Systemy informacji gospodarczej

Systemy informacji gospodarczej

1 opinia

Wydawca:

SBP

Format:

ibuk

W książce Władysława Januszki "Systemy informacji gospodarczej" podjęto próbę systematyzacji pojęć z zakresu informacji gospodarczej. Pokazano czym jest informacja gospodarcza oraz wprowadzono alokacyjny model rozległego systemu informacji gospodarczej. Omówiono także zagadnienia dotyczące użytkowników informacji gospodarczej, w tym występujące między nimi relacje. W celu obrazowania procesów alokacyjnych zaproponowano metodę tworzenia "pejzażu" informacji gospodarczej. Rozważania szczegółowe poprzedzono opisem kontekstu historycznego, który ukazuje zjawisko wykształcenia się społeczeństwa informacyjnego/konekcjonistycznego ze zwróceniem uwagi na specyficzne cechy tworzenia się takiego społeczeństwa, w tym także na występujące zagrożenia.


Publikacja darmowa


Liczba stron154
WydawcaSBP
ISBN-13978-83-8762-972-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  OD WYDAWCY    9
  PRZEDMOWA    10
  STRESZCZENIE     12
  SUMMARY    13
  OD AUTORA    14
  WSTĘP    18
  Informacja gospodarcza     22
  Rozlegle Systemy Informacji Gospodarczej    23
  Teza     25
  
  1. W STRONĘ SPOŁECZEŃSTWA KONEKCJONISTYCZNEGO     27
  
  1.1. Rewolucja informacyjna    28
  1.2. Społeczeństwo informacyjne     29
  1.3. Społeczeństwo konekcjonistyczne    33
  1.4. Zagrożenia niesione przez rewolucję informacyjną     36
  1.5. Świat i Polska w dobie rewolucji informacyjnej    39
  
  2. MODEL SYSTEMU INFORMACJI GOSPODARCZEJ     41
  
  2.1. Produktywność systemu informacyjnego    42
  2.2. Semantyczny model alokacji systemu informacyjnego     46
  2.3. Alokacyjny model rozległego systemu informacji gospodarczej    48
  2.4. Informacja gospodarcza    57
  
  3. UŻYTKOWNICY INFORMACJI GOSPODARCZEJ. MODELE KATEGORYZACJI UŻYTKOWNIKÓW     63
  
  3.1. Kategoryzacja    64
  3.1.1. Kategoria działalności     64
  3.1.2. Kategoria udziału    68
  3.1.3. Kategoria uprawnień     68
  3.1.4. Kategoria modyfikacji    69
  3.1.5. Kategoria czasu     69
  3.1.6. Kategoria ceny     70
  3.1.7. Kategoria własności     70
  3.1.8. Kategoria użytkownik rzeczywisty/potencjalny     71
  3.2. Relacje pomiędzy kategoriami użytkowników systemówinformacji gospodarczej    71
  
  4. FUNKCJE SYSTEMÓW INFORMACJI GOSPODARCZEJ    75
  
  4.1. Podstawowe funkcje systemów informacji gospodarczej    75
  4.1.1. Pozyskiwanie informacji gospodarczej    75
  4.1.2. Przechowywanie informacji gospodarczej     76
  4.1.3. Udostępnianie informacji gospodarczej     78
  4.1.4. Generowanie raportów i tworzenie statystyk     79
  4.2. Dodatkowe funkcje systemów informacji gospodarczej     79
  4.2.1. Promowanie     79
  4.2.2. Szkolenie i samokształcenie    80
  4.2.3. Monitorowanie gospodarki     80
  4.2.4. Prognozowanie rozwoju gospodarczego     81
  4.2.5. Wspomaganie podejmowania decyzji zarządczych     81
  4.3. Projektowanie Systemów Informacji Gospodarczej - wybór problematyki    82
  4.3.1. Pejzaż Informacji Gospodarczej     83
  
  5. SYSTEMY INFORMACJI GOSPODARCZEJ - PRZEGLĄD WYBRANYCH?SYSTEMÓW    91
  
  5.1. Krajowy System Usług - KSU     92
  5.2. Dun & Bradstreet     95
  5.3. OSIG - Ogólnopolski System Informacji Gospodarczej     98
  5.4. TIPS - Technological Information Promotion System     100
  5.5. REGON     102
  5.6. NV Databank Chambers of Commerce - Holandia    103
  5.7. Nowe kierunki (tendencje) w systemach informacji gospodarczej - wybór    104
  5.7.1. Ekstrakcja danych i odkrywanie wiedzy w bazach danych     104
  5.7.2. Hurtownie danych     106
  5.7.3. Uprawianie danych    107
  5.7.4. Rozpoznanie gospodarcze     107
  5.7.5. Handel sieciowy     108
  
  6. PODSUMOWANIE     109
  
  6.1. Główne wyniki     109
  6.2. Nowe propozycje     109
  6.3. Stwierdzenia ogólne    110
  6.4. Dalsze prace    111
  
  7. LITERATURA     113
  
  7.1. Literatura wykorzystana w pracy    113
  7.2. Literatura uzupełniająca - wybór     115
  
  ZAŁĄCZNIK 1. WAŻNIEJSZE UŻYWANE SKRÓTY    121
  
  ZAŁĄCZNIK 2. ZESTAWIENIA     122
  
  1. Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa     122
  2. Słownik wybranych pojęć dotyczących grup podmiotów gospodarki narodowej    122
  2.1. Pojęcia podmiotowe     122
  2.2. Pojęcia przedmiotowe    125
  3. Podmioty gospodarki narodowej według podstawowych i szczególnych form prawnych    126
  
  ZAŁĄCZNIK 3. WYKAZ ORGANÓW WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ORAZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO    127
  
  1. Wykaz urzędów naczelnych organów władzy państwowej     127
  2. Wykaz urzędów naczelnych organów administracji rządowej     127
  3. Wykaz urzędów centralnych organów administracji rządowej    128
  4. Wykaz innych państwowych jednostek organizacyjnych     129
  5. Wykaz urzędów terenowych organów administracji rządowej    129
  6. Samorząd terytorialny    130
  
  ZAŁĄCZNIK 4. MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE - WYBÓR    133
  1. Organizacje powszechne    133
  2. Organizacje regionalne i grupowe     134
  
  ZAŁĄCZNIK 5. WYKAZ WYBRANYCH KRAJOWYCH, MIĘDZYNARODOWYCHI ZAGRANICZNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI GOSPODARCZEJ     137
  
  ZAŁĄCZNIK 6. INFORMACJA GOSPODARCZA - PRZYKŁADY    148
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia