Twórcze zmaganie się ze stresem szansą na zdrowie. Funkcjonalny Model Zdrowia osób po transplantacji szpiku kostnego

Twórcze zmaganie się ze stresem szansą na zdrowie. Funkcjonalny Model Zdrowia osób po transplantacji szpiku kostnego

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

Praca ma w dużej mierze charakter monografii empirycznej podejmującej problem wyznaczników zdrowia u pacjentów poddanych przeszczepowi szpiku kostnego. Kwestia ta nie miała do tej pory szerszego opracowania w polskiej psychologii zdrowia.


Z recenzji prof. dra hab. Władysława Łosiaka


Książka Heleny Wrony-Polańskiej jest interesującym wkładem w dorobek polskiej psychologii zdrowia. Przedstawiony w niej autorski model psychologicznych, behawioralnych i społecznych uwarunkowań służących zachowaniu kondycji zdrowotnej oraz zastosowanie tej koncepcji do opisu i wyjaśnienia wpływu tych czynników na rezultat terapii chorób białaczkowych są teoretycznie i doświadczalnie uzasadnione, a także praktycznie przydatne zarówno w profilaktyce, jak i w pracy z pacjentami. Na gruncie polskim, w zakresie badań osób chorych na białaczki i po przeszczepie szpiku kostnego, jest to praca pionierska.


Z recenzji prof. dra hab. med. Aleksandra B. Skotnickiego


Liczba stron326
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-8996-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp. Transplantacja jako wyzwanie     11
  
  1. Białaczki i inne nowotwory układu krwiotwórczego     19
  
  1.1. Białaczki jako specyficzny rodzaj choroby nowotworowej     19
  1.2. Chłoniaki     22
  1.3. Nowoczesne metody leczenia nowotworowych chorób krwi     23
  1.3.1. Transplantacja szpiku kostnego     25
  1.3.2. Proces transplantacji     30
  
  2. Człowiek wobec białaczki zagrażającej zdrowiu i życiu     35
  
  2.1. Białaczka jako zagrożenie     35
  2.1.1. Zagrożenie biologiczne     38
  2.1.2. Zagrożenie społeczne     40
  2.1.3. Zagrożenie psychologiczne     44
  2.2. Lęk jako wskaźnik stresu     47
  2.3. Zmaganie się ze stresem białaczki     49
  2.4. Regulacyjna rola obrazu ja w procesie zmagania się z białaczką     55
  2.5. Zmaganie się z białaczką w świetle teorii Taylor     68
  
  3. Transplantacja jako wyzwanie i szansa na odzyskanie zdrowia     71
  
  3.1. Psychologiczne problemy chorych po transplantacji szpiku kostnego     78
  
  4. Zdrowie i choroba – psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania     87
  4.1. Różne ujęcia problematyki zdrowia i choroby     87
  4.1.1. Rewolucje zdrowotne     89
  4.2. Modele zdrowia     90
  4.2.1. Model biomedyczny     91
  4.2.2. Model holistyczno-funkcjonalny, biopsychospołeczny     92
  4.2.3. Model salutogenetyczny     93
  4.3. Koncepcje zdrowia     94
  4.3.1. Potoczne koncepcje zdrowia     96
  4.3.2. Zdrowie i choroba jako proces     101
  4.3.3. Zdrowie i choroba w ujęciu systemowym     104
  4.4. Wyznaczniki zdrowia i choroby     106
  4.4.1. Stres jako wskaźnik poziomu zdrowia i choroby     106
  4.4.2. Skuteczne zmaganie się ze stresem a zdrowie     115
  4.4.3. Zasoby podmiotowe     126
  4.4.4. Zasoby społeczne     139
  
  5. Funkcjonalny Model Zdrowia (FMZ)     143
  
  6. Zdrowie osób po transplantacji szpiku w świetle badań własnych     153
  
  6.1. Założenia, metoda pracy i psychologiczna charakterystyka badanych     153
  6.1.1. Założenia i hipotezy pracy     153
  6 1.2. Metoda pracy i zastosowane techniki badawcze     158
  6.1.3. Charakterystyka grupy badanych     165
  6.1.4. Mierzone zmienne     168
  6.1.5. Charakterystyka grupy pod względem badanych zmiennych psychologicznych     172
  6.2. Zdrowie a zmaganie się     175
  6.2.1. Zdrowie     175
  6.2.2. Zdrowie a zmaganie się ze stresem     190
  6.3. Zmaganie się a zasoby     193
  6.3.1. Sposoby zmagania się ze stresem     193
  6.3.2. Obronne zmaganie się ze stresem a zasoby     196
  6.3.3. Skuteczne zmaganie się ze stresem jako funkcja zasobów     198
  6.4. Zdrowie a zasoby     202
  6.4.1. Zasoby podmiotowe i ich struktura     202
  6.4.2. Podmiotowe uwarunkowania zdrowia     204
  6.5. Psychologiczne determinanty zdrowia     206
  6.5.1. Poziom zdrowia a zmaganie się i zasoby     206
  6.5.2. Poziom zdrowia a płeć i wskaźnik czasu od przeszczepu     210
  6.6. Zdrowie jako funkcja twórczego zmagania się ze stresem     213
  6.6.1. Predyktory zdrowia     213
  6.6.2. Model zdrowia badanych     220
  
  7. Zdrowie i choroba w Funkcjonalnym Modelu Zdrowia     231
  
  7.1. Psychologiczne mechanizmy zdrowia i choroby     231
  7.2. Zasoby a zdrowie i choroba     243
  7.3. Zmaganie się ze stresem a zdrowie i choroba     247
  7.4. Regulacyjna funkcja stresu     260
  7.5. Promocja zdrowia w medycynie i edukacji     274
  7.6. Zastosowanie wiedzy psychologicznej o zdrowiu     278
  7.6.1. Zastosowanie w medycynie i psychologii zdrowia     278
  7.6.2. Zastosowanie w praktyce psychologicznej i psychoedukacji     279
  
  Zakończenie     281
  
  Bibliografia     285
  Spis tabel     315
  Spis rycin     317
  Indeks nazwisk     319
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia