Choroby zakaźne i pasożytnicze

Choroby zakaźne i pasożytnicze

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

84,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to kolejne, uaktualnione wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika leczenia chorób zakaźnych. W części ogólnej przedstawiono zjawiska immunologiczne w chorobach zakaźnych i pasożytniczych, etiopatogenezę tych chorób oraz metody ich leczenia. W części szczegółowej omówiono poszczególne jednostki chorobowe, zarówno występujące w kraju od lat, jak i "egzotyczne", przenoszone z terenów odległych wskutek coraz większej migracji ludności. Podręcznik uwzględnia najnowsze zdobycze nauk medycznych, genetyki i biologii molekularnej. Zmiany w treści wynikają  z postępu w zwalczaniu chorób zakaźnych, wprowadzenia nowoczesnych metod diagnostycznych oraz nowych leków.


Na końcu każdego rozdziału zamieszczono kilka tematów kontrolnych, mających służyć za sprawdzian przyswojonego materiału.


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów medycyny oraz lekarzy wszystkich specjalności.


Liczba stron672
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4534-5
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania IV V
  
  CZĘŚĆ OGÓLNA     1
  
  1. Epidemiologia chorób zakaźnych w Polsce i na świecie - Andrzej Zieliński     2
  
    Rys historyczny     2
    Epidemiologia współczesna     5
    Rozpowszechnienie wybranych chorób zakaźnych w Polsce i na świecie     7
    Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób, przeciw którym stosowane są szczepienia ochronne     13
    Eliminacja i eradykacja chorób zakaźnych    15
    Nowo pojawiające się i nawracające choroby zakaźne     15
    Zakażenia związane z opieką medyczną     18
  
  2. Rola układu odpornościowego w zakażeniach i odporności poszczepiennej - Janusz Ślusarczyk     20
  
    Działanie układu odpornościowego     21
    Mechanizmy odporności naturalnej     23
    Mechanizmy odporności swoistej     25
    Odporność poszczepienna     27
  
  3. Etiopatogeneza chorób zakaźnych - Zdzisław Dziubek     30
  
  4. Gorączka - Jerzy Janeczko     34
  
  5. Metody rozpoznawania chorób zakaźnych - Jacek Juszczyk     44
  
    Badania bakteriologiczne     45
    Badania serologiczne     48
    Badania immunologiczne     49
    Próby śródskórne    50
    Badania morfologiczne     50
    Badania biochemiczne    51
    Techniki obrazowania     52
    Badania endoskopowe    53
    Diagnostyka molekularna    53
  
  6. Leczenie etiotropowe - Jerzy Janeczko     55
  
    Antybiotyki     67
  Antybiotyki β-laktamowe     72
  Aminoglikozydy    77
  Makrolidy i ketolidy    78
  Linkozamidy     79
  Tetracykliny    80
  Glicycykliny     80
  Antybiotyki peptydowe    81
  Streptograminy    81
  Oksazolidynony    82
  Fenikole     82
  Polimiksyny    83
  Ansamycyny    83
  Fusydyny    83
  Antybiotyki przeciwprątkowe    84
  Antybiotyki przeciwgrzybicze    84
  Inne antybiotyki     85
    Chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe     86
  Chinolony i fluorochinolony     86
  Sulfonamidy    87
  Nitrofurany    88
  Nitroimidazole    88
  Chemioterapeutyki przeciwgruźlicze    89
  Chemioterapeutyki przeciwgrzybicze    89
  Chemioterapeutyki przeciwwirusowe    91
    Inne leki stosowane w chorobach zakaźnych i pasożytniczych    94
  
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA     97
  
  7. Zakażenia wywołane przez bakterie Gram-dodatnie - Zdzisław Dziubek     98
  
    Zakażenia paciorkowcowe    98
  Płonica    99
  Zapalenie gardła    100
  Róża    101
  Paciorkowcowe zakażenia tkanek głębokich    102
  Zakażenia uogólnione    103
  Zakażenia wywołane przez paciorkowce grupy B    104
  Zakażenia wywołane przez paciorkowce grupy D (enterokoki)     105
  Zakażenia wywołane przez paciorkowce grupy C i G    105
  Zakażenia innymi paciorkowcami    105
    Zakażenia gronkowcowe    106
  Obraz kliniczny    108
  Rozpoznanie    110
  Leczenie    111
  Zapobieganie    111
    Zakażenia pneumokokowe    112
    Błonica    115
    Listerioza    118
    Różyca    120
    Tężec    121
    Wąglik     124
    Zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm)    126
    Inne zakażenia Clostridium     129
  Zmiany w skórze, tkance podskórnej i tkankach miękkich    129
  Choroby przewodu pokarmowego    131
  
  8. Zakażenia wywołane przez bakterie Gram-ujemne     133
  
    Zakażenia meningokokowe - Zdzisław Dziubek    133
    Zakażenia Proteus species - Zdzisław Dziubek     134
    Zakażenia pałeczką okrężnicy - Zdzisław Dziubek    136
    Zakażenia pałeczką ropy błękitnej - Zdzisław Dziubek    138
    Dur brzuszny - Maria Olszyńska-Krowicka     140
    Dury rzekome - Maria Olszyńska-Krowicka     146
    Inne salmonellozy - Maria Olszyńska-Krowicka    147
    Czerwonka bakteryjna - Maria Olszyńska-Krowicka    151
    Zakażenia Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia - Zdzisław Dziubek     156
    Zakażenia Haemophilus influenzae - Piotr Kajfasz     157
    Krztusiec - Piotr Kajfasz     161
    Legionelozy - Piotr Kajfasz    167
    Zakażenie Helicobacter pylori - Zdzisław Dziubek    171
    Pastereloza - Zdzisław Dziubek    173
    Tularemia - Zdzisław Dziubek    174
    Bruceloza - Zdzisław Dziubek    176
    Choroba kociego pazura - Zdzisław Dziubek    179
    Gorączka okopowa (pięciodniowa) - Zdzisław Dziubek    181
    Nosacizna - Zdzisław Dziubek    182
    Melioidoza - Zdzisław Dziubek    183
    Jersiniozy - Zdzisław Dziubek     184
    Dżuma - Zdzisław Dziubek    186
    Cholera - Zdzisław Dziubek    189
  
  9. Inne choroby bakteryjne - Zdzisław Dziubek     193
  
    Promienica    193
    Nokardioza    195
    Mikoplazmozy    196
    Chlamydiozy    198
  Zakażenia wywołane przez Chlamydia psittaci    199
  Zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis    200
  Zakażenia wywołane przez Chlamydia pneumoniae    202
  Leczenie zakażeń wywołanych przez chlamydie     202
  
  10. Mikobakteriozy - Zdzisław Dziubek     204
  
    Trąd    204
  
  11. Krętkowice - Zdzisław Dziubek     208
  
    Borelioza z Lyme    208
    Leptospirozy    213
  
  12. Riketsjozy - Zdzisław Dziubek    216
  
    Dur wysypkowy epidemiczny    218
    Gorączka Q     219
    Gorączka śródziemnomorska (guzkowa, marsylska)    220
    Erlichioza, anaplazmoza    220
  
  13. Zakażenia wywołane przez DNA-wirusy     222
  
    Zakażenia wirusem varicella-zoster - Maria Olszyńska-Krowicka     222
  Ospa wietrzna    222
  Półpasiec (ostre zapalenie zwojów tylnych)    227
    Zakażenia wirusem Herpes simplex - Piotr Kajfasz     230
    Mononukleoza zakaźna oraz inne zakażenia wirusem Epsteina-Barr - Piotr Kajfasz     235
    Cytomegalia - Piotr Kajfasz    241
    Zakażenia parwowirusem B19 - Piotr Kajfasz     246
    Zakażenia ludzkimi wirusami Herpes typu 6, 7, 8 - Piotr Kajfasz    249
    Zakażenie adenowirusami - Piotr Kajfasz     252
    Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia - Zdzisław Dziubek    255
  
  14. Zakażenia wywołane przez RNA-wirusy    258
  
    Grypa - Maria Olszyńska-Krowicka    258
    Zakażenia enterowirusami - Maria Olszyńska-Krowicka    266
  Zakażenie wirusem poliomyelitis (choroba Heinego-Medina, ostre zapalenie rogów przednich rdzenia, nagminne porażenie dziecięce)    268
  Zakażenia wywołane wirusami Coxsackie    271
  Zakażenia wywołane wirusami ECHO    274
    Odra - Maria Olszyńska-Krowicka    275
    Różyczka - Piotr Kajfasz    279
    Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (świnka) - Maria Olszyńska-Krowicka    282
    Wścieklizna - Zdzisław Dziubek    288
    Zakażenia arbowirusowe - Zdzisław Dziubek    293
  Kleszczowe zapalenie mózgu    294
    Wirusowe gorączki krwotoczne    296
  Wstęp - Zdzisław Dziubek    296
  Żółta gorączka - Andrzej Kotłowski     297
  Denga i gorączka krwotoczna denga - Andrzej Kotłowski    302
  Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym - Zdzisław Dziubek    304
  Hantawirusowy zespół płucny - Zdzisław Dziubek    306
  Gorączka krwotoczna Ebola - Zdzisław Dziubek    307
    Ostry zespół oddechowy (SARS) - Zdzisław Dziubek     308
    Choroba Nipah - Zdzisław Dziubek    311
    Inne gorączki wirusowe - Zdzisław Dziubek    311
  
  15. Wirusowe zapalenia wątroby - Jacek Juszczyk     313
  
    Wirusowe zapalenie wątroby typu A    316
    Wirusowe zapalenie wątroby typu E    318
    Wirusowe zapalenie wątroby typu B    319
    Wirusowe zapalenie wątroby typu D (lub delta)    332
    Wirusowe zapalenie wątroby typu C    334
    Wirusowe zapalenie wątroby typu nie-A, nie-B, nie-C, nie-D, nie-E    341
    Wirusowe zapalenie wątroby wywołane wirusami pierwotnie niehepatotropowymi    342
  
  16. Zespoły kliniczne o różnej i mieszanej etiologii    343
  
    Sepsa (posocznica) - Zdzisław Dziubek    343
    Zapalenia ośrodkowego układu nerwowego - Aleksander Garlicki     349
  Zapalenia ośrodkowego układu nerwowego bakteryjne    349
  Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wirusowe    363
  Zapalenia mózgu wirusowe    366
  Zapalenia ośrodkowego układu nerwowego grzybicze    376
  Zapalenie ośrodkowego układu nerwowego gruźlicze    381
  Kiła układu nerwowego    388
  Biegunki zakaźne - Zdzisław Dziubek    391
    Biegunki zakaźne bakteryjne    391
    Biegunki zakaźne wirusowe    395
  Zakaźne zatrucia pokarmowe - Zdzisław Dziubek    397
  Anginy - Zdzisław Dziubek    401
  Zakażenia mieszaną florą beztlenową - Zdzisław Dziubek    402
  
  17. Wyodrębnione zespoły kliniczne     405
  
    Zakażenie HIV i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) - Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Andrzej Gładysz     405
    Choroby wywołane przez priony - Paweł P. Liberski     422
  Sporadyczna postać choroby Creutzfeldta-Jakoba (sCJD)    425
  Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD)     427
  Jatrogenna choroba Creutzfeldta-Jakoba (jCJD)    429
  Choroba Gerstmanna-Strausslera-Scheinkera (GSS)     429
  Kuru     430
  Odmiana wzgórzowa CJD i śmiertelna rodzinna bezsenność (FFI) oraz
  śmiertelna sporadyczna bezsenność (FSI)    432
  Dekontaminacja    433
  
  18. Choroby o prawdopodobnej lub domniemanej etiologii zakaźnej    436
  
    Zespół przewlekłego zmęczenia - Zdzisław Dziubek    436
    Zakażenia związane z opieką medyczną - Jacek Juszczyk    438
    Zakażenia wrodzone i okołoporodowe - Zdzisław Dziubek    449
    Limfadenopatie - Zdzisław Dziubek    459
    Eozynofilia - Maria Olszyńska-Krowicka    467
    Ukąszenia jadowitych gadów - Zdzisław Dziubek     474
  
  19. Kosmopolityczne i tropikalne inwazje i choroby pasożytnicze - Andrzej Kotłowski    477
  
    Inwazje pierwotniaków przewodu pokarmowego     481
  Ameboza (pełzakowica)     481
  Giardioza     487
  Dientameboza    489
  Izosporoza    490
  Sarkocystoza    490
  Blastocystoza    491
  Balantydioza    491
  Mikrosporydiozy    492
  Kryptosporydioza    493
  Cyklosporoza    497
    Inwazje pierwotniaków krwi i tkanek    498
  Toksoplazmoza    498
  Malaria (zimnica)    502
  Babeszjoza (babezjoza, babesioza, piroplazmoza)    514
  Leiszmaniozy    515
  Śpiączka afrykańska (ludzka trypanosomoza afrykańska)     521
  Choroba Chagasa (trypanosomoza amerykańska)    525
    Inwazje pełzaków pierwotnie wolno żyjących    532
    Pneumocystoza    535
    Inwazje nicieni (obleńców) pasożytujących u człowieka    538
  Włośnica    538
  Owsica (enterobioza)    544
  Trichurioza (włosogłówczyca)    545
  Glistnica (askarioza, askarydoza)    546
  Strongyloidoza (węgorczyca)    547
  Choroby wywoływane przez tęgoryjce (tęgoryjczyca)    550
  Zespół larwy wędrującej skórnej    552
  Zespół larwy wędrującej trzewnej (toksokaroza)    553
  Filariozy    555
  Dirofilarioza    564
  Drakunkuloza    564
  Anisakidoza (anisakioza)    565
  Tasiemczyce człowieka    567
  Zarażenie tasiemcem nieuzbrojonym    567
    Tasiemczyca i wągrzyca Taenia solium     568
  Dyfilobotrioza    569
  Sparganoza    570
  Hymenolepioza    570
  Zarażenia tasiemcem psim i szczurzym    570
  Bąblowica wywołana przez Echinococcus granulosus (bąblowica jednojamowa)    571
  Bąblowica wywołana przez Echinococcus multilocularis    576
    Przywrzyce    577
  Schistosomoza (bilharcjoza)    577
  Zapalenie skóry wywołane przez cerkarie    584
  Przywrzyce wątrobowe    584
  Fascjoloza (choroba motylicza)    585
  Dikroceloza    587
  Przywrzyce jelitowe    588
  Przywrzyce płucne    589
  Rzęsistkowica    590
  
  20. Inne zagadnienia    591
  
    Zapobieganie chorobom zakaźnym i ich zwalczanie    591
  Proces epidemiczny - Wiesław Magdzik     591
  Źródło zakażenia i jego unieszkodliwienie - Wiesław Magdzik     592
  Drogi szerzenia się chorób i ich przecięcie - Wiesław Magdzik    593
  Zwiększenie odporności osób wrażliwych na zakażenie - Wiesław Magdzik     595
  Szczepionki i szczepienia - Ewa Duszczyk    597
    Choroby zakaźne jako choroby zawodowe - Jan Kuydowicz    610
    Legislacja w zakresie chorób zakaźnych - Jan Kuydowicz    624
    Choroby zakaźne jako broń biologiczna - Zdzisław Dziubek    628
    Profilaktyka zdrowotna przed wyjazdem do krajów tropikalnych - Andrzej Kotłowski    633
  
  Skorowidz     637
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia