Cenzura w dawnej Polsce: między prasą drukarską a stosem

Cenzura w dawnej Polsce: między prasą drukarską a stosem

1 opinia

Wydawca:

SBP

Format:

ibuk

Książka z serii "Nauka - dydaktyka - praktyka" poświęcona analizie zjawiska cenzury w Polsce od XVI do XX wieku.


Publikacja darmowa


Liczba stron289
WydawcaSBP
ISBN-13978-83-8577-880-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    13
  I. EDYKTY I INGERENCJE KRÓLEWSKIE    25
  1. Edykty Zygmunta I Starego    25
  2. Czasy Zygmunta II Augusta    35
  3. Stefan Batory    39
  4. Rola przywilejów królewskich    42
  5. Dekrety Zygmunta III    43
  6. Władysław IV Jan Kazimierz i Jan III Sobieski    47
  7. Wettynowie    49
  8. Stanisław August Poniatowski    51
  II. SPRAWY KSIĄŻEK NA SEJMACH I SEJMIKACH    53
  1. Cenzura druków urzędowych    53
  2. Akceptowanie zbiorów praw    55
  3. Cenzura dziel historycznych na sejmach w wieku XVI    58
  4. Sejmiki a cenzura    59
  5. Sprawa Kochowskiego    62
  6. Sprawa Szlichtynga    63
  7. Ograniczanie praw dysydentów    65
  8. Wolność druku dla prawosławnych    67
  9. Sprawa Łyszczyńskiego    68
  10. Sejmy i sejmiki XVIII wieku    69
  11. Projekt Zbioru praw sądowych Andrzeja Zamoyskiego    71
  12. Problem wolności słowa na forum sejmów i sejmików    72
  III. DZIAŁANIA URZĘDÓW I URZĘDNIKÓW W DZIEDZINIE CENZURY JURYSDYKCJA MARSZAŁKOWSKA    77
  1. Cenzura represyjna    77
  2. Kompetencje marszałków wielkich    79
  3. Podstawy prawne działań cenzorskich jurysdykcji marszałkowskiej w drugiej połowie XVIII wieku    81
  4. Cenzura represyjna jurysdykcji marszałkowskiej    82
  IV. ORZECZENIA TRYBUNAŁU W SPRAWACH KSIĄŻEK I ICH AUTORÓW    87
  V. CENZORSKIE POCZYNANIA WŁADZ MIEJSKICH    93
  1. Różne sposoby stosowania cenzury w miastach    93
  2. Miasta Prus Królewskich    98
  3. Gdańsk    99
  4. Toruń    105
  VI. AKADEMIA KRAKOWSKA JAKO INSTYTUCJA SPRAWUJĄCA CENZURĘ    111
  1. Uprawnienia Akademii    111
  2. Spory Akademii z biskupami krakowskimi o prawo do cenzury    113
  3. Cenzura kalendarzy i innych książek    118
  VII. KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC PROBLEMÓW CENZURY KSIĄŻEK    123
  1. Wczesne bulle papieskie    124
  2. Sprawa Fioła    126
  3. Bulle papieskie z XVI wieku    128
  4. Synody polskie pierwszej połowy XVI wieku    130
  5. Potępienie książek Jakuba z Iłży, Andrzeja Samuela, Jana Seklucjana i Stanisława Orzechowskiego    132
  6. Synod piotrkowski 1551 i sprawa Andrzeja Frycza Modrzewskiego    134
  7. Sobór Trydencki. Indeksy ksiąg zakazanych    137
  8. Polskie synody potrydenckie    141
  9. Biskup Marcin Szyszkowski    142
  10. Inne synody XVII wieku    147
  11. Potępienia i zakazy dotyczące pewnych typów książek i konkretnych dzieł    150
  12. Unicki synod zamojski i cenzura u bazylianów    153
  13. Synody XVIII wieku    155
  14. Listy pasterskie    157
  15. Publikacje w Polsce buli i dekretów papieskich    160
  16. Postanowienia dotyczące cenzury w regułach i konstytucjach zakonnych    163
  17. Druga połowa XVIII wieku    170
  VIII. NOWE KOŚCIOŁY REFORMOWANE A PROBLEMY CENZURY    173
  1. Ogólne zasady cenzury w zborach    174
  2. Synody małopolskie    176
  3. „Korrektura" i aprobowanie    180
  4. Jednota Litewska i cenzura    184
  5. Bracia czescy    186
  6. Cenzura u braci polskich zwanych arianami    188
  IX. KSIĘGI NIEPRAWOMYŚLNE I ZABRONIONE PRZEZ KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY    193
  1. Sytuacja prawna i polityczna kościoła prawosławnego w państwie    193
  2. Instytucje i organy nadzorujące druk i rozpowszechnianie książek    196
  3. Potępianie i zwalczanie dzieł niepożądanych    199
  X. CENZURA KSIĄŻEK POLSKICH ZA GRANICĄ I INGERENCJE ZEWNĘTRZNE W RZECZYPOSPOLITEJ    203
  1. Działalność legatów i nuncjuszy    203
  2. Książka polska w indeksach ksiąg zakazanych    204
  3. Negatywne opinie o książkach Hozjusza    208
  4. Kłopoty Bzowskiego z cenzurą    210
  5. Żądania obcych władców zniszczenia książek i ukarania autorów    211
  6. Cenzura książek autorów polskich drukowanych poza krajem    213
  XI. PRÓBA PODSUMOWANIA    217
  1. Książki skazywane na spalenie    219
  2. Charakterystyka książek potępianych przez różne instytucje    222
  3. Przejawy autocenzury    224
  4. Zakaz druku    225
  5. Książki zatracone    226
  6. Wpływ cenzury na twórczość niektórych pisarzy    227
  7. Cenzura prewencyjna    228
  8. „Oczyszczanie" książek — polskie „libri expurgati"    231
  9. Sposoby unikania cenzury i represji    237
  10. Skutki cenzury    237
  ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA    241
  1. Rękopisy    241
  2. Stare druki    241
  3. Druki XIX i XX wieku    249
  SUMMARY    265
  SPIS ILUSTRACJI    275
  INDEKSY    276
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia