Wykorzystanie analizy topograficznej w pomiarach nierówności powierzchni

Wykorzystanie analizy topograficznej w pomiarach nierówności powierzchni

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Z przedstawionego w niniejszej pracy przeglądu zagadnień związanych z topograficzną analizą powierzchni wynika, jak ważny i powszechny jest to problem. Uwzględniając ponadto, że ze wszystkich dziedzin metrologii wielkości geometrycznych pomiary nierówności powierzchni uważane są za najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane, a rzeczywista chropowatość powierzchni jest tak złożona, że jej poznanie i opisanie jest niemożliwe, otrzymujemy pełny obraz złożoności. Chropowatość jest przy tym naturalnym stanem każdej powierzchni, będącym miarą braku jej uporządkowania i wpływającym na całe mnóstwo procesów zachodzących w najróżniejszych dziedzinach życia, co powoduje konieczność jej mierzenia. Nierówności mają różne wielkości, zależnie od badanej powierzchni; pod względem wysokości i częstotliwości z jednej strony mogą być mniejsze od atomów, a z drugiej strony – przekraczać ramy kilometrów. Podstawowym celem rozprawy jest przeanalizowanie metod oceny topografii powierzchni, pokazanie na ich tle miejsca profilometrii stykowej i ocena możliwości wykorzystania próbkowania spiralnego jako szybkiej metody próbkowania. Zaprezentowano opis metod i przyrządów stosowanych przy pomiarach nierówności 3D z podziałem na metody stykowe, optyczne, mikroskopię skaningową i metody pozostałe. Nieco dokładniej omówiono przyrządy, których popularność stopniowo rośnie, czyli trzy rodziny mikroskopów: interferencyjne, konfokalne i skaningowe z sondą. Opisano również podstawy stereometrycznej oceny nierówności. Począwszy od krótkiej prezentacji struktury geometrycznej powierzchni, przedstawiono następnie w układzie historycznym podstawowe konstrukcje badawcze, które przyczyniły się do dzisiejszego stanu multiprofilometrii stykowej. Omówiono też nowoczesne opcje graficznego i numerycznego przedstawiania powierzchni wykorzystywane w oprogramowaniu do analizy topografii. Osobny rozdział monografii poświęcono parametrycznej ocenie chropowatości powierzchni. Krótko opisano analizę profilu, a następnie zaprezentowano wybór elementu odniesienia w pomiarach 3D i obliczanie parametrów przestrzennych. Jeden z podrozdziałów poświęcono również zagadnieniom filtracji, a całości dopełnia opis związany z modelowaniem nierówności powierzchni. Na tej podstawie zaprezentowano próbkowanie oparte na siatkach zbudowanych z prostych figur geometrycznych i na spirali, dla której przeprowadzono analizę możliwości stosowania i wierności odwzorowania nierówności. Dokonano przeglądu wykorzystania analizy topograficznej powierzchni w różnych dziedzinach życia, w tym w procesach obróbkowych, mechanice kontaktu, analizie materiałowej, badaniach zjawisk zachodzących podczas przepływu płynu, optyce i mikroelektronice, naukach geograficznych, biologii, medycynie i chemii oraz innych. Całość zakończono podsumowaniem i wytyczeniem kierunków dalszych prac badawczych. Przeprowadzona analiza porównawcza pozwoliła wykazać, że zastosowanie próbkowania spiralnego do pomiaru stereometrii powierzchni jest dobrym rozwiązaniem problemu czasochłonności topograficznych pomiarów powierzchni. Wartości parametrów topografii uzyskane za pomocą siatek prostokątnej i spiralnej pokrywających podobne obszary są do siebie zbliżone, co potwierdza wierność odwzorowania powierzchni z zastosowaniem spirali.


Liczba stron342
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7143-806-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Streszczenie    4
  Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów     5
  Przedmowa    11
  
  1. Wprowadzenie    15
  
  2. Techniki stosowane w pomiarach nierówności    21
  
  2.1. Pomiary stykowe     21
  2.2. Pomiary optyczne    34
  2.2.1. Uwagi wstępne    34
  2.2.2. Metody rozpraszania światła    35
  2.2.3. Stylus optyczny     41
  2.2.4. Metody interferometryczne     47
  2.2.5. Metody konfokalne    58
  2.2.6. Inne metody optyczne    62
  2.2.7. Optyczne techniki analizy nierówności – podsumowanie    68
  2.3. Mikroskopia skaningowa    70
  2.4. Inne metody pomiaru nierówności     80
  2.5. Uwagi końcowe    86
  
  3. Topograficzna ocena powierzchni    91
  
  3.1. Geometryczna struktura powierzchni    91
  3.2. Odwzorowanie nierówności w analizie profilometrycznej    99
  3.3. Graficzne przedstawianie nierówności powierzchni    109
  
  4. Parametryczna ocena chropowatości powierzchni    119
  
  4.1. Analiza profilu    119
  4.2. Element odniesienia w pomiarach topografii i analiza fraktalna    125
  4.3. Obliczanie parametrów przestrzennych     134
  4.4. Filtracja w pomiarach topografii powierzchni    149
  4.5. Modelowanie nierówności powierzchni     170
  
  5. Próbkowanie w profilometrycznych pomiarach chropowatości powierzchni    180
  
  5.1. Podstawy teoretyczne próbkowania geometrycznego    180
  5.2. Konstrukcje siatek geometrycznych i wnioski z ich zastosowania    184
  5.3. Wprowadzenie do próbkowania spiralnego    186
  5.4. Teoretyczne podstawy próbkowania po spirali    190
  5.5. Zastosowanie spirali w badaniach profilometrycznych    197
  
  6. Wykorzystanie topograficznej analizy powierzchni    206
  
  6.1. Uwagi wstępne    206
  6.2. Zastosowanie analizy 3D w badaniu procesów obróbkowych    207
  6.3. Zastosowanie analizy morfologicznej w mechanice kontaktu    218
  6.4. Wykorzystanie topografii w badaniach materiałów i przepływu    229
  6.5. Analiza 3D w optyce i mikroelektronice    233
  6.6. Morfologiczna analiza powierzchni w naukach geograficznych    237
  6.7. Zastosowanie topografii w biologii, medycynie i chemii    243
  6.8. Inne aplikacje topograficznej analizy powierzchni    254
  
  7. Podsumowanie    260
  
  Wykaz literatury    263
  Summary    341
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia