Wiedza i Praktyka

  • Sortuj:
  • Pokazuj:

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
Zarządzanie bez ryzyka

Redakcja: Joanna Banasiak-lach

Formaty plików: multiformat ( pdf epub mobi ), ibuk

W publikacji wyjaśniamy, kiedy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną. Podpowiadamy, w jaki sposób można się uwolnić od odpowiedzialności za swoje działania. Eksperci odpowiadają, co grozi za... więcej

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. Od zaproszenia do wykonania uchwał

Redakcja: Joanna Banasiak-lach

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

W publikacji „Zgromadzenie wspólników” zawarte są porady jak zwołać zgromadzenie wspólników i jakich formalności należy dopełnić w związku z jego zwołaniem. Wskażemy obowiązki spółki w związku z odbyciem zgromadzenia... więcej

9 kroków do poprawnego wypełnienia zeznania CIT–8

Redakcja: Katarzyna Brzozowska

Formaty plików: pdfibuk

W e-booku podpowiadamy co jest niezbędne do prawidłowego sporządzenia rozliczenia. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do końca marca br. powinni złożyć zeznanie o... więcej

Raport do KOBiZE

Redakcja: Katarzyna Jacukowicz

Formaty plików: pdfibuk

Od kilku lat trwa porządkowanie danych związanych z bilansowaniem ilości substancji uwalnianych w wyniku działalności gospodarczej do środowiska. Wiele mówiło się o tym, że opłata za wprowadzanie gazów będzie ustalana na podstawie... więcej
Przychodem pracownika jednostki sektora finansów publicznych są wszelkie świadczenia przysługujące mu zarówno w okresie zatrudnienia, jak i po rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli nie zostały rozliczone. Od większości z nich kierownik,... więcej

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Redakcja: Anna Kolasa

Formaty plików: pdfibuk

Po zakończonym postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów komunalnych trzeba zawrzeć z wybranym podmiotem umowę. Bardzo ważne jest odpowiednie doprecyzowanie zapisów, zwłaszcza dla właścicieli nieruchomości. Istnieje bowiem spore... więcej

Rada nadzorcza w spółce z o.o.
Skuteczna kontrola w firmie

Redakcja: Joanna Banasiak-lach

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

Jeśli w spółce powstały wątpliwości, czy należy powołać radę nadzorczą – niniejsza publikacja pomoże je rozwiać. Dzięki jej lekturze czytelnik zyska pewność, czy w jego spółce trzeba powołać ten organ kontrolny. Oprócz tego... więcej

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Redakcja: Katarzyna Jacukowicz

Formaty plików: pdfibuk

Nie ma znaczenia, czy posiadasz dużą firmę wykonawczą, emitującą w wyniku swej działalności gazy, odprowadzającą ścieki do wód lub do ziemi i w której powstają odpady, czy też masz w firmie „tylko” flotę samochodową. I tak... więcej

Kierowca w firmie, wydanie styczeń 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.tym się mówi. Rewolucje w CEPiK do 2016 roku. 2.Kolejne drogi będą płatne. 3.Nowe wymogi wymiany opon w Szwecji. 4.Czas pracy kierowców. Kierowca nie używał karty – nie trzeba wczytywać... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH. Roszczenie o wynagrodzenie członka rady nadzorczej przedawnia się z upływem 3 lat. 2.ZASADY UCZCIWEJ KONKURENCJI. Porównywanie cen w reklamie jest dopuszczalne,... więcej

Serwis podatkowy VAT, wydanie styczeń 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Niedobory niezawinione nie wymagają korekty odliczonego . 2.O rozliczeniu prezentu decyduje jego wartość. 3.Organy podatkowe nie pozwalają refakturować na najemców wydatków poniesionych na media.... więcej

Serwis podatkowy VAT, wydanie lipiec 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Usługa gastronomiczna jest opodatkowana stawką 8%. 2.Dokument RW nie wpływa na zasady odliczania VAT od paliwa tankowanego na własnej stacji. 3.Sprzedaż starego budynku jest zwolniona z podatku.... więcej

Kadry i Płace w oświacie, wydanie marzec 2014 r.

Formaty plików: multiformat ( epub mobi pdf ), ibuk

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem niezdolnym do pracy. 2.Terminarz zadań na marzec 2014 roku. 3.Aktualności. Dodatkowe dni wolne za 3 maja i 1 listopada 2014 r. 4.Nauczyciel nie zawsze odzyska... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.OBOWIĄZKI PODATKOWE PRZY WYPŁACIE DYWIDENDY. Obowiązki przy wypłacie dywidendy spoczywają na spółce oraz na poszczególnych członkach zarządu. 2.STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH OPŁACANYCH PRZEZ FIRMY.... więcej
E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Giełda. Akcje kontra obligacje, czyli sposób na długoterminową obecność na rynku. 2.WALUTY. Dolar na razie nie zachwyca swoją siłą. Ale będzie mocniejszy od euro. 3.Sztuka. Jak niedrogo kupić... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: