Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce

-20%

Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,00  30,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,0030,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Istniejący w Polsce przed 1990 r. system oświaty, który na wyższym szczeblu miał charakter elitarny, w krótkim czasie i dość spontanicznie dostosował się do oczekiwań mas. W praktyce zmiany te następowały w dwóch wymiarach. Pierwszy polegał na zwiększeniu dostępności ścieżek edukacyjnych prowadzących do wyższego wykształcenia oraz na wzroście liczby miejsc na tym poziomie. Drugi obejmował zmiany wewnątrz poszczególnych szczebli i różnicowanie się instytucji. W efekcie tych zmian doszło do powstania rynku edukacyjnego oferującego większe niż dotychczas możliwości elastycznego kształtowania karier. Nieuchronnie prowadzi to również do zaostrzenia konkurencji między instytucjami edukacyjnymi i podziału na instytucje lepsze i gorsze.


Warto wskazać w skrócie, co nowego do wiedzy o generowaniu nierówności edukacyjnych wnosi moja książka. Po pierwsze, inaczej niż dotychczas definiuję kluczowy obszar selekcji edukacyjnych – skupiam się na aspekcie horyzontalnym, a nie wertykalnym. Po drugie, w badaniach koncentruję się na ostatnich latach, traktując okres powojenny tylko jako tło tych analiz. Po trzecie, wyjaśniając nierówności, odwołuję się do teorii kapitału ludzkiego i teorii racjonalnego wyboru, a nie – jak robią to autorzy innych prac – do tradycyjnych koncepcji konfliktowych i funkcjonalistycznych obecnych
w badaniach nad stratyfikacją od wielu dekad.
fragmenty Wstępu


Liczba stron230
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-545-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  Rozdział I
  Teorie nierówności edukacyjnych     13
  1.1. Wykształcenie a struktura społeczna     13
  1.1.1. Ujęcie holistyczne     14
  1.1.2. Nierówności edukacyjne z perspektywy indywidualistycznej     21
  1.2. Uwarunkowania decyzji edukacyjnych     32
  1.2.1. Formy kapitałów edukacyjnych     32
  1.2.2. Struktura instytucji oświatowych a wybory edukacyjne     38
  1.3. Preferencje edukacyjne     43
  1.4. Perspektywa badawcza     45
  Rozdział II
  Orientacje empiryczne w badaniach nierówności edukacyjnych     51
  2.1. Konceptualizacje badawcze     51
  2.2. Od „szkoły osiągania statusu” do schematu „przejść edukacyjnych”     52
  2.2.1. „Szkoła osiągania statusu”     52
  2.2.2. Generacja przejść edukacyjnych     56
  2.3. Empiryczne generalizacje z przełomu wieków     60
  2.3.1. Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku – nierówności edukacyjne
  w kontekście przekształceń instytucjonalnych     65
  2.4. Podsumowanie     66
  Rozdział III
  Nierówności edukacyjne od okresu powojennego do transformacji
  systemowej. Perspektywa przejść edukacyjnych     70
  3.1. Społeczny kontekst dostępu do wykształcenia w okresie powojennym     70
  3.1.1. Wykształcenie, dochód i pozycja społeczna w okresie powojennym     72
  3.2. Hipotezy dotyczące okresu powojennego i przełomu lat
  osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych     74
  3.2.1. Ustalenia empiryczne     75
  3.3. Co się zmieniło, co zostało bez zmian?
  Nierówności na dwóch progach selekcji szkolnych     77
  3.3.1. Schemat analizy     77
  3.3.2. Zmiany w strukturze wykształcenia     78
  3.3.3. Relokacja barier edukacyjnych     79
  3.3.4. Szanse edukacyjne w zależności od pochodzenia społecznego i płci     82
  3.4. Interpretacja stabilnych nierówności edukacyjnych     85
  3.5. Podsumowanie     88
  Rozdział IV
  Przekształcenia systemu edukacyjnego po roku 1990.
  Instytucje i społeczeństwo     90
  4.1. Przekształcenia szkół średnich     91
  4.1.1. Zróżnicowanie szkół średnich     93
  4.2. Szczebel wyższy – od elitarności do umasowienia     96
  4.2.1. Charakter przekształceń na szczeblu wyższym     98
  4.3. Społeczny i gospodarczy kontekst podejmowania decyzji
  edukacyjnych na początku XXI wieku     102
  4.3.1. Nierówności społeczne oraz zwroty z wykształcenia     102
  4.3.2. Potoczna percepcja roli wykształcenia     105
  4.4. Podsumowanie     108
  Rozdział V
  Selekcje horyzontalne na najniższym szczeblu.
  Rezultaty eksperymentu naturalnego     109
  5.1. Szkoły państwowe i prywatne w Polsce     110
  5.1.1. Nierówności horyzontalne a typ szkoły     110
  5.1.2. Środowisko dydaktyczne     111
  5.1.3. Kapitał społeczny – hipoteza Jamesa Colemana     112
  5.1.4. Struktura społeczna szkół publicznych i prywatnych     113
  5.2. Źródła nierówności pochodzeniowych
  w wymiarze horyzontalnym     114
  5.2.1. Ilustracja strategii podejmowania decyzji     116
  5.3. Podsumowanie     120
  Rozdział VI
  Nierówności horyzontalne w szkole średniej.
  Znaczenie kapitałów edukacyjnych     122
  6.1. Podziały wewnątrzszczeblowe     123
  6.1.1. Kapitały edukacyjne w badaniach empirycznych     125
  6.2. Nierówności w kapitale edukacyjnym uczniów liceów, techników
  i szkół zawodowych w Polsce     127
  6.2.1. Dlaczego dzieci słabo wykształconych rodziców trafi ają do
  szkół zawodowych?     130
  6.3. Wpływ szkoły i kapitałów edukacyjnych na osiągnięcia szkolne.
  Empiryczny test hipotez     131
  6.3.1. Dane, sposób ich analizy oraz wykorzystane zmienne     131
  6.3.2. Podziały pochodzeniowe w szkołach i znaczenie typu szkoły     133
  6.3.3. Znaczenie kapitałów edukacyjnych a typ szkoły     136
  6.4. Selekcje na drugim szczeblu a możliwości dalszej nauki     138
  6.4.1. Możliwości dalszej nauki w zależności od typu szkoły średniej     141
  6.4.2. Typ szkoły średniej a następny kierunek kształcenia     142
  6.4.3. Szkoły średnie: zamknięta czy otwarta struktura     145
  6.5. Selekcje horyzontalne w dwóch rzeczywistościach     145
  6.6. Podsumowanie     148
  Rozdział VII
  Nierówności horyzontalne na szczeblu wyższym     151
  7.1. Trzy hipotezy wyborów edukacyjnych     152
  7.1.1. Hipotezy dotyczące selekcji ze względu na płeć     157
  7.2. Selekcje horyzontalne na studiach w okresie ekspansji
  edukacyjnej. Rola pochodzenia społecznego, płci i skłonności do ryzyka     159
  7.2.1. Schemat analiz     159
  7.2.2. Struktura pochodzeniowa między uczelniami i wydziałami     159
  7.2.3. Decyzje edukacyjne w zależności od skłonności do ryzyka     165
  7.2.4. Selekcje ze względu na płeć     167
  7.2.5. Szanse wyboru kierunku studiów     170
  7.3. Podsumowanie     172
  Rozdział VIII
  Zróżnicowania horyzontalne ze względu na płeć
  na dwóch progach selekcji szkolnej     175
  8.1. Społeczny kontekst awansu edukacyjnego kobiet     176
  8.2. Struktura wykształcenia kobiet i mężczyzn w Polsce     177
  8.3. Wybory edukacyjne na pierwszym progu     179
  8.3.1. Struktura płci uczniów liceów, techników i szkół zasadniczych
  zawodowych     179
  8.3.2. Wybory horyzontalne na szczeblu średnim     182
  8.4. Wybory edukacyjne na szczeblu wyższym     183
  8.4.1. Selekcje horyzontalne na studiach     184
  8.5. Hipotezy awansu kobiet i trwałych preferencji w wyborze
  kierunku studiów     188
  8.5.1. Preferencje kobiet i mężczyzn w wymiarze horyzontalnym     188
  8.5.2. Hipoteza struktury systemu oświaty     191
  8.5.3. Hipoteza pozytywnej dyskryminacji kobiet     193
  8.5.4. Hipoteza wykształcenia jako polisy ubezpieczeniowej     194
  8.6. Podsumowanie     198
  Rozdział IX
  Szkoła to nie wszystko. Nowe nierówności edukacyjne     200
  9.1. Zajęcia pozaszkolne – interpretacje i zasięg problemu     200
  9.2. Edukacja pozaszkolna jako narzędzie budowania
  przewagi edukacyjnej     202
  9.3. Nierówności w dostępie do zajęć pozaszkolnych     203
  9.3.1. Nierówności w dostępie do zajęć z zakresu przedmiotów szkolnych     206
  9.3.2. Nierówności w dostępie do kapitału edukacyjnego po wyjściu
  na rynek pracy     209
  9.4. Podsumowanie     211
  Zakończenie     213
  Literatura przywoływana     218
  Publikacje GUS     228
  Raporty     229
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia