Medycyna rodzinna. Repetytorium

Medycyna rodzinna. Repetytorium

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

59,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera podstawowe zagadnienia z najważniejszych dziedzin medycyny rodzinnej. Ujęte skrótowo, jednak bez spłycania problemów. Po każdym rozdziale znajdują się pytania kontrolne ułatwiające samokontrolę przyswojonych wiadomości. Zakres tematyczny książki jest zgodny z Ramowym programem stażu podyplomowego lekarza, Programem stażu cząstkowego z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej objętej ramami medycyny rodzinnej oraz Programem kształcenia z medycyny rodzinnej. Jest to wiec podręczne vademecum, zawierające informacje przydatne do powtórzenia przed egzaminem specjalizacyjnym i Lekarskim Egzaminem Państwowym, a także do szybkiego przypomnienia ich sobie podczas codziennej pracy zawodowej.


Liczba stron518
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3781-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa I
  
  SPIS TREŚCI CZĘŚCI I    3
  
  1. LEKARZ RODZINNY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ - Jacek Łuczak     5
  
  1.1. Stan zdrowia społeczeństwa polskiego     5
  1.2. Czynniki warunkujące stan zdrowia     7
  1.3. Zadania lekarza rodzinnego w systemie opieki zdrowotnej     9
  1.4. Uwagi ogólne. Rola praktyk lekarzy rodzinnych w kształtowaniu stanu zdrowia społeczeństwa     13
  Pytania kontrolne     15
  
  2. JAKOŚĆ OPIEKI W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO - Tomasz Tomasik, Adam Windak     17
  
  2.1. Podstawowe pojęcia     17
  2.2. Cykl poprawy jakości     18
  2.3. Metody zapewnienia jakości     20
  2.3.1. Ciągła edukacja medyczna     20
  2.3.2. Przegląd rówieśniczo-koleżeński     20
  2.3.3. Wytyczne postępowania     20
  2.3.4. Ocena zwrotna     21
  2.3.5. Akredytacja praktyk     21
  2.3.6. Inne metody     21
  Pytania kontrolne     22
  
  3. CHARAKTERYSTYKA PRAKTYKI LEKARZA RODZINNEGO - Maciej Godycki-Ćwirko, Katarzyna Kosiek, Artur Mierzecki     23
  
  3.1. Praktyka lekarza rodzinnego     23
  3.2. Istotne elementy warunkujące prawidłową działalność praktyki     24
  3.2.1. Osoby     24
  3.2.2. Rzeczy     25
  3.2.3. Finanse     27
  3.2.4. Informacje     28
  3.2.5. Czas     29
  3.2.6. Opieka     30
  3.2.7. Otoczenie     31
  Pytania kontrolne     31
  
  SPIS TREŚCI CZĘŚCI II    35
  
  1. POSTĘPOWANIE W NAGŁYCH STANACH KRĄŻENIOWO-ODDECHOWYCH - Wojciech Gaszyński     47
  
  1.1. Mechanizmy zatrzymania krążenia     47
  1.2. Wskazania do resuscytacji     48
  1.3. Zalecenia w nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK)     49
  1.4. Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych     49
  1.5. Wskazania do intubacji     50
  1.6. Tlenoterapia     50
  1.7. Farmakoterapia w resuscytacji     51
  1.7.1. Drogi podawania leków w resuscytacji     53
  1.8. Zaburzenia przewodnictwa     54
  1.8.1. Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia     54
  1.8.2. Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia     54
  1.8.3. Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia (całkowity)     55
  1.9. Powikłania masażu serca     56
  1.10. Algorytmy w resuscytacji     56
  1.11. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych     59
  1.12. Ostra duszność krtaniowa     61
  1.13. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2005     67
  Pytania kontrolne     70
  
  2. PODSTAWOWE PROBLEMY UKŁADU KRĄŻENIA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO - Jan Henryk Goch     71
  
  2.1. Choroba niedokrwienna serca     71
  2.1.1. Diagnostyka i leczenie stabilnej dusznicy bolesnej     72
  2.1.2. Ostre zespoły wieńcowe — diagnostyka i leczenie     73
  2.1.3. Powikłania ostrych zespołów wieńcowych     75
  2.2. Kardiomiopatie     77
  2.2.1. Kardiomiopatie pierwotne     77
  2.2.2. Kardiomiopatie wtórne     78
  2.3. Wady serca     79
  2.3.1. Wrodzone wady serca     79
  2.3.2. Nabyte wady serca     81
  2.4. Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW)     86
  2.5. Choroby osierdzia     87
  2.5.1. Ostre zapalenie osierdzia     87
  2.5.2. Zaciskające zapalenie osierdzia     87
  2.5.3. Tamponada serca     88
  2.6. Niewydolność serca     88
  2.6.1. Ostra lewokomorowa niewydolność serca — obrzęk płuc     89
  2.6.2. Ostra prawokomorowa niewydolność serca     89
  2.6.3. Przewlekła lewokomorowa niewydolność serca     89
  2.6.4. Przewlekła prawokomorowa niewydolność serca     90
  2.6.5. Postępowanie w przewlekłej niewydolności serca     90
  2.7. Zaburzenia rytmu i przewodzenia     90
  2.7.1. Zaburzenia rytmu     90
  2.7.2. Zaburzenia przewodzenia     92
  2.8. Choroby serca u kobiet w ciąży     93
  2.9. Nadciśnienie tętnicze     94
  2.9.1. Nadciśnienie tętnicze pierwotne     94
  2.9.2. Nadciśnienie tętnicze wtórne     96
  2.9.3. Leczenie nadciśnienia tętniczego     100
  Pytania kontrolne     105
  
  3. WYBRANE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO - Mirosław Szmidt     107
  
  3.1. Ostra niewydolność oddechowa     107
  3.2. Zespół ostrej niewydolności oddechowej typu dorosłych (ARDS)     108
  3.3. Choroby dróg oddechowych     109
  3.3.1. Ostre zapalenie tchawicy i oskrzeli     109
  3.4. Zapalenia płuc     109
  3.4.1. Pozaszpitalne zapalenie płuc     110
  3.4.2. Szpitalne zapalenie płuc     111
  3.4.3. Zachłystowe zapalenie płuc     111
  3.4.4. Zapalenie płuc u osób z obniżoną odpornością     112
  3.5. Astma oskrzelowa     112
  3.6. Typy astmy     114
  3.6.1. Astma aspirynowa     114
  3.6.2. Astma wysiłkowa     115
  3.6.3. Astma zawodowa     115
  3.7. Przewlekła obturacyjna choroba płuc     115
  3.8. Choroby śródmiąższowe płuc     117
  3.8.1. Samoistne śródmiąższowe zapalenie płuc     118
  3.9. Gruźlica płuc     119
  3.9.1. Gruźlica płuc pierwotna     119
  3.9.2. Gruźlica popierwotna     119
  3.10. Krwawienia z układu oddechowego     121
  3.11. Rak płuca     122
  3.12. Choroby opłucnej     125
  3.13. Odma opłucnej     126
  3.14. Opieka nad chorym z przewlekłą niewydolnością oddechową     126
  Pytania kontrolne     127
  
  4. ZARYS CHORÓB UKŁADU POKARMOWEGO I PODSTAWY FARMAKOLOGII KLINICZNEJ - Józef Drzewoski     129
  
  4.1. Choroba refluksowa     129
  4.2. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy     131
  4.3. Dyspepsja niewrzodowa     132
  4.4. Choroba trzewna     133
  4.5. Zespół jelita nadwrażliwego     134
  4.6. Nieswoiste zapalenia jelit     135
  4.6.1. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego     135
  4.7. Choroba Leśniowskiego—Crohna     137
  4.8. Kamica pęcherzyka żółciowego     138
  4.9. Zapalenie pęcherzyka żółciowego     139
  4.10. Zapalenie trzustki     140
  4.10.1. Ostre zapalenie trzustki     140
  4.10.2. Przewlekłe zapalenie trzustki     142
  4.11. Rak gruczołowy żołądka     143
  4.12. Podstawy farmakologii klinicznej     144
  Pytania kontrolne     151
  
  5. PROBLEMY ENDOKRYNOLOGII I CHORÓB METABOLICZNYCH W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO     153
  
  5.1. Choroby podwzgórza i przysadki — Andrzej Lewiński     153
  5.1.1. Choroby podwzgórza     153
  5.1.2. Niedoczynność przysadki     154
  5.1.3. Moczówka prosta     155
  5.1.4. Guzy przysadki czynne hormonalnie     155
  5.2. Choroby tarczycy — Andrzej Lewiński     157
  5.2.1. Wole nietoksyczne     157
  5.2.2. Niedoczynność tarczycy     160
  5.2.3. Nadczynność tarczycy i tyreotoksykoza     162
  5.2.4. Zapalenia tarczycy     164
  5.2.5. Nowotwory tarczycy     165
  5.3. Profilaktyka jodowa — Małgorzata Karbownik     167
  5.3.1. Mierniki niedoboru jodu w badaniach populacyjnych     167
  5.3.2. Profilaktyka jodowa w Polsce i jej pozytywne efekty     167
  5.4. Choroby przytarczyc — Małgorzata Karbownik     168
  5.4.1. Pierwotna nadczynność przytarczyc (P-HPT)     169
  5.4.2. Wtórna nadczynność przytarczyc (S-HPT)     169
  5.4.3. Trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc (T-HPT)     170
  5.4.4. Rzekoma nadczynność przytarczyc (pseudo-HPT)     170
  5.4.5. Przełom hiperkalcemiczny (crisis hypercalcaemica)     170
  5.4.6. Niedoczynność przytarczyc (hipo-PT)     170
  5.4.7. Rzekoma niedoczynność przytarczyc (rzekoma hipo-PT)     171
  5.4.8. Rzekomo-rzekoma niedoczynność przytarczyc (wrodzona osteo-dystrofia Albrighta)     172
  5.5. Osteoporoza — Ewa Sewerynek     172
  5.6. Choroby nadnerczy — Ewa Sewerynek     173
  5.6.1. Nadczynność kory nadnerczy     173
  5.6.2. Niedoczynność kory nadnerczy     174
  5.6.3. Rdzeń nadnerczy     175
  5.7. Hiperlipidemie — Katarzyna Cypryk     176
  5.8. Otyłość — Katarzyna Cypryk     177
  5.9. Zespół metaboliczny — Katarzyna Cypryk     179
  5.10. Cukrzyca — Katarzyna Cypryk     179
  5.11. Dna moczanowa — Katarzyna Cypryk     184
  5.12. Menopauza — Ewa Sewerynek     186
  5.13. Zespół policystycznych jajników (PCOS) — Katarzyna Cypryk     187
  5.14. Jądro — Ewa Sewerynek     187
  5.14.1. Hipogonadyzm pierwotny (hipergonadotropowy) u mężczyzn    187
  5.14.2. Hipogonadyzm wtórny (hipogonadotropowy) u mężczyzn     188
  5.14.3. Wnętrostwo (kryptorchizm)     188
  5.15. Enterohormony — Ewa Sewerynek     188
  5.16. Szyszynka — Małgorzata Karbownik     189
  5.17. Zespoły mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej i autoimmunologiczne zespoły niedoczynności wielogruczołowej — Małgorzata Karbownik     190
  5.18. Choroby endokrynologiczne a ciąża — Małgorzata Karbownik     191
  5.18.1. Cukrzyca a ciąża     191
  5.18.2. Choroby tarczycy a ciąża     191
  5.18.3. Guzy przysadki u kobiet ciężarnych     194
  5.18.4. Zespół Sheehana (martwica poporodowa przysadki)     194
  5.18.5. Rak piersi a ciąża     194
  Pytania kontrolne     194
  
  6. WYBRANE PROBLEMY PEDIATRYCZNE W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO     195
  
  6.1. Problemy okresu noworodkowego — Urszula Godula-Stuglik     195
  6.1.1. Żółtaczka okresu noworodkowego     195
  6.1.2. Noworodek matki chorej na cukrzycę — embriopatia i fetopatia cukrzycowa     197
  6.1.3. Zmiany skórne     198
  6.1.4. Problemy gastroenterologiczne     199
  6.1.5. Choroby narządu wzroku     201
  6.1.6. Wrodzony kręcz szyi     203
  6.1.7. Badania przesiewowe u noworodków     203
  6.2. Rozwój psychofizyczny dzieci — Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska     206
  6.2.1. Okresy rozwoju psychofizycznego     207
  6.2.2. Monitorowanie rozwoju i stanu zdrowia     207
  6.3. Choroby układu oddechowego — Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska     211
  6.3.1. Odrębności układu oddechowego u dzieci     211
  6.3.2. Ostre zakażenia układu oddechowego     211
  6.3.3. Zakażenia dolnych dróg oddechowych     213
  6.3.4. Przewlekłe choroby układu oddechowego     214
  6.4. Choroby układu krążenia — Maria Żyła-Frycz, Jacek Białkowski     217
  6.4.1. Podejrzenie wrodzonej wady serca u dziecka     217
  6.4.2. Przewodozależne wady serca     222
  6.4.3. Bakteryjne zapalenie wsierdzia     223
  6.5. Choroby układu pokarmowego — Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska     225
  6.5.1. Biegunka     225
  6.5.2. Alergia pokarmowa     226
  6.5.3. Celiakia     226
  6.5.4. Wymioty     227
  6.5.5. Choroba refluksowa     227
  6.5.6. Bóle brzucha     228
  6.5.7. Zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy     228
  6.5.8. Zaburzenia czynnościowe     228
  6.5.9. Zaparcia     229
  6.5.10. Żółtaczki     229
  6.5.11. Niewydolność wątroby     230
  6.5.12. Nieswoiste zapalenia jelit     230
  6.5.13. Zapalenie trzustki     232
  6.6. Choroby układu krwiotwórczego — Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska     233
  6.6.1. Niedokrwistość (anemia)     233
  6.6.2. Skazy krwotoczne     234
  6.6.3. Choroby nowotworowe układu krwiotwórczego     237
  6.6.4. Limfadenopatia     238
  6.7. Choroby nerek i dróg moczowych — Urszula Godula-Stuglik     239
  6.7.1. Białkomocz (proteinuria)     239
  6.7.2. Białkomocz izolowany     239
  6.7.3. Krwinkomocz i krwiomocz     240
  6.7.4. Zakażenia układu moczowego     241
  6.7.5. Moczenie nocne     245
  6.8. Choroby układu nerwowego — Urszula Godula-Stuglik     247
  6.8.1. Upośledzenie umysłowe     247
  6.8.2. Bóle głowy     248
  6.8.3. Mózgowe porażenie dziecięce     251
  6.8.4. Drgawki u dzieci     253
  6.9. Choroby uwarunkowane genetycznie — Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska     256
  6.10. Choroby metaboliczne — Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska     259
  Pytania kontrolne     261
  
  7. PODSTAWOWE CHOROBY REUMATYCZNE W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO - Irena Zimmermann-Górska     263
  
  7.1. Choroba zwyrodnieniowa stawów     263
  7.2. Reumatoidalne zapalenie stawów     265
  7.3. Choroby układowe tkanki łącznej     268
  7.3.1. Toczeń rumieniowaty układowy     268
  7.3.2. Zespół antyfosfolipidowy     269
  7.3.3. Twardzina układowa     269
  7.3.4. Zapalenie wielomięśniowe     270
  7.3.5. Zapalenia naczyń połączone z martwicą     271
  7.3.6. Zespół Sjögrena     272
  7.3.7. Rumień guzowaty     273
  7.4. Spondyloartropatie     273
  7.4.1. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa     274
  7.4.2. Reaktywne zapalenia stawów     277
  7.5. Zapalenia stawów wywołane przez kryształy     278
  7.5.1. Dna moczanowa     279
  7.6. „Reumatyzm” tkanek miękkich     281
  7.6.1. Zapalenie tkanek w okolicy ręki     281
  7.6.2. Zapalenie okołostawowe łokcia („łokieć tenisisty”)     282
  7.6.3. Zespół bolesnego barku     282
  7.6.4. Zapalenie tkanek w okolicy stawu kolanowego     283
  7.6.5. Zapalenie tkanek w okolicy stawu skokowego i stopy     283
  7.6.6. Fibromialgia     284
  Pytania kontrolne     284
  
  8. WYBRANE PROBLEMY POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE - Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz     287
  
  8.1. Krwawienia     287
  8.1.1. Krwawienia fizjologiczne     288
  8.1.2. Poronienie     288
  8.1.3. Ciąża ektopowa (graviditas extrauterina)     291
  8.1.4. Łożysko przodujące (placenta praevia)     292
  8.1.5. Łożysko przedwcześnie oddzielone — prawidłowo usadowione (ablatio placentae praecox)     293
  8.1.6. Krwawienia w III okresie porodu     294
  8.1.7. Krwawienia w połogu     295
  8.1.8. Krwawienia w okresie noworodkowym i niemowlęcym     296
  8.1.9. Krwawienia w okresie dziecięcym     296
  8.1.10. Krwawienie w okresie pokwitania     296
  8.1.11. Krwawienia w okresie rozrodczym     297
  8.1.12. Krwawienie w okresie menopauzy     299
  8.1.13. Nowotwory złośliwe     299
  8.2. Bóle     300
  8.2.1. Bóle w okresie noworodkowym i dziecięcym     300
  8.2.2. Bóle w okresie pokwitania     300
  8.2.3. Bóle w okresie rozrodczym     301
  8.2.4. Bóle w okresie pomenopauzalnym     302
  8.3. Upławy     302
  8.3.1. Upławy w okresie noworodkowym i niemowlęcym     303
  8.3.2. Upławy w okresie dziecięcym     303
  8.3.3. Upławy w okresie dojrzewania     303
  8.3.4. Upławy w okresie rozrodczym     304
  8.3.5. Upławy w okresie pomenopauzalnym     304
  8.4. Patologia ciąży     304
  8.5. Stany naglące w położnictwie i ginekologii     306
  Pytania kontrolne     307
  
  9. WAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE CHIRURGII, Z UWZGLĘDNIENIEM URAZÓW - Bogdan Modzelewski, Ryszard Markert     309
  
  9.1. Podstawowe wiadomości dotyczące urazów głowy, układu kostno-stawowego i narządów wewnętrznych     309
  9.1.1. Zwichnięcia i złamania     309
  9.1.2. Zespół zmiażdżenia i zgniecenia     310
  9.1.3. Złamania kości czaszki     310
  9.1.4. Wstrząśnienie mózgu     311
  9.1.5. Złamania kręgosłupa     311
  9.1.6. Urazy klatki piersiowej     312
  9.1.7. Odma pourazowa     313
  9.1.8. Obrażenia jamy brzusznej     314
  9.2. Oparzenia i odmrożenia     315
  9.3. Krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne     316
  9.4. Rozlane zapalenie otrzewnej     318
  9.5. Kamica żółciowa     319
  9.6. Zaopatrywanie ran     321
  9.7. Choroby naczyń obwodowych     321
  9.7.1. Choroby tętnic     321
  9.7.2. Zator     322
  9.7.3. Tętniak     322
  9.7.4. Choroby przewlekłe tętnic     322
  9.7.5. Choroby żył     323
  9.7.6. Żylaki kończyn dolnych     324
  9.8. Choroby odbytnicy     324
  9.8.1. Zapalenie błony śluzowej kanału odbytu     324
  9.8.2. Szczelina odbytu     324
  9.8.3. Przetoka odbytnicza     325
  9.8.4. Żylaki odbytu     325
  9.8.5. Wypadanie odbytnicy     325
  9.9. Przepukliny     326
  9.10. Zmiany zapalne skóry i tkanki podskórnej     326
  9.10.1. Ropowica     327
  9.10.2. Czyrak     327
  9.10.3. Zastrzał     328
  9.10.4. Zanokcica     328
  9.10.5. Ropowica ręki     329
  9.10.6. Zapalenie gruczołów potowych     329
  9.10.7. Ropne zapalenie sutka     329
  9.10.8. Stopa cukrzycowa     330
  9.10.9. Ropień okołoodbytniczy     330
  Pytania kontrolne     330
  
  10. PROBLEMY UROLOGICZNE W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO - Andrzej Prelich     331
  
  10.1. Krwiomocz     331
  10.2. Kolka nerkowa     332
  10.3. Ropomocz     333
  10.4. Zatrzymanie moczu     333
  10.5. Wodonercze     334
  10.6. Nowotwory nerek     334
  10.7. Nowotwory pęcherza moczowego     335
  10.8. Nowotwór gruczołu krokowego     335
  10.9. Nowotwór jądra     336
  10.10. Łagodny rozrost gruczołu krokowego     336
  10.11. Stulejka     337
  10.12. Spodziectwo     338
  10.13. Wnętrostwo     338
  10.14. Kamica moczowa     338
  Pytania kontrolne     339
  
  11. ZARYS CHORÓB UKŁADU MOCZOWEGO - Feliks Kacprzyk     341
  
  11.1. Ostra i przewlekła niewydolność nerek     341
  11.2. Ostre i przewlekłe zakażenia układu moczowego     343
  11.3. Śródmiąższowe i kłębuszkowe zapalenia nerek     345
  11.4. Nefropatie wtórne     347
  11.5. Zespół nerczycowy     348
  11.6. Tubulopatie     350
  Pytania kontrolne     352
  
  12. WYBRANE PROBLEMY PSYCHIATRYCZNE - Jolanta Rabe-Jabłońska     353
  
  12.1. Uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych     353
  12.1.1. Uzależnienie od alkoholu     353
  12.1.2. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych     355
  12.2. Zaburzenia nerwicowe     359
  12.3. Zaburzenia schizofreniczne i urojeniowe     362
  12.3.1. Zaburzenia schizofreniczne     362
  12.3.2. Zaburzenia afektywne     364
  12.4. Zaburzenia psychiczne spowodowane stanem somatycznym     367
  12.5. Upośledzenie umysłowe     367
  12.6. Zaburzenia osobowości     369
  12.7. Zaburzenia odżywiania     370
  12.7.1. Jadłowstręt psychiczny     370
  12.7.2. Bulimia psychiczna     370
  12.8. Zasady farmakoterapii i psychoterapii zaburzeń psychicznych     371
  12.9. Zaburzenia psychospołeczne w następstwie zaburzeń funkcjonowania rodziny     372
  12.10. Zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym wraz z zaburzeniami świadomości     372
  12.11. Zaburzenia psychiczne przebiegające z otępieniem     373
  12.11.1. Choroba Alzheimera     374
  12.11.2. Otępienia     374
  12.12. Zasady postępowania w stanach nagłych w psychiatrii     375
  12.12.1. Pobudzenie psychoruchowe i zachowania agresywne     375
  12.12.2. Farmakoterapia w ostrych psychozach     376
  12.12.3. Powikłania psychofarmakoterapii     377
  Pytania kontrolne     377
  
  13. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA CHORÓB UKŁADU NERWOWEGO - Jacek Rożniecki     379
  
  13.1. Padaczka     379
  13.1.1. Napady uogólnione     379
  13.1.2. Napady częściowe     382
  13.2. Choroba i zespół Parkinsona     383
  13.3. Udar mózgu     384
  13.3.1. Udar niedokrwienny     384
  13.3.2. Udary zatokowe (lakunarne)     386
  13.3.3. Udar krwotoczny     386
  13.3.4. Krwotok podpajęczynówkowy     387
  13.4. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu     388
  13.4.1. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych     388
  13.4.2. Zapalenie mózgu     388
  13.5. Guzy mózgu     389
  13.6. Bóle głowy (pierwotne)     390
  13.6.1. Migrena     390
  13.6.2. Ból głowy typu napięciowego     391
  13.6.3. Klasterowy ból głowy     391
  13.7. Korzeniowe zespoły bólowe     392
  13.7.1. Rwa ramienna     392
  13.7.2. Rwa kulszowa     393
  13.7.3. Rwa udowa     394
  13.8 Zespoły otępienne     394
  13.9. Stwardnienie rozsiane     395
  Pytania kontrolne     396
  
  14. PODSTAWY ONKOLOGII W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO - Radzisław Kordek, Piotr Potemski     397
  
  14.1. Część ogólna     397
  14.1.1. Epidemiologia nowotworów w Polsce     397
  14.1.2. Profilaktyka onkologiczna     397
  14.1.3. Objawy alarmowe nowotworów     398
  14.2. Część szczegółowa     403
  14.2.1. Rak płuca     403
  14.2.2. Rak krtani     404
  14.2.3. Rak jamy ustnej i gardła     405
  14.2.4. Rak przełyku     405
  14.2.5. Rak żołądka     406
  14.2.6. Rak jelita grubego     406
  14.2.7. Nowotwory wątroby     407
  14.2.8. Rak dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego i brodawki większej dwunastnicy     407
  14.2.9. Rak trzustki     408
  14.2.10. Rak piersi     408
  14.2.11. Rak szyjki macicy     409
  14.2.12. Rak trzonu macicy     409
  14.2.13. Rak jajnika     410
  14.2.14. Rak nerki     410
  14.2.15. Rak pęcherza moczowego     411
  14.2.16. Rak gruczołu krokowego     411
  14.2.17. Nowotwory jądra     412
  14.2.18. Czerniak     412
  14.2.19. Chłoniaki     412
  14.2.20. Szpiczak     413
  14.2.21. Rak tarczycy     413
  14.3. Zasady postępowania z chorym w terminalnej fazie choroby nowotworowej     414
  Pytania kontrolne     415
  
  15. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU CHORÓB ZAKAŹNYCH - Jan Kuydowicz     417
  
  15.1. Obowiązki i zadania wynikające z Ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach     417
  15.2. Grypa i zespoły grypopodobne     418
  15.2.1. Grypa     418
  15.2.2. Zespoły grypopodobne     419
  15.3. Choroby zakaźne przewodu pokarmowego     419
  15.3.1. Zakaźne zatrucia pokarmowe     419
  15.3.2. Zatrucie jadem kiełbasianym     420
  15.3.3. Dur brzuszny i dury rzekome A, B, C     421
  15.4. Robaczyce przewodu pokarmowego spotykane w Polsce     421
  15.4.1. Owsica     421
  15.4.2. Glistnica i włosogłówczyca     421
  15.4.3. Tasiemczyce     422
  15.5. Wirusowe zapalenie wątroby     422
  15.6. Choroby odzwierzęce     423
  15.6.1. Krętkowica kleszczowa (borelioza z Lyme)     423
  15.6.2. Toksoplazmoza     424
  15.6.3. Tularemia     424
  15.6.4. Bruceloza     425
  15.6.5. Wścieklizna     425
  15.7. Anginy i mononukleoza zakaźna     426
  15.7.1. Angina paciorkowcowa („ropna”)     426
  15.7.2. Błonica gardła     426
  15.7.3. Angina wirusowa     426
  15.7.4. Mononukleoza zakaźna     427
  15.8. Zakażenie HIV i zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)     427
  Pytania kontrolne     429
  
  16. WYBRANE PROBLEMY TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ - Lech Panasiuk     431
  
  16.1. Zatrucia lekami     431
  16.1.1. Zatrucia pochodnymi benzodiazepiny     431
  16.1.2. Zatrucia pochodnymi kwasu barbiturowego     432
  16.1.3. Zatrucia pochodnymi fenotiazyny     432
  16.1.4. Zatrucia trójpierścieniowymi lekami antydepresyjnymi     433
  16.2. Zatrucia alkoholami i glikolami     434
  16.2.1. Zatrucia alkoholem etylowym     434
  16.2.1. Zatrucia alkoholem metylowym     434
  16.3. Zatrucia gazami     435
  16.3.1. Zatrucia tlenkiem węgla     435
  16.4. Zatrucia grzybami     436
  16.4.1. Zatrucia muchomorem sromotnikowym     436
  16.5. Zatrucia środkami ochrony roślin     436
  16.5.1. Zatrucia związkami fosforoorganicznymi     436
  16.6. Zatrucia środkami żrącymi     437
  16.6.1. Zatrucia kwasami     437
  16.6.2. Zatrucia zasadami     438
  16.7. Zatrucia narkotykami     439
  16.7.1. Zatrucia amfetaminą     439
  16.7.2. Zatrucia morfiną i innymi opiatami (heroina, kodeina)     439
  16.8. Rola lekarza rodzinnego w leczeniu ostrych zatruć     440
  Pytania kontrolne     443
  
  17. NIEKTÓRE PROBLEMY OTORYNOLARYNGOLOGII - J. Bożydar Latkowski     445
  
  17.1. Choroby nosa i zatok przynosowych     445
  17.1.1. Niedrożność nosa     445
  17.1.2. Czyrak przedsionka nosa     445
  17.1.3. Krwawienia z nosa     446
  17.1.4. Polipy nosa     446
  17.1.5. Ostre zapalenie błony śluzowej nosa (katar)     446
  17.1.6. Ostre i przewlekłe zapalenie zatok przynosowych     447
  17.1.7. Nowotwory nosa i zatok przynosowych     448
  17.2. Choroby jamy ustnej     448
  17.2.1. Kamica ślinianek     448
  17.2.2. Guz mieszany ślinianki przyusznej     449
  17.2.3. Stany przedrakowe błony śluzowej jamy ustnej     449
  17.2.4. Rak wargi     449
  17.3. Choroby gardła     450
  17.3.1. Ostre i przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła     450
  17.3.2. Ostre i przewlekłe zapalenia migdałków     451
  17.3.3. Przerost migdałków podniebiennych     452
  17.3.4. Przerost migdałka gardłowego (trzeciego)     452
  17.3.5. Włókniak młodzieńczy     452
  17.3.6. Rak migdałków podniebiennych     453
  17.3.7. Rak części nosowej gardła     453
  17.4. Choroby krtani     453
  17.4.1. Ostra duszność krtaniowa     453
  17.4.2. Ostre zapalenia krtani     454
  17.4.3. Przewlekłe zapalenie krtani     454
  17.4.4. Zapalenie podgłośniowe u dzieci     455
  17.4.5. Rak krtani     455
  17.5. Choroby ucha     456
  17.5.1. Czyrak przewodu słuchowego zewnętrznego     456
  17.5.2. Woskowina i ciała obce w przewodzie słuchowym zewnętrznym     456
  17.5.3. Ostre zapalenie ucha środkowego     456
  17.5.4. Przewlekłe zapalenie ucha środkowego     457
  17.5.5. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego u dzieci     458
  17.5.6. Choroba Meniere'a i zespoły menierowskie     458
  17.5.7. Otoskleroza     459
  17.5.8. Starcze uszkodzenia słuchu     459
  17.5.9. Ostry i przewlekły uraz akustyczny     459
  17.5.10. Najczęstsze powikłania zapaleń ucha środkowego     460
  17.6. Niektóre uwagi dotyczące zawrotów głowy oraz uszkodzeń słuchu     461
  17.6.1. Zawroty głowy     461
  17.6.2. Uszkodzenia słuchu     462
  17.6.3. Różne sposoby badania narządu słuchu     463
  17.6.4. Zasady postępowania farmakologicznego w uszkodzeniach słuchu     467
  17.7. Ważniejsze dane o grzybicach w otorynolaryngologii     469
  Pytania kontrolne     469
  
  18. PODSTAWOWE CHOROBY DERMATOLOGICZNE - Grażyna Broniarczyk-Dyła     471
  
  18.1. Zakażenia bakteryjne     471
  18.1.1. Zakażenia gronkowcowe     471
  18.1.2. Zakażenia paciorkowcowe     472
  18.1.3. Mieszane zakażenia paciorkowcowo-gronkowcowe     472
  18.1.4. Boreliozy     473
  18.2. Choroby wirusowe     474
  18.2.1. Opryszczka zwykła     474
  18.2.2. Półpasiec     474
  18.2.3. Grupa brodawek     474
  18.3. Trądzik pospolity i różowaty     475
  18.3.1. Trądzik pospolity     475
  18.3.2. Trądzik różowaty     475
  18.4. Choroby alergiczne     476
  18.4.1. Pokrzywka     476
  18.4.2. Atopowe zapalenie skóry     476
  18.4.3. Wyprysk kontaktowy     476
  18.5. Grzybice     477
  18.6. Żylakowe owrzodzenia podudzi     477
  18.7. Łuszczyca     478
  18.8. Choroby pęcherzowe     478
  18.8.1. Pęcherzyca zwykła     478
  18.8.2. Pemfigoid     479
  18.8.3. Opryszczkowate zapalenie skóry     479
  18.9. Nowotwory skóry     479
  18.9.1. Rak podstawnokomórkowy     479
  18.9.2. Rak kolczystokomórkowy     480
  18.9.3. Czerniak złośliwy     480
  18.10. Choroby przenoszone drogą płciową     480
  18.10.1. Kiła     480
  18.10.2. Rzeżączka     481
  18.10.3. Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej     481
  Pytania kontrolne     481
  
  19. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI - Jerzy Nawrocki     483
  
  19.1. Budowa gałki ocznej i podstawy badania okulistycznego     483
  19.2. Zaburzenia ustawienia i ruchomości gałek ocznych     483
  19.2.1. Zez towarzyszący     483
  19.2.2. Zez porażenny     485
  19.3. Choroby powiek i spojówek     485
  19.3.1. Jęczmień     485
  19.3.2. Gradówka     486
  19.3.3. Zapalenie spojówek     486
  19.4. Choroby rogówki i twardówki     486
  19.4.1. „Suche oko"     486
  19.4.2. Bakteryjne zapalenie rogówki     487
  19.4.3. Zapalenie nadtwardówki     487
  19.5. Jaskra     487
  19.6. Zaćma     489
  19.7. Odwarstwienie siatkówki     490
  19.8. Retinopatia cukrzycowa i nadciśnieniowa     490
  19.9. „Czerwone oko"     492
  19.10. Wady wzroku     493
  19.11. Urazy narządu wzroku     494
  19.11.1. Krwiak powiek     494
  19.11.2. Urazy chemiczne     495
  19.11.3. Wylew podspojówkowy     495
  19.11.4. Złamanie w obszarze kości oczodołu     495
  19.11.5. Urazy narzędziem ostrym     496
  Pytania kontrolne     496
  
  20. PROBLEMY WIEKU PODESZŁEGO - Józef Kocemba     497
  
  20.1. Starzenie się człowieka     497
  20.1.1. Chorowanie osób starszych     500
  20.2. Schorzenia geriatryczne     500
  20.2.1. Choroby o geriatrycznie odmiennym przebiegu     503
  20.2.2. Określenie funkcjonalnej wydolności seniorów     504
  Pytania kontrolne     504
  
  SKOROWIDZ     505
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia