Repetytorium z pediatrii

Repetytorium z pediatrii

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

54,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorzy przedstawiają najważniejsze zagadnienia z poszczególnych dziedzin medycyny dziecięcej w skondensowanej i przejrzystej formie. Układ książki (wyróżnienia, tabele, zestawienia) ułatwia szybki dostęp do poszukiwanych wiadomości. Autorzy są wybitnymi specjalistami reprezentującymi najważniejsze ośrodki akademickie i instytuty naukowe w Polsce. Repetytorium stanowi kwintesencję materiału zawartego w podręczniku.„Pediatria” pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec.


Liczba stron500
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-006-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ROZDZIAŁ 1. Choroby genetyczne — Tadeusz Mazurczak     15
  
    Wprowadzenie     15
  Klasyfikacja i charakterystyka chorób genetycznych     15
  Częstość występowania chorób genetycznych     16
  Zasady diagnostyki chorób genetycznych     17
    Molekularne podstawy dziedziczenia     18
  Struktura i funkcja DNA     18
  Struktura i funkcja chromosomów     22
    Choroby będące wynikiem mutacji pojedynczych genów (monogenowe)     24
  Dziedziczenie autosomalne dominujące     25
  Dziedziczenie autosomalne recesywne     26
  Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X     27
    Aberracje chromosomowe     28
  Zespoły będące wynikiem aberracji chromosomów autosomalnych     30
  Zespoły będące wynikiem aberracji chromosomów płci     39
    Choroby uwarunkowane wieloczynnikowo (poligenowe)     40
    Inne rodzaje uwarunkowań chorób genetycznych     42
  Choroby uwarunkowane mutacjami w genomie mitochondrialnym     42
  Rodzicielskie piętno genomowe     42
    Profilaktyka i leczenie chorób genetycznych     43
  Profilaktyka i badania przesiewowe chorób genetycznych     44
  Poradnictwo genetyczne     45
  Terapia genowa     47
  
  ROZDZIAŁ 2. Wrodzone wady metaboliczne — Ewa Pronicka     48
  
    Zaburzenia metabolizmu węglowodanów     48
  Galaktozemia     48
  Glikogenozy     49
  Glikogenoza typu II (choroba Pompego)     51
  Deficyt dehydrogenazy pirogronianowej     51
    Zaburzenia metabolizmu aminokwasów     52
  Fenyloketonuria     52
  Tyrozynemia typu I     53
  Alkaptonuria     54
  Albinizm     54
  Klasyczna homocystynuria     55
  Cystynuria     56
  Choroba syropu klonowego     56
  Hiperglicynemia nieketotyczna     57
  Acyduria glutarowa typu I     57
    Acydemie organiczne     58
  Acydemia metylomalonowa     58
  Deficyt biotynidazy     59
    Hiperamonemie wrodzone     60
  Deficyt karbamoilotransferazy ornitynowej     60
    Zaburzenia β-oksydacji kwasów tłuszczowych     61
  Deficyt MCAD     61
  Deficyt LCHAD     62
    Hiperlipoproteinemie     63
  Rodzinna hipercholesterolemia     63
  Deficyt lipazy lipoproteinowej     64
  Niedobór transferazy lecytyno-cholesterolowej     65
  Abetalipoproteinemia     65
    Choroby mitochondrialne     66
  Deficyt kompleksu I     66
  Deficyt kompleksu II     66
  Deficyt kompleksu III     67
  Deficyt oksydazy cytochromu c (kompleksu IV)     67
  Deficyt kompleksu V (syntazy ATP)     67
  Mutacje DNA mitochondrialnego     67
    Choroby spichrzania lizosomalnego     68
  Mukopolisacharydozy (MPS)     68
  Mukolipidozy     70
  Choroba Niemanna-Picka     70
  Choroba Gauchera     71
  Choroba Krabbego     71
  Leukodystrofia metachromatyczna     71
  Gangliozydoza GM1     72
  Gangliozydoza GM2     73
  Zespół Fabry'ego     73
  Choroba Wolmana     74
  Cystynoza     74
    Choroby peroksysomalne     75
  Zespół Zellwegera (zespół mózgowo-wątrobowo-nerkowy)     75
  Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X     76
    Inne choroby genetyczne układu nerwowego     76
  Choroba Canavan     76
  Choroba Schindlera     77
    Zaburzenia puryn i pirymidyn     77
  Choroba Lescha–Nyhana     77
  Deficyt dehydrogenazy dihydropirymidyny     78
  Acyduria orotowa     78
  Deficyt fosforybozylotransferazy adeninowej     78
    Inne wybrane wady metabolizmu     78
  Choroba Wilsona     78
  Choroba Menkesa     79
  Acrodermatitis enteropathica     80
  Mukowiscydoza     80
  Wrodzona porfiria erytropoetyczna     81
  Zaburzenia glikozylacji białek     81
  Zespół Smitha–Lemli–Opitza (SLO)     82
  Deficyt dehydrogenazy 3-fosfoglicerynianu     82
  Defekt syntazy fosforanu kreatyny     83
  Defekt syntezy kwasów żółciowych     83
  Objawy kliniczne w genetycznych chorobach metabolicznych     84
  Objawy biochemiczne w genetycznych chorobach metabolicznych     85
  
  ROZDZIAŁ 3. Okres noworodkowy — Ewa Helwich     90
  
    Ocena czasu trwania ciąży     90
    Wstępna ocena rozwoju noworodka     91
    Resuscytacja noworodka     92
  Skala Apgar     93
    Badanie noworodka     94
    Zaburzenia oddychania     96
    Zaburzenia przewodu pokarmowego     98
  Wady wrodzone będące przyczyną niedrożności przewodu pokarmowego    98
  Martwicze zapalenie jelit     99
    Hiperbilirubinemia     101
  Żółtaczka fizjologiczna     101
  Żółtaczki patologiczne spowodowane nadmiarem bilirubiny niezwiązanej lub związanej    101
    Zespoły neurologiczne     103
  Wodogłowie     103
  Krwawienia wewnątrzczaszkowe     104
  Drgawki     106
    Zakażenia okresu noworodkowego     107
  Zakażenia uogólnione — posocznica     107
  Zakażenie HIV     109
  Zakażenia TORCH     110
  Kiła     114
    Niedokrwistość okresu noworodkowego     115
    Patologia układu moczowego     116
  Ostra niewydolność nerek     117
  Zakażenia układu moczowego     118
    Żywienie noworodka     118
  Żywienie doustne     118
  Żywienie pozajelitowe     119
  
  ROZDZIAŁ 4. Układ oddechowy — Andrzej Milanowski     121
  
    Rozwój dróg oddechowych     121
  Rozwój płuc po urodzeniu     122
    Odrębności anatomiczne i czynnościowe układu oddechowego dziecka     122
    Mechanizmy obronne układu oddechowego     123
    Wady wrodzone układu oddechowego     125
  Wady klatki piersiowej     125
  Wady przepony     125
  Wady tchawicy     126
  Wady płuc     126
    Niewydolność oddychania     127
    Ostre choroby dolnych dróg oddechowych     131
  Zapalenie oskrzeli     131
  Obturacyjne zapalenie oskrzeli, zapalenie oskrzelików    132
  Zapalenie płuc     132
    Przewlekłe choroby płuc     144
  Astma oskrzelowa     144
  Mukowiscydoza     146
  Pierwotna dyskinezja rzęsek     147
  Rozstrzenie oskrzeli     148
  Choroby śródmiąższowe płuc     149
    Choroby opłucnej     150
  Płyn w jamie opłucnej     150
  Odma opłucnowa     151
    Gruźlica układu oddechowego    152
  
  ROZDZIAŁ 5. Choroby układu krążenia — Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka     154
  
    Symptomatologia i metody diagnostyczne w chorobach układu krążenia     154
    Wady wrodzone serca     159
  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej    160
  Ubytek przegrody międzykomorowej    162
  Kanał przedsionkowo-komorowy (ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej)    163
  Przetrwały przewód tętniczy     165
  Tetralogia Fallota     166
  Atrezja zastawki tętnicy płucnej bez ubytku przegrody międzykomorowej     169
  Atrezja zastawki trójdzielnej     170
  Przełożenie wielkich pni tętniczych     172
  Całkowity nieprawidłowy płucny spływ żylny     174
  Zespół hipoplazji lewego serca     176
  Zwężenie zastawkowe tętnicy płucnej     177
  Koarktacja aorty     178
  Zwężenie zastawkowe aorty     180
    Choroby mięśnia sercowego     181
  Zapalenie mięśnia sercowego     181
  Kardiomiopatie     182
    Niewydolność serca     184
    Zaburzenia rytmu serca     187
  Napadowy częstoskurcz nadkomorowy     188
  Komorowe zaburzenia rytmu serca     190
  Zespół wydłużonego QT    191
  Blok przedsionkowo-komorowy     192
    Omdlenia     193
  Omdlenia wazowagalne     193
  Omdlenia kardiogenne     193
    Infekcyjne zapalenie wsierdzia     194
    Zapalenie osierdzia     195
  
  ROZDZIAŁ 6. Gastroenterologia — Józef Ryżko    197
  
    Refluks żołądkowo-przełykowy     197
    Choroba wrzodowa     199
    Zaburzenia trawienia i wchłaniania jelitowego     201
    Celiakia     203
    Alergia i nietolerancja pokarmowa     204
  Alergia pokarmowa     204
  Nietolerancje pokarmowe     206
  Reakcje pseudoalergiczne     206
    Biegunka przewlekła     207
    Enteropatia z utratą białka    208
    Zespół rozrostu bakteryjnego     210
    Nieswoiste zapalenia jelit     211
  Choroba Leśniowskiego–Crohna     212
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego     213
    Nawracające bóle brzucha     215
    Zaparcia stolca     218
    Mukowiscydoza     220
  Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby     223
  Przewlekłe zapalenie typu B (HBV)     223
  Przewlekłe zapalenie typu C (HCV)     224
    Ostra niewydolność wątroby     225
    Przewlekła niewydolność wątroby     228
  
  ROZDZIAŁ 7. Hematologia i onkologia wieku rozwojowego — Jerzy R. Kowalczyk    231
  
    Niedokrwistość     231
  Niedokrwistości niedoborowe     232
  Niedokrwistości spowodowane hipoaplazją lub aplazją szpiku kostnego    235
  Niedokrwistość hipoplastyczna     236
  Niedokrwistości hemolityczne     237
    Wrodzone zespoły hemolityczne     240
    Wrodzone niedobory enzymatyczne erytrocytów     241
    Hemoglobinopatie     241
    Zaburzenia układu krzepnięcia krwi     242
  Skazy krwotoczne płytkowe     242
  Skazy krwotoczne osoczowe     244
  Skazy krwotoczne naczyniowe     247
    Choroby nowotworowe u dzieci     247
  Epidemiologia i etiologia     247
  Grupy chorób nowotworowych występujących u dzieci     248
  Choroby nowotworowe układu krwiotwórczego     252
    Chłoniaki     257
  Histiocytoza komórek Langerhansa     259
  Najczęstsze nowotwory lite u dzieci     261
  
  ROZDZIAŁ 8. Choroby układu moczowego — Teresa Wyszyńska     267
  
    Objawy chorób układu moczowego     267
    Zakażenie układu moczowego     271
    Kamica układu moczowego     276
    Idiopatyczny zespół nerczycowy     278
    Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek     283
    Postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek     284
    Nefropatia IgA     288
    Zespół Schönleina–Henocha     288
    Ostra niewydolność nerek     289
    Zespół hemolityczno-mocznicowy     292
    Przewlekła niewydolność nerek     293
  
  ROZDZIAŁ 9. Wybrane schorzenia układu nerwowego — Elżbieta Marszał, Ewa Emich-Widera     296
  
    Badanie neurologiczne w pierwszym roku życia     296
    Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego     297
    Mózgowe porażenie dziecięce     301
    Zespół wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego     304
    Choroby zapalne     306
  Zapalenie opon     306
  Zapalenie mózgu     309
  Zespół Guillaina–Barrégo     311
  Neuroborelioza     311
    Napady gorączkowe     312
    Padaczka     313
  Stan padaczkowy     317
  Choroby nerwowo-mięśniowe     318
  Rdzeniowy zanik mięśni     319
  Neuropatie (uszkodzenie neuronu ruchowego na poziomie nerwu obwodowego)     320
  Miastenia (zaburzenia przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego)     320
  Miopatie     321
  Zespoły miotoniczne     322
    Bóle głowy     322
    Zespoły nerwowo-skórne (fakomatozy)     325
  
  ROZDZIAŁ 10. Wybrane zagadnienia endokrynologiczne wieku rozwojowego — Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska     328
  
    Niedobór wzrostu     328
  Podział zaburzeń wzrastania     331
    Zaburzenia dojrzewania płciowego     335
  Przedwczesne dojrzewanie płciowe     338
  Opóźnione dojrzewanie płciowe     340
    Choroby tarczycy wieku rozwojowego     341
  Fizjopatologia     341
  Wrodzona niedoczynność tarczycy     342
  Nabyta niedoczynność tarczycy     344
  Niedobór jodu     345
  Wole wrodzone okresu noworodkowego     346
  Wole u dzieci i młodzieży     347
  Nadczynność tarczycy     348
    Noworodek z nieprawidłowymi zewnętrznymi narządami płciowymi     349
    Wrodzony przerost nadnerczy     352
  Wrodzony przerost nadnerczy bez utraty soli     352
  Wrodzony przerost nadnerczy z utratą soli     353
    Cukrzyca     355
  Cukrzyca typu 1     355
  Cukrzyca typu 2     356
  Cukrzyca przejściowa noworodków     356
  
  ROZDZIAŁ 11. Choroby zakaźne — Jacek Wysocki    363
  
    Wprowadzenie     363
    Zasady diagnostyki chorób zakaźnych     365
    Zakażenia wirusowe     366
  Wirusy z rodziny Herpes    366
  Wirusowe choroby dróg oddechowych     376
  Inne choroby o etiologii wirusowej     380
    Zakażenia bakteryjne     392
  Krztusiec     392
  Zakażenia paciorkowcowe     393
  Zakażenia gronkowcowe     394
  Zakażenia Haemophilus influenzae    396
  Bakteryjne zatrucia pokarmowe     397
  Błonica     398
  Zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm)     399
  Borelioza z Lyme (krętkowica kleszczowa)     400
  Chlamydiozy     401
    Szczepienia ochronne     402
  
  ROZDZIAŁ 12. Wybrane zagadnienia z otolaryngologii — Danuta Gryczyńska     406
  
    Ucho     406
  Choroby ucha zewnętrznego     406
  Choroby ucha środkowego     407
  Niedosłuch u dziecka     412
  Zawroty głowy     414
  Szumy uszne     414
    Choroby nosa i zatok     414
  Ostry nieżyt nosa     414
  Czyrak przedsionka nosa     415
  Ostre i przewlekłe zapalenie zatok przynosowych     415
  Skrzywienie przegrody nosa (deriatio septi nasi)    417
  Alergiczny nieżyt nosa     418
  Niewykształcenie nozdrzy tylnych     418
    Gardło     418
  Wyrośla adenoidalne (migdałek gardłowy)     418
  Ostre zapalenie gardła (pharyngitis acuta)    419
  Ropień okołomigdałkowy (abscessus peritonsillaris)    420
  Powiększenie migdałków podniebiennych     421
    Choroby krtani     424
  Ostre zapalenie nagłośni     426
  Podgłośniowe zapalenie krtani     426
  Ciało obce     427
  Alergiczne obrzęki krtani     427
  
  ROZDZIAŁ 13. Zapalne choroby reumatyczne wieku rozwojowego — Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz    428
  
    Wprowadzenie     428
    Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów     429
    Zapalne młodzieńcze spondyloartropatie     434
  Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa     435
  Młodzieńcze łuszczycowe zapalenie stawów     436
  Zespół Reitera     436
  Nieswoiste zapalenie jelit     436
  Zespół seronegatywnej entezo-artropatii     437
    Infekcyjne zapalenie stawów     438
    Gorączka reumatyczna     439
    Odczynowe zapalenie stawów w przebiegu lub po przebyciu infekcji     442
    Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy     443
  Zespół tocznia noworodkowego (lupus erythematodes neonatorum)     445
  Zespół antyfosfolipidowy     446
    Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe     447
    Twardzina (sklerodermia) i zespoły nakładania     449
  Twardzina układowa     450
  Twardzina ograniczona     451
  Zespoły nakładania     452
    Pierwotne układowe zapalenie naczyń     453
  Zespół Schónleina-Henocha     453
  Guzkowe zapalenie tętnic (polyartheritis nodosa)     455
  Ziarniniak Wegenera     456
  Choroba Kawasaki     456
  Choroba Takayashu (Takayashu artheritis)    457
  
  ROZDZIAŁ 14. Układ odpornościowy — Krzysztof Zeman    459
  
    Niedobory odporności u dzieci     459
  Układ odpornościowy     459
  Diagnostyka zaburzeń układu odpornościowego     463
  Pierwotne zaburzenia odporności     465
  Wtórne zaburzenia odporności     481
    Choroby alergiczne u dzieci     482
  Nadwrażliwość     482
  Rozpoznawanie alergii     485
  Uogólnione reakcje alergiczne     486
  Choroby alergiczne układu pokarmowego     486
  Choroby alergiczne układu oddechowego     487
  Choroby alergiczne skóry     489
  Choroby alergiczne oczu     490
  
  Skorowidz     492
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia