Repetytorium z pediatrii

Repetytorium z pediatrii

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

54,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorzy przedstawiają najważniejsze zagadnienia z poszczególnych dziedzin medycyny dziecięcej w skondensowanej i przejrzystej formie. Układ książki (wyróżnienia, tabele, zestawienia) ułatwia szybki dostęp do poszukiwanych wiadomości. Autorzy są wybitnymi specjalistami reprezentującymi najważniejsze ośrodki akademickie i instytuty naukowe w Polsce. Repetytorium stanowi kwintesencję materiału zawartego w podręczniku.„Pediatria” pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec.


Liczba stron500
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-006-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ROZDZIAŁ 1. Choroby genetyczne — Tadeusz Mazurczak    15
    Wprowadzenie    15
  Klasyfikacja i charakterystyka chorób genetycznych    15
  Częstość występowania chorób genetycznych    16
  Zasady diagnostyki chorób genetycznych    17
    Molekularne podstawy dziedziczenia    18
  Struktura i funkcja DNA    18
  Struktura i funkcja chromosomów    22
    Choroby będące wynikiem mutacji pojedynczych genów (monogenowe)    24
  Dziedziczenie autosomalne dominujące    25
  Dziedziczenie autosomalne recesywne    26
  Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X    27
    Aberracje chromosomowe    28
  Zespoły będące wynikiem aberracji chromosomów autosomalnych    30
  Zespoły będące wynikiem aberracji chromosomów płci    39
    Choroby uwarunkowane wieloczynnikowo (poligenowe)    40
    Inne rodzaje uwarunkowań chorób genetycznych    42
  Choroby uwarunkowane mutacjami w genomie mitochondrialnym    42
  Rodzicielskie piętno genomowe    42
    Profilaktyka i leczenie chorób genetycznych    43
  Profilaktyka i badania przesiewowe chorób genetycznych    44
  Poradnictwo genetyczne    45
  Terapia genowa    47
  ROZDZIAŁ 2. Wrodzone wady metaboliczne — Ewa Pronicka    48
    Zaburzenia metabolizmu węglowodanów    48
  Galaktozemia    48
  Glikogenozy    49
  Glikogenoza typu II (choroba Pompego)    51
  Deficyt dehydrogenazy pirogronianowej    51
    Zaburzenia metabolizmu aminokwasów    52
  Fenyloketonuria    52
  Tyrozynemia typu I    53
  Alkaptonuria    54
  Albinizm    54
  Klasyczna homocystynuria    55
  Cystynuria    56
  Choroba syropu klonowego    56
  Hiperglicynemia nieketotyczna    57
  Acyduria glutarowa typu I    57
    Acydemie organiczne    58
  Acydemia metylomalonowa    58
  Deficyt biotynidazy    59
    Hiperamonemie wrodzone    60
  Deficyt karbamoilotransferazy ornitynowej    60
    Zaburzenia β-oksydacji kwasów tłuszczowych    61
  Deficyt MCAD    61
  Deficyt LCHAD    62
    Hiperlipoproteinemie    63
  Rodzinna hipercholesterolemia    63
  Deficyt lipazy lipoproteinowej    64
  Niedobór transferazy lecytyno-cholesterolowej    65
  Abetalipoproteinemia    65
    Choroby mitochondrialne    66
  Deficyt kompleksu I    66
  Deficyt kompleksu II    66
  Deficyt kompleksu III    67
  Deficyt oksydazy cytochromu c (kompleksu IV)    67
  Deficyt kompleksu V (syntazy ATP)    67
  Mutacje DNA mitochondrialnego    67
    Choroby spichrzania lizosomalnego    68
  Mukopolisacharydozy (MPS)    68
  Mukolipidozy    70
  Choroba Niemanna-Picka    70
  Choroba Gauchera    71
  Choroba Krabbego    71
  Leukodystrofia metachromatyczna    71
  Gangliozydoza GM1    72
  Gangliozydoza GM2    73
  Zespół Fabry'ego    73
  Choroba Wolmana    74
  Cystynoza    74
    Choroby peroksysomalne    75
  Zespół Zellwegera (zespół mózgowo-wątrobowo-nerkowy)    75
  Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X    76
    Inne choroby genetyczne układu nerwowego    76
  Choroba Canavan    76
  Choroba Schindlera    77
    Zaburzenia puryn i pirymidyn    77
  Choroba Lescha–Nyhana    77
  Deficyt dehydrogenazy dihydropirymidyny    78
  Acyduria orotowa    78
  Deficyt fosforybozylotransferazy adeninowej    78
    Inne wybrane wady metabolizmu    78
  Choroba Wilsona    78
  Choroba Menkesa    79
  Acrodermatitis enteropathica    80
  Mukowiscydoza    80
  Wrodzona porfiria erytropoetyczna    81
  Zaburzenia glikozylacji białek    81
  Zespół Smitha–Lemli–Opitza (SLO)    82
  Deficyt dehydrogenazy 3-fosfoglicerynianu    82
  Defekt syntazy fosforanu kreatyny    83
  Defekt syntezy kwasów żółciowych    83
  Objawy kliniczne w genetycznych chorobach metabolicznych    84
  Objawy biochemiczne w genetycznych chorobach metabolicznych    85
  ROZDZIAŁ 3. Okres noworodkowy — Ewa Helwich    90
    Ocena czasu trwania ciąży    90
    Wstępna ocena rozwoju noworodka    91
    Resuscytacja noworodka    92
  Skala Apgar    93
    Badanie noworodka    94
    Zaburzenia oddychania    96
    Zaburzenia przewodu pokarmowego    98
  Wady wrodzone będące przyczyną niedrożności przewodu pokarmowego    98
  Martwicze zapalenie jelit    99
    Hiperbilirubinemia    101
  Żółtaczka fizjologiczna    101
  Żółtaczki patologiczne spowodowane nadmiarem bilirubiny niezwiązanej lub związanej    101
    Zespoły neurologiczne    103
  Wodogłowie    103
  Krwawienia wewnątrzczaszkowe    104
  Drgawki    106
    Zakażenia okresu noworodkowego    107
  Zakażenia uogólnione — posocznica    107
  Zakażenie HIV    109
  Zakażenia TORCH    110
  Kiła    114
    Niedokrwistość okresu noworodkowego    115
    Patologia układu moczowego    116
  Ostra niewydolność nerek    117
  Zakażenia układu moczowego    118
    Żywienie noworodka    118
  Żywienie doustne    118
  Żywienie pozajelitowe    119
  ROZDZIAŁ 4. Układ oddechowy — Andrzej Milanowski    121
    Rozwój dróg oddechowych    121
  Rozwój płuc po urodzeniu    122
    Odrębności anatomiczne i czynnościowe układu oddechowego dziecka    122
    Mechanizmy obronne układu oddechowego    123
    Wady wrodzone układu oddechowego    125
  Wady klatki piersiowej    125
  Wady przepony    125
  Wady tchawicy    126
  Wady płuc    126
    Niewydolność oddychania    127
    Ostre choroby dolnych dróg oddechowych    131
  Zapalenie oskrzeli    131
  Obturacyjne zapalenie oskrzeli, zapalenie oskrzelików    132
  Zapalenie płuc    132
    Przewlekłe choroby płuc    144
  Astma oskrzelowa    144
  Mukowiscydoza    146
  Pierwotna dyskinezja rzęsek    147
  Rozstrzenie oskrzeli    148
  Choroby śródmiąższowe płuc    149
    Choroby opłucnej    150
  Płyn w jamie opłucnej    150
  Odma opłucnowa    151
    Gruźlica układu oddechowego    152
  ROZDZIAŁ 5. Choroby układu krążenia — Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka    154
    Symptomatologia i metody diagnostyczne w chorobach układu krążenia    154
    Wady wrodzone serca    159
  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej    160
  Ubytek przegrody międzykomorowej    162
  Kanał przedsionkowo-komorowy (ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej)    163
  Przetrwały przewód tętniczy    165
  Tetralogia Fallota    166
  Atrezja zastawki tętnicy płucnej bez ubytku przegrody międzykomorowej    169
  Atrezja zastawki trójdzielnej    170
  Przełożenie wielkich pni tętniczych    172
  Całkowity nieprawidłowy płucny spływ żylny    174
  Zespół hipoplazji lewego serca    176
  Zwężenie zastawkowe tętnicy płucnej    177
  Koarktacja aorty    178
  Zwężenie zastawkowe aorty    180
    Choroby mięśnia sercowego    181
  Zapalenie mięśnia sercowego    181
  Kardiomiopatie    182
    Niewydolność serca    184
    Zaburzenia rytmu serca    187
  Napadowy częstoskurcz nadkomorowy    188
  Komorowe zaburzenia rytmu serca    190
  Zespół wydłużonego QT    191
  Blok przedsionkowo-komorowy    192
    Omdlenia    193
  Omdlenia wazowagalne    193
  Omdlenia kardiogenne    193
    Infekcyjne zapalenie wsierdzia    194
    Zapalenie osierdzia    195
  ROZDZIAŁ 6. Gastroenterologia — Józef Ryżko    197
    Refluks żołądkowo-przełykowy    197
    Choroba wrzodowa    199
    Zaburzenia trawienia i wchłaniania jelitowego    201
    Celiakia    203
    Alergia i nietolerancja pokarmowa    204
  Alergia pokarmowa    204
  Nietolerancje pokarmowe    206
  Reakcje pseudoalergiczne    206
    Biegunka przewlekła    207
    Enteropatia z utratą białka    208
    Zespół rozrostu bakteryjnego    210
    Nieswoiste zapalenia jelit    211
  Choroba Leśniowskiego–Crohna    212
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego    213
    Nawracające bóle brzucha    215
    Zaparcia stolca    218
    Mukowiscydoza    220
  Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby    223
  Przewlekłe zapalenie typu B (HBV)    223
  Przewlekłe zapalenie typu C (HCV)    224
    Ostra niewydolność wątroby    225
    Przewlekła niewydolność wątroby    228
  ROZDZIAŁ 7. Hematologia i onkologia wieku rozwojowego — Jerzy R. Kowalczyk    231
    Niedokrwistość    231
  Niedokrwistości niedoborowe    232
  Niedokrwistości spowodowane hipoaplazją lub aplazją szpiku kostnego    235
  Niedokrwistość hipoplastyczna    236
  Niedokrwistości hemolityczne    237
    Wrodzone zespoły hemolityczne    240
    Wrodzone niedobory enzymatyczne erytrocytów    241
    Hemoglobinopatie    241
    Zaburzenia układu krzepnięcia krwi    242
  Skazy krwotoczne płytkowe    242
  Skazy krwotoczne osoczowe    244
  Skazy krwotoczne naczyniowe    247
    Choroby nowotworowe u dzieci    247
  Epidemiologia i etiologia    247
  Grupy chorób nowotworowych występujących u dzieci    248
  Choroby nowotworowe układu krwiotwórczego    252
    Chłoniaki    257
  Histiocytoza komórek Langerhansa    259
  Najczęstsze nowotwory lite u dzieci    261
  ROZDZIAŁ 8. Choroby układu moczowego — Teresa Wyszyńska    267
    Objawy chorób układu moczowego    267
    Zakażenie układu moczowego    271
    Kamica układu moczowego    276
    Idiopatyczny zespół nerczycowy    278
    Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek    283
    Postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek    284
    Nefropatia IgA    288
    Zespół Schönleina–Henocha    288
    Ostra niewydolność nerek    289
    Zespół hemolityczno-mocznicowy    292
    Przewlekła niewydolność nerek    293
  ROZDZIAŁ 9. Wybrane schorzenia układu nerwowego — Elżbieta Marszał, Ewa Emich-Widera    296
    Badanie neurologiczne w pierwszym roku życia    296
    Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego    297
    Mózgowe porażenie dziecięce    301
    Zespół wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego    304
    Choroby zapalne    306
  Zapalenie opon    306
  Zapalenie mózgu    309
  Zespół Guillaina–Barrégo    311
  Neuroborelioza    311
    Napady gorączkowe    312
    Padaczka    313
  Stan padaczkowy    317
  Choroby nerwowo-mięśniowe    318
  Rdzeniowy zanik mięśni    319
  Neuropatie (uszkodzenie neuronu ruchowego na poziomie nerwu obwodowego)    320
  Miastenia (zaburzenia przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego)    320
  Miopatie    321
  Zespoły miotoniczne    322
    Bóle głowy    322
    Zespoły nerwowo-skórne (fakomatozy)    325
  ROZDZIAŁ 10. Wybrane zagadnienia endokrynologiczne wieku rozwojowego — Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska    328
    Niedobór wzrostu    328
  Podział zaburzeń wzrastania    331
    Zaburzenia dojrzewania płciowego    335
  Przedwczesne dojrzewanie płciowe    338
  Opóźnione dojrzewanie płciowe    340
    Choroby tarczycy wieku rozwojowego    341
  Fizjopatologia    341
  Wrodzona niedoczynność tarczycy    342
  Nabyta niedoczynność tarczycy    344
  Niedobór jodu    345
  Wole wrodzone okresu noworodkowego    346
  Wole u dzieci i młodzieży    347
  Nadczynność tarczycy    348
    Noworodek z nieprawidłowymi zewnętrznymi narządami płciowymi    349
    Wrodzony przerost nadnerczy    352
  Wrodzony przerost nadnerczy bez utraty soli    352
  Wrodzony przerost nadnerczy z utratą soli    353
    Cukrzyca    355
  Cukrzyca typu 1    355
  Cukrzyca typu 2    356
  Cukrzyca przejściowa noworodków    356
  ROZDZIAŁ 11. Choroby zakaźne — Jacek Wysocki    363
    Wprowadzenie    363
    Zasady diagnostyki chorób zakaźnych    365
    Zakażenia wirusowe    366
  Wirusy z rodziny Herpes    366
  Wirusowe choroby dróg oddechowych    376
  Inne choroby o etiologii wirusowej    380
    Zakażenia bakteryjne    392
  Krztusiec    392
  Zakażenia paciorkowcowe    393
  Zakażenia gronkowcowe    394
  Zakażenia Haemophilus influenzae    396
  Bakteryjne zatrucia pokarmowe    397
  Błonica    398
  Zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm)    399
  Borelioza z Lyme (krętkowica kleszczowa)    400
  Chlamydiozy    401
    Szczepienia ochronne    402
  ROZDZIAŁ 12. Wybrane zagadnienia z otolaryngologii — Danuta Gryczyńska    406
    Ucho    406
  Choroby ucha zewnętrznego    406
  Choroby ucha środkowego    407
  Niedosłuch u dziecka    412
  Zawroty głowy    414
  Szumy uszne    414
    Choroby nosa i zatok    414
  Ostry nieżyt nosa    414
  Czyrak przedsionka nosa    415
  Ostre i przewlekłe zapalenie zatok przynosowych    415
  Skrzywienie przegrody nosa (deriatio septi nasi)    417
  Alergiczny nieżyt nosa    418
  Niewykształcenie nozdrzy tylnych    418
    Gardło    418
  Wyrośla adenoidalne (migdałek gardłowy)    418
  Ostre zapalenie gardła (pharyngitis acuta)    419
  Ropień okołomigdałkowy (abscessus peritonsillaris)    420
  Powiększenie migdałków podniebiennych    421
    Choroby krtani    424
  Ostre zapalenie nagłośni    426
  Podgłośniowe zapalenie krtani    426
  Ciało obce    427
  Alergiczne obrzęki krtani    427
  ROZDZIAŁ 13. Zapalne choroby reumatyczne wieku rozwojowego — Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz    428
    Wprowadzenie    428
    Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów    429
    Zapalne młodzieńcze spondyloartropatie    434
  Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa    435
  Młodzieńcze łuszczycowe zapalenie stawów    436
  Zespół Reitera    436
  Nieswoiste zapalenie jelit    436
  Zespół seronegatywnej entezo-artropatii    437
    Infekcyjne zapalenie stawów    438
    Gorączka reumatyczna    439
    Odczynowe zapalenie stawów w przebiegu lub po przebyciu infekcji    442
    Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy    443
  Zespół tocznia noworodkowego (lupus erythematodes neonatorum)    445
  Zespół antyfosfolipidowy    446
    Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe    447
    Twardzina (sklerodermia) i zespoły nakładania    449
  Twardzina układowa    450
  Twardzina ograniczona    451
  Zespoły nakładania    452
    Pierwotne układowe zapalenie naczyń    453
  Zespół Schónleina-Henocha    453
  Guzkowe zapalenie tętnic (polyartheritis nodosa)    455
  Ziarniniak Wegenera    456
  Choroba Kawasaki    456
  Choroba Takayashu (Takayashu artheritis)    457
  ROZDZIAŁ 14. Układ odpornościowy — Krzysztof Zeman    459
    Niedobory odporności u dzieci    459
  Układ odpornościowy    459
  Diagnostyka zaburzeń układu odpornościowego    463
  Pierwotne zaburzenia odporności    465
  Wtórne zaburzenia odporności    481
    Choroby alergiczne u dzieci    482
  Nadwrażliwość    482
  Rozpoznawanie alergii    485
  Uogólnione reakcje alergiczne    486
  Choroby alergiczne układu pokarmowego    486
  Choroby alergiczne układu oddechowego    487
  Choroby alergiczne skóry    489
  Choroby alergiczne oczu    490
  Skorowidz    492
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia