Chemia analityczna. Podręcznik dla studentów. TOM 1 i 2

Chemia analityczna. Podręcznik dla studentów. TOM 1 i 2

2 oceny

Redakcja:

Ryszard Kocjan

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

104,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tom I zwiera wiadomości na temat teoretycznych podstaw chemii analitycznej, nieorganicznej analizy jakościowej oraz analizy ilościowej klasycznej. Zakres i poziom wiadomości jest dostosowany do programu nauczania chemii analitycznej na uczelniach medycznych. Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów wydziałów o profilu medyczno-chemicznym (farmacja, analityka medyczna, biologia, chemia) i niektórych wydziałów politechnik.


W tomie II przedstawiono powszechnie stosowane metody instrumentalne (spektroskopowe, optyczne, elektroanalityczne, rozdzielcze), a także zastosowanie techniki komputerowej w laboratorium analitycznym. W podręczniku zastosowano aktualną terminologię związków chemicznych zalecaną przez Komisję Nomenklaturową Polskiego Towarzystwa Chemicznego wzorowaną na opracowaniach IUPAC.


Liczba stron1186
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4612-0
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ    15
  Rozdział 1. Zagadnienia ogólne    16
  1.1. Przedmiot i zadania chemii analitycznej    16
  1.1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu chemii analitycznej    18
  1.2. Podział metod analizy chemicznej    20
  1.2.1. Analiza śladowa    21
  1.3. Zarys rozwoju chemii analitycznej    22
  1.4. Literatura książkowa    25
  Rozdział 2. Kinetyka i równowaga reakcji    27
  2.1. Mechanizm reakcji — teoria zderzeń aktywnych i stanu przejściowego    27
  2.2. Szybkość reakcji    29
  2.3. Rzędowość i cząsteczkowość reakcji    30
  2.4. Czynniki wpływające na szybkość reakcji    32
  2.4.1. Wpływ temperatury    32
  2.4.2. Wpływ katalizatora    33
  2.4.3. Inne czynniki wpływające na szybkość reakcji    34
  2.5. Reakcje odwracalne — prawo działania mas, stała równowagi    35
  2.5.1. Wpływ temperatury na stałą równowagi    38
  2.6. Reguła przekory i czynniki wpływające na przesunięcie stanu równowagi    39
  2.6.1. Wpływ stężenia reagentów    39
  2.6.2. Wpływ ciśnienia    41
  2.6.3. Wpływ temperatury    42
  Rozdział 3. Podstawowe wiadomości o roztworach wodnych    44
  3.1. Roztwory i ich rodzaje    44
  3.2. Rozpuszczalność i czynniki wpływające na jej wartość    45
  3.3. Roztwarzanie    47
  3.4. Stężenie roztworów    48
  Rozdział 4 Równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów    51
  4.1. Teorie kwasów i zasad    51
  4.2. Dysocjacja elektrolityczna    59
  4.3. Słabe elektrolity    62
  4.3.1. Stopień i stała dysocjacji słabych elektrolitów    62
  4.3.2. Prawo rozcieńczeń Ostwalda    65
  4.4. Elektrolity mocne    67
  4.4.1 Aktywność jonowa, siła jonowa    68
  4.5. Iloczyn jonowy wody, pojęcie i skala pH    71
  4.6. Wskaźniki kwasowo-zasadowe    76
  4.7. Roztwory buforowe    88
  4.8. Hydroliza soli    94
  4.8.1. Równowagi hydrolizy    95
  4.8.2. Stała i stopień hydrolizy    96
  4.8.3. Hydroliza nieodwracalna    107
  4.9. Związki amfoteryczne    109
  Rozdział 5. Osady w analizie chemicznej    111
  5.1. Mechanizm rozpuszczania substancji stałych    111
  5.2. Iloczyn rozpuszczalności    115
  5.2.1 Termodynamiczne przedstawienie procesu rozpuszczania trudno rozpuszczalnych elektrolitów    116
  5.3. Wytrącanie trudno rozpuszczalnych elektrolitów    121
  5.3.1. Wpływ pH na wytrącanie trudno rozpuszczalnych elektrolitów    122
  5.3.2. Wpływ reakcji kompleksowania na wytrącanie trudno rozpuszczalnych elektrolitów    127
  5.3.3. Wpływ reakcji wytrącania trudno rozpuszczalnych elektrolitów na potencjał układu redoks    127
  5.3.4. Wpływ reakcji redoks na reakcje wytrącania trudno rozpuszczalnych elektrolitów    128
  5.4. Czynniki wpływające na rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych elektrolitów    128
  5.4.1. Rozpuszczalność doskonała; wpływ temperatury na rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych elektrolitów    129
  5.4.2. Wpływ wspólnego jonu na rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych elektrolitów    130
  5.4.3. Wpływ jonów obcych na rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych elektrolitów    132
  5.4.4. Wpływ pH na rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych soli słabych kwasów    134
  5.4.4.1 Wpływ pH na rozpuszczalność niektórych leków    136
  5.4.5. Wpływ reakcji kompleksowania na rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych elektrolitów    137
  5.4.6. Hydroliza soli trudno rozpuszczalnych    138
  5.5. Rodzaje i czystość osadów analitycznych    139
  5.5.1. Rodzaje osadów analitycznych    139
  5.5.2. Czystość osadów analitycznych    143
  5.5.3. Wytrącanie osadów z roztworów homogenicznych    146
  Rozdział 6. Procesy oksydacyjno-redukcyjne    148
  6.1. Pojęcie utleniacza i reduktora    148
  6.1.1 Amfotery redoks .    150
  6.2. Reguły uzgadniania reakcji redoks    150
  6.2.1 Reakcje dysproporcjonowania    153
  6.3. Potencjał oksydacyjno-redukcyjny    154
  6.3.1. Podwójna warstwa elektryczna    154
  6.3.2. Wzór Nernsta    156
  6.3.2.1 Wpływ pH na potencjał półogniwa redoks    160
  6.3.3. Wpływ wartości potencjału na kierunek reakcji redoks    161
  6.3.4. Praktyczne zastosowanie wzoru Nernsta    163
  6.3.4.1. Potencjały standardowe a produkty elektrolizy    166
  6.3.5. Równowaga w reakcjach redoks    168
  6.3.6. Potencjał formalny (rzeczywisty)    169
  Rozdział 7. Związki kompleksowe    170
  7.1. Czynniki określające liczbę koordynacyjną    171
  7.2. Rodzaje ligandów i kompleksów    172
  7.3. Metale tworzące związki kompleksowe    175
  7.4. Trwałość związków kompleksowych    176
  7.5. Kompleksy labilne i bierne    179
  7.6. Stałe równowagi kompleksowania    180
  7.7. Nomenklatura związków kompleksowych    182
  7.8. Izomeria związków kompleksowych    183
  7.8.1. Izomeria strukturalna    184
  7.8.2. Stereoizomeria    187
  7.9. Izo- i heteropolikwasy    190
  7.9.1. Izopolikwasy    191
  7.9.2. Heteropolikwasy    192
  7.10. Klatraty    193
  CZĘŚĆ II. ANALIZA JAKOŚCIOWA    195
  Rozdział 8. Laboratorium analityczne    196
  8.1. Wyposażenie pracowni analitycznej    196
  8.2. Woda i odczynniki chemiczne    196
  8.3. Technika pracy analitycznej    198
  8.4. Mycie szkła laboratoryjnego    204
  8.5. Bezpieczeństwo pracy w laboratorium analitycznym    206
  Rozdział 9. Ogólne zagadnienia analizy jakościowej    208
  9.1. Skala analizy jakościowej. Czułość reakcji analitycznych    208
  9.2. Metody analizy jakościowej    211
  9.3. Analityczny podział kationów i anionów. Odczynniki grupowe    211
  Rozdział 10. Analiza kationów    214
  10.1. Pierwsza grupa kationów    214
  10.1.1. Srebro, Ag    214
  10.1.2. Ołów, Pb    218
  10.1.3. Rtęć, Hg    222
  10.2. Druga grupa kationów    227
  10.2.1. Zasady selektywnego rozdzielania siarczków    227
  10.2.2. Podgrupa II A    233
  10.2.2.1. Rtęć, Hg    233
  10.2.2.2. Bizmut, Bi    236
  10.2.2.3. Miedź, Cu    238
  10.2.2.4. Kadm, Cd    242
  10.2.3. Podgrupa II B    244
  10.2.3.1. Arsen, As    244
  10.2.3.2. Antymon, Sb    252
  10.2.3.3. Cyna, Sn    255
  10.3. Trzecia grupa kationów    261
  10.3.1. Glin, Al    262
  10.3.2. Chrom, Cr    264
  10.3.3. Żelazo, Fe    266
  10.3.4. Nikiel, Ni    270
  10.3.5. Kobalt, Co    273
  10.3.6. Mangan, Mn    275
  10.3.7. Cynk, Zn    278
  10.4. Czwarta grupa kationów    283
  10.4.1. Bar, Ba    284
  10.4.2. Wapń, Ca    286
  10.4.3. Stront, Sr    288
  10.5. Piąta grupa kationów    291
  10.5.1. Jon amonu, NH4+    291
  10.5.2. Potas, K    292
  10.5.3. Sód, Na    294
  10.5.4. Magnez, Mg    295
  Rozdział 11. Analiza anionów    298
  11.1. Pierwsza grupa anionów    298
  11.1.1. Jon chlorkowy, Cl-    298
  11.1.2. Jon bromkowy, Br-    301
  11.1.3. Jon jodkowy, I-    303
  11.1.4. Jon cyjankowy, CN-    306
  11.1.5. Jon tiocyjanianowy (rodankowy), SCN    309
  11.1.6. Jon heksacyjanożelazianowy(II), [Fe(CN)6]4–    311
  11.1.7. Jon heksacyjanożelazianowy(lll), [Fe(CN)6<.sub>]3–    313
  11.1.8. Jon chloranowy(I), CLO    314
  11.2. Druga grupa anionów    315
  11.2.1. Jon siarczkowy, S2–    316
  11.2.2. Jon octanowy, CH3COO    317
  11.2.3. Jon azotanowy(III), NO2    319
  11.3. Trzecia grupa anionów    322
  11.3.1. Jon węglanowy, CO23    322
  11.3.2. Jon siarczanowy(IV), SO23    323
  11.3.3. Jon szczawianowy, C2024    325
  11.3.4. Jon winianowy, C4H4026    326
  11.3.5. Jon boranowy, BO2    327
  11.4. Czwarta grupa anionów    329
  11.4.1. Jon tiosiarczanowy(VI), S2023    329
  11.4.2. Jon chromianowy(VI), CrO24 jon dichromianowy(VI), Cr2O27    331
  11.4.3. Jon fosforanowy(V), PO44    333
  11.4.4. Jon arsenianowy(V), AsO34    334
  11.4.5. Jon arsenianowy(III), AsO33    335
  11.5. Piąta grupa anionów    337
  11.5.1. Jon azotanowy(V), NO3    337
  11.5.2. Jon chloranowy(V), CLO3    339
  11.5.3. Jon chloranowy(VII), CL04    341
  11.5.4. Jon manganianowy(V!I), MnO4    341
  11.6. Szósta grupa anionów    342
  11.6.1 Jon siarczanowy(YI), SO24    342
  11.6.2. Jon fluorkowy, F    343
  11.6.3. Jon heksafluorokrzemianowy, SiF26    345
  11.7. Siódma grupa anionów    345
  11.7.1. Jon krzemianowy, SiO23    345
  Rozdział 12. Analiza substancji prostych i mieszanin    347
  12.1. Badanie wstępne substancji stałej    347
  12.1.1. Obserwacje wstępne soli, kwasów, tlenków i wodorotlenków    348
  12.1.2. Obserwacje wstępne metalu lub stopu    353
  12.2. Przeprowadzanie substancji stałej do roztworu    354
  12.2.1. Przeprowadzanie metalu lub stopu metalu do roztworu    354
  12.2.2. Przeprowadzenie soli, kwasów, tlenków i wodorotlenków do roztworu    354
  12.3. Analiza systematyczna mieszanin i substancji stałych    360
  12.3.1. Analiza systematyczna soli, kwasów, tlenków i wodorotlenków    360
  12.3.2. Ustalanie grupy analitycznej kationu i anionu    366
  12.3.3. Reakcje charakterystyczne    368
  12.4. Odczynniki w analizie jakościowej    370
  12.5. Sprzęt laboratoryjny studenta    378
  CZĘŚĆ III. ANALIZA ILOŚCIOWA KLASYCZNA    379
  Rozdział 13. Ogólne zagadnienia analizy ilościowej klasycznej    380
  13.1. Podział metod analizy ilościowej    380
  13.2. Pobieranie i roztwarzanie próbek    383
  13.2.1. Pobieranie próbek gazów, cieczy i ciał stałych    383
  13.2.2. Odważka analityczna    386
  13.2.3. Rozpuszczanie i roztwarzanie próbek nieorganicznych    388
  13.2.4. Roztwarzanie próbek organicznych (mineralizacja sucha i mokra)    390
  13.2.5. Inne metody mineralizacji    391
  13.2.6. Metoda specjacji    392
  13.2.7. Dalsze etapy postępowania analitycznego    393
  Rozdział 14. Ocena i interpretacja wyników analizy chemicznej    394
  14.1. Przyczyny występowania błędów    395
  14.2. Czułość, dokładność i precyzja metod analitycznych    398
  14.3. Metody wyznaczania i eliminacji błędów systematycznych    400
  14.4. Ocena statystyczna wyników pomiarów    400
  14.4.1. Parametry statystyczne opisujące otrzymane wyniki    402
  14.4.2. Estymacja przedziałowa    403
  14.4.3. Przykład obróbki statystycznej wyników pomiarów    405
  14.5. Przedstawienie wyników analiz    407
  Rozdział 15. Analiza wagowa — grawimetria    409
  15.1. Wiadomości ogólne    409
  15.2. Wagi i ważenie    412
  15.3. Osady i ich wytrącanie    414
  15.4. Sączenie i przemywanie osadów    415
  15.5. Suszenie i prażenie osadu    419
  15.6. Przykłady oznaczeń grawimetrycznych    421
  15.6.1. Oznaczanie jonów baru w postaci siarczanu(VI) baru    421
  15.6.2. Oznaczanie jonów żelaza(III) w postaci Fe203    424
  15.6.3. Oznaczanie zawartości wody    426
  15.6.4. Oznaczanie jonów magnezu w postaci Mg2P207    427
  15.7 Przykłady oznaczeń grawimetrycznych rozdzielczych    430
  15.7.1. Oznaczanie jonów magnezu obok jonów wapnia    430
  15.7.2. Oznaczanie jonów glinu obok jonów żelaza(III)    433
  15.7.3. Oznaczanie jonów miedzi(II) obok jonów żelaza(III)    435
  15.7.4. Oznaczanie jonów żelaza(III) obok jonów siarczanowych(VI)    436
  Rozdział 16. Analiza objętościowa (miareczkowa). Część ogólna    441
  16.1. Zasada oznaczania i ogólna charakterystyka analizy objętościowej    441
  16.2. Klasyfikacja metod objętościowych    442
  16.2.1. Podział według typu zachodzącej reakcji i związku będącego titrantem    442
  16.2.1.1. Krzywa miareczkowania    444
  16.2.2. Podział według sposobu prowadzenia oznaczania miareczkowego    446
  16.2.3. Podział w zależności od sposobu wyznaczania punktu końcowego    447
  16.3. Technika analizy miareczkowej    447
  16.3.1. Naczynia miarowe    447
  16.3.1.1. Kolby miarowe    448
  16.3.1.2. Pipety miarowe. Pipety automatyczne    449
  16.3.1.3. Biurety    452
  16.3.1.4. Wykonanie miareczkowania    454
  16.3.2. Roztwory mianowane    457
  16.3.3. Przygotowanie i ustalenie miana titrantów    458
  16.3.4. Obliczanie zawartości substancji oznaczanej    463
  16.4. Błędy w analizie objętościowej    464
  Rozdział 17. Alkacymetria    466
  17.1. Zasada oznaczania    466
  17.2. Krzywe miareczkowania alkacymetrycznego    466
  17.2.1. Miareczkowanie mocnego kwasu mocną zasadą    467
  17.2.2. Miareczkowanie słabego kwasu mocną zasadą    470
  17.2.3. Miareczkowanie słabej zasady mocnym kwasem    473
  17.2.4. Miareczkowanie wieloprotonowych kwasów i zasad    475
  17.2.5. Wnioski dotyczące krzywych miareczkowania alkacymetrycznego    478
  17.3. Dobór wskaźników pH w alkacymetrii    480
  17.4. Acydymetria    481
  17.4.1. Roztwory mianowane używane w acydymetrii    481
  17.4.1.1. Przygotowanie i mianowanie kwasu solnego    482
  17.4.2. Przykłady oznaczeń acydymetrycznych    485
  17.4.2.1. Oznaczanie wodorotlenku sodu    485
  17.4.2.2. Oznaczanie węglanu sodu obok wodorotlenku sodu (metoda Wardera)    485
  17.4.2.3. Oznaczanie węglanu sodu obok wodorotlenku sodu (metoda Winklera)    488
  17.4.2.4. Oznaczanie mieszaniny węglanu sodu i wodorowęglanu sodu    489
  17.4.2.5. Oznaczanie twardości węglanowej wody    490
  17.5. Alkalimetria    491
  17.5.1. Roztwory mianowane stosowane w alkalimetrii    491
  17.5.1.1. Przygotowanie i mianowanie roztworu wodorotlenku sodu    491
  17.5.2. Przykłady oznaczeń alkalimetrycznych    495
  17.5.2.1. Oznaczanie kwasu solnego    495
  17.5.2.2. Oznaczanie kwasu octowego    495
  17.5.2.3. Oznaczanie kwasu solnego i fosforowego(V) obok siebie    496
  17.5.2.4. Oznaczanie soli amonu metodą destylacyjną    497
  17.5.2.5. Oznaczanie soli amonu metodą formalinową    499
  17.5.2.6. Oznaczanie azotu w związkach organicznych (metodą Kjeldahla)    500
  17.6 Miareczkowanie alkacymetryczne w środowisku niewodnym    500
  17.6.1. Wiadomości ogólne    500
  17.6.2. Klasyfikacja rozpuszczalników niewodnych    501
  17.6.2.1. Rozpuszczalniki różnicujące    504
  17.6.3. Acydymetria w środowisku niewodnym    505
  17.6.4. Alkalimetria w środowisku niewodnym    507
  Rozdział 18. Redoksymetria    509
  18.1. Wiadomości ogólne    509
  18.1.1. Szybkość reakcji redoks    510
  18.1.2. Krzywe miareczkowania redoksymetrycznego    512
  18.1.3. Wskaźniki w redoksymetrii    515
  18.2. Manganianometria    518
  18.2.1. Przygotowanie i właściwości roztworu manganianu(VII) potasu    519
  18.2.2. Mianowanie roztworu manganianu(VH) potasu    520
  18.2.3. Przykłady oznaczeń manganianometrycznych    522
  18.2.3.1. Oznaczanie żelaza(II)    522
  18.2.3.2. Oznaczanie manganu(II) obok żelaza(III) metodą Yolharda i Wolffa    525
  18.2.3.3. Oznaczanie ditlenku diwodoru (nadtlenku wodoru)    526
  18.2.3.4. Inne oznaczenia manganianometryczne    527
  18.3. Jodometria    528
  18.3.1. Przygotowanie wskaźnika skrobiowego    530
  18.3.2. Przygotowanie roztworu jodu    530
  18.3.3. Mianowanie roztworu jodu    532
  18.3.4. Roztwór tiosiarczanu(VI) sodu    533
  18.3.5. Mianowanie roztworu tiosiarczanu(VI) sodu    534
  18.3.6. Przykłady oznaczeń jodometrycznych    538
  18.3.6.1. Oznaczanie miedzi(II)    538
  18.3.6.2. Oznaczanie tritlenku diarsenu (arszeniku)    539
  18.3.6.3. Oznaczanie ditlenku diwodoru    540
  18.3.6.4. Oznaczanie dichromianu(VI) potasu    541
  18.3.6.5. Oznaczanie kwasu askorbinowego    541
  18.3.6.6. Inne oznaczenia jodometryczne    542
  18.4. Chromianometria    544
  18.5. Cerometria    545
  18.5.1. Mianowanie roztworu siarczanu(VI) ceru(IV)    546
  18.5.2. Przykłady oznaczeń cerometrycznych    547
  18.6. Bromianometria    547
  18.7. Tytanometria    549
  Rozdział 19. Miareczkowe metody wytrąceniowe (precypitometria)    552
  19.1. Ogólna charakterystyka metody    552
  19.2. Krzywe miareczkowania wytrąceniowego    553
  19.3. Argentometria    557
  19.3.1. Roztwory mianowane stosowane w argentometrii    557
  19.3.1.1. Mianowany roztwór azotanu(V) srebra(I)    557
  19.3.1.2. Mianowany roztwór tiocyjanianu amonu    558
  19.3.2. Przykłady oznaczeń argentometrycznych    560
  19.3.2.1. Oznaczanie chlorków metodą Mohra    560
  19.3.2.2. Oznaczanie chlorków metodą Yolharda    562
  19.3.2.3. Oznaczanie chlorków metodą Fajansa-Hassela    565
  19.3.3 Inne oznaczenia argentometryczne    572
  19.3.3.1. Oznaczanie jonów srebra metodą Volharda    572
  19.3.3.2. Oznaczanie tiocyjanianów    572
  19.3.3.3. Oznaczanie cyjanków    573
  19.4. Oznaczenia merkurometryczne    574
  19.4.1. Oznaczanie chlorków i bromków    574
  19.4.2. Oznaczanie tiocyjanianów    574
  19.5. Inne oznaczenia wytrąceniowe    574
  19.5.1. Oznaczanie jonów cynku    574
  19.5.2. Oznaczanie jonów baru    576
  19.5.3. Oznaczanie jonów manganu(II)    577
  19.5.4. Oznaczanie fosforanów(V)    577
  19.5.5. Oznaczanie siarczanów(VI)    577
  Rozdział 20. Kompleksometria    578
  20.1. Wiadomości ogólne    578
  20.2. Kompleksometria    578
  20.2.1. Kompleksony i ich rodzaje    578
  20.2.2. Właściwości połączeń EDTA z jonami metali    580
  20.2.3. Typy miareczkowań kompleksometrycznych    582
  20.2.4. Krzywe miareczkowania kompleksonometrycznego    584
  20.2.5. Wskaźniki stosowane w komleksonometrii    587
  20.2.5.1. Metalowskaźniki    587
  20.2.5.2. Wskaźniki redoks    594
  20.2.6. Roztwory mianowane wersenianu disodu    595
  20.2.7. Przykłady oznaczeń kompleksonometrycznych    596
  20.2.7.1. Oznaczanie jonów cynku    596
  20.2.7.2. Oznaczanie jonów bizmutu(III) w preparatach farmaceutycznych    597
  20.2.8. Zasady kompleksonometrycznego oznaczania jonów metali w ich mieszaninach    597
  20.2.9. Przykłady kompleksonometrycznego oznaczania mieszanin jonów metali    598
  20.2.9.1. Oznaczanie jonów wapnia obok jonów magnezu    598
  20.2.9.2. Oznaczanie jonów żelaza(III) obok jonów glinu    599
  Rozdział 21. Zadania rachunkowe    601
  21.1. Podstawy chemii analitycznej    601
  21.2. Analiza wagowa    610
  21.3. Analiza objętościowa    613
  CZĘŚĆ I. WSTĘP    13
  Rozdział 1. Zagadnienia ogólne    14
  1.1 Ogólna charakterystyka analizy instrumentalnej    14
  1.2 Porównanie metod klasycznych i instrumentalnych    15
  1.3 Zarys rozwoju instrumentalnych metod analizy chemicznej    17
  1.4 Podział instrumentalnych metod analizy chemicznej    18
  1.4.1 Metody optyczne    20
  1.4.2 Metody spektroskopowe    21
  1.4.3 Metody elektroanalityczne    23
  1.4.4 Metody rozdzielcze    25
  1.4.5 Metody radiometryczne    26
  1.5 Literatura książkowa    27
  CZĘŚĆ II. METODY OPTYCZNE    29
  Rozdział 2. Refraktometria    30
  2.1 Podstawy teoretyczne    30
  2.2 Aparatura w refraktometrii    36
  2.3 Zastosowanie refraktometrii    39
  Rozdział 3. Polarymetria    40
  3.1 Podstawy teoretyczne    40
  3.1.1 Polaryzacja światła    40
  3.1.2 Czynność optyczna substancji    43
  3.1.3 Skręcalność właściwa    44
  3.2 Aparatura polarymetryczna    46
  3.3 Zastosowanie polarymetrii    47
  Rozdział 4. Nefelometria i turbidymetria    49
  4.1 Podstawy teoretyczne    49
  4.2 Aparatura w pomiarach nefelometrycznych i turbidymetrycznych    52
  4.3 Zastosowanie nefelometrii i turbidymetrii    54
  CZĘŚĆ III. METODY SPEKTROSKOPOWE    55
  Rozdział 5. Spektroskopia cząsteczkowa    56
  5.1 Wiadomości ogólne    56
  5.1.1 Natura promieniowania elektromagnetycznego    56
  5.1.2 Cechy promieniowania i jego widmo    57
  5.1.3 Sposoby gromadzenia energii przez cząsteczki    59
  5.1.4 Aparatura, proces absorpcji miara absorpcji    62
  5.2 Widma rotacyjne    65
  5.3 Widma oscylacyjne    66
  5.4 Podstawy spektroskopii oscylacyjnej — w podczerwieni IR    67
  5.4.1 Rodzaje drgań    70
  5.4.2 Rejestracja widma IR — spektrofotometry IR    73
  5.4.2.1 Źródła promieniowania    73
  5.4.2.2 Detektory    73
  5.4.2.3 Rejestratory, komputery    74
  5.4.3 Metodyka badań    74
  5.4.4 Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni. Przykłady interpretacji widm    76
  5.5 Spektroskopia w ultrafiolecie i w świetle widzialnym (UY-YIS)    83
  5.5.1 Pojęcia podstawowe. Rodzaje przejść elektronowych    83
  5.5.2 Prawa absorpcji    88
  5.5.3 Przyczyny odchyleń od praw absorpcji    90
  5.5.4 Aparatura w spektrofotometrii UY-YIS    92
  5.5.5 Analiza ilościowa    95
  5.5.5.1 Dobór warunków oznaczania    95
  5.5.5.2 Metoda krzywej kalibracyjnej    97
  5.5.5.3 Oznaczanie stężenia składników w mieszaninach    99
  5.5.5.4 Czułość oznaczeń spektrofotometrycznych    101
  5.5.5.5 Zastosowanie spektrofotometrii UY-YIS do identyfikacji substancji organicznych    102
  5.6 Spektrometria fluorescencyjna cząsteczkowa    104
  5.6.1 Fluorymetria i spektrofluorymetria    107
  5.6.1.1. Aparatura fluorymetryczna    109
  Rozdział 6. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)    111
  6.1 Podstawy teoretyczne NMR    111
  6.2 Rejestracja widma NMR    114
  6.3 Ekranowanie jądra i przesunięcie chemiczne    116
  6.4 Sprzężenie spinowo-spinowe. Interpretacja widma    119
  6.5 Jądrowy rezonans magnetyczny innych jąder    123
  6.6 Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego węgla 13C NMR    124
  Rozdział 7. Spektrometria masowa    127
  7.1 Zasada powstawania widma masowego    127
  7.2 Aparatura i warunki pomiaru widma masowego    130
  7.3 Metody jonizacji próbki    132
  7.3.1 Jonizacja wiązką elektronów (El)    132
  7.3.2 Jonizacja chemiczna (CI)    133
  7.3.3 Spektrometria masowa jonów wtórnych    134
  7.4 Ogólne zasady fragmentacji    134
  7.5 Interpretacja widma masowego    136
  Rozdział 8. Spektroskopia atomowa    139
  8.1 Podstawy teoretyczne    139
  8.2 Metody absorpcyjne    141
  8.2.1 Atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS)    142
  8.2.1.1 Aparatura do atomowej spektrometrii absorpcyjnej    145
  8.2.1.1.1 Źródła promieniowania    146
  8.2.1.1.2 Atomizery i układ wprowadzania próbek    149
  8.2.1.1.3 Monochromator    155
  8.2.1.1.4 Detektor i wzmacniacz    155
  8.2.1.1.5 Rejestrator    155
  8.2.1.2 Interferencje    156
  8.2.1.3 Metodyka pomiarów    158
  8.2.1.4 Zastosowanie atomowej spektrometrii absorpcyjnej    159
  8.2.2 Absorpcja rentgenowska .   159
  8.3 Metody emisyjne    161
  8.3.1 Widma emisyjne atomów    162
  8.3.2 Fotometria płomieniowa    165
  8.3.2.1 Aparatura do fotometrii płomieniowej    165
  8.3.2.2 Zastosowanie fotometrii płomieniowej    167
  8.3.3 Spektrografia emisyjna    168
  8.3.4 Spektrometria emisyjna    170
  8.3.5 Fluorescencja rentgenowska    174
  8.3.6 Fluorescencja atomowa    175
  CZĘŚĆ IV. METODY ELEKTROANALITYCZNE    177
  Rozdział 9. Potencjometria    178
  9.1 Podstawy teoretyczne    178
  9.2 Elektrody    184
  9.2.1 Elektrody pierwszego rodzaju    185
  9.2.2 Elektrody drugiego rodzaju    186
  9.2.3 Elektrody trzeciego rodzaju    190
  9.2.4 Elektrody redoks    191
  9.2.5 Inne elektrody    191
  9.2.6 Elektrody jonoselektywne    192
  9.2.6.1 Elektrody szklane    193
  9.2.6.2 Elektrody membranowe krystaliczne    199
  9.2.6.2.1 Elektrody homogeniczne    199
  9.2.6.2.2 Elektrody krystaliczne heterogeniczne    203
  9.2.6.3 Elektrody z ciekłym wymieniaczem jonowym    204
  9.2.6.4 Elektrody jonoselektywne uczulane    208
  9.3 Ogniwa elektrochemiczne    210
  9.3.1 Typy ogniw elektrochemicznych    210
  9.3.2 Klucz elektrolityczny    213
  9.4 Aparatura potencjometryczna    214
  9.5 Potencjometria bezpośrednia    215
  9.5.1 Pehametria    215
  9.5.2 Inne bezpośrednie zastosowania potencjometru    223
  9.6 Miareczkowanie potencjometryczne    227
  9.6.1 Metody wykonania miareczkowań potencjometrycznych    232
  9.6.1.1 Miareczkowanie klasyczne    233
  9.6.1.2 Miareczkowanie do punktu zerowego    233
  9.6.1.3 Miareczkowanie różnicowe    233
  9.6.1.4 Miareczkowanie z dwumetalicznym układem elektrod    235
  9.6.1.5 Miareczkowanie potencjometryczne z kontrolowanym prądem    236
  9.6.2 Metody wyznaczania PK miareczkowania potencjometrycznego    237
  9.6.3 Automatyzacja miareczkowania potencjometrycznego    240
  9.7 Przykłady oznaczeń metodami potencjometrycznymi    242
  9.8 Dokładność i precyzja oznaczeń potencjometrycznych    248
  Rozdział 10. Elektroliza i kulometria    250
  10.1 Elektroliza    250
  10.1.1 Podstawy teoretyczne    250
  10.1.1.1 Prawa elektrolizy    251
  10.1.1.2 Polaryzacja i nadnapięcie, napięcie rozkładowe    252
  10.1.2 Rozdzielanie elektrolityczne    255
  10.1.3 Elektrograwimetria    257
  10.1.3.1 Elektrograwimetria klasyczna    257
  10.1.3.2 Elektrograwimetria z kontrolowanym potencjałem    258
  10.1.3.3 Elektrograwimetria wewnętrzna    262
  10.1.3.4 Przykłady oznaczeń elektrograwimetrycznych    263
  10.2 Kulometria    264
  10.2.1 Podstawy teoretyczne    264
  10.2.2 Aparatura kulometryczna    265
  10.2.3 Kulometria potencjostatyczna    268
  10.2.4 Kulometria amperostatyczna    269
  10.2.5 Miareczkowanie kulometryczne    270
  10.2.6 Przykłady oznaczeń kulometrycznych    271
  10.2.6.1 Kulometria potencjostatyczna    271
  10.3 Elektrografia    274
  10.4 Dokładność i precyzja metod elektrograwimetrycznych i kulometrycznych    275
  Rozdział 11. Polarografia    277
  11.1 Podstawy teoretyczne    277
  11.2 Podział metod polarograficznych    278
  11.2.1 Polarografia stałoprądowa    278
  11.2.1.1 Schemat ideowy aparatury    282
  11.2.1.2 Kroplowa elektroda rtęciowa (KER)    283
  11.2.1.3 Elektrolit podstawowy    285
  11.2.1.4 Prąd dyfuzyjny i inne prądy polarograficzne    287
  11.2.1.5 Fala polarograficzna i jej interpretacja    288
  11.2.1.5.1. Pochodne krzywej polarograficznej    290
  11.2.1.6 Równanie Ilkovića    291
  11.2.1.7 Maksima na fali polarograficznej    292
  11.2.1.8 Redukcja tlenu na KER    293
  11.2.1.9 Polarograficzna analiza jakościowa    294
  11.2.1.10 Analiza ilościowa    299
  11.2.1.11 Polarografia związków organicznych    300
  11.2.2 Polarografia zmiennoprądowa    304
  11.2.2.1 Polarografia zmiennoprądowa sinusoidalna    304
  11.2.3 Polarografia zmiennoprądowa prostokątna    305
  11.2.4 Polarografia pulsowa    306
  11.2.5 Oscylopolarografia    308
  11.2.6 Ocena technik polarograficznych    310
  11.3. Woltamperometria    310
  11.3.1 Woltamperometria z liniowo zmieniającym się potencjałem    313
  11.3.2 Woltamperometria cykliczna    314
  11.3.3 Woltamperometria inwersyjna (odwrócona)    315
  11.3.3.1 Znaczenie analityczne woltamperometrii inwersyjnej    318
  Rozdział 12. Miareczkowanie amperometryczne    320
  12.1 Podstawy teoretyczne    320
  12.1.1 Wirująca elektroda platynowa (mikroelektroda platynowa)    320
  12.2 Miareczkowanie z jedną elektrodą spolaryzowaną    321
  12.2.1 Krzywe miareczkowania i przykłady oznaczeń    321
  12.3 Miareczkowanie z dwiema elektrodami spolaryzowanymi („do martwego punktu")    323
  12.3.1 Krzywe miareczkowania i przykłady oznaczeń    324
  12.4 Aparatura i zastosowanie miareczkowania amperometrycznego    326
  Rozdział 13. Konduktometria    328
  13.1 Podstawy teoretyczne    328
  13.2 Przewodność właściwa i molowa    329
  13.2.1 Pomiar przewodności    333
  13.3 Konduktometria bezpośrednia    334
  13.4 Miareczkowanie konduktometryczne    336
  13.4.1 Miareczkowanie kwas—zasada, mieszanina kwasów (zasad)    336
  13.4.2 Miareczkowanie wytrąceniowe    339
  13.5 Konduktometria bezkontaktowa (bezelektrodowa)    340
  13.6 Oscylometria    342
  13.6.1 Miareczkowanie oscylometryczne    343
  13.7 Zastosowanie konduktometrii    345
  CZĘŚĆ V. METODY ROZDZIELCZE    347
  Rozdział 14. Chromatografia    348
  14.1 Zarys historyczny i podstawy teoretyczne chromatografii    348
  14.1.1 Definicja chromatografii    349
  14.1.2 Parametry chromatograficzne    350
  14.1.3 Sprawność i selektywność    353
  14.1.4 Podstawowe mechanizmy retencji    355
  14.1.4.1 Podziałowy mechanizm retencji    356
  14.1.4.2 Adsorpcyjny mechanizm retencji    357
  14.1.4.3 Jonowymienny mechanizm retencji    358
  14.1.4.4 Żelowo-permeacyjny mechanizm retencji    359
  14.1.4.5 Inne mechanizmy retencji    360
  14.1.5 Klasyfikacja metod chromatograficznych    360
  14.2 Chromatografia gazowa (GC)    361
  14.2.1 Definicja i charakter chromatografii gazowej    361
  14.2.2 Opis chromatogramu w chromatografii gazowej    362
  14.2.3 Chromatograf gazowy    367
  14.2.3.1 Gaz nośny    368
  14.2.3.2 Dozowanie i dozowniki    369
  14.2.3.3 Kolumny chromatograficzne    372
  14.2.3.3.1 Kolumny kapilarne    373
  14.2.3.3.2 Zastosowanie kolumn pakowanych i kapilarnych    378
  14.2.3.4 Detektory w chromatografii gazowej    382
  14.2.3.4.1. Typy detektorów    382
  14.2.3.5 Przetwarzanie sygnału detektora    389
  14.2.4 Identyfikacja pików    391
  14.2.5 Analiza ilościowa    391
  14.2.6 Chromatografia fluidalna    397
  14.3 Chromatografia cieczowa    399
  14.3.1 Aparatura do wysokosprawnej chromatografii cieczowej kolumnowej    400
  14.3.2 Rozpuszczalniki    403
  14.3.2.1 Właściwości fizyczne rozpuszczalników    403
  14.3.2.2 Oddziaływania międzycząsteczkowe: faza ruchoma-próbka; polarność i siła elucyjna    405
  14.3.2.3 Klasyfikacja rozpuszczalników    407
  14.3.3 Adsorbenty    408
  14.3.3.1 Właściwości fizyczne i podział adsorbentów    408
  14.3.3.2 Adsorbenty stosowane w wysokosprawnej chromatografii cieczowej    409
  14.3.4 Model adsorpcji. Zależność retencji od składu eluentu    414
  14.3.5 Chromatografia związków o zróżnicowanej polarności. Elucja gradientowa    415
  14.3.6 Chromatografia związków zjonizowanych    415
  14.3.6.1 Metoda cofnięcia dysocjacji    417
  14.3.6.2 Chromatografia par jonowych (IPC)    417
  14.3.6.3 Chromatografia jonowymienna (IEC)    419
  14.3.7 Rozdzielanie związków chiralnych    420
  14.3.8 Analiza ilościowa    421
  14.3.9 Analiza jakościowa    422
  14.3.10 Przykłady zastosowań chromatografii HPLC w analizie farmaceutycznej i klinicznej    423
  14.4 Chromatografia cienkowarstwowa    426
  14.4.1 Parametry wpływające na rozdzielczość w chromatografii TLC    428
  14.4.2 Adsorbenty stosowane w TLC    435
  14.4.3 Ogólny problem elucji    438
  14.4.3.1 Elucja gradientowa    439
  14.4.4 Gradient fazy stacjonarnej    440
  14.4.5 Komory i przyrządy do chromatografii TLC    441
  14.4.5.1 Komory objętościowe    441
  14.4.5.2 Komory poziome DS    441
  14.4.5.3 Komory do ciśnieniowej chromatografii cienkowarstwowej    443
  14.4.5.4 Przyrządy do PMD i AMD    443
  14.4.6 Rozwijanie chromatogramów i wizualizacja plamek    444
  14.4.6.1. Wizualizacja plamek    445
  14.4.7 Zastosowanie chromatografii TLC    446
  14,4.7.1 Analiza jakościowa    446
  14.4:7.2. Analiza ilościowa    446
  14.4.7.2.1 Densytometria    447
  Rozdział 15. Ekstrakcja    450
  15.1 Podstawy teoretyczne ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz    450
  15.1.1 Ekstrakcja jonów metali — układy ekstrakcyjne    453
  15.1.1.1 Ekstrakcja kompleksów chelatowych    454
  15.1.1.2 Ekstrakcja kompleksów jonowo-asocjacyjnych (par jonowych)    457
  15.L2 Zastosowanie ekstrakcji ciecz-ciecz w analizie nieorganicznej    460
  15.1.2.1 Przykłady ekstrakcji jonów metali    463
  15.1.3 Ekstrakcja ciecz-ciecz związków organicznych    465
  15.1.4 Rozpuszczalniki ekstrakcyjne    467
  15.1.5 Techniki ekstrakcji ciecz-ciecz    469
  15.2. Inne rodzaje ekstrakcji    471
  15.2.1 Ekstrakcja w układzie ciało stałe-ciecz    472
  15.2.2 Ekstrakcja w układzie ciecz-ciało stałe (ekstrakcja do fazy stałej) — SPE    473
  Rozdział 16. Elektroforeza    475
  16.1 Podstawy teoretyczne    475
  16.2 Podział metod elektroforetycznych    481
  16.2.1 Elektroforeza swobodna    481
  16.2.2 Elektroforeza w nośnikach    482
  16.2.2.1 Nośniki i ich charakterystyka    483
  16.2.2.2 Elektroforeza na bibule    484
  16.2.2.3 Elektroforeza na żelach    487
  16.2.2.4 Elektroogniskowanie (izoelektryczne ogniskowanie)    493
  16.2.3 Przykłady zastosowania elektroforezy w analityce medycznej    495
  16.3 Przygotowanie próbek do elektroforezy    497
  16.4 Elektroforeza kapilarna    498
  16.4.1 Charakterystyka ogólna metody    498
  16.4.2 Aparat do elektroforezy kapilarnej    500
  16.4.3 Dozowanie próbek    501
  16.4.4 Techniki elektroforetyczne i ich charakterystyka    503
  16.4.5 Zalety elektroforezy kapilarnej    506
  Rozdział 17. Wiadomości uzupełniające    509
  17.1 Kryteria doboru metody analitycznej    509
  17.2 Metody oznaczania makro- oraz mikroilości niektórych jonów    516
  17.3 Komputery w laboratorium analitycznym    525
  17.3.1 Wiadomości podstawowe    525
  17.3.2 Sprzężenie komputerów z przyrządami pomiarowymi    526
  17.3.3 Sposoby skonfigurowania aparatów analitycznych i komputerów    528
  17.3.4 Systemy ekspertowe    530
  17.3.5 Warunki stosowania komputerów w laboratoriach analitycznych    531
  17.4 Automatyzacja w laboratorium analitycznym    532
  17.4.1. Cele automatyzacji    533
  Rozdział 18. Obliczenia w analizie instrumentalnej    535
  18.1 Metody optyczne i spektroskopowe    535
  18.2 Metody elektroanalityczne    545
  18.3 Metody rozdzielcze    550
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia