Chemia analityczna. Podręcznik dla studentów. TOM 1 i 2

Chemia analityczna. Podręcznik dla studentów. TOM 1 i 2

3 oceny

Redakcja:

Ryszard Kocjan

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 104,50 zł  


104,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tom I zwiera wiadomości na temat teoretycznych podstaw chemii analitycznej, nieorganicznej analizy jakościowej oraz analizy ilościowej klasycznej. Zakres i poziom wiadomości jest dostosowany do programu nauczania chemii analitycznej na uczelniach medycznych. Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów wydziałów o profilu medyczno-chemicznym (farmacja, analityka medyczna, biologia, chemia) i niektórych wydziałów politechnik.


W tomie II przedstawiono powszechnie stosowane metody instrumentalne (spektroskopowe, optyczne, elektroanalityczne, rozdzielcze), a także zastosowanie techniki komputerowej w laboratorium analitycznym. W podręczniku zastosowano aktualną terminologię związków chemicznych zalecaną przez Komisję Nomenklaturową Polskiego Towarzystwa Chemicznego wzorowaną na opracowaniach IUPAC.


Rok wydania2013
Liczba stron1186
KategoriaChemia analityczna
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4612-0
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI TOMU 1
  
  Przedmowa    5
  
  CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ    15
  
  Rozdział 1. Zagadnienia ogólne     16
  
  1.1. Przedmiot i zadania chemii analitycznej     16
  1.1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu chemii analitycznej     18
  1.2. Podział metod analizy chemicznej     20
  1.2.1. Analiza śladowa     21
  1.3. Zarys rozwoju chemii analitycznej     22
  1.4. Literatura książkowa     25
  
  Rozdział 2. Kinetyka i równowaga reakcji     27
  
  2.1. Mechanizm reakcji — teoria zderzeń aktywnych i stanu przejściowego     27
  2.2. Szybkość reakcji     29
  2.3. Rzędowość i cząsteczkowość reakcji     30
  2.4. Czynniki wpływające na szybkość reakcji     32
  2.4.1. Wpływ temperatury     32
  2.4.2. Wpływ katalizatora     33
  2.4.3. Inne czynniki wpływające na szybkość reakcji     34
  2.5. Reakcje odwracalne — prawo działania mas, stała równowagi     35
  2.5.1. Wpływ temperatury na stałą równowagi     38
  2.6. Reguła przekory i czynniki wpływające na przesunięcie stanu równowagi    39
  2.6.1. Wpływ stężenia reagentów     39
  2.6.2. Wpływ ciśnienia     41
  2.6.3. Wpływ temperatury     42
  
  Rozdział 3. Podstawowe wiadomości o roztworach wodnych     44
  
  3.1. Roztwory i ich rodzaje     44
  3.2. Rozpuszczalność i czynniki wpływające na jej wartość     45
  3.3. Roztwarzanie     47
  3.4. Stężenie roztworów     48
  
  Rozdział 4 Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów     51
  
  4.1. Teorie kwasów i zasad     51
  4.2. Dysocjacja elektrolityczna     59
  4.3. Słabe elektrolity     62
  4.3.1. Stopień i stała dysocjacji słabych elektrolitów     62
  4.3.2. Prawo rozcieńczeń Ostwalda     65
  4.4. Elektrolity mocne     67
  4.4.1 Aktywność jonowa, siła jonowa     68
  4.5. Iloczyn jonowy wody, pojęcie i skala pH     71
  4.6. Wskaźniki kwasowo-zasadowe     76
  4.7. Roztwory buforowe     88
  4.8. Hydroliza soli     94
  4.8.1. Równowagi hydrolizy     95
  4.8.2. Stała i stopień hydrolizy     96
  4.8.3. Hydroliza nieodwracalna     107
  4.9. Związki amfoteryczne     109
  
  Rozdział 5. Osady w analizie chemicznej     111
  
  5.1. Mechanizm rozpuszczania substancji stałych     111
  5.2. Iloczyn rozpuszczalności     115
  5.2.1 Termodynamiczne przedstawienie procesu rozpuszczania trudno rozpuszczalnych elektrolitów     116
  5.3. Wytrącanie trudno rozpuszczalnych elektrolitów     121
  5.3.1. Wpływ pH na wytrącanie trudno rozpuszczalnych elektrolitów     122
  5.3.2. Wpływ reakcji kompleksowania na wytrącanie trudno rozpuszczalnych elektrolitów     127
  5.3.3. Wpływ reakcji wytrącania trudno rozpuszczalnych elektrolitów na potencjał układu redoks     127
  5.3.4. Wpływ reakcji redoks na reakcje wytrącania trudno rozpuszczalnych elektrolitów    128
  5.4. Czynniki wpływające na rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych elektrolitów     128
  5.4.1. Rozpuszczalność doskonała; wpływ temperatury na rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych elektrolitów     129
  5.4.2. Wpływ wspólnego jonu na rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych elektrolitów     130
  5.4.3. Wpływ jonów obcych na rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych elektrolitów    132
  5.4.4. Wpływ pH na rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych soli słabych kwasów    134
  5.4.4.1 Wpływ pH na rozpuszczalność niektórych leków     136
  5.4.5. Wpływ reakcji kompleksowania na rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych elektrolitów     137
  5.4.6. Hydroliza soli trudno rozpuszczalnych     138
  5.5. Rodzaje i czystość osadów analitycznych     139
  5.5.1. Rodzaje osadów analitycznych     139
  5.5.2. Czystość osadów analitycznych     143
  5.5.3. Wytrącanie osadów z roztworów homogenicznych     146
  
  Rozdział 6. Procesy oksydacyjno-redukcyjne     148
  
  6.1. Pojęcie utleniacza i reduktora     148
  6.1.1 Amfotery redoks .     150
  6.2. Reguły uzgadniania reakcji redoks     150
  6.2.1 Reakcje dysproporcjonowania     153
  6.3. Potencjał oksydacyjno-redukcyjny     154
  6.3.1. Podwójna warstwa elektryczna     154
  6.3.2. Wzór Nernsta     156
  6.3.2.1 Wpływ pH na potencjał półogniwa redoks     160
  6.3.3. Wpływ wartości potencjału na kierunek reakcji redoks     161
  6.3.4. Praktyczne zastosowanie wzoru Nernsta     163
  6.3.4.1. Potencjały standardowe a produkty elektrolizy     166
  6.3.5. Równowaga w reakcjach redoks     168
  6.3.6. Potencjał formalny (rzeczywisty)     169
  
  Rozdział 7. Związki kompleksowe     170
  
  7.1. Czynniki określające liczbę koordynacyjną     171
  7.2. Rodzaje ligandów i kompleksów     172
  7.3. Metale tworzące związki kompleksowe     175
  7.4. Trwałość związków kompleksowych     176
  7.5. Kompleksy labilne i bierne     179
  7.6. Stałe równowagi kompleksowania     180
  7.7. Nomenklatura związków kompleksowych     182
  7.8. Izomeria związków kompleksowych     183
  7.8.1. Izomeria strukturalna     184
  7.8.2. Stereoizomeria     187
  7.9. Izo- i heteropolikwasy     190
  7.9.1. Izopolikwasy     191
  7.9.2. Heteropolikwasy     192
  7.10. Klatraty     193
  
  CZĘŚĆ II. ANALIZA JAKOŚCIOWA    195
  
  Rozdział 8. Laboratorium analityczne     196
  
  8.1. Wyposażenie pracowni analitycznej     196
  8.2. Woda i odczynniki chemiczne     196
  8.3. Technika pracy analitycznej     198
  8.4. Mycie szkła laboratoryjnego     204
  8.5. Bezpieczeństwo pracy w laboratorium analitycznym     206
  
  Rozdział 9. Ogólne zagadnienia analizy jakościowej     208
  
  9.1. Skala analizy jakościowej. Czułość reakcji analitycznych     208
  9.2. Metody analizy jakościowej     211
  9.3. Analityczny podział kationów i anionów. Odczynniki grupowe     211
  
  Rozdział 10. Analiza kationów     214
  10.1. Pierwsza grupa kationów     214
  10.1.1. Srebro, Ag     214
  10.1.2. Ołów, Pb     218
  10.1.3. Rtęć, Hg     222
  10.2. Druga grupa kationów     227
  10.2.1. Zasady selektywnego rozdzielania siarczków     227
  10.2.2. Podgrupa II A     233
  
  10.2.2.1. Rtęć, Hg     233
  10.2.2.2. Bizmut, Bi     236
  10.2.2.3. Miedź, Cu     238
  10.2.2.4. Kadm, Cd     242
  10.2.3. Podgrupa II B     244
  10.2.3.1. Arsen, As     244
  10.2.3.2. Antymon, Sb     252
  10.2.3.3. Cyna, Sn     255
  
  10.3. Trzecia grupa kationów     261
  10.3.1. Glin, Al    262
  10.3.2. Chrom, Cr     264
  10.3.3. Żelazo, Fe     266
  10.3.4. Nikiel, Ni     270
  10.3.5. Kobalt, Co     273
  10.3.6. Mangan, Mn     275
  10.3.7. Cynk, Zn     278
  10.4. Czwarta grupa kationów     283
  10.4.1. Bar, Ba     284
  10.4.2. Wapń, Ca     286
  10.4.3. Stront, Sr     288
  10.5. Piąta grupa kationów     291
  10.5.1. Jon amonu, NH4+     291
  10.5.2. Potas, K     292
  10.5.3. Sód, Na     294
  10.5.4. Magnez, Mg     295
  
  Rozdział 11. Analiza anionów     298
  11.1. Pierwsza grupa anionów     298
  11.1.1. Jon chlorkowy, Cl-     298
  11.1.2. Jon bromkowy, Br-     301
  11.1.3. Jon jodkowy, I-     303
  11.1.4. Jon cyjankowy, CN-     306
  11.1.5. Jon tiocyjanianowy (rodankowy), SCN     309
  11.1.6. Jon heksacyjanożelazianowy(II), [Fe(CN)6]4–     311
  11.1.7. Jon heksacyjanożelazianowy(lll), [Fe(CN)6<.sub>]3–     313
  11.1.8. Jon chloranowy(I), CLO     314
  11.2. Druga grupa anionów     315
  11.2.1. Jon siarczkowy, S2–     316
  11.2.2. Jon octanowy, CH3COO     317
  11.2.3. Jon azotanowy(III), NO2     319
  11.3. Trzecia grupa anionów     322
  11.3.1. Jon węglanowy, CO23     322
  11.3.2. Jon siarczanowy(IV), SO23     323
  11.3.3. Jon szczawianowy, C2024     325
  11.3.4. Jon winianowy, C4H4026     326
  11.3.5. Jon boranowy, BO2     327
  11.4. Czwarta grupa anionów     329
  11.4.1. Jon tiosiarczanowy(VI), S2023     329
  11.4.2. Jon chromianowy(VI), CrO24 jon dichromianowy(VI), Cr2O27     331
  11.4.3. Jon fosforanowy(V), PO44     333
  11.4.4. Jon arsenianowy(V), AsO34     334
  11.4.5. Jon arsenianowy(III), AsO33     335
  11.5. Piąta grupa anionów     337
  11.5.1. Jon azotanowy(V), NO3     337
  11.5.2. Jon chloranowy(V), CLO3     339
  11.5.3. Jon chloranowy(VII), CL04     341
  11.5.4. Jon manganianowy(V!I), MnO4     341
  11.6. Szósta grupa anionów     342
  11.6.1 Jon siarczanowy(YI), SO24     342
  11.6.2. Jon fluorkowy, F     343
  11.6.3. Jon heksafluorokrzemianowy, SiF26     345
  11.7. Siódma grupa anionów     345
  11.7.1. Jon krzemianowy, SiO23     345
  
  Rozdział 12. Analiza substancji prostych i mieszanin     347
  
  12.1. Badanie wstępne substancji stałej     347
  12.1.1. Obserwacje wstępne soli, kwasów, tlenków i wodorotlenków     348
  12.1.2. Obserwacje wstępne metalu lub stopu     353
  12.2. Przeprowadzanie substancji stałej do roztworu     354
  12.2.1. Przeprowadzanie metalu lub stopu metalu do roztworu     354
  12.2.2. Przeprowadzenie soli, kwasów, tlenków i wodorotlenków do roztworu     354
  12.3. Analiza systematyczna mieszanin i substancji stałych     360
  12.3.1. Analiza systematyczna soli, kwasów, tlenków i wodorotlenków     360
  12.3.2. Ustalanie grupy analitycznej kationu i anionu     366
  12.3.3. Reakcje charakterystyczne     368
  
  12.4. Odczynniki w analizie jakościowej     370
  12.5. Sprzęt laboratoryjny studenta     378
  
  CZĘŚĆ III. ANALIZA ILOŚCIOWA KLASYCZNA    379
  
  Rozdział 13. Ogólne zagadnienia analizy ilościowej klasycznej     380
  
  13.1. Podział metod analizy ilościowej     380
  13.2. Pobieranie i roztwarzanie próbek     383
  
  13.2.1. Pobieranie próbek gazów, cieczy i ciał stałych     383
  13.2.2. Odważka analityczna     386
  13.2.3. Rozpuszczanie i roztwarzanie próbek nieorganicznych     388
  13.2.4. Roztwarzanie próbek organicznych (mineralizacja sucha i mokra)     390
  13.2.5. Inne metody mineralizacji     391
  13.2.6. Metoda specjacji     392
  13.2.7. Dalsze etapy postępowania analitycznego     393
  
  Rozdział 14. Ocena i interpretacja wyników analizy chemicznej     394
  
  14.1. Przyczyny występowania błędów     395
  14.2. Czułość, dokładność i precyzja metod analitycznych     398
  14.3. Metody wyznaczania i eliminacji błędów systematycznych     400
  14.4. Ocena statystyczna wyników pomiarów     400
  14.4.1. Parametry statystyczne opisujące otrzymane wyniki     402
  14.4.2. Estymacja przedziałowa     403
  14.4.3. Przykład obróbki statystycznej wyników pomiarów     405
  14.5. Przedstawienie wyników analiz     407
  
  Rozdział 15. Analiza wagowa — grawimetria     409
  
  15.1. Wiadomości ogólne     409
  15.2. Wagi i ważenie     412
  15.3. Osady i ich wytrącanie     414
  15.4. Sączenie i przemywanie osadów     415
  15.5. Suszenie i prażenie osadu     419
  15.6. Przykłady oznaczeń grawimetrycznych     421
  15.6.1. Oznaczanie jonów baru w postaci siarczanu(VI) baru     421
  15.6.2. Oznaczanie jonów żelaza(III) w postaci Fe203     424
  15.6.3. Oznaczanie zawartości wody     426
  15.6.4. Oznaczanie jonów magnezu w postaci Mg2P207     427
  15.7 Przykłady oznaczeń grawimetrycznych rozdzielczych     430
  15.7.1. Oznaczanie jonów magnezu obok jonów wapnia     430
  15.7.2. Oznaczanie jonów glinu obok jonów żelaza(III)     433
  15.7.3. Oznaczanie jonów miedzi(II) obok jonów żelaza(III)     435
  15.7.4. Oznaczanie jonów żelaza(III) obok jonów siarczanowych(VI)    436
  
  Rozdział 16. Analiza objętościowa (miareczkowa). Część ogólna     441
  
  16.1. Zasada oznaczania i ogólna charakterystyka analizy objętościowej     441
  16.2. Klasyfikacja metod objętościowych     442
  16.2.1. Podział według typu zachodzącej reakcji i związku będącego titrantem     442
  16.2.1.1. Krzywa miareczkowania     444
  16.2.2. Podział według sposobu prowadzenia oznaczania miareczkowego     446
  16.2.3. Podział w zależności od sposobu wyznaczania punktu końcowego     447
  16.3. Technika analizy miareczkowej     447
  16.3.1. Naczynia miarowe     447
  16.3.1.1. Kolby miarowe     448
  16.3.1.2. Pipety miarowe. Pipety automatyczne     449
  16.3.1.3. Biurety     452
  16.3.1.4. Wykonanie miareczkowania     454
  16.3.2. Roztwory mianowane     457
  16.3.3. Przygotowanie i ustalenie miana titrantów     458
  16.3.4. Obliczanie zawartości substancji oznaczanej     463
  16.4. Błędy w analizie objętościowej     464
  
  Rozdział 17. Alkacymetria     466
  
  17.1. Zasada oznaczania     466
  17.2. Krzywe miareczkowania alkacymetrycznego     466
  17.2.1. Miareczkowanie mocnego kwasu mocną zasadą     467
  17.2.2. Miareczkowanie słabego kwasu mocną zasadą     470
  17.2.3. Miareczkowanie słabej zasady mocnym kwasem     473
  17.2.4. Miareczkowanie wieloprotonowych kwasów i zasad     475
  17.2.5. Wnioski dotyczące krzywych miareczkowania alkacymetrycznego     478
  17.3. Dobór wskaźników pH w alkacymetrii     480
  17.4. Acydymetria     481
  17.4.1. Roztwory mianowane używane w acydymetrii     481
  17.4.1.1. Przygotowanie i mianowanie kwasu solnego     482
  17.4.2. Przykłady oznaczeń acydymetrycznych     485
  17.4.2.1. Oznaczanie wodorotlenku sodu     485
  17.4.2.2. Oznaczanie węglanu sodu obok wodorotlenku sodu (metoda Wardera)    485
  17.4.2.3. Oznaczanie węglanu sodu obok wodorotlenku sodu (metoda Winklera)    488
  17.4.2.4. Oznaczanie mieszaniny węglanu sodu i wodorowęglanu sodu     489
  17.4.2.5. Oznaczanie twardości węglanowej wody     490
  17.5. Alkalimetria     491
  17.5.1. Roztwory mianowane stosowane w alkalimetrii     491
  17.5.1.1. Przygotowanie i mianowanie roztworu wodorotlenku sodu     491
  17.5.2. Przykłady oznaczeń alkalimetrycznych     495
  17.5.2.1. Oznaczanie kwasu solnego     495
  17.5.2.2. Oznaczanie kwasu octowego     495
  17.5.2.3. Oznaczanie kwasu solnego i fosforowego(V) obok siebie     496
  17.5.2.4. Oznaczanie soli amonu metodą destylacyjną     497
  17.5.2.5. Oznaczanie soli amonu metodą formalinową     499
  17.5.2.6. Oznaczanie azotu w związkach organicznych (metodą Kjeldahla)     500
  17.6 Miareczkowanie alkacymetryczne w środowisku niewodnym     500
  17.6.1. Wiadomości ogólne     500
  17.6.2. Klasyfikacja rozpuszczalników niewodnych     501
  17.6.2.1. Rozpuszczalniki różnicujące     504
  17.6.3. Acydymetria w środowisku niewodnym     505
  17.6.4. Alkalimetria w środowisku niewodnym     507
  
  Rozdział 18. Redoksymetria     509
  
  18.1. Wiadomości ogólne     509
  18.1.1. Szybkość reakcji redoks     510
  18.1.2. Krzywe miareczkowania redoksymetrycznego     512
  18.1.3. Wskaźniki w redoksymetrii     515
  18.2. Manganianometria     518
  18.2.1. Przygotowanie i właściwości roztworu manganianu(VII) potasu     519
  18.2.2. Mianowanie roztworu manganianu(VH) potasu     520
  18.2.3. Przykłady oznaczeń manganianometrycznych     522
  18.2.3.1. Oznaczanie żelaza(II)     522
  18.2.3.2. Oznaczanie manganu(II) obok żelaza(III) metodą Yolharda i Wolffa     525
  18.2.3.3. Oznaczanie ditlenku diwodoru (nadtlenku wodoru)     526
  18.2.3.4. Inne oznaczenia manganianometryczne     527
  18.3. Jodometria     528
  18.3.1. Przygotowanie wskaźnika skrobiowego     530
  18.3.2. Przygotowanie roztworu jodu     530
  18.3.3. Mianowanie roztworu jodu     532
  18.3.4. Roztwór tiosiarczanu(VI) sodu     533
  18.3.5. Mianowanie roztworu tiosiarczanu(VI) sodu     534
  18.3.6. Przykłady oznaczeń jodometrycznych     538
  18.3.6.1. Oznaczanie miedzi(II)     538
  18.3.6.2. Oznaczanie tritlenku diarsenu (arszeniku)     539
  18.3.6.3. Oznaczanie ditlenku diwodoru     540
  18.3.6.4. Oznaczanie dichromianu(VI) potasu     541
  18.3.6.5. Oznaczanie kwasu askorbinowego     541
  18.3.6.6. Inne oznaczenia jodometryczne     542
  18.4. Chromianometria     544
  18.5. Cerometria     545
  18.5.1. Mianowanie roztworu siarczanu(VI) ceru(IV)     546
  18.5.2. Przykłady oznaczeń cerometrycznych     547
  18.6. Bromianometria     547
  18.7. Tytanometria     549
  
  Rozdział 19. Miareczkowe metody wytrąceniowe (precypitometria)     552
  
  19.1. Ogólna charakterystyka metody     552
  19.2. Krzywe miareczkowania wytrąceniowego     553
  19.3. Argentometria     557
  19.3.1. Roztwory mianowane stosowane w argentometrii     557
  19.3.1.1. Mianowany roztwór azotanu(V) srebra(I)     557
  19.3.1.2. Mianowany roztwór tiocyjanianu amonu     558
  19.3.2. Przykłady oznaczeń argentometrycznych     560
  19.3.2.1. Oznaczanie chlorków metodą Mohra     560
  19.3.2.2. Oznaczanie chlorków metodą Yolharda    562
  19.3.2.3. Oznaczanie chlorków metodą Fajansa-Hassela     565
  19.3.3 Inne oznaczenia argentometryczne     572
  19.3.3.1. Oznaczanie jonów srebra metodą Volharda     572
  19.3.3.2. Oznaczanie tiocyjanianów     572
  19.3.3.3. Oznaczanie cyjanków     573
  19.4. Oznaczenia merkurometryczne     574
  19.4.1. Oznaczanie chlorków i bromków     574
  19.4.2. Oznaczanie tiocyjanianów     574
  19.5. Inne oznaczenia wytrąceniowe     574
  19.5.1. Oznaczanie jonów cynku     574
  19.5.2. Oznaczanie jonów baru     576
  19.5.3. Oznaczanie jonów manganu(II)     577
  19.5.4. Oznaczanie fosforanów(V)     577
  19.5.5. Oznaczanie siarczanów(VI)     577
  
  Rozdział 20. Kompleksometria     578
  
  20.1. Wiadomości ogólne     578
  20.2. Kompleksometria     578
  20.2.1. Kompleksony i ich rodzaje     578
  20.2.2. Właściwości połączeń EDTA z jonami metali     580
  20.2.3. Typy miareczkowań kompleksometrycznych     582
  20.2.4. Krzywe miareczkowania kompleksonometrycznego     584
  20.2.5. Wskaźniki stosowane w komleksonometrii     587
  20.2.5.1. Metalowskaźniki     587
  20.2.5.2. Wskaźniki redoks     594
  20.2.6. Roztwory mianowane wersenianu disodu     595
  20.2.7. Przykłady oznaczeń kompleksonometrycznych     596
  20.2.7.1. Oznaczanie jonów cynku     596
  20.2.7.2. Oznaczanie jonów bizmutu(III) w preparatach farmaceutycznych     597
  20.2.8. Zasady kompleksonometrycznego oznaczania jonów metali w ich mieszaninach     597
  20.2.9. Przykłady kompleksonometrycznego oznaczania mieszanin jonów metali    598
  20.2.9.1. Oznaczanie jonów wapnia obok jonów magnezu     598
  20.2.9.2. Oznaczanie jonów żelaza(III) obok jonów glinu     599
  
  Rozdział 21. Zadania rachunkowe     601
  
  21.1. Podstawy chemii analitycznej     601
  21.2. Analiza wagowa     610
  21.3. Analiza objętościowa     613
  
  
  SPSI TREŚCI TOMU 2
  
  
  CZĘŚĆ I. WSTĘP    13
  
  Rozdział 1. Zagadnienia ogólne     14
  
  1.1 Ogólna charakterystyka analizy instrumentalnej     14
  1.2 Porównanie metod klasycznych i instrumentalnych     15
  1.3 Zarys rozwoju instrumentalnych metod analizy chemicznej     17
  1.4 Podział instrumentalnych metod analizy chemicznej     18
  1.4.1 Metody optyczne     20
  1.4.2 Metody spektroskopowe     21
  1.4.3 Metody elektroanalityczne     23
  1.4.4 Metody rozdzielcze     25
  1.4.5 Metody radiometryczne     26
  1.5 Literatura książkowa     27
  
  CZĘŚĆ II. METODY OPTYCZNE    29
  
  Rozdział 2. Refraktometria     30
  
  2.1 Podstawy teoretyczne     30
  2.2 Aparatura w refraktometrii     36
  2.3 Zastosowanie refraktometrii     39
  
  Rozdział 3. Polarymetria     40
  
  3.1 Podstawy teoretyczne     40
  3.1.1 Polaryzacja światła     40
  3.1.2 Czynność optyczna substancji     43
  3.1.3 Skręcalność właściwa     44
  3.2 Aparatura polarymetryczna     46
  3.3 Zastosowanie polarymetrii     47
  
  Rozdział 4. Nefelometria i turbidymetria     49
  
  4.1 Podstawy teoretyczne     49
  4.2 Aparatura w pomiarach nefelometrycznych i turbidymetrycznych     52
  4.3 Zastosowanie nefelometrii i turbidymetrii     54
  
  CZĘŚĆ III. METODY SPEKTROSKOPOWE    55
  
  Rozdział 5. Spektroskopia cząsteczkowa     56
  
  5.1 Wiadomości ogólne     56
  5.1.1 Natura promieniowania elektromagnetycznego     56
  5.1.2 Cechy promieniowania i jego widmo     57
  5.1.3 Sposoby gromadzenia energii przez cząsteczki     59
  5.1.4 Aparatura, proces absorpcji miara absorpcji     62
  5.2 Widma rotacyjne     65
  5.3 Widma oscylacyjne     66
  5.4 Podstawy spektroskopii oscylacyjnej — w podczerwieni IR     67
  5.4.1 Rodzaje drgań     70
  5.4.2 Rejestracja widma IR — spektrofotometry IR     73
  5.4.2.1 Źródła promieniowania     73
  5.4.2.2 Detektory     73
  5.4.2.3 Rejestratory, komputery     74
  5.4.3 Metodyka badań     74
  5.4.4 Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni. Przykłady interpretacji widm     76
  5.5 Spektroskopia w ultrafiolecie i w świetle widzialnym (UY-YIS)     83
  5.5.1 Pojęcia podstawowe. Rodzaje przejść elektronowych     83
  5.5.2 Prawa absorpcji     88
  5.5.3 Przyczyny odchyleń od praw absorpcji     90
  5.5.4 Aparatura w spektrofotometrii UY-YIS     92
  5.5.5 Analiza ilościowa     95
  5.5.5.1 Dobór warunków oznaczania     95
  5.5.5.2 Metoda krzywej kalibracyjnej     97
  5.5.5.3 Oznaczanie stężenia składników w mieszaninach     99
  5.5.5.4 Czułość oznaczeń spektrofotometrycznych     101
  5.5.5.5 Zastosowanie spektrofotometrii UY-YIS do identyfikacji substancji organicznych     102
  5.6 Spektrometria fluorescencyjna cząsteczkowa     104
  5.6.1 Fluorymetria i spektrofluorymetria     107
  5.6.1.1. Aparatura fluorymetryczna     109
  
  Rozdział 6. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)     111
  
  6.1 Podstawy teoretyczne NMR     111
  6.2 Rejestracja widma NMR     114
  6.3 Ekranowanie jądra i przesunięcie chemiczne     116
  6.4 Sprzężenie spinowo-spinowe. Interpretacja widma     119
  6.5 Jądrowy rezonans magnetyczny innych jąder     123
  6.6 Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego węgla 13C NMR    124
  
  Rozdział 7. Spektrometria masowa     127
  
  7.1 Zasada powstawania widma masowego     127
  7.2 Aparatura i warunki pomiaru widma masowego     130
  7.3 Metody jonizacji próbki     132
  7.3.1 Jonizacja wiązką elektronów (El)     132
  7.3.2 Jonizacja chemiczna (CI)     133
  7.3.3 Spektrometria masowa jonów wtórnych     134
  7.4 Ogólne zasady fragmentacji     134
  7.5 Interpretacja widma masowego     136
  
  Rozdział 8. Spektroskopia atomowa     139
  
  8.1 Podstawy teoretyczne     139
  8.2 Metody absorpcyjne     141
  8.2.1 Atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS)     142
  8.2.1.1 Aparatura do atomowej spektrometrii absorpcyjnej     145
  8.2.1.1.1 Źródła promieniowania     146
  8.2.1.1.2 Atomizery i układ wprowadzania próbek     149
  8.2.1.1.3 Monochromator     155
  8.2.1.1.4 Detektor i wzmacniacz     155
  8.2.1.1.5 Rejestrator     155
  8.2.1.2 Interferencje     156
  8.2.1.3 Metodyka pomiarów     158
  8.2.1.4 Zastosowanie atomowej spektrometrii absorpcyjnej     159
  8.2.2 Absorpcja rentgenowska .159
  8.3 Metody emisyjne     161
  8.3.1 Widma emisyjne atomów     162
  8.3.2 Fotometria płomieniowa     165
  8.3.2.1 Aparatura do fotometrii płomieniowej     165
  8.3.2.2 Zastosowanie fotometrii płomieniowej     167
  8.3.3 Spektrografia emisyjna     168
  8.3.4 Spektrometria emisyjna     170
  8.3.5 Fluorescencja rentgenowska     174
  8.3.6 Fluorescencja atomowa     175
  
  CZĘŚĆ IV. METODY ELEKTROANALITYCZNE    177
  
  Rozdział 9. Potencjometria     178
  
  9.1 Podstawy teoretyczne     178
  9.2 Elektrody     184
  9.2.1 Elektrody pierwszego rodzaju     185
  9.2.2 Elektrody drugiego rodzaju     186
  9.2.3 Elektrody trzeciego rodzaju     190
  9.2.4 Elektrody redoks     191
  9.2.5 Inne elektrody     191
  9.2.6 Elektrody jonoselektywne     192
  9.2.6.1 Elektrody szklane     193
  9.2.6.2 Elektrody membranowe krystaliczne     199
  9.2.6.2.1 Elektrody homogeniczne     199
  9.2.6.2.2 Elektrody krystaliczne heterogeniczne     203
  9.2.6.3 Elektrody z ciekłym wymieniaczem jonowym     204
  9.2.6.4 Elektrody jonoselektywne uczulane     208
  9.3 Ogniwa elektrochemiczne     210
  9.3.1 Typy ogniw elektrochemicznych     210
  9.3.2 Klucz elektrolityczny     213
  9.4 Aparatura potencjometryczna     214
  9.5 Potencjometria bezpośrednia     215
  9.5.1 Pehametria     215
  9.5.2 Inne bezpośrednie zastosowania potencjometru     223
  9.6 Miareczkowanie potencjometryczne     227
  9.6.1 Metody wykonania miareczkowań potencjometrycznych     232
  9.6.1.1 Miareczkowanie klasyczne     233
  9.6.1.2 Miareczkowanie do punktu zerowego     233
  9.6.1.3 Miareczkowanie różnicowe     233
  9.6.1.4 Miareczkowanie z dwumetalicznym układem elektrod     235
  9.6.1.5 Miareczkowanie potencjometryczne z kontrolowanym prądem     236
  9.6.2 Metody wyznaczania PK miareczkowania potencjometrycznego     237
  9.6.3 Automatyzacja miareczkowania potencjometrycznego     240
  9.7 Przykłady oznaczeń metodami potencjometrycznymi     242
  9.8 Dokładność i precyzja oznaczeń potencjometrycznych     248
  
  Rozdział 10. Elektroliza i kulometria     250
  
  10.1 Elektroliza     250
  10.1.1 Podstawy teoretyczne     250
  10.1.1.1 Prawa elektrolizy     251
  10.1.1.2 Polaryzacja i nadnapięcie, napięcie rozkładowe     252
  10.1.2 Rozdzielanie elektrolityczne     255
  10.1.3 Elektrograwimetria     257
  10.1.3.1 Elektrograwimetria klasyczna     257
  10.1.3.2 Elektrograwimetria z kontrolowanym potencjałem     258
  10.1.3.3 Elektrograwimetria wewnętrzna     262
  10.1.3.4 Przykłady oznaczeń elektrograwimetrycznych     263
  10.2 Kulometria     264
  10.2.1 Podstawy teoretyczne     264
  10.2.2 Aparatura kulometryczna     265
  10.2.3 Kulometria potencjostatyczna     268
  10.2.4 Kulometria amperostatyczna     269
  10.2.5 Miareczkowanie kulometryczne     270
  10.2.6 Przykłady oznaczeń kulometrycznych     271
  10.2.6.1 Kulometria potencjostatyczna     271
  10.3 Elektrografia     274
  10.4 Dokładność i precyzja metod elektrograwimetrycznych i kulometrycznych     275
  
  Rozdział 11. Polarografia     277
  
  11.1 Podstawy teoretyczne     277
  11.2 Podział metod polarograficznych     278
  11.2.1 Polarografia stałoprądowa     278
  11.2.1.1 Schemat ideowy aparatury     282
  11.2.1.2 Kroplowa elektroda rtęciowa (KER)     283
  11.2.1.3 Elektrolit podstawowy     285
  11.2.1.4 Prąd dyfuzyjny i inne prądy polarograficzne     287
  11.2.1.5 Fala polarograficzna i jej interpretacja     288
  11.2.1.5.1. Pochodne krzywej polarograficznej     290
  11.2.1.6 Równanie Ilkovića     291
  11.2.1.7 Maksima na fali polarograficznej     292
  11.2.1.8 Redukcja tlenu na KER     293
  11.2.1.9 Polarograficzna analiza jakościowa     294
  11.2.1.10 Analiza ilościowa     299
  11.2.1.11 Polarografia związków organicznych     300
  11.2.2 Polarografia zmiennoprądowa     304
  11.2.2.1 Polarografia zmiennoprądowa sinusoidalna     304
  11.2.3 Polarografia zmiennoprądowa prostokątna     305
  11.2.4 Polarografia pulsowa     306
  11.2.5 Oscylopolarografia     308
  11.2.6 Ocena technik polarograficznych     310
  11.3. Woltamperometria     310
  11.3.1 Woltamperometria z liniowo zmieniającym się potencjałem     313
  11.3.2 Woltamperometria cykliczna     314
  11.3.3 Woltamperometria inwersyjna (odwrócona)     315
  11.3.3.1 Znaczenie analityczne woltamperometrii inwersyjnej     318
  
  Rozdział 12. Miareczkowanie amperometryczne     320
  
  12.1 Podstawy teoretyczne     320
  12.1.1 Wirująca elektroda platynowa (mikroelektroda platynowa)     320
  12.2 Miareczkowanie z jedną elektrodą spolaryzowaną     321
  12.2.1 Krzywe miareczkowania i przykłady oznaczeń     321
  12.3 Miareczkowanie z dwiema elektrodami spolaryzowanymi („do martwego punktu")     323
  12.3.1 Krzywe miareczkowania i przykłady oznaczeń     324
  12.4 Aparatura i zastosowanie miareczkowania amperometrycznego     326
  
  Rozdział 13. Konduktometria     328
  
  13.1 Podstawy teoretyczne     328
  13.2 Przewodność właściwa i molowa     329
  13.2.1 Pomiar przewodności     333
  13.3 Konduktometria bezpośrednia     334
  13.4 Miareczkowanie konduktometryczne     336
  13.4.1 Miareczkowanie kwas—zasada, mieszanina kwasów (zasad)     336
  13.4.2 Miareczkowanie wytrąceniowe     339
  13.5 Konduktometria bezkontaktowa (bezelektrodowa)     340
  13.6 Oscylometria     342
  13.6.1 Miareczkowanie oscylometryczne     343
  13.7 Zastosowanie konduktometrii     345
  
  CZĘŚĆ V. METODY ROZDZIELCZE    347
  
  Rozdział 14. Chromatografia     348
  
  14.1 Zarys historyczny i podstawy teoretyczne chromatografii     348
  14.1.1 Definicja chromatografii     349
  14.1.2 Parametry chromatograficzne     350
  14.1.3 Sprawność i selektywność     353
  14.1.4 Podstawowe mechanizmy retencji     355
  14.1.4.1 Podziałowy mechanizm retencji     356
  14.1.4.2 Adsorpcyjny mechanizm retencji     357
  14.1.4.3 Jonowymienny mechanizm retencji     358
  14.1.4.4 Żelowo-permeacyjny mechanizm retencji     359
  14.1.4.5 Inne mechanizmy retencji     360
  14.1.5 Klasyfikacja metod chromatograficznych     360
  14.2 Chromatografia gazowa (GC)     361
  14.2.1 Definicja i charakter chromatografii gazowej     361
  14.2.2 Opis chromatogramu w chromatografii gazowej     362
  14.2.3 Chromatograf gazowy     367
  14.2.3.1 Gaz nośny     368
  14.2.3.2 Dozowanie i dozowniki     369
  14.2.3.3 Kolumny chromatograficzne     372
  14.2.3.3.1 Kolumny kapilarne     373
  14.2.3.3.2 Zastosowanie kolumn pakowanych i kapilarnych     378
  14.2.3.4 Detektory w chromatografii gazowej     382
  14.2.3.4.1. Typy detektorów     382
  14.2.3.5 Przetwarzanie sygnału detektora     389
  14.2.4 Identyfikacja pików     391
  14.2.5 Analiza ilościowa     391
  14.2.6 Chromatografia fluidalna     397
  14.3 Chromatografia cieczowa     399
  14.3.1 Aparatura do wysokosprawnej chromatografii cieczowej kolumnowej    400
  14.3.2 Rozpuszczalniki     403
  14.3.2.1 Właściwości fizyczne rozpuszczalników     403
  14.3.2.2 Oddziaływania międzycząsteczkowe: faza ruchoma-próbka; polarność i siła elucyjna     405
  14.3.2.3 Klasyfikacja rozpuszczalników     407
  14.3.3 Adsorbenty     408
  14.3.3.1 Właściwości fizyczne i podział adsorbentów     408
  14.3.3.2 Adsorbenty stosowane w wysokosprawnej chromatografii cieczowej    409
  14.3.4 Model adsorpcji. Zależność retencji od składu eluentu     414
  14.3.5 Chromatografia związków o zróżnicowanej polarności. Elucja gradientowa    415
  14.3.6 Chromatografia związków zjonizowanych     415
  14.3.6.1 Metoda cofnięcia dysocjacji     417
  14.3.6.2 Chromatografia par jonowych (IPC)     417
  14.3.6.3 Chromatografia jonowymienna (IEC)     419
  14.3.7 Rozdzielanie związków chiralnych     420
  14.3.8 Analiza ilościowa     421
  14.3.9 Analiza jakościowa     422
  14.3.10 Przykłady zastosowań chromatografii HPLC w analizie farmaceutycznej i klinicznej     423
  14.4 Chromatografia cienkowarstwowa     426
  14.4.1 Parametry wpływające na rozdzielczość w chromatografii TLC     428
  14.4.2 Adsorbenty stosowane w TLC     435
  14.4.3 Ogólny problem elucji     438
  14.4.3.1 Elucja gradientowa     439
  14.4.4 Gradient fazy stacjonarnej     440
  14.4.5 Komory i przyrządy do chromatografii TLC     441
  14.4.5.1 Komory objętościowe     441
  14.4.5.2 Komory poziome DS     441
  14.4.5.3 Komory do ciśnieniowej chromatografii cienkowarstwowej     443
  14.4.5.4 Przyrządy do PMD i AMD     443
  14.4.6 Rozwijanie chromatogramów i wizualizacja plamek     444
  14.4.6.1. Wizualizacja plamek     445
  14.4.7 Zastosowanie chromatografii TLC     446
  14,4.7.1 Analiza jakościowa     446
  14.4:7.2. Analiza ilościowa     446
  14.4.7.2.1 Densytometria     447
  
  Rozdział 15. Ekstrakcja     450
  
  15.1 Podstawy teoretyczne ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz     450
  15.1.1 Ekstrakcja jonów metali — układy ekstrakcyjne     453
  15.1.1.1 Ekstrakcja kompleksów chelatowych     454
  15.1.1.2 Ekstrakcja kompleksów jonowo-asocjacyjnych (par jonowych)     457
  15.L2 Zastosowanie ekstrakcji ciecz-ciecz w analizie nieorganicznej     460
  15.1.2.1 Przykłady ekstrakcji jonów metali     463
  15.1.3 Ekstrakcja ciecz-ciecz związków organicznych     465
  15.1.4 Rozpuszczalniki ekstrakcyjne     467
  15.1.5 Techniki ekstrakcji ciecz-ciecz     469
  15.2. Inne rodzaje ekstrakcji     471
  15.2.1 Ekstrakcja w układzie ciało stałe-ciecz     472
  15.2.2 Ekstrakcja w układzie ciecz-ciało stałe (ekstrakcja do fazy stałej) — SPE     473
  
  Rozdział 16. Elektroforeza     475
  
  16.1 Podstawy teoretyczne     475
  16.2 Podział metod elektroforetycznych     481
  16.2.1 Elektroforeza swobodna     481
  16.2.2 Elektroforeza w nośnikach     482
  16.2.2.1 Nośniki i ich charakterystyka     483
  16.2.2.2 Elektroforeza na bibule     484
  16.2.2.3 Elektroforeza na żelach     487
  16.2.2.4 Elektroogniskowanie (izoelektryczne ogniskowanie)     493
  16.2.3 Przykłady zastosowania elektroforezy w analityce medycznej     495
  16.3 Przygotowanie próbek do elektroforezy     497
  16.4 Elektroforeza kapilarna     498
  16.4.1 Charakterystyka ogólna metody     498
  16.4.2 Aparat do elektroforezy kapilarnej     500
  16.4.3 Dozowanie próbek     501
  16.4.4 Techniki elektroforetyczne i ich charakterystyka     503
  16.4.5 Zalety elektroforezy kapilarnej     506
  
  Rozdział 17. Wiadomości uzupełniające     509
  
  17.1 Kryteria doboru metody analitycznej     509
  17.2 Metody oznaczania makro- oraz mikroilości niektórych jonów     516
  17.3 Komputery w laboratorium analitycznym     525
  17.3.1 Wiadomości podstawowe     525
  17.3.2 Sprzężenie komputerów z przyrządami pomiarowymi     526
  17.3.3 Sposoby skonfigurowania aparatów analitycznych i komputerów     528
  17.3.4 Systemy ekspertowe     530
  17.3.5 Warunki stosowania komputerów w laboratoriach analitycznych    531
  17.4 Automatyzacja w laboratorium analitycznym     532
  17.4.1. Cele automatyzacji     533
  
  Rozdział 18. Obliczenia w analizie instrumentalnej     535
  
  18.1 Metody optyczne i spektroskopowe     535
  18.2 Metody elektroanalityczne     545
  18.3 Metody rozdzielcze     550
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia