Model sieci informacyjnych

Model sieci informacyjnych

1 opinia

Wydawca:

SBP

Format:

ibuk

Publikacja darmowa


Liczba stron139
WydawcaSBP
ISBN-13978-83-8762-921-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  OD AUTORA    13
  
  1. WSTĘP    15
  
  1.0. SIECI INFORMACYJNE    15
  1.0.1. Zagadnienie sieci informacyjnych    15
  1.1. TEZA PRACY    16
  1.2. PRZEGLĄD ZAWARTOŚCI PRACY    16
  
  2. ORGANIZACJA SIECI INFORMACYJNYCH    18
  
  2.0. WSTĘP     18
  2.1. SIECI     18
  2.2. SIECI INFORMACYJNE     19
  2.3. SIECI KOMPUTEROWE     20
  Środowiska sieci     24
  Składniki sieci     25
  Metody łączenia systemów w sieć     5
  Architektura sieci     26
  Urządzenia sieciowe     28
  Model odniesienia ISO/OSI     29
  2.4. SIECI KOMPUTEROWE - PRZYKŁADY     30
  Sieci publiczne     31
  ARPANET (INTERNET)    32
  MAP i TOP    33
  USENET    34
  CSNET    35
  BITNET    35
  SNA    35
  Bulletin Board System (BBS)    36
  2.5. SIEĆ INTERNET    36
  Komunikacja w sieci Internet - protokoły TCP/IP    37
  Architektura klient-serwer    38
  2.6. USŁUGI INFORMACYJNE W SIECI INTERNET    41
  Systemy informacyjne w sieci Internet    44
  Przeszukiwanie baz danych    47
  Poszukiwanie zasobów sieci    48
  Odnajdywanie osób i komputerów bazowych    49
  Usługi związane z przesyłaniem zbiorów    50
  Biblioteki cyfrowe    50
  2.7. INTELIGENTNE SYSTEMY W SIECI INTERNET    50
  Rola inteligentnych "agentów"    51
  Typy agentów    52
  Systemy poszukujące wiedzę ekspertów- system Softbot     54
  
  3. MODEL SAMOUCZĄCEGO SIĘ MECHANIZMU DOSTĘPU DO SIECI     57
  
  3.0. WSTĘP    57
  3.1. ZAŁOŻENIA    57
  Założenia modelu    59
  3.2. SIEĆ    60
  Definicja 3.1 (sieci)    60
  Definicja 3.2 (dołączanie serwera)    61
  Definicja 3.3 (funkcji adresowej)    61
  Definicja 3.4 (funkcji nazw zasobów)    62
  Definicja 3.5 (ścieżki)    63
  Definicja 3.6 (ścieżki dostępu)    63
  Definicja 3.7 (dostępności sieci)    64
  Definicja 3.8 (spójności sieci)    65
  Twierdzenie 3.1    65
  Twierdzenie 3.2    65
  Definicja 3.9 (podsieć)    65
  Twierdzenie 3.3    66
  Definicja 3.10 (sumy, iloczynu i dopełnienia na sieciach)    66
  Twierdzenia dot. sumy, iloczynu i dopełnienia na sieciach    66
  3.3. ZLECENIA    66
  Definicja 3.11 (termu)    66
  Definicja 3.12 (języka)    67
  Definicja 3.13 (subjęzyk)    67
  Definicja 3.14 (znaczenia)    68
  Definicja 3.15 (synonimu)    68
  Definicja 3.16 (relacji "szersze")    69
  Definicja 3.17 (relacji "węższe")    69
  Definicja 3.18 (relacji "równe")    69
  Własności funkcji znaczenia wyrażeń    69
  Definicja 3.19 (ekstrakt)    69
  Definicja 3.20 (zlecenie do sieci)    70
  3.4. OBSŁUGA ZLECEŃ    70
  Definicja 3.21 (sygnatury)    70
  Definicja 3.22 (sieć relewantna dla termu t)    71
  Definicja 3.23 (adresator)    72
  Ewaluacja termów i wyrażeń za pomocą adresatora    73
  Metoda obliczania dokładności (współczynnik aproksymacji)    73
  Definicja 3.24 (adresy stowarzyszone z termem t)    75
  Definicja 3.25 (zbiór adresów stowarzyszonych z ekstraktem)    77
  Definicja 3.26 (realizowalność dostępu do sieci)    77
  Definicja 3.27 (realizowalność obsługi zlecenia)    77
  Definicja 3.28 (relewantność podsieci do zlecenia)    78
  Twierdzenie 3.4    78
  Twierdzenie 3.5    80
  3.5. UCZENIE SIĘ    81
  
  4. EKSPERYMENT    84
  
  4.0. WSTĘP    84
  4.1. SYSTEM NETEXP    84
  4.1.1. Baza sprzętowo programowa, język programowania, struktura danych     84
  4.1.2. Architektura systemu    85
  4.1.3. Moduły w systemie NetExp    87
  4.2. OBSŁUGA ZLECEŃ SYSTEMU NETEXP    93
  4.2.1. Tworzenie pytania    93
  4.2.2. Przeszukiwanie bazy - pytania/odpowiedzi    94
  4.2.3. Ekstrakcja i poszukiwanie termu w adresatorze    95
  4.2.4. Przeszukiwanie sygnatur    95
  4.2.5. Współczynnik aproksymacji termów     102
  4.2.6. Budowanie odpowiedzi    104
  4.3. ADRESATOR - INTELIGENTNY QUASI-TEZAURUS    110
  4.3.1. Struktura quasi-tezaurusa    110
  4.3.2. Wiedza adresatora    111
  4.4. WNIOSKI    115
  
  5. WSPÓŁDZIAŁANIE SYSTEMU NETEXP Z SIECIĄ    116
  
  5.0. WSTĘP    116
  5.1. POŁĄCZENIE Z SIECIĄ INTERNET    116
  5.1.1 Serwery WWW    117
  5.2. SYGNATURY    118
  5.2.1 Automatyczne tworzenie sygnatur    119
  5.2.2 Serwer sygnatur    119
  5.3 KOMUNIKACJA Z SIECIĄ W SYSTEMIE NETEXP    120
  5.3.1 Projekt MM-WWW-PC    121
  5.3.2 Rola przeglądarek WWW w NetExp    122
  5.3.3 Łączenie się z wybranym adresem URL    124
  5.3.4 Praca z pozostałymi aplikacjami środowiska Windows    125
  
  6. ZAKOŃCZENIE    126
  
  STRESZCZENIE    128
  SUMMARY    129
  LITERATURA    130
  ADRESY W KONWENCJI URL    134
  OZNACZENIA I SKRÓTY    137
  SYMBOLE MATEMATYCZNE    137
  OZNACZENIA W TEKŚCIE    137
  WAŻNIEJSZE SKRÓTY    137
  SKOROWIDZ    139
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia