X

  Od WYDAWCY 11
  WSTĘP 13
  
  Rozdział 1. UWARUNKOWANIA FORMALNOPRAWNE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 15
  
  1.1. CECHY I CHARAKTER BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 15
  1.2. POCZĄTKI BIBLIOTEKARSTWA PUBLICZNEGO 17
  1.2.1. Tworzenie podstaw prawnych dla bibliotek 18
  1.3. BIBLIOTEKI W CZASIE TRANSFORMACJI SPOŁECZNO-USTROJOWEJ 21
  1.4. ZARYS NOWEJ ORGANIZACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 22
  1.4.1. Kształtowanie się pełnej sieci bibliotek samorządowych 23
  1.4.2. Biblioteki o statusie naukowym 31
  1.4.2.1. Podstawy prawne zaliczania bibliotek do naukowych 32
  1.4.2.2. Nowe regulacje prawne 33
  1.4.3. Organizacja ogólnokrajowej sieci bibliotecznej 34
  1.4.3.1. Koordynacja ogólnokrajowej sieci bibliotek 38
  1.4.4. Stan liczbowy sieci bibliotek publicznych 40
  1.5. STANDARDY W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH 44
  1.6. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI BIBLIOTEKARSKICH I RUCHU SPOŁECZNEGO NA RZECZ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 46
  
  Rozdział 2. FINANSOWANIE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 55
  
  2.1. WPŁYW TRANSFORMACJI SPOŁECZNO-USTROJOWEJ NA FINANSOWANIE BIBLIOTEK 57
  2.2. FINANSOWANIE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ 60
  
  Rozdział 3. ZBIORY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 63
  
  3.1. POLITYKA GROMADZENIA ZBIORÓW 63
  3.1.1. Regulacje prawne dotyczące obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych 67
  3.2. OD CENTRALIZACJI DO DECENTRALIZACJI ZAKUPU ZBIORÓW 72
  3.3. ZMIANY W KIERUNKACH GROMADZENIA 73
  3.4. SPECJALIZACJA ZBIORÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH 77
  3.5. NOWOŚCI WYDAWNICZE W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH 78
  3.5.1. Normy zaopatrzenia bibliotek publicznych w nowości wydawnicze 78
  3.5.2. Rodzaje gromadzonych zbiorów 84
  3.5.3. Wydawnictwa zwarte 84
  3.5.4. Czasopisma 86
  3.6. DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO W ZBIORACH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 89
  3.6.1. Zbiory audiowizualne 91
  3.6.2. Zbiory muzyczne 92
  3.7. WYDAWNICTWA OBCOJĘZYCZNE W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH 94
  3.7.1. Mniejszości narodowe i ich obsługa biblioteczna 96
  3.7.1.1. Książka polska wśród polskiej mniejszości 112
  3.8. OPRACOWANIE I EWIDENCJA ZBIORÓW 114
  3.8.1. Opracowanie 114
  3.8.2. Ewidencja 116
  3.8.2.1. Ochrona i konserwacja zbiorów 118
  3.8.2.2. Selekcja zbiorów 124
  
  Rozdział 4. CZYTELNICY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 131
  4.1. STAN CZYTELNICTWA W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH 131
  4.1.1. Struktura zawodowa czytelników bibliotek publicznych 133
  4.1.2. Czytelnictwo na wsi 135
  4.1.3. Czytelnictwo dzieci i młodzieży 137
  4.1.4. Czytelnictwo chorych i niepełnosprawnych oraz obsługa biblioteczna specjalnych grup użytkowników 142
  
  Rozdział 5. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BD3LIOTEK 151
  
  5.1. UDOSTĘPNIANIE A PRAWO AUTORSKIE 151
  5.1.1. Tantiemy biblioteczne 152
  5.2. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 154
  5.2.1. Formy udostępniania zbiorów 154
  5.2.2. Udostępnianie prezencyjne 155
  5.2.3. Wypożyczanie na zewnątrz 158
  5.2.4. Wypożyczanie międzybiblioteczne 159
  5.3. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 162
  5.3.1. Ramy prawne działalności informacyjnej 162
  5.3.2. Działy informacyjne bibliotek publicznych, ich obsada kadrowa oraz formy współpracy z innymi bibliotekami 164
  5.3.2.1. Użytkownicy informacji i sposoby rozpoznawania potrzeb informacyjnych czytelników 164
  5.3.2.2. Stan wyposażenia działów informacyjnych 165
  5.3.3. Rodzaje świadczonych usług informacyjnych 165
  5.3.3.1. Tematyka udzielanych informacji 166
  5.3.3.2. Działalność informacyjna bibliotek publicznych w najbliższej przyszłości 167
  
  Rozdział 6. DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA ORAZ KULTURALNO-OŚWIATOWAI WYDAWNICZA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 169
  
  6.1. DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 169
  6.1.1. Oczekiwania bibliotek publicznych wobec Biblioteki Narodowej 172
  6.2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 176
  6.3. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 178
  6.3.1. Wydawnictwa informacyjne i metodyczne bibliotek i dla bibliotek 178
  6.4. STAN I PERSPEKTYWY BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ W POLSCE 183
  
  Rozdział 7. PRACOWNICY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 189
  
  7.1. STAN ZATRUDNIENIA W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH 189
  7.1.1. Zmiany w stanie zatrudnienia w wybranych województwach 191
  7.2. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE I KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 193
  7.3. KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE BIBLIOTEKARZY 198
  7.3.1. Kształcenie bibliotekarzy na poziomie średnim 199
  7.3.2. Kształcenie bibliotekarzy na poziomie wyższym 201
  
  Rozdział 8. POMIESZCZENIA BIBLIOTEK 205
  
  8.1. PROBLEMY BUDOWNICTWA BIBLIOTECZNEGO W LITERATURZE FACHOWEJ 205
  8.2. PROJEKTOWANIE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 206
  8.3. SYTUACJA LOKALOWA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 211
  8.3.1. Nowe obiekty biblioteczne 211
  8.4. DAWNIEJSZE INWESTYCJE BIBLIOTECZNE 219
  8.4.1. Biblioteki publiczne w obiektach adaptowanych 219
  8.4.2. Dorobek ostatniego dwudziestolecia w budownictwie bibliotecznym 222
  
  Rozdział 9. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK 225
  
  Rozdział 10. SZANSA DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ XXI WIEKU 231
  
  BIBLIOGRAFIA 233
  
  ANEKS 237
  
  KOLEKCJE HISTORYCZNE, LITERACKIE I REGIONALNE W ZBIORACH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 237
  BIBLIOGRAFIE REGIONALNE - DOTYCHCZASOWY DOROBEK 269
  ZESTAWIENIE TYTUŁOWE WYDAWANYCH BIBLIOGRAFII REGIONALNYCH 285
  KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 287
  ZMIANY W KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK PO REORGANIZACJI SIECI BIBLIOTECZNEJ 306
  SPIS TABEL 308
  INDEKS OSOBOWY 311
  INDEKS PRZEDMIOTOWY 316
  INDEKS MIEJSCOWOŚCI 331
  STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE 335
  angielskie 335
  niemieckie 336
  szwedzkie 339
Biblioteki publiczne końca XX wieku

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

339

Kategoria

Publikacje darmowe

Wydawca

SBP

ISBN-13

978-83-8858-101-4

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

SBP , 2001
0.0 / 5 (0 głosów)
0 zł

Opis

Publikacja darmowa


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!