42.7. Piorunująca niewydolność wątroby     340
  42.8. Przeszczepianie wątroby     340
  
  43. Nadciśnienie wrotne     342
  
  43.1. Zespół Budda–Chiariego     344
  
  44. Choroby dróg żółciowych     346
  
  44.1. Kamica żółciowa     346
  44.2. Rak pęcherzyka żółciowego     356
  44.3. Rak dróg żółciowych     357
  44.4. Inne choroby dróg żółciowych     358
  
  45. Choroby trzustki     359
  
  45.1. Ostre zapalenie trzustki     359
  45.2. Przewlekłe zapalenie trzustki     365
  45.3. Torbiele trzustki     368
  45.4. Rak trzustki     371
  45.5. Rak brodawki większej dwunastnicy     374
  
  46. Choroby jelita cienkiego     375
  
  46.1. Choroba Leśniowskiego–Crohna     375
  46.2. Uchyłek Meckla     378
  46.3. Nowotwory jelita cienkiego     379
  46.4. Zespół krótkiego jelita     379
  
  47. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego     381
  
  47.1. Zapalenie wyrostka robaczkowego u kobiet w ciąży     386
  
  48. Choroby jelita grubego     387
  
  48.1. Przygotowanie do operacji     387
  48.2. Stomia (przetoka jelitowa/kałowa/odbarczająca, odbyt sztuczny)     387
  48.3. Choroba Hirschsprunga     389
  48.4. Uchyłki (uchyłkowatość) jelita grubego     390
  48.5. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego     393
  48.6. Polipy jelita grubego     395
  48.7. Rak jelita grubego     397
  48.8. Rak odbytnicy     402
  48.9. Dziedziczny rak jelita grubego – Maria M. Sąsiadek, Agnieszka Stembalska, Karolina Pesz .    403
  
  49. Choroby odbytnicy i odbytu     407
  
  49.1. Guzki krwawnicze (guzy krwawnicze, żylaki odbytu, choroba hemoroidalna, hemoroidy) .    407
  49.2. Szczelina odbytu     409
  49.3. Torbiel włosowa (torbiel pilonidalna, zatoka włosowa)     410
  49.4. Ropień okołoodbytowy     410
  49.5. Przetoka odbytu     411
  49.6. Świąd odbytu     412
  49.7. Nietrzymanie stolca     412
  49.8. Wypadnięcie odbytnicy. Wypadnięcie odbytu     413
  49.9. Kłykciny kończyste     413
  49.10. Rak odbytu     413
  
  50. Choroby śledziony     414
  
  51. Przepukliny brzuszne     416
  
  51.1. Przepuklina pachwinowa     418
  51.2. Przepuklina udowa     422
  51.3. Przepuklina pępkowa     423
  51.4. Przepuklina kresy białej     424
  51.5. Przepuklina pooperacyjna     424
  51.6. Przepukliny rzadko występujące     425
  51.7. Przepuklina uwięźnięta     425
  
  52. Krwawienie do przewodu pokarmowego     429
  
  52.1. Krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego     430
  52.2. Krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego     434
  
  53. Niedrożność jelit     436
  
  53.1. Niedrożność mechaniczna jelit     438
  53.2. Niedrożność porażenna jelit     444
  
  54. Zapalenie otrzewnej     446
  
  54.1. Rozlane zapalenie otrzewnej     447
  54.2. Ograniczone zapalenie otrzewnej     449
  
  55. Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej     452
  
  Część IV. Chirurgia gruczołów wydzielania wewnętrznego    453
  
  56. Choroby tarczycy     455
  
  56.1. Hormony tarczycy     455
  56.2. Wole obojętne     455
  56.3. Wole nadczynne     457
  56.4. Wole niedoczynne     461
  56.5. Guz pęcherzykowy     462
  56.6. Rak tarczycy     462
  56.7. Zapalenia tarczycy     464
  56.8. Zaburzenia rozwoju tarczycy     465
  56.9. Operacje tarczycy     465
  
  57. Choroby gruczołów przytarczycznych     468
  
  57.1. Hormon gruczołów przytarczycznych     468
  57.2. Nadczynność gruczołów przytarczycznych     468
  57.3. Niedoczynność gruczołów przytarczycznych     470
  57.4. Rak gruczołów przytarczycznych     471
  
  58. Guzy z komórek wewnątrzwydzielniczych trzustki     472
  
  58.1. Wyspiak     472
  58.2. Gastrinoma     473
  58.3. VIP-oma     473
  58.4. Somatostatinoma     474
  58.5. Glukagonoma     474
  
  59. Choroby nadnerczy     475
  
  59.1. Hormony nadnerczy     475
  59.2. Choroba i zespół Cushinga     475
  59.3. Zespół Conna (hiperaldosteronizm pierwotny)     477
  59.4. Guz chromochłonny     477
  59.5. Incydentaloma     478
  
  60. Zespoły mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej     479
  
  61. Rakowiak     481
  
  Część V. Chirurgia klatki piersiowej    483
  
  62. Badanie podmiotowe i przedmiotowe     485
  
  62.1. Badanie podmiotowe     485
  62.2. Badanie przedmiotowe     486
  62.3. Diagnostyka     486
  
  63. Podstawowe zabiegi torakochirurgiczne     490
  
  63.1. Nakłucie jamy opłucnej     490
  63.2. Drenaż jamy opłucnej     492
  63.3. Biopsja opłucnej     493
  63.4. Mediastinoskopia     494
  63.5. Mediastinoskopia przymostkowa     494
  63.6. Wideotorakoskopia     494
  63.7. Otwarcie klatki piersiowej     495
  
  64. Wrodzone wady klatki piersiowej     496
  
  65. Choroby nowotworowe płuc     497
  
  65.1. Rak płuca. Rak oskrzela     497
  65.2. Nowotwory przerzutowe w płucach     500
  
  66. Inne choroby klatki piersiowej     501
  
  66.1. Ropień płuca     501
  66.2. Rozstrzenie oskrzeli     501
  66.3. Płyn w jamie opłucnej (puchlina płucna)     502
  66.4. Ropniak jamy opłucnej     503
  66.5. Samoistna (samorodna) odma opłucnowa     504
  66.6. Operacyjne leczenie gruźlicy płuc     504
  66.7. Rozedma płuc     505
  66.8. Guzy śródpiersia     505
  
  67. Choroby tchawicy     507
  
  67.1. Zwężenia tchawicy     507
  
  Część VI. Chirurgia serca i naczyń obwodowych    509
  
  68. Kardiochirurgia     511
  
  68.1. Ochrona serca w czasie operacji     511
  68.2. Krążenie pozaustrojowe     512
  68.3. Krążenie wspomagane     513
  68.4. Diagnostyka przedoperacyjna     513
  68.5. Choroba niedokrwienna serca     513
  68.6. Nabyte wady zastawkowe     516
  68.7. Protezy zastawkowe serca     520
  68.8. Tętniak aorty piersiowej     521
  68.9. Rozwarstwienia aorty piersiowej     524
  68.10. Wady wrodzone serca     525
  68.11. Tętniaki piersiowo-brzuszne     530
  68.12. Przeszczepianie serca     532
  
  69. Choroby tętnic     533
  
  69.1. Miażdżyca     533
  69.2. Tętniaki     550
  69.3. Przetoka tętniczo-żylna     554
  69.4. Naczyniaki     554
  69.5. Choroba Buergera (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń)     555
  69.6. Choroba Takayasu     556
  69.7. Fenomen Raynauda     556
  69.8. Zespół wylotu (górnego otworu) klatki piersiowej     557
  69.9. Zespół stopy cukrzycowej     558
  69.10. Ostre niedokrwienie kończyn     559
  69.11. Zespół ponownego ukrwienia     559
  69.12. Zator     559
  
  70. Przezskórna chirurgia wewnątrznaczyniowa (radiologia interwencyjna)     563
  
  70.1. Przygotowanie do zabiegu     563
  70.2. Technika wkłucia do tętnicy     564
  70.3. Postępowanie po zabiegu     564
  70.4. Angioplastyka balonowa     565
  70.5. Angioplastyka dynamiczna     566
  70.6. Angioplastyka laserowa     567
  70.7. Podprzydankowe udrożnienie tętnicy     567
  70.8. Angioplastyka z zastosowaniem stentów     567
  70.9. Zastosowanie stent-graftów w leczeniu tętniaków     568
  70.10. Tromboliza celowana tętnic     569
  70.11. Tromboliza celowana żył     570
  70.12. Embolizacja naczyń     570
  70.13. Usuwanie ciał obcych z naczyń     571
  
  71. Choroby żył kończyn dolnych     572
  
  71.1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe     572
  71.2. Diagnostyka     574
  71.3. Zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych     575
  71.4. Zakrzepica żył głębokich (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa)     577
  71.5. Przewlekła choroba żylna     587
  
  72. Zator tętnicy płucnej (zatorowość płucna)     595
  
  73. Przewlekły obrzęk chłonny     599
  
  Część VII. Niektóre wybrane zagadnienia chirurgii    601
  
  74. Choroby piersi     603
  
  74.1. Rak piersi     603
  74.2. Niektóre nienowotworowe choroby piersi     612
  
  75. Nowotwory skóry i tkanki podskórnej     615
  
  75.1. Łagodne nowotwory skóry     615
  75.2. Łagodne nowotwory tkanki podskórnej     616
  75.3. Stany przednowotworowe skóry     617
  75.4. Rak skóry     617
  75.5. Czerniak złośliwy     618
  
  76. Wybrane choroby ręki     620
  
  76.1. Badanie ręki     620
  76.2. Palec trzaskający     620
  76.3. Zespół kanału (cieśni) nadgarstka     620
  76.4. Choroba (przykurcz) Dupuytrena     621
  76.5. Choroba de Quervaina     621
  76.6. Torbiel galaretowata     621
  
  77. Chirurgiczne leczenie otyłości     622
  
  77.1. Otyłość     622
  77.2. Następstwa otyłości     622
  77.3. Leczenie chirurgiczne     623
  
  78. Podstawy chirurgii plastycznej     625
  
  78.1. Chirurgia rekonstrukcyjna     625
  78.2. Chirurgia estetyczna     629
  
  79. Chirurgia wieku podeszłego     631
  
  79.1. Postępowanie przedoperacyjne     631
  79.2. Postępowanie śródoperacyjne     632
  79.3. Postępowanie pooperacyjne     632
  
  80. Rehabilitacja w chirurgii     633
  
  Część VIII. Aneksy    637
  
  Słownik niektórych pojęć – Jacek Michalak, Wojciech Noszczyk     639
  Spis skrótów – Jacek Michalak, Wojciech Noszczyk     675
  Skorowidz     685
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia