Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy

-20%

Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,04  28,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

23,0428,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W warunkach globalizacji coraz większego znaczenia nabiera zdolność do konkurowania gospodarek europejskich, a najistotniejszym wymiarem konkurencyjności staje się innowacyjność. Wśród kluczowych obszarów wspierania innowacyjności gospodarek wymienia się coraz częściej zamówienia publiczne. Sektor publiczny jest o tyle ważnym czynnikiem innowacyjności, że reprezentuje stronę popytową, tzn. generuje zapotrzebowanie na innowacyjne produkty. Potrzebne i ważne dla rozwoju innowacyjnych zamówień publicznych są zarówno inicjatywy podejmowane na poziomie ogólnoeuropejskim, jak i programy pilotażowe realizowane zwłaszcza we współpracy transnarodowej. Duże znaczenie odgrywają też działania o charakterze edukacyjnym, badawczym i upowszechniającym. Przełamanie niechęci i podniesienie poziomu wiedzy obu stron rynku zamówień publicznych z pewnością uruchomi skuteczne bodźce do realizacji postępowań premiujących innowacyjność oferowanych rozwiązań. Próbę wypełnienia luki w tym zakresie stanowi niniejsza publikacja.


Liczba stron308
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-744-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  Justyna Wiktorowicz. Rozdział 1. Założenia metodologiczne badania     10
  
  1.1. Ogólne założenia badawcze     10
  1.2. Metodyka badań pierwotnych     13
  1.2.1. Metodyka badania ilościowego wśród zamawiających     13
  1.2.2. Metodyka badania jakościowego wśród zamawiających     16
  1.2.3. Metodyka badania ilościowego wśród przedsiębiorstw     16
  1.2.4. Metodyka badania jakościowego wśród wykonawców     23
  1.2.5. Metodyka badania wśród instytucji szkoleniowych i doradczych zajmujących się zamówieniami publicznymi     23
  1.3. Metody analizy danych     25
  
  Część I. Zamówienia publiczne jako instrument pobudzania innowacyjności     29
  
  Janusz Kornecki, Elżbieta Roszko-Wójtowicz. Rozdział 2. Innowacyjność – istota, uwarunkowania, pomiar     31
  
  Wstęp     31
  2.1. Rola innowacyjności we współczesnej gospodarce     31
  2.2. Rodzaje innowacji w przedsiębiorstwie i ich istota     33
  2.3. Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw     36
  2.3.1. Źródła innowacji     36
  2.3.2. Poziom materializacji     37
  2.3.3. Cykl życia produktu     38
  2.3.4. Branżowe zróżnicowanie wzorców działalności innowacyjnej przedsiębiorstw    39
  2.4. Pomiar innowacyjności przedsiębiorstw     40
  2.5. Indeks potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw     42
  2.6. Podsumowanie     46
  
  Janusz Kornecki, Elżbieta Roszko-Wójtowicz. Rozdział 3. Innowacyjność przedsiębiorstw a sektor MSP     47
  
  Wstęp     47
  3.1. Sektor MSP w gospodarce UE     48
  3.2. Sektor MSP w gospodarce Polski     50
  3.2.1. Główne tendencje rozwojowe     50
  3.2.2. Populacja MSP w Polsce     51
  3.2.3. Nakłady inwestycyjne w sektorze MSP     53
  3.2.4. Źródła finansowania inwestycji     55
  3.3. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle danych statystyki publicznej     56
  3.4. Innowacyjność gospodarki Polski na tle UE     59
  3.5. Podsumowanie     65
  
  Wacława Starzyńska. Rozdział 4. Wykorzystanie zamówień publicznych do osiągania strategicznych celów Unii Europejskiej     67
  
  Wstęp     67
  4.1. Innowacyjna gospodarka a zamówienia publiczne – dokumenty i strategie w UE i w Polsce     68
  4.2. Zielone zamówienia publiczne w UE i w Polsce     81
  4.3. Przedsiębiorstwa sektora MSP na rynku zamówień publicznych     84
  4.4. Podsumowanie     88
  
  Andrzej Borowicz. Rozdział 5. Analiza możliwości systemowego oddziaływania ustawy Prawo zamówień publicznych na innowacyjność wykonawców oraz udział MSP w rynku zamówień publicznych     90
  
  Wstęp     90
  5.1. Struktura ustawy Prawo zamówień publicznych     90
  5.2. Procedura zamówienia publicznego w funkcji czasu     94
  5.3. Rozwiązania systemu zamówień publicznych umożliwiające oddziaływanie proinnowacyjne     101
  5.3.1. Wymagania systemu dotyczące opisu przedmiotu zamówienia     101
  5.3.2. Zastosowanie przez zamawiającego jednego z trybów konkurencyjnych dopuszczających negocjacje     105
  5.3.3. Warunki podmiotowe dopuszczane przez system zamówień publicznych     107
  5.3.4. Dopuszczone przez system modele oceny ofert     108
  5.4. Rozwiązania systemu zamówień publicznych umożliwiające oddziaływanie na udział MSP w rynku zamówień publicznych     110
  5.4.1. Oferty łączne     111
  5.4.2. Oferty częściowe     111
  5.4.3. Podwykonawcy     112
  5.4.4. Rola osób trzecich w badaniu podmiotowym wykonawców     114
  5.5. Prawne podstawy zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych w latach 2004–2010     115
  5.6. Podsumowanie     117
  
  Justyna Wiktorowicz. Rozdział 6. Rynek zamówień publicznych w Polsce i w UE – główne tendencje     119
  
  Wstęp     119
  6.1. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej w świetle danych statystycznych     120
  6.2. Rozwój rynku zamówień publicznych w Polsce     129
  6.3. Podsumowanie     139
  
  Część II. Proinnowacyjne oddziaływanie zamówień publicznych w świetle badań ankietowych     143
  
  Janusz Kornecki, Elżbieta Roszko-Wójtowicz. Rozdział 7. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw jako odpowiedź na popyt sektora publicznego     145
  
  Wstęp     145
  7.1. Charakterystyka próby badawczej     145
  7.2. Znaczenie innowacyjności dla rozwoju przedsiębiorstw i branży     149
  7.3. Innowacje wdrożone w przedsiębiorstwie     155
  7.4. Wydatki badanych przedsiębiorstw ponoszone na działalność innowacyjną i źródła ich finansowania     158
  7.5. Uczestnictwo badanych przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych     160
  7.6. Zamówienia publiczne na innowacyjne produkty lub usługi     165
  7.7. Podsumowanie     173
  
  Wacława Starzyńska. Rozdział 8. Próba oceny rozwoju innowacyjności poprzez zamówienia publiczne – wyniki badań wśród zamawiających     174
  
  Wstęp     174
  8.1. Charakterystyka próby podmiotów zamawiających     174
  8.2. Zamówienia publiczne realizowane przez podmioty zamawiające     176
  8.3. Innowacyjność i jej uwarunkowania w opinii podmiotów zamawiających     182
  8.4. Opinie zamawiających nt. proinnowacyjnego oddziaływania zamówień publicznych – studia przypadków     191
  8.5. Podsumowanie     196
  
  Janusz Kornecki, Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Justyna Wiktorowicz. Rozdział 9. Szanse i bariery wdrażania nowego podejścia do zamówień publicznych w Polsce z perspektywy innowacyjności i włączenia MSP     198
  
  Wstęp     198
  9.1. Proinnowacyjne oddziaływanie zamówień publicznych w opinii podmiotów zamawiających     199
  9.2. Proinnowacyjne oddziaływanie zamówień publicznych w świetle badań wśród przedsiębiorstw     211
  9.3. Ocena potencjalnych kierunków oddziaływania państwa w świetle badań wśród zamawiających i przedsiębiorstw     218
  9.4. Ocena możliwości zwiększenia dostępu MSP do rynku zamówień publicznych     221
  9.5. Podsumowanie     230
  
  Andrzej Borowicz, Wacława Starzyńska, Justyna Wiktorowicz. Rozdział 10. Determinanty proinnowacyjnego oddziaływania zamówień publicznych     232
  
  Wstęp     232
  10.1. Czynniki sprzyjające innowacyjności w świetle badań ilościowych     232
  10.2. Innowacyjność poprzez zamówienia publiczne w opinii wykonawców     236
  10.3. Oferta szkoleniowa i doradcza jako instrument niwelowania barier proinnowacyjnego oddziaływania zamówień publicznych – próba oceny     241
  10.3.1. Rynek usług szkoleniowych i doradczych w zakresie systemu zamówień publicznych w Polsce – retrospekcja     242
  10.3.2. Charakterystyka próby podmiotów szkoleniowo-doradczych     243
  10.3.3. Oferta firm szkoleniowych i doradczych a proinnowacyjne oddziaływanie systemu zamówień publicznych     244
  10.3.4. Opinie podmiotów szkoleniowo-doradczych o proinnowacyjnym oddziaływaniu systemu zamówień publicznych – wyniki badania jakościowego     249
  10.3.5. Podsumowanie opinii badanych jednostek na temat proinnowacyjnego oddziaływania systemu zamówień publicznych     259
  10.4. Podsumowanie     260
  
  Część III. Wnioski i rekomendacje dla polityki gospodarczej    261
  
  Andrzej Borowicz, Wacława Starzyńska. Rozdział 11. Syntetyczna ocena stanu i perspektyw wykorzystania zamówień publicznych do poprawy innowacyjności przedsiębiorstw     263
  
  Andrzej Borowicz, Wacława Starzyńska. Rozdział 12. Rekomendacje dla polityki gospodarczej     272
  
  Bibliografia     281
  Spis rysunków     289
  Spis tabel     291
  Spis wykresów     293
  Załącznik 1. Ocena nowelizacji Pzp z punktu widzenia proinnowacyjnego oddziaływania systemu zamówień publicznych     297
  Załącznik 2. Wykaz instytucji szkoleniowych i doradczych mających w swojej ofercie usługi w zakresie zamówień publicznych     305
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia