Medycyna rodzinna. Repetytorium

Medycyna rodzinna. Repetytorium

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

59,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera podstawowe zagadnienia z najważniejszych dziedzin medycyny rodzinnej. Ujęte skrótowo, jednak bez spłycania problemów. Po każdym rozdziale znajdują się pytania kontrolne ułatwiające samokontrolę przyswojonych wiadomości. Zakres tematyczny książki jest zgodny z Ramowym programem stażu podyplomowego lekarza, Programem stażu cząstkowego z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej objętej ramami medycyny rodzinnej oraz Programem kształcenia z medycyny rodzinnej. Jest to wiec podręczne vademecum, zawierające informacje przydatne do powtórzenia przed egzaminem specjalizacyjnym i Lekarskim Egzaminem Państwowym, a także do szybkiego przypomnienia ich sobie podczas codziennej pracy zawodowej.


Liczba stron518
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3781-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI CZĘŚCI I    3
  1. LEKARZ RODZINNY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ - Jacek Łuczak    5
  1.1. Stan zdrowia społeczeństwa polskiego    5
  1.2. Czynniki warunkujące stan zdrowia    7
  1.3. Zadania lekarza rodzinnego w systemie opieki zdrowotnej    9
  1.4. Uwagi ogólne. Rola praktyk lekarzy rodzinnych w kształtowaniu stanu zdrowia społeczeństwa    13
  Pytania kontrolne    15
  2. JAKOŚĆ OPIEKI W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO - Tomasz Tomasik, Adam Windak    17
  2.1. Podstawowe pojęcia    17
  2.2. Cykl poprawy jakości    18
  2.3. Metody zapewnienia jakości    20
  2.3.1. Ciągła edukacja medyczna    20
  2.3.2. Przegląd rówieśniczo-koleżeński    20
  2.3.3. Wytyczne postępowania    20
  2.3.4. Ocena zwrotna    21
  2.3.5. Akredytacja praktyk    21
  2.3.6. Inne metody    21
  Pytania kontrolne    22
  3. CHARAKTERYSTYKA PRAKTYKI LEKARZA RODZINNEGO - Maciej Godycki-Ćwirko, Katarzyna Kosiek, Artur Mierzecki    23
  3.1. Praktyka lekarza rodzinnego    23
  3.2. Istotne elementy warunkujące prawidłową działalność praktyki    24
  3.2.1. Osoby    24
  3.2.2. Rzeczy    25
  3.2.3. Finanse    27
  3.2.4. Informacje    28
  3.2.5. Czas    29
  3.2.6. Opieka    30
  3.2.7. Otoczenie    31
  Pytania kontrolne    31
  SPIS TREŚCI CZĘŚCI II    35
  1. POSTĘPOWANIE W NAGŁYCH STANACH KRĄŻENIOWO-ODDECHOWYCH - Wojciech Gaszyński    47
  1.1. Mechanizmy zatrzymania krążenia    47
  1.2. Wskazania do resuscytacji    48
  1.3. Zalecenia w nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK)    49
  1.4. Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych    49
  1.5. Wskazania do intubacji    50
  1.6. Tlenoterapia    50
  1.7. Farmakoterapia w resuscytacji    51
  1.7.1. Drogi podawania leków w resuscytacji    53
  1.8. Zaburzenia przewodnictwa    54
  1.8.1. Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia    54
  1.8.2. Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia    54
  1.8.3. Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia (całkowity)    55
  1.9. Powikłania masażu serca    56
  1.10. Algorytmy w resuscytacji    56
  1.11. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych    59
  1.12. Ostra duszność krtaniowa    61
  1.13. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2005    67
  Pytania kontrolne    70
  2. PODSTAWOWE PROBLEMY UKŁADU KRĄŻENIA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO - Jan Henryk Goch    71
  2.1. Choroba niedokrwienna serca    71
  2.1.1. Diagnostyka i leczenie stabilnej dusznicy bolesnej    72
  2.1.2. Ostre zespoły wieńcowe — diagnostyka i leczenie    73
  2.1.3. Powikłania ostrych zespołów wieńcowych    75
  2.2. Kardiomiopatie    77
  2.2.1. Kardiomiopatie pierwotne    77
  2.2.2. Kardiomiopatie wtórne    78
  2.3. Wady serca    79
  2.3.1. Wrodzone wady serca    79
  2.3.2. Nabyte wady serca    81
  2.4. Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW)    86
  2.5. Choroby osierdzia    87
  2.5.1. Ostre zapalenie osierdzia    87
  2.5.2. Zaciskające zapalenie osierdzia    87
  2.5.3. Tamponada serca    88
  2.6. Niewydolność serca    88
  2.6.1. Ostra lewokomorowa niewydolność serca — obrzęk płuc    89
  2.6.2. Ostra prawokomorowa niewydolność serca    89
  2.6.3. Przewlekła lewokomorowa niewydolność serca    89
  2.6.4. Przewlekła prawokomorowa niewydolność serca    90
  2.6.5. Postępowanie w przewlekłej niewydolności serca    90
  2.7. Zaburzenia rytmu i przewodzenia    90
  2.7.1. Zaburzenia rytmu    90
  2.7.2. Zaburzenia przewodzenia    92
  2.8. Choroby serca u kobiet w ciąży    93
  2.9. Nadciśnienie tętnicze    94
  2.9.1. Nadciśnienie tętnicze pierwotne    94
  2.9.2. Nadciśnienie tętnicze wtórne    96
  2.9.3. Leczenie nadciśnienia tętniczego    100
  Pytania kontrolne    105
  3. WYBRANE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO - Mirosław Szmidt    107
  3.1. Ostra niewydolność oddechowa    107
  3.2. Zespół ostrej niewydolności oddechowej typu dorosłych (ARDS)    108
  3.3. Choroby dróg oddechowych    109
  3.3.1. Ostre zapalenie tchawicy i oskrzeli    109
  3.4. Zapalenia płuc    109
  3.4.1. Pozaszpitalne zapalenie płuc    110
  3.4.2. Szpitalne zapalenie płuc    111
  3.4.3. Zachłystowe zapalenie płuc    111
  3.4.4. Zapalenie płuc u osób z obniżoną odpornością    112
  3.5. Astma oskrzelowa    112
  3.6. Typy astmy    114
  3.6.1. Astma aspirynowa    114
  3.6.2. Astma wysiłkowa    115
  3.6.3. Astma zawodowa    115
  3.7. Przewlekła obturacyjna choroba płuc    115
  3.8. Choroby śródmiąższowe płuc    117
  3.8.1. Samoistne śródmiąższowe zapalenie płuc    118
  3.9. Gruźlica płuc    119
  3.9.1. Gruźlica płuc pierwotna    119
  3.9.2. Gruźlica popierwotna    119
  3.10. Krwawienia z układu oddechowego    121
  3.11. Rak płuca    122
  3.12. Choroby opłucnej    125
  3.13. Odma opłucnej    126
  3.14. Opieka nad chorym z przewlekłą niewydolnością oddechową    126
  Pytania kontrolne    127
  4. ZARYS CHORÓB UKŁADU POKARMOWEGO I PODSTAWY FARMAKOLOGII KLINICZNEJ - Józef Drzewoski    129
  4.1. Choroba refluksowa    129
  4.2. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy    131
  4.3. Dyspepsja niewrzodowa    132
  4.4. Choroba trzewna    133
  4.5. Zespół jelita nadwrażliwego    134
  4.6. Nieswoiste zapalenia jelit    135
  4.6.1. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego    135
  4.7. Choroba Leśniowskiego—Crohna    137
  4.8. Kamica pęcherzyka żółciowego    138
  4.9. Zapalenie pęcherzyka żółciowego    139
  4.10. Zapalenie trzustki    140
  4.10.1. Ostre zapalenie trzustki    140
  4.10.2. Przewlekłe zapalenie trzustki    142
  4.11. Rak gruczołowy żołądka    143
  4.12. Podstawy farmakologii klinicznej    144
  Pytania kontrolne    151
  5. PROBLEMY ENDOKRYNOLOGII I CHORÓB METABOLICZNYCH W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO    153
  5.1. Choroby podwzgórza i przysadki — Andrzej Lewiński    153
  5.1.1. Choroby podwzgórza    153
  5.1.2. Niedoczynność przysadki    154
  5.1.3. Moczówka prosta    155
  5.1.4. Guzy przysadki czynne hormonalnie    155
  5.2. Choroby tarczycy — Andrzej Lewiński    157
  5.2.1. Wole nietoksyczne    157
  5.2.2. Niedoczynność tarczycy    160
  5.2.3. Nadczynność tarczycy i tyreotoksykoza    162
  5.2.4. Zapalenia tarczycy    164
  5.2.5. Nowotwory tarczycy    165
  5.3. Profilaktyka jodowa — Małgorzata Karbownik    167
  5.3.1. Mierniki niedoboru jodu w badaniach populacyjnych    167
  5.3.2. Profilaktyka jodowa w Polsce i jej pozytywne efekty    167
  5.4. Choroby przytarczyc — Małgorzata Karbownik    168
  5.4.1. Pierwotna nadczynność przytarczyc (P-HPT)    169
  5.4.2. Wtórna nadczynność przytarczyc (S-HPT)    169
  5.4.3. Trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc (T-HPT)    170
  5.4.4. Rzekoma nadczynność przytarczyc (pseudo-HPT)    170
  5.4.5. Przełom hiperkalcemiczny (crisis hypercalcaemica)    170
  5.4.6. Niedoczynność przytarczyc (hipo-PT)    170
  5.4.7. Rzekoma niedoczynność przytarczyc (rzekoma hipo-PT)    171
  5.4.8. Rzekomo-rzekoma niedoczynność przytarczyc (wrodzona osteo-dystrofia Albrighta)    172
  5.5. Osteoporoza — Ewa Sewerynek    172
  5.6. Choroby nadnerczy — Ewa Sewerynek    173
  5.6.1. Nadczynność kory nadnerczy    173
  5.6.2. Niedoczynność kory nadnerczy    174
  5.6.3. Rdzeń nadnerczy    175
  5.7. Hiperlipidemie — Katarzyna Cypryk    176
  5.8. Otyłość — Katarzyna Cypryk    177
  5.9. Zespół metaboliczny — Katarzyna Cypryk    179
  5.10. Cukrzyca — Katarzyna Cypryk    179
  5.11. Dna moczanowa — Katarzyna Cypryk    184
  5.12. Menopauza — Ewa Sewerynek    186
  5.13. Zespół policystycznych jajników (PCOS) — Katarzyna Cypryk    187
  5.14. Jądro — Ewa Sewerynek    187
  5.14.1. Hipogonadyzm pierwotny (hipergonadotropowy) u mężczyzn    187
  5.14.2. Hipogonadyzm wtórny (hipogonadotropowy) u mężczyzn    188
  5.14.3. Wnętrostwo (kryptorchizm)    188
  5.15. Enterohormony — Ewa Sewerynek    188
  5.16. Szyszynka — Małgorzata Karbownik    189
  5.17. Zespoły mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej i autoimmunologiczne zespoły niedoczynności wielogruczołowej — Małgorzata Karbownik    190
  5.18. Choroby endokrynologiczne a ciąża — Małgorzata Karbownik    191
  5.18.1. Cukrzyca a ciąża    191
  5.18.2. Choroby tarczycy a ciąża    191
  5.18.3. Guzy przysadki u kobiet ciężarnych    194
  5.18.4. Zespół Sheehana (martwica poporodowa przysadki)    194
  5.18.5. Rak piersi a ciąża    194
  Pytania kontrolne    194
  6. WYBRANE PROBLEMY PEDIATRYCZNE W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO    195
  6.1. Problemy okresu noworodkowego — Urszula Godula-Stuglik    195
  6.1.1. Żółtaczka okresu noworodkowego    195
  6.1.2. Noworodek matki chorej na cukrzycę — embriopatia i fetopatia cukrzycowa    197
  6.1.3. Zmiany skórne    198
  6.1.4. Problemy gastroenterologiczne    199
  6.1.5. Choroby narządu wzroku    201
  6.1.6. Wrodzony kręcz szyi    203
  6.1.7. Badania przesiewowe u noworodków    203
  6.2. Rozwój psychofizyczny dzieci — Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska    206
  6.2.1. Okresy rozwoju psychofizycznego    207
  6.2.2. Monitorowanie rozwoju i stanu zdrowia    207
  6.3. Choroby układu oddechowego — Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska    211
  6.3.1. Odrębności układu oddechowego u dzieci    211
  6.3.2. Ostre zakażenia układu oddechowego    211
  6.3.3. Zakażenia dolnych dróg oddechowych    213
  6.3.4. Przewlekłe choroby układu oddechowego    214
  6.4. Choroby układu krążenia — Maria Żyła-Frycz, Jacek Białkowski    217
  6.4.1. Podejrzenie wrodzonej wady serca u dziecka    217
  6.4.2. Przewodozależne wady serca    222
  6.4.3. Bakteryjne zapalenie wsierdzia    223
  6.5. Choroby układu pokarmowego — Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska    225
  6.5.1. Biegunka    225
  6.5.2. Alergia pokarmowa    226
  6.5.3. Celiakia    226
  6.5.4. Wymioty    227
  6.5.5. Choroba refluksowa    227
  6.5.6. Bóle brzucha    228
  6.5.7. Zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy    228
  6.5.8. Zaburzenia czynnościowe    228
  6.5.9. Zaparcia    229
  6.5.10. Żółtaczki    229
  6.5.11. Niewydolność wątroby    230
  6.5.12. Nieswoiste zapalenia jelit    230
  6.5.13. Zapalenie trzustki    232
  6.6. Choroby układu krwiotwórczego — Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska    233
  6.6.1. Niedokrwistość (anemia)    233
  6.6.2. Skazy krwotoczne    234
  6.6.3. Choroby nowotworowe układu krwiotwórczego    237
  6.6.4. Limfadenopatia    238
  6.7. Choroby nerek i dróg moczowych — Urszula Godula-Stuglik    239
  6.7.1. Białkomocz (proteinuria)    239
  6.7.2. Białkomocz izolowany    239
  6.7.3. Krwinkomocz i krwiomocz    240
  6.7.4. Zakażenia układu moczowego    241
  6.7.5. Moczenie nocne    245
  6.8. Choroby układu nerwowego — Urszula Godula-Stuglik    247
  6.8.1. Upośledzenie umysłowe    247
  6.8.2. Bóle głowy    248
  6.8.3. Mózgowe porażenie dziecięce    251
  6.8.4. Drgawki u dzieci    253
  6.9. Choroby uwarunkowane genetycznie — Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska    256
  6.10. Choroby metaboliczne — Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska    259
  Pytania kontrolne    261
  7. PODSTAWOWE CHOROBY REUMATYCZNE W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO - Irena Zimmermann-Górska    263
  7.1. Choroba zwyrodnieniowa stawów    263
  7.2. Reumatoidalne zapalenie stawów    265
  7.3. Choroby układowe tkanki łącznej    268
  7.3.1. Toczeń rumieniowaty układowy    268
  7.3.2. Zespół antyfosfolipidowy    269
  7.3.3. Twardzina układowa    269
  7.3.4. Zapalenie wielomięśniowe    270
  7.3.5. Zapalenia naczyń połączone z martwicą    271
  7.3.6. Zespół Sjögrena    272
  7.3.7. Rumień guzowaty    273
  7.4. Spondyloartropatie    273
  7.4.1. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa    274
  7.4.2. Reaktywne zapalenia stawów    277
  7.5. Zapalenia stawów wywołane przez kryształy    278
  7.5.1. Dna moczanowa    279
  7.6. „Reumatyzm” tkanek miękkich    281
  7.6.1. Zapalenie tkanek w okolicy ręki    281
  7.6.2. Zapalenie okołostawowe łokcia („łokieć tenisisty”)    282
  7.6.3. Zespół bolesnego barku    282
  7.6.4. Zapalenie tkanek w okolicy stawu kolanowego    283
  7.6.5. Zapalenie tkanek w okolicy stawu skokowego i stopy    283
  7.6.6. Fibromialgia    284
  Pytania kontrolne    284
  8. WYBRANE PROBLEMY POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE - Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz    287
  8.1. Krwawienia    287
  8.1.1. Krwawienia fizjologiczne    288
  8.1.2. Poronienie    288
  8.1.3. Ciąża ektopowa (graviditas extrauterina)    291
  8.1.4. Łożysko przodujące (placenta praevia)    292
  8.1.5. Łożysko przedwcześnie oddzielone — prawidłowo usadowione (ablatio placentae praecox)    293
  8.1.6. Krwawienia w III okresie porodu    294
  8.1.7. Krwawienia w połogu    295
  8.1.8. Krwawienia w okresie noworodkowym i niemowlęcym    296
  8.1.9. Krwawienia w okresie dziecięcym    296
  8.1.10. Krwawienie w okresie pokwitania    296
  8.1.11. Krwawienia w okresie rozrodczym    297
  8.1.12. Krwawienie w okresie menopauzy    299
  8.1.13. Nowotwory złośliwe    299
  8.2. Bóle    300
  8.2.1. Bóle w okresie noworodkowym i dziecięcym    300
  8.2.2. Bóle w okresie pokwitania    300
  8.2.3. Bóle w okresie rozrodczym    301
  8.2.4. Bóle w okresie pomenopauzalnym    302
  8.3. Upławy    302
  8.3.1. Upławy w okresie noworodkowym i niemowlęcym    303
  8.3.2. Upławy w okresie dziecięcym    303
  8.3.3. Upławy w okresie dojrzewania    303
  8.3.4. Upławy w okresie rozrodczym    304
  8.3.5. Upławy w okresie pomenopauzalnym    304
  8.4. Patologia ciąży    304
  8.5. Stany naglące w położnictwie i ginekologii    306
  Pytania kontrolne    307
  9. WAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE CHIRURGII, Z UWZGLĘDNIENIEM URAZÓW - Bogdan Modzelewski, Ryszard Markert    309
  9.1. Podstawowe wiadomości dotyczące urazów głowy, układu kostno-stawowego i narządów wewnętrznych    309
  9.1.1. Zwichnięcia i złamania    309
  9.1.2. Zespół zmiażdżenia i zgniecenia    310
  9.1.3. Złamania kości czaszki    310
  9.1.4. Wstrząśnienie mózgu    311
  9.1.5. Złamania kręgosłupa    311
  9.1.6. Urazy klatki piersiowej    312
  9.1.7. Odma pourazowa    313
  9.1.8. Obrażenia jamy brzusznej    314
  9.2. Oparzenia i odmrożenia    315
  9.3. Krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne    316
  9.4. Rozlane zapalenie otrzewnej    318
  9.5. Kamica żółciowa    319
  9.6. Zaopatrywanie ran    321
  9.7. Choroby naczyń obwodowych    321
  9.7.1. Choroby tętnic    321
  9.7.2. Zator    322
  9.7.3. Tętniak    322
  9.7.4. Choroby przewlekłe tętnic    322
  9.7.5. Choroby żył    323
  9.7.6. Żylaki kończyn dolnych    324
  9.8. Choroby odbytnicy    324
  9.8.1. Zapalenie błony śluzowej kanału odbytu    324
  9.8.2. Szczelina odbytu    324
  9.8.3. Przetoka odbytnicza    325
  9.8.4. Żylaki odbytu    325
  9.8.5. Wypadanie odbytnicy    325
  9.9. Przepukliny    326
  9.10. Zmiany zapalne skóry i tkanki podskórnej    326
  9.10.1. Ropowica    327
  9.10.2. Czyrak    327
  9.10.3. Zastrzał    328
  9.10.4. Zanokcica    328
  9.10.5. Ropowica ręki    329
  9.10.6. Zapalenie gruczołów potowych    329
  9.10.7. Ropne zapalenie sutka    329
  9.10.8. Stopa cukrzycowa    330
  9.10.9. Ropień okołoodbytniczy    330
  Pytania kontrolne    330
  10. PROBLEMY UROLOGICZNE W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO - Andrzej Prelich    331
  10.1. Krwiomocz    331
  10.2. Kolka nerkowa    332
  10.3. Ropomocz    333
  10.4. Zatrzymanie moczu    333
  10.5. Wodonercze    334
  10.6. Nowotwory nerek    334
  10.7. Nowotwory pęcherza moczowego    335
  10.8. Nowotwór gruczołu krokowego    335
  10.9. Nowotwór jądra    336
  10.10. Łagodny rozrost gruczołu krokowego    336
  10.11. Stulejka    337
  10.12. Spodziectwo    338
  10.13. Wnętrostwo    338
  10.14. Kamica moczowa    338
  Pytania kontrolne    339
  11. ZARYS CHORÓB UKŁADU MOCZOWEGO - Feliks Kacprzyk    341
  11.1. Ostra i przewlekła niewydolność nerek    341
  11.2. Ostre i przewlekłe zakażenia układu moczowego    343
  11.3. Śródmiąższowe i kłębuszkowe zapalenia nerek    345
  11.4. Nefropatie wtórne    347
  11.5. Zespół nerczycowy    348
  11.6. Tubulopatie    350
  Pytania kontrolne    352
  12. WYBRANE PROBLEMY PSYCHIATRYCZNE - Jolanta Rabe-Jabłońska    353
  12.1. Uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych    353
  12.1.1. Uzależnienie od alkoholu    353
  12.1.2. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych    355
  12.2. Zaburzenia nerwicowe    359
  12.3. Zaburzenia schizofreniczne i urojeniowe    362
  12.3.1. Zaburzenia schizofreniczne    362
  12.3.2. Zaburzenia afektywne    364
  12.4. Zaburzenia psychiczne spowodowane stanem somatycznym    367
  12.5. Upośledzenie umysłowe    367
  12.6. Zaburzenia osobowości    369
  12.7. Zaburzenia odżywiania    370
  12.7.1. Jadłowstręt psychiczny    370
  12.7.2. Bulimia psychiczna    370
  12.8. Zasady farmakoterapii i psychoterapii zaburzeń psychicznych    371
  12.9. Zaburzenia psychospołeczne w następstwie zaburzeń funkcjonowania rodziny    372
  12.10. Zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym wraz z zaburzeniami świadomości    372
  12.11. Zaburzenia psychiczne przebiegające z otępieniem    373
  12.11.1. Choroba Alzheimera    374
  12.11.2. Otępienia    374
  12.12. Zasady postępowania w stanach nagłych w psychiatrii    375
  12.12.1. Pobudzenie psychoruchowe i zachowania agresywne    375
  12.12.2. Farmakoterapia w ostrych psychozach    376
  12.12.3. Powikłania psychofarmakoterapii    377
  Pytania kontrolne    377
  13. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA CHORÓB UKŁADU NERWOWEGO - Jacek Rożniecki    379
  13.1. Padaczka    379
  13.1.1. Napady uogólnione    379
  13.1.2. Napady częściowe    382
  13.2. Choroba i zespół Parkinsona    383
  13.3. Udar mózgu    384
  13.3.1. Udar niedokrwienny    384
  13.3.2. Udary zatokowe (lakunarne)    386
  13.3.3. Udar krwotoczny    386
  13.3.4. Krwotok podpajęczynówkowy    387
  13.4. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu    388
  13.4.1. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych    388
  13.4.2. Zapalenie mózgu    388
  13.5. Guzy mózgu    389
  13.6. Bóle głowy (pierwotne)    390
  13.6.1. Migrena    390
  13.6.2. Ból głowy typu napięciowego    391
  13.6.3. Klasterowy ból głowy    391
  13.7. Korzeniowe zespoły bólowe    392
  13.7.1. Rwa ramienna    392
  13.7.2. Rwa kulszowa    393
  13.7.3. Rwa udowa    394
  13.8 Zespoły otępienne    394
  13.9. Stwardnienie rozsiane    395
  Pytania kontrolne    396
  14. PODSTAWY ONKOLOGII W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO - Radzisław Kordek, Piotr Potemski    397
  14.1. Część ogólna    397
  14.1.1. Epidemiologia nowotworów w Polsce    397
  14.1.2. Profilaktyka onkologiczna    397
  14.1.3. Objawy alarmowe nowotworów    398
  14.2. Część szczegółowa    403
  14.2.1. Rak płuca    403
  14.2.2. Rak krtani    404
  14.2.3. Rak jamy ustnej i gardła    405
  14.2.4. Rak przełyku    405
  14.2.5. Rak żołądka    406
  14.2.6. Rak jelita grubego    406
  14.2.7. Nowotwory wątroby    407
  14.2.8. Rak dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego i brodawki większej dwunastnicy    407
  14.2.9. Rak trzustki    408
  14.2.10. Rak piersi    408
  14.2.11. Rak szyjki macicy    409
  14.2.12. Rak trzonu macicy    409
  14.2.13. Rak jajnika    410
  14.2.14. Rak nerki    410
  14.2.15. Rak pęcherza moczowego    411
  14.2.16. Rak gruczołu krokowego    411
  14.2.17. Nowotwory jądra    412
  14.2.18. Czerniak    412
  14.2.19. Chłoniaki    412
  14.2.20. Szpiczak    413
  14.2.21. Rak tarczycy    413
  14.3. Zasady postępowania z chorym w terminalnej fazie choroby nowotworowej    414
  Pytania kontrolne    415
  15. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU CHORÓB ZAKAŹNYCH - Jan Kuydowicz    417
  15.1. Obowiązki i zadania wynikające z Ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach    417
  15.2. Grypa i zespoły grypopodobne    418
  15.2.1. Grypa    418
  15.2.2. Zespoły grypopodobne    419
  15.3. Choroby zakaźne przewodu pokarmowego    419
  15.3.1. Zakaźne zatrucia pokarmowe    419
  15.3.2. Zatrucie jadem kiełbasianym    420
  15.3.3. Dur brzuszny i dury rzekome A, B, C    421
  15.4. Robaczyce przewodu pokarmowego spotykane w Polsce    421
  15.4.1. Owsica    421
  15.4.2. Glistnica i włosogłówczyca    421
  15.4.3. Tasiemczyce    422
  15.5. Wirusowe zapalenie wątroby    422
  15.6. Choroby odzwierzęce    423
  15.6.1. Krętkowica kleszczowa (borelioza z Lyme)    423
  15.6.2. Toksoplazmoza    424
  15.6.3. Tularemia    424
  15.6.4. Bruceloza    425
  15.6.5. Wścieklizna    425
  15.7. Anginy i mononukleoza zakaźna    426
  15.7.1. Angina paciorkowcowa („ropna”)    426
  15.7.2. Błonica gardła    426
  15.7.3. Angina wirusowa    426
  15.7.4. Mononukleoza zakaźna    427
  15.8. Zakażenie HIV i zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)    427
  Pytania kontrolne    429
  16. WYBRANE PROBLEMY TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ - Lech Panasiuk    431
  16.1. Zatrucia lekami    431
  16.1.1. Zatrucia pochodnymi benzodiazepiny    431
  16.1.2. Zatrucia pochodnymi kwasu barbiturowego    432
  16.1.3. Zatrucia pochodnymi fenotiazyny    432
  16.1.4. Zatrucia trójpierścieniowymi lekami antydepresyjnymi    433
  16.2. Zatrucia alkoholami i glikolami    434
  16.2.1. Zatrucia alkoholem etylowym    434
  16.2.1. Zatrucia alkoholem metylowym    434
  16.3. Zatrucia gazami    435
  16.3.1. Zatrucia tlenkiem węgla    435
  16.4. Zatrucia grzybami    436
  16.4.1. Zatrucia muchomorem sromotnikowym    436
  16.5. Zatrucia środkami ochrony roślin    436
  16.5.1. Zatrucia związkami fosforoorganicznymi    436
  16.6. Zatrucia środkami żrącymi    437
  16.6.1. Zatrucia kwasami    437
  16.6.2. Zatrucia zasadami    438
  16.7. Zatrucia narkotykami    439
  16.7.1. Zatrucia amfetaminą    439
  16.7.2. Zatrucia morfiną i innymi opiatami (heroina, kodeina)    439
  16.8. Rola lekarza rodzinnego w leczeniu ostrych zatruć    440
  Pytania kontrolne    443
  17. NIEKTÓRE PROBLEMY OTORYNOLARYNGOLOGII - J. Bożydar Latkowski    445
  17.1. Choroby nosa i zatok przynosowych    445
  17.1.1. Niedrożność nosa    445
  17.1.2. Czyrak przedsionka nosa    445
  17.1.3. Krwawienia z nosa    446
  17.1.4. Polipy nosa    446
  17.1.5. Ostre zapalenie błony śluzowej nosa (katar)    446
  17.1.6. Ostre i przewlekłe zapalenie zatok przynosowych    447
  17.1.7. Nowotwory nosa i zatok przynosowych    448
  17.2. Choroby jamy ustnej    448
  17.2.1. Kamica ślinianek    448
  17.2.2. Guz mieszany ślinianki przyusznej    449
  17.2.3. Stany przedrakowe błony śluzowej jamy ustnej    449
  17.2.4. Rak wargi    449
  17.3. Choroby gardła    450
  17.3.1. Ostre i przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła    450
  17.3.2. Ostre i przewlekłe zapalenia migdałków    451
  17.3.3. Przerost migdałków podniebiennych    452
  17.3.4. Przerost migdałka gardłowego (trzeciego)    452
  17.3.5. Włókniak młodzieńczy    452
  17.3.6. Rak migdałków podniebiennych    453
  17.3.7. Rak części nosowej gardła    453
  17.4. Choroby krtani    453
  17.4.1. Ostra duszność krtaniowa    453
  17.4.2. Ostre zapalenia krtani    454
  17.4.3. Przewlekłe zapalenie krtani    454
  17.4.4. Zapalenie podgłośniowe u dzieci    455
  17.4.5. Rak krtani    455
  17.5. Choroby ucha    456
  17.5.1. Czyrak przewodu słuchowego zewnętrznego    456
  17.5.2. Woskowina i ciała obce w przewodzie słuchowym zewnętrznym    456
  17.5.3. Ostre zapalenie ucha środkowego    456
  17.5.4. Przewlekłe zapalenie ucha środkowego    457
  17.5.5. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego u dzieci    458
  17.5.6. Choroba Meniere'a i zespoły menierowskie    458
  17.5.7. Otoskleroza    459
  17.5.8. Starcze uszkodzenia słuchu    459
  17.5.9. Ostry i przewlekły uraz akustyczny    459
  17.5.10. Najczęstsze powikłania zapaleń ucha środkowego    460
  17.6. Niektóre uwagi dotyczące zawrotów głowy oraz uszkodzeń słuchu    461
  17.6.1. Zawroty głowy    461
  17.6.2. Uszkodzenia słuchu    462
  17.6.3. Różne sposoby badania narządu słuchu    463
  17.6.4. Zasady postępowania farmakologicznego w uszkodzeniach słuchu    467
  17.7. Ważniejsze dane o grzybicach w otorynolaryngologii    469
  Pytania kontrolne    469
  18. PODSTAWOWE CHOROBY DERMATOLOGICZNE - Grażyna Broniarczyk-Dyła    471
  18.1. Zakażenia bakteryjne    471
  18.1.1. Zakażenia gronkowcowe    471
  18.1.2. Zakażenia paciorkowcowe    472
  18.1.3. Mieszane zakażenia paciorkowcowo-gronkowcowe    472
  18.1.4. Boreliozy    473
  18.2. Choroby wirusowe    474
  18.2.1. Opryszczka zwykła    474
  18.2.2. Półpasiec    474
  18.2.3. Grupa brodawek    474
  18.3. Trądzik pospolity i różowaty    475
  18.3.1. Trądzik pospolity    475
  18.3.2. Trądzik różowaty    475
  18.4. Choroby alergiczne    476
  18.4.1. Pokrzywka    476
  18.4.2. Atopowe zapalenie skóry    476
  18.4.3. Wyprysk kontaktowy    476
  18.5. Grzybice    477
  18.6. Żylakowe owrzodzenia podudzi    477
  18.7. Łuszczyca    478
  18.8. Choroby pęcherzowe    478
  18.8.1. Pęcherzyca zwykła    478
  18.8.2. Pemfigoid    479
  18.8.3. Opryszczkowate zapalenie skóry    479
  18.9. Nowotwory skóry    479
  18.9.1. Rak podstawnokomórkowy    479
  18.9.2. Rak kolczystokomórkowy    480
  18.9.3. Czerniak złośliwy    480
  18.10. Choroby przenoszone drogą płciową    480
  18.10.1. Kiła    480
  18.10.2. Rzeżączka    481
  18.10.3. Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej    481
  Pytania kontrolne    481
  19. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OKULISTYKI - Jerzy Nawrocki    483
  19.1. Budowa gałki ocznej i podstawy badania okulistycznego    483
  19.2. Zaburzenia ustawienia i ruchomości gałek ocznych    483
  19.2.1. Zez towarzyszący    483
  19.2.2. Zez porażenny    485
  19.3. Choroby powiek i spojówek    485
  19.3.1. Jęczmień    485
  19.3.2. Gradówka    486
  19.3.3. Zapalenie spojówek    486
  19.4. Choroby rogówki i twardówki    486
  19.4.1. „Suche oko"    486
  19.4.2. Bakteryjne zapalenie rogówki    487
  19.4.3. Zapalenie nadtwardówki    487
  19.5. Jaskra    487
  19.6. Zaćma    489
  19.7. Odwarstwienie siatkówki    490
  19.8. Retinopatia cukrzycowa i nadciśnieniowa    490
  19.9. „Czerwone oko"    492
  19.10. Wady wzroku    493
  19.11. Urazy narządu wzroku    494
  19.11.1. Krwiak powiek    494
  19.11.2. Urazy chemiczne    495
  19.11.3. Wylew podspojówkowy    495
  19.11.4. Złamanie w obszarze kości oczodołu    495
  19.11.5. Urazy narzędziem ostrym    496
  Pytania kontrolne    496
  20. PROBLEMY WIEKU PODESZŁEGO - Józef Kocemba    497
  20.1. Starzenie się człowieka    497
  20.1.1. Chorowanie osób starszych    500
  20.2. Schorzenia geriatryczne    500
  20.2.1. Choroby o geriatrycznie odmiennym przebiegu    503
  20.2.2. Określenie funkcjonalnej wydolności seniorów    504
  Pytania kontrolne    504
  SKOROWIDZ    505
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia