Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce

-20%

Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,00  30,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,0030,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Istniejący w Polsce przed 1990 r. system oświaty, który na wyższym szczeblu miał charakter elitarny, w krótkim czasie i dość spontanicznie dostosował się do oczekiwań mas. W praktyce zmiany te następowały w dwóch wymiarach. Pierwszy polegał na zwiększeniu dostępności ścieżek edukacyjnych prowadzących do wyższego wykształcenia oraz na wzroście liczby miejsc na tym poziomie. Drugi obejmował zmiany wewnątrz poszczególnych szczebli i różnicowanie się instytucji. W efekcie tych zmian doszło do powstania rynku edukacyjnego oferującego większe niż dotychczas możliwości elastycznego kształtowania karier. Nieuchronnie prowadzi to również do zaostrzenia konkurencji między instytucjami edukacyjnymi i podziału na instytucje lepsze i gorsze.


Warto wskazać w skrócie, co nowego do wiedzy o generowaniu nierówności edukacyjnych wnosi moja książka. Po pierwsze, inaczej niż dotychczas definiuję kluczowy obszar selekcji edukacyjnych – skupiam się na aspekcie horyzontalnym, a nie wertykalnym. Po drugie, w badaniach koncentruję się na ostatnich latach, traktując okres powojenny tylko jako tło tych analiz. Po trzecie, wyjaśniając nierówności, odwołuję się do teorii kapitału ludzkiego i teorii racjonalnego wyboru, a nie – jak robią to autorzy innych prac – do tradycyjnych koncepcji konfliktowych i funkcjonalistycznych obecnych
w badaniach nad stratyfikacją od wielu dekad.
fragmenty Wstępu


Liczba stron230
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-545-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Teorie nierówności edukacyjnych    13
  1.1. Wykształcenie a struktura społeczna    13
  1.1.1. Ujęcie holistyczne    14
  1.1.2. Nierówności edukacyjne z perspektywy indywidualistycznej    21
  1.2. Uwarunkowania decyzji edukacyjnych    32
  1.2.1. Formy kapitałów edukacyjnych    32
  1.2.2. Struktura instytucji oświatowych a wybory edukacyjne    38
  1.3. Preferencje edukacyjne    43
  1.4. Perspektywa badawcza    45
  Orientacje empiryczne w badaniach nierówności edukacyjnych    51
  2.1. Konceptualizacje badawcze    51
  2.2. Od „szkoły osiągania statusu” do schematu „przejść edukacyjnych”    52
  2.2.1. „Szkoła osiągania statusu”    52
  2.2.2. Generacja przejść edukacyjnych    56
  2.3. Empiryczne generalizacje z przełomu wieków    60
  w kontekście przekształceń instytucjonalnych    65
  2.4. Podsumowanie    66
  systemowej. Perspektywa przejść edukacyjnych    70
  3.1. Społeczny kontekst dostępu do wykształcenia w okresie powojennym    70
  3.1.1. Wykształcenie, dochód i pozycja społeczna w okresie powojennym    72
  osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych    74
  3.2.1. Ustalenia empiryczne    75
  Nierówności na dwóch progach selekcji szkolnych    77
  3.3.1. Schemat analizy    77
  3.3.2. Zmiany w strukturze wykształcenia    78
  3.3.3. Relokacja barier edukacyjnych    79
  3.3.4. Szanse edukacyjne w zależności od pochodzenia społecznego i płci    82
  3.4. Interpretacja stabilnych nierówności edukacyjnych    85
  3.5. Podsumowanie    88
  Instytucje i społeczeństwo    90
  4.1. Przekształcenia szkół średnich    91
  4.1.1. Zróżnicowanie szkół średnich    93
  4.2. Szczebel wyższy – od elitarności do umasowienia    96
  4.2.1. Charakter przekształceń na szczeblu wyższym    98
  edukacyjnych na początku XXI wieku    102
  4.3.1. Nierówności społeczne oraz zwroty z wykształcenia    102
  4.3.2. Potoczna percepcja roli wykształcenia    105
  4.4. Podsumowanie    108
  Rezultaty eksperymentu naturalnego    109
  5.1. Szkoły państwowe i prywatne w Polsce    110
  5.1.1. Nierówności horyzontalne a typ szkoły    110
  5.1.2. Środowisko dydaktyczne    111
  5.1.3. Kapitał społeczny – hipoteza Jamesa Colemana    112
  5.1.4. Struktura społeczna szkół publicznych i prywatnych    113
  w wymiarze horyzontalnym    114
  5.2.1. Ilustracja strategii podejmowania decyzji    116
  5.3. Podsumowanie    120
  Znaczenie kapitałów edukacyjnych    122
  6.1. Podziały wewnątrzszczeblowe    123
  6.1.1. Kapitały edukacyjne w badaniach empirycznych    125
  i szkół zawodowych w Polsce    127
  szkół zawodowych?    130
  Empiryczny test hipotez    131
  6.3.1. Dane, sposób ich analizy oraz wykorzystane zmienne    131
  6.3.2. Podziały pochodzeniowe w szkołach i znaczenie typu szkoły    133
  6.3.3. Znaczenie kapitałów edukacyjnych a typ szkoły    136
  6.4. Selekcje na drugim szczeblu a możliwości dalszej nauki    138
  6.4.1. Możliwości dalszej nauki w zależności od typu szkoły średniej    141
  6.4.2. Typ szkoły średniej a następny kierunek kształcenia    142
  6.4.3. Szkoły średnie: zamknięta czy otwarta struktura    145
  6.5. Selekcje horyzontalne w dwóch rzeczywistościach    145
  6.6. Podsumowanie    148
  Nierówności horyzontalne na szczeblu wyższym    151
  7.1. Trzy hipotezy wyborów edukacyjnych    152
  7.1.1. Hipotezy dotyczące selekcji ze względu na płeć    157
  edukacyjnej. Rola pochodzenia społecznego, płci i skłonności do ryzyka    159
  7.2.1. Schemat analiz    159
  7.2.2. Struktura pochodzeniowa między uczelniami i wydziałami    159
  7.2.3. Decyzje edukacyjne w zależności od skłonności do ryzyka    165
  7.2.4. Selekcje ze względu na płeć    167
  7.2.5. Szanse wyboru kierunku studiów    170
  7.3. Podsumowanie    172
  na dwóch progach selekcji szkolnej    175
  8.1. Społeczny kontekst awansu edukacyjnego kobiet    176
  8.2. Struktura wykształcenia kobiet i mężczyzn w Polsce    177
  8.3. Wybory edukacyjne na pierwszym progu    179
  zawodowych    179
  8.3.2. Wybory horyzontalne na szczeblu średnim    182
  8.4. Wybory edukacyjne na szczeblu wyższym    183
  8.4.1. Selekcje horyzontalne na studiach    184
  kierunku studiów    188
  8.5.1. Preferencje kobiet i mężczyzn w wymiarze horyzontalnym    188
  8.5.2. Hipoteza struktury systemu oświaty    191
  8.5.3. Hipoteza pozytywnej dyskryminacji kobiet    193
  8.5.4. Hipoteza wykształcenia jako polisy ubezpieczeniowej    194
  8.6. Podsumowanie    198
  Szkoła to nie wszystko. Nowe nierówności edukacyjne    200
  9.1. Zajęcia pozaszkolne – interpretacje i zasięg problemu    200
  przewagi edukacyjnej    202
  9.3. Nierówności w dostępie do zajęć pozaszkolnych    203
  9.3.1. Nierówności w dostępie do zajęć z zakresu przedmiotów szkolnych    206
  na rynek pracy    209
  9.4. Podsumowanie    211
  Zakończenie    213
  Literatura przywoływana    218
  Publikacje GUS    228
  Raporty    229
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia