Chirurgia. Repetytorium

Chirurgia. Repetytorium

6 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

69,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwszy na polskim rynku podręcznik akademicki, w którym niezbędną wiedzę na temat tej dziedziny medycyny przekazano w niezwykle zwięzły, niemal „telegraficzny” sposób.
W ostatnich latach, w dobie Internetu, zaistniała potrzeba stworzenia podręcznika, który przypominałby notatki pisane w czasie wykładu. Próby jego stworzenia podjął się znany i ceniony autor, twórca oraz redaktor naukowy wielu monografii, książek, a także podręczników z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej. Jego wiedza i doświadczenie gwarantują wysoki poziom tej publikacji.
W książce omówiono podstawy chirurgii z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć i zmian, które ostatnio nastąpiły. Ogromnym jej walorem – poza bardzo czytelnym układem – są ilustracje, które w prosty i przejrzysty sposób pomagają opanować materiał.


Repetytorium będzie z pewnością ogromnie pomocne studentom wszystkich wydziałów uczelni medycznych w opanowaniu wiedzy na temat chirurgii. Może być też przydatne dla praktykujących już chirurgów i lekarzy rodzinnych.


Liczba stron704
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4555-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  Część I. Podstawy chirurgii    23
  1. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w okresie okołooperacyjnym    25
  1.1. Przedziały wodne w organizmie    25
  1.2. Regulacja gospodarki wodnej    26
  1.3. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej    27
  1.4. Zaburzenia gospodarki potasowej    30
  1.5. Zaburzenia gospodarki wapniowej    31
  1.6. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej    31
  1.7. Przetaczanie płynów w chirurgii    33
  2. Leczenie żywieniowe    35
  2.1. Ocena stanu odżywienia    35
  2.2. Niedożywienie    36
  2.3. Wskazania do leczenia żywieniowego    37
  2.4. Żywienie dojelitowe    38
  2.5. Żywienie pozajelitowe    39
  2.6. Monitorowanie metaboliczne leczenia żywieniowego    40
  3. Hemostaza w chirurgii    41
  3.1. Zarys hemostazy fizjologicznej    41
  3.2. Zaburzenia hemostazy w chirurgii    43
  3.3. Przetaczanie krwi i jej składników    45
  3.4. Podstawowe zasady krwiolecznictwa    45
  3.5. Powikłania poprzetoczeniowe    46
  3.6. Autotransfuzja. Hemodylucja    47
  4. Wstrząs    48
  4.1. Rodzaje    48
  4.2. Patofizjologia    48
  4.3. Objawy    50
  4.4. Monitorowanie chorego    50
  4.5. Ogólne zasady leczenia    51
  4.6. Wstrząs hipowolemiczny (oligowolemiczny)    53
  4.7. Wstrząs anafilaktyczny    54
  4.8. Wstrząs kardiogenny    55
  4.9. Podsumowanie    56
  5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa    57
  5.1. Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia    57
  5.2. Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)    58
  5.3. Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne (ALS)    63
  5.4. Potencjalnie odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia    66
  5.5. Zatrzymanie krążenia i resuscytacja w chirurgii    67
  6. Postępowanie okołooperacyjne    68
  6.1. Postępowanie przedoperacyjne    68
  6.2. Postępowanie śródoperacyjne    75
  6.3. Postępowanie pooperacyjne    77
  6.4. Powikłania pooperacyjne    80
  7. Podstawowe wiadomości z chirurgii onkologicznej    83
  7.1. Podział nowotworów    83
  7.2. Drogi szerzenia się przerzutów    84
  7.3. Klasyfikacja nowotworów    85
  7.4. Ocena stanu chorego    86
  7.5. Objawy nasuwające podejrzenie choroby nowotworowej    87
  7.6. Biopsje    87
  7.7. Rodzaje operacji    89
  7.8. Specjalne techniki chirurgiczne    90
  7.9. Podstawowe zasady operacji onkologicznych    90
  7.10. Podstawy genetyki onkologicznej – Maria M. Sąsiadek, Agnieszka Stembalska, Karolina Pesz    91
  8. Podstawowe wiadomości o przeszczepianiu narządów    96
  8.1. Regulacje prawne    96
  8.2. Zapotrzebowanie na przeszczepy narządów    98
  8.3. Odrzucanie przeszczepu    98
  8.4. Dobór dawcy i biorcy    99
  8.5. Leki immunosupresyjne    99
  8.6. Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce    99
  8.7. Przeciwwskazania do pobierania narządów ze zwłok    100
  8.8. Zasady pobierania narządów    100
  8.9. Przechowywanie narządów    101
  8.10. Przeszczepianie nerki    101
  8.11. Przeszczepianie innych narządów    103
  9. Podstawowe instrumentarium chirurgiczne    104
  9.1. Narzędzia tnące    104
  9.2. Narzędzia do chwytania tkanek    104
  9.3. Narzędzia do odciągania i rozwierania tkanek    106
  9.4. Narzędzia do szycia tkanek    106
  9.5. Staplery. Szew mechaniczny    107
  9.6. Sondy (zgłębniki)    109
  9.7. Dreny    109
  9.8. Cewniki    109
  9.9. Protezy naczyniowe    110
  9.10. Siatki (łaty, protezy) przepuklinowe    111
  10. Podstawowe zabiegi chirurgiczne    112
  10.1. Wstrzyknięcia    112
  10.2. Kaniulacja żył obwodowych    114
  10.3. Kaniulacja żył centralnych    115
  10.4. Odsłonięcie żyły (wenesekcja)    118
  10.5. Kaniulacja tętnic obwodowych    119
  10.6. Znieczulenie miejscowe (przewodowe)    119
  10.7. Nakłucie lędźwiowe (punkcja lędźwiowa)    122
  10.8. Tracheostomia    123
  10.9. Zgłębnikowanie żołądka    125
  10.10. Płukanie żołądka    125
  10.11. Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)    126
  10.12. Gastrostomia klasyczna    127
  10.13. Tamowanie krwawienia z żylaków przełyku sondą Sengstakena–Blakemore’a    128
  10.14. Diagnostyczne nakłucie i płukanie jamy otrzewnej    130
  10.15. Cewnikowanie pęcherza moczowego    131
  10.16. Nakłucie pęcherza moczowego (punkcja nadłonowa)    132
  10.17. Wlew doodbytniczy    133
  10.18. Szwy i szycie chirurgiczne    133
  11. Zakażenia wirusowe    136
  11.1. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B    136
  11.2. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C    137
  11.3. Zakażenie ludzkim wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV)    137
  11.4. Profilaktyka przedekspozycyjna    138
  11.5. Profilaktyka poekspozycyjna    138
  12. Zakażenia bakteryjne    140
  12.1. Zapalenie mieszka włosowego    140
  12.2. Czyrak. Czyraczność    140
  12.3. Czyrak mnogi (gromadny)    142
  12.4. Zastrzał    142
  12.5. Zanokcica    143
  12.6. Wrastający paznokieć    143
  12.7. Zapalenie gruczołów potowych pachy    144
  12.8. Zapalenie naczyń i węzłów chłonnych    145
  12.9. Ropień    145
  12.10. Ropień pośladka    146
  12.11. Ropowica    146
  12.12. Martwicze zapalenie powięzi    147
  12.13. Zgorzel gazowa    147
  12.14. Tężec    148
  12.15. Promienica    149
  12.16. Róża    149
  13. Zakażenia szpitalne    150
  13.1. Źródła    150
  13.2. Drogi szerzenia się    150
  13.3. Postacie kliniczne    150
  13.4. Zakażenie miejsca operowanego    151
  13.5. Zakażenia spowodowane cewnikowaniem naczyń    157
  13.6. Zakażenia szpitalne układu moczowego    158
  14. Sepsa (posocznica)    159
  Część II. Chirurgia urazowa    163
  15. Podstawy traumatologii    165
  15.1. Ocena ciężkości obrażeń    165
  15.2. Trzy okresy zgonów w następstwie urazów    167
  15.3. „Triada śmierci”    168
  15.4. Postępowanie na miejscu wypadku    168
  15.5. Transport    171
  15.6. Postępowanie w izbie przyjęć lub na szpitalnym oddziale ratunkowym    171
  15.7. „Krótka ścieżka”    172
  15.8. Skrócona laparotomia    172
  15.9. Obrażenia u ludzi w podeszłym wieku    173
  15.10. Rehabilitacja po obrażeniach    173
  16. Obrażenia czaszkowo-mózgowe    174
  16.1. Zamknięte urazowe uszkodzenia mózgu    174
  16.2. Zranienia powłok czaszki    176
  16.3. Złamania kości czaszki    177
  16.4. Otwarte zranienia mózgu    177
  16.5. Krwiaki wewnątrzczaszkowe    178
  17. Obrażenia twarzy    182
  18. Obrażenia szyi    183
  19. Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego    184
  19.1. Obrażenia kręgosłupa (zwichnięcia i złamania)    184
  19.2. Obrażenia rdzenia kręgowego    185
  20. Obrażenia nerwów obwodowych    188
  21. Obrażenia klatki piersiowej, tchawicy i przepony    190
  21.1. Złamania żeber    190
  21.2. Wiotka klatka piersiowa    191
  21.3. Złamanie mostka    192
  21.4. Złamanie obojczyka    192
  21.5. Złamanie łopatki    193
  21.6. Pourazowa odma opłucnowa    194
  21.7. Krwiak opłucnej    198
  21.8. Chłonkotok    199
  21.9. Obrażenia tchawicy i oskrzeli    199
  21.10. Stłuczenie płuca („mokre płuco”)    200
  21.11. Rozerwanie płuca    201
  21.12. Odma (rozedma) śródpiersia    201
  21.13. Obrażenia przepony i piersiowo-brzuszne    201
  22. Obrażenia serca i aorty piersiowej    203
  22.1. Obrażenia otwarte    203
  22.2. Obrażenia zamknięte    203
  22.3. Tamponada serca    204
  22.4. Obrażenia aorty piersiowej    205
  23. Urazowe uszkodzenia naczyń    206
  23.1. Obrażenia tętnic    206
  23.2. Obrażenia żył    211
  24. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych    212
  25. Obrażenia przełyku    214
  25.1. Oparzenia chemiczne    214
  25.2. Obrażenia mechaniczne    215
  25.3. Leczenie przedziurawienia przełyku lub żołądka    215
  25.4. Późne powikłania    216
  25.5. Ciała obce w przełyku    216
  26. Obrażenia narządów jamy brzusznej    217
  26.1. Obrażenia śledziony    219
  26.2. Obrażenia wątroby    220
  26.3. Obrażenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych    221
  26.4. Obrażenia trzustki    222
  26.5. Obrażenia żołądka    222
  26.6. Obrażenia dwunastnicy    222
  26.7. Obrażenia jelit    223
  26.8. Uwagi końcowe    224
  27. Obrażenia ręki    225
  27.1. Krwiak podpaznokciowy    225
  27.2. Stłuczenie ręki    225
  27.3. Pierwsza pomoc    225
  27.4. Postępowanie w przypadku urazowej amputacji ręki    226
  28. Oparzenia    227
  28.1. Oparzenia cieplne    229
  28.2. Oparzenia dróg oddechowych    233
  28.3. Oparzenia elektryczne    234
  28.4. Oparzenia chemiczne    236
  29. Następstwa działania zimna    237
  29.1. Oziębienie (wychłodzenie, hipotermia)    237
  29.2. Odmrożenia    238
  29.3. Następstwa długotrwałego działania zimnej wody    240
  30. Skręcenia i zwichnięcia stawów    241
  30.1. Skręcenia stawów    241
  30.2. Zwichnięcia stawów    242
  31. Złamania kości    247
  31.1. Wczesne powikłania    249
  31.2. Późne powikłania    251
  31.3. Powikłania zrostu kości    252
  31.4. Patologiczne złamania kości    252
  31.5. Pierwsza pomoc    252
  31.6. Leczenie    254
  31.7. Złamanie szyjki chirurgicznej kości ramiennej    257
  31.8. Złamanie trzonu kości ramiennej    257
  31.9. Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej    258
  31.10. Złamania w obrębie stawu łokciowego    258
  31.11. Złamania trzonów kości łokciowej i promieniowej    258
  31.12. Złamanie nasady dalszej kości promieniowej (w miejscu typowym, typu Collesa)    259
  31.13. Złamania w obrębie nadgarstka i ręki    259
  31.14. Złamanie miednicy    260
  31.15. Złamanie panewki stawu biodrowego    261
  31.16. Złamanie szyjki kości udowej    261
  31.17. Złamanie trzonu kości udowej    262
  31.18. Złamanie nasady dalszej kości udowej    262
  31.19. Złamanie rzepki    263
  31.20. Złamania trzonu kości piszczelowej i strzałki    263
  31.21. Złamania nasad dalszych kości goleni    263
  31.22. Złamanie kości piętowej    263
  32. Rany    264
  32.1. Rodzaje    264
  32.2. Proces gojenia    266
  32.3. Zakażenia    267
  32.4. Zabiegi i szwy stosowane w zaopatrywaniu rany    267
  32.5. Pierwsza pomoc w przypadkach zranień powierzchownych tkanek miękkich    268
  32.6. Przygotowanie do opracowania rany    269
  32.7. Opracowanie rany    269
  32.8. Leczenie ran przewlekłych    270
  33. Odleżyny    274
  34. Amputacje kończyn    277
  34.1. Amputacje w obrębie kończyny górnej    278
  34.2. Amputacje w obrębie kończyny dolnej    278
  34.3. Odmienność amputacji w przebiegu chorób tętnic    279
  34.4. Bóle kikuta    280
  34.5. Rehabilitacja po amputacjach kończyn dolnych    280
  Część III. Chirurgia przełyku i jamy brzusznej    281
  35. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach jamy brzusznej    283
  35.1. Badanie podmiotowe    283
  35.2. Badanie przedmiotowe    289
  35.3. Badanie odbytu i odbytnicy    292
  36. Endoskopia przewodu pokarmowego    294
  36.1. Endoskopia diagnostyczna górnego odcinka przewodu pokarmowego    295
  36.2. Endoskopia zabiegowa górnego odcinka przewodu pokarmowego    296
  36.3. Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW)    298
  36.4. Endoskopowe leczenie chorób dróg żółciowych i trzustki    299
  36.5. Enteroskopia (endoskopia) jelita cienkiego    300
  36.6. Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa dolnego odcinka przewodu pokarmowego    301
  37. Laparoskopia    303
  37.1. Sprzęt i narzędzia używane w diagnostyce    303
  37.2. Odma otrzewnowa    304
  37.3. Wprowadzanie trokarów i laparoskopu    305
  37.4. Laparoskopia diagnostyczna    305
  37.5. Laparoskopia zabiegowa    306
  38. Ostre chirurgiczne choroby jamy brzusznej („ostry brzuch”)    308
  39. Choroby przełyku    311
  39.1. Choroba refluksowa    311
  39.2. Achalazja (kurcz wpustu)    312
  39.3. Łagodne nowotwory przełyku    314
  39.4. Rak przełyku    315
  39.5. Zespół Mallory’ego–Weissa    317
  39.6. Błony przełyku    319
  39.7. Uchyłki przełyku    319
  40. Przepukliny rozworu przełykowego    321
  41. Choroby żołądka i dwunastnicy    323
  41.1. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy    323
  41.2. Rak żołądka    329
  41.3. Inne nowotwory żołądka    333
  41.4. Polipy żołądka    334
  42. Choroby wątroby    335
  42.1. Naczyniak wątroby    335
  42.2. Gruczolak wątroby    335
  42.3. Rak wątrobowokomórkowy    336
  42.4. Wtórne nowotwory złośliwe    337
  42.5. Torbiele wątroby    339
  42.6. Ropień wątroby    339
  42.7. Piorunująca niewydolność wątroby    340
  42.8. Przeszczepianie wątroby    340
  43. Nadciśnienie wrotne    342
  43.1. Zespół Budda–Chiariego    344
  44. Choroby dróg żółciowych    346
  44.1. Kamica żółciowa    346
  44.2. Rak pęcherzyka żółciowego    356
  44.3. Rak dróg żółciowych    357
  44.4. Inne choroby dróg żółciowych    358
  45. Choroby trzustki    359
  45.1. Ostre zapalenie trzustki    359
  45.2. Przewlekłe zapalenie trzustki    365
  45.3. Torbiele trzustki    368
  45.4. Rak trzustki    371
  45.5. Rak brodawki większej dwunastnicy    374
  46. Choroby jelita cienkiego    375
  46.1. Choroba Leśniowskiego–Crohna    375
  46.2. Uchyłek Meckla    378
  46.3. Nowotwory jelita cienkiego    379
  46.4. Zespół krótkiego jelita    379
  47. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego    381
  47.1. Zapalenie wyrostka robaczkowego u kobiet w ciąży    386
  48. Choroby jelita grubego    387
  48.1. Przygotowanie do operacji    387
  48.2. Stomia (przetoka jelitowa/kałowa/odbarczająca, odbyt sztuczny)    387
  48.3. Choroba Hirschsprunga    389
  48.4. Uchyłki (uchyłkowatość) jelita grubego    390
  48.5. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego    393
  48.6. Polipy jelita grubego    395
  48.7. Rak jelita grubego    397
  48.8. Rak odbytnicy    402
  48.9. Dziedziczny rak jelita grubego – Maria M. Sąsiadek, Agnieszka Stembalska, Karolina Pesz .    403
  49. Choroby odbytnicy i odbytu    407
  49.1. Guzki krwawnicze (guzy krwawnicze, żylaki odbytu, choroba hemoroidalna, hemoroidy) .    407
  49.2. Szczelina odbytu    409
  49.3. Torbiel włosowa (torbiel pilonidalna, zatoka włosowa)    410
  49.4. Ropień okołoodbytowy    410
  49.5. Przetoka odbytu    411
  49.6. Świąd odbytu    412
  49.7. Nietrzymanie stolca    412
  49.8. Wypadnięcie odbytnicy. Wypadnięcie odbytu    413
  49.9. Kłykciny kończyste    413
  49.10. Rak odbytu    413
  50. Choroby śledziony    414
  51. Przepukliny brzuszne    416
  51.1. Przepuklina pachwinowa    418
  51.2. Przepuklina udowa    422
  51.3. Przepuklina pępkowa    423
  51.4. Przepuklina kresy białej    424
  51.5. Przepuklina pooperacyjna    424
  51.6. Przepukliny rzadko występujące    425
  51.7. Przepuklina uwięźnięta    425
  52. Krwawienie do przewodu pokarmowego    429
  52.1. Krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego    430
  52.2. Krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego    434
  53. Niedrożność jelit    436
  53.1. Niedrożność mechaniczna jelit    438
  53.2. Niedrożność porażenna jelit    444
  54. Zapalenie otrzewnej    446
  54.1. Rozlane zapalenie otrzewnej    447
  54.2. Ograniczone zapalenie otrzewnej    449
  55. Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej    452
  Część IV. Chirurgia gruczołów wydzielania wewnętrznego    453
  56. Choroby tarczycy    455
  56.1. Hormony tarczycy    455
  56.2. Wole obojętne    455
  56.3. Wole nadczynne    457
  56.4. Wole niedoczynne    461
  56.5. Guz pęcherzykowy    462
  56.6. Rak tarczycy    462
  56.7. Zapalenia tarczycy    464
  56.8. Zaburzenia rozwoju tarczycy    465
  56.9. Operacje tarczycy    465
  57. Choroby gruczołów przytarczycznych    468
  57.1. Hormon gruczołów przytarczycznych    468
  57.2. Nadczynność gruczołów przytarczycznych    468
  57.3. Niedoczynność gruczołów przytarczycznych    470
  57.4. Rak gruczołów przytarczycznych    471
  58. Guzy z komórek wewnątrzwydzielniczych trzustki    472
  58.1. Wyspiak    472
  58.2. Gastrinoma    473
  58.3. VIP-oma    473
  58.4. Somatostatinoma    474
  58.5. Glukagonoma    474
  59. Choroby nadnerczy    475
  59.1. Hormony nadnerczy    475
  59.2. Choroba i zespół Cushinga    475
  59.3. Zespół Conna (hiperaldosteronizm pierwotny)    477
  59.4. Guz chromochłonny    477
  59.5. Incydentaloma    478
  60. Zespoły mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej    479
  61. Rakowiak    481
  Część V. Chirurgia klatki piersiowej    483
  62. Badanie podmiotowe i przedmiotowe    485
  62.1. Badanie podmiotowe    485
  62.2. Badanie przedmiotowe    486
  62.3. Diagnostyka    486
  63. Podstawowe zabiegi torakochirurgiczne    490
  63.1. Nakłucie jamy opłucnej    490
  63.2. Drenaż jamy opłucnej    492
  63.3. Biopsja opłucnej    493
  63.4. Mediastinoskopia    494
  63.5. Mediastinoskopia przymostkowa    494
  63.6. Wideotorakoskopia    494
  63.7. Otwarcie klatki piersiowej    495
  64. Wrodzone wady klatki piersiowej    496
  65. Choroby nowotworowe płuc    497
  65.1. Rak płuca. Rak oskrzela    497
  65.2. Nowotwory przerzutowe w płucach    500
  66. Inne choroby klatki piersiowej    501
  66.1. Ropień płuca    501
  66.2. Rozstrzenie oskrzeli    501
  66.3. Płyn w jamie opłucnej (puchlina płucna)    502
  66.4. Ropniak jamy opłucnej    503
  66.5. Samoistna (samorodna) odma opłucnowa    504
  66.6. Operacyjne leczenie gruźlicy płuc    504
  66.7. Rozedma płuc    505
  66.8. Guzy śródpiersia    505
  67. Choroby tchawicy    507
  67.1. Zwężenia tchawicy    507
  Część VI. Chirurgia serca i naczyń obwodowych    509
  68. Kardiochirurgia    511
  68.1. Ochrona serca w czasie operacji    511
  68.2. Krążenie pozaustrojowe    512
  68.3. Krążenie wspomagane    513
  68.4. Diagnostyka przedoperacyjna    513
  68.5. Choroba niedokrwienna serca    513
  68.6. Nabyte wady zastawkowe    516
  68.7. Protezy zastawkowe serca    520
  68.8. Tętniak aorty piersiowej    521
  68.9. Rozwarstwienia aorty piersiowej    524
  68.10. Wady wrodzone serca    525
  68.11. Tętniaki piersiowo-brzuszne    530
  68.12. Przeszczepianie serca    532
  69. Choroby tętnic    533
  69.1. Miażdżyca    533
  69.2. Tętniaki    550
  69.3. Przetoka tętniczo-żylna    554
  69.4. Naczyniaki    554
  69.5. Choroba Buergera (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń)    555
  69.6. Choroba Takayasu    556
  69.7. Fenomen Raynauda    556
  69.8. Zespół wylotu (górnego otworu) klatki piersiowej    557
  69.9. Zespół stopy cukrzycowej    558
  69.10. Ostre niedokrwienie kończyn    559
  69.11. Zespół ponownego ukrwienia    559
  69.12. Zator    559
  70. Przezskórna chirurgia wewnątrznaczyniowa (radiologia interwencyjna)    563
  70.1. Przygotowanie do zabiegu    563
  70.2. Technika wkłucia do tętnicy    564
  70.3. Postępowanie po zabiegu    564
  70.4. Angioplastyka balonowa    565
  70.5. Angioplastyka dynamiczna    566
  70.6. Angioplastyka laserowa    567
  70.7. Podprzydankowe udrożnienie tętnicy    567
  70.8. Angioplastyka z zastosowaniem stentów    567
  70.9. Zastosowanie stent-graftów w leczeniu tętniaków    568
  70.10. Tromboliza celowana tętnic    569
  70.11. Tromboliza celowana żył    570
  70.12. Embolizacja naczyń    570
  70.13. Usuwanie ciał obcych z naczyń    571
  71. Choroby żył kończyn dolnych    572
  71.1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe    572
  71.2. Diagnostyka    574
  71.3. Zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych    575
  71.4. Zakrzepica żył głębokich (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa)    577
  71.5. Przewlekła choroba żylna    587
  72. Zator tętnicy płucnej (zatorowość płucna)    595
  73. Przewlekły obrzęk chłonny    599
  Część VII. Niektóre wybrane zagadnienia chirurgii    601
  74. Choroby piersi    603
  74.1. Rak piersi    603
  74.2. Niektóre nienowotworowe choroby piersi    612
  75. Nowotwory skóry i tkanki podskórnej    615
  75.1. Łagodne nowotwory skóry    615
  75.2. Łagodne nowotwory tkanki podskórnej    616
  75.3. Stany przednowotworowe skóry    617
  75.4. Rak skóry    617
  75.5. Czerniak złośliwy    618
  76. Wybrane choroby ręki    620
  76.1. Badanie ręki    620
  76.2. Palec trzaskający    620
  76.3. Zespół kanału (cieśni) nadgarstka    620
  76.4. Choroba (przykurcz) Dupuytrena    621
  76.5. Choroba de Quervaina    621
  76.6. Torbiel galaretowata    621
  77. Chirurgiczne leczenie otyłości    622
  77.1. Otyłość    622
  77.2. Następstwa otyłości    622
  77.3. Leczenie chirurgiczne    623
  78. Podstawy chirurgii plastycznej    625
  78.1. Chirurgia rekonstrukcyjna    625
  78.2. Chirurgia estetyczna    629
  79. Chirurgia wieku podeszłego    631
  79.1. Postępowanie przedoperacyjne    631
  79.2. Postępowanie śródoperacyjne    632
  79.3. Postępowanie pooperacyjne    632
  80. Rehabilitacja w chirurgii    633
  Część VIII. Aneksy    637
  Słownik niektórych pojęć – Jacek Michalak, Wojciech Noszczyk    639
  Spis skrótów – Jacek Michalak, Wojciech Noszczyk    675
  Skorowidz    685
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia