Filozofia współczesna

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Praca jednego z najwybitniejszych filozofów i socjologów XX wieku, należy do podstawowego kanonu dzieł współczesnej myśli społecznej, a nawet humanistyki w ogóle. Wydana po raz pierwszy w 1962 roku nie straciła nic ze swej aktualności... więcej

Prawa człowieka i świat wartości

 
Redakcja: Ryszard Moń, Andrzej Kobyliński

Formaty plików: pdfibuk

W dzisiejszym świecie prawa człowieka znajdują tak swoich gorących zwolenników, jak i zdecydowanych przeciwników. Ich obrońcy wskazują na konieczność promocji praw podstawowych jako jedynego możliwego fundamentu o charakterze... więcej

O szczęściu

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

Łatwiej znosi się złą rzeczywistość, gdy się od niej myślą do lepszej odbiega. (z Przedmowy do wydania pierwszego i drugiego, Warszawa 1939 - Kraków 1947) Długo oczekiwane wznowienie klasycznego już dzieła Władysława... więcej

O prawach człowieka nieco inaczej

 
Redakcja: Ryszard Moń, Andrzej Kobyliński

Formaty plików: pdfibuk

Książka o nieco prowokacyjnym tytule. W toku przeprowadzonych dyskusji okazało się, że interpretacja praw człowieka, a dokładniej ich przestrzeganie, budzi wiele wątpliwości i to różnej natury. Teksty, które znajdują się w... więcej
„Sądzę, że...", „Myślę, że...", „Jest mi smutno", „Cieszę się", „Przeraża mnie, że", „Zimno mi", „Jestem zła", „Jestem szczęśliwa" itd. - to tylko nieliczne przykłady z całej palety zdań odnoszących się do... więcej

Co to jest filozofia kultury?

 
Redakcja: Joanna Michalik, Zofia Rosińska

Formaty plików: ibuk

Dla starożytnych cultura oznaczała "uprawę". Cultura animi oznaczała "uprawę ducha". A "uprawą ducha", czyli kulturą, była filozofia. Czy zatem filozofia kultury jest refleksją nad samą sobą jako uprawą ducha, czyli kulturą? Że tym... więcej

Swoistość człowieka? Rozumność

 
Redakcja: Grzegorz Bugajak, Jacek Tomczyk

Formaty plików: pdfibuk

Czy istnieją swoiste cechy ludzkie, przysługujące człowiekowi i tylko jemu? Jedną z takich cech wydaje się być rozumność. Jak jednak należy pojmować rozumność? Czy jest to inteligencja? racjonalność? mądrość? I czy rzeczywiście... więcej
Filozofie psychologii to książka adresowana do wszystkich, których zainteresowanie wykraczają poza ścisłe i konkretne zagadnienia psychologiczne, obejmując szerszy kontekst filozoficzny czy psychologiczny, rzutujący na kształt tej... więcej
Celem tej książki jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, co stanowi treść i fundament powinności moralnej oraz określenie zależności zachodzących między powinnością a wartością. więcej
W książce widać pragnienie dogłębnego przemyślenia tradycyjnego problemu, potraktowanego niczym zadanie: jak w sposób racjonalny, krok po kroku, zbudować sprawiedliwe społeczeństwo. Rawls zaczyna wywód od zarysowania warunków wyboru.... więcej

Analiza wrażeń
i stosunek sfery fizycznej do psychicznej

Formaty plików: multiformat ( epub mobi ), ibuk

Najważniejsze filozoficzne dzieło Macha, choć dyskurs tu zastosowany ma charakter zdecydowanie interdyscyplinarny. Opisy eksperymentów i obserwacji z dziedziny fizyki, fizjologii czy psychologii stanowią dużą część dzieła i obudowują... więcej

Światło - czas - transcendencja

 
Redakcja: Izabela Trzcińska

Formaty plików: ibuk

e-ISBN: 978-83-233-8663-6 Autorzy artykułów zamieszczonych w tej książce poddają analizie naukowej trzy niezwykle ważne, interesujące i merytorycznie bogate aspekty historii świata i egzystencji człowieka, do jakich bez wątpienia... więcej
Twórczość Foucaulta wywołuje wciąż ożywione dyskusje nie tylko wśród filozofów, ale i przedstawicieli innych nauk humanistycznych. Stale obecny w tej twórczości wątek wzajemnych relacji wiedzy i władzy, konstytutywny dla kultury i... więcej
Świat anonsuje swoje istnienie czasowo. Dlatego kryzys doświadczania czasu jest też kryzysem istnienia. Tracąc czasowe koordynaty nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że bytowanie jest zawsze byciem-już-w i byciem-już-z, zaś „moja... więcej
Głównym celem książki jest przedstawienie zarysu ontologii rzeczywistości wirtualnej. Autor prowadząc rozważania nad problematyką wirtualności, stara się uzasadnić tezę, iż rzeczywistość wirtualna jest pewnym rodzajem... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: