X

  Wykaz skrótów 9
  Wstęp 3
  I. Pojęcie i treść chrześcijańskiego pokoju 25
  I.1. Biblijne oraz teologiczne treści pokoju 25
  I.2. Próba definicji od strony negatywnej – niestosowanie przemocy 32
  I.3. Istota pokoju w ujęciu pozytywnym 44
  I.4. Pokój w relacji do prawdy, sprawiedliwości, miłości i wolności 52
  I.5. Pokój jako wartość uniwersalistyczna 59
  II. Kryzys pokoju wynikający z grzechu 69
  II.1. Pasywna i aktywna struktura grzechu 69
  II.2. Grzech jako zaburzenie „obrazu człowieka” 74
  II.3. Pycha jako źródło grzechu przeciw pokojowi 90
  II.4. Sekularyzacja świata efektem odrzucenia nadprzyrodzonej wartości pokoju 103
  III. Antropologiczne podstawy duchowości pokoju 109
  III.1. Godność człowieka i jego indywidualność 109
  III.2. Relacja człowieka do Boga wynikająca z aktu stwórczego 117
  III.3. Ontyczne powołanie do świętości jako przestrzeń pokojowej egzystencji Boga w człowieku 128
  III.4. Powołanie do międzyludzkiego życia wspólnego jako relacja pokoju 140
  IV. Teologiczne aspekty pokojowego communio Boga w relacji do człowieka 153
  IV.1. Creatio pokojową inicjatywą Boga 153
  IV.2. Incarnatio jako bezpośrednia interwencja Boga budująca pokój 163
  IV.3. Mysterium crucis szczytem objawienia pokojowej miłości 171
  IV.4. Kościół miejscem i czasem pokoju 184
  V. Rozwój duchowy chrześcijanina jako dążenie do pokoju – communio ad intra 247
  V.1. „Głód Boga” przestrzenią otwarcia na relację z Nim 248
  V.2. Permanentne conversio drogą pokoju – uzdrowienie serca 257
  V.3. Istota i znaczenie pokory dla rozwoju pokoju 266
  V.4. Pokój jako owoc posłuszeństwa Bogu 277
  V.5. Communio z Bogiem na drodze modlitwy 289
  V.6. Słowo Boże integrujące życie człowieka 316
  V.7. Życie sakramentalne chrześcijanina przestrzenią osobowej relacji i budowy wewnętrznego pokoju 326
  V.8. Cisza oraz milczenie drogą do pokoju 337
  V.9. Actio na rzecz pokoju jako owoc contemplatio 344
  V.10. Rozwój duchowości pokoju poprzez pracę 355
  V.11. Figura „pielgrzyma” jako obraz rozwoju wewnętrznego człowieka na drodze pokoju 366
  VI. Pokój jako przestrzeń życia międzyosobowego – communio ad extra 377
  VI.1. Wspólnota natury wynikająca z aktu stwórczego 377
  VI.2. Relacja oparta na pokornej prawdzie i miłości 388
  VI.3. Spotkanie z Bogiem jako przestrzeń budowy relacji międzyosobowych 399
  VI.4. Duchowość maryjna drogą do pokoju 432
  VI.5. Ewangelizacyjne przestrzenie działania Kościoła jako wyraz troski o pokój 440
  VII. Ekumeniczny wymiar duchowości pokoju 479
  VII.1. Biblijne podstawy oraz istota duchowości ekumenicznej 480
  VII.2. Ekumeniczno-pokojowa rola Kościoła i papiestwa 492
  VII.3. Rozwój pokojowego dialogu międzyreligijnego 513
  VII.4. Chrześcijańska pokojowa koegzystencja międzywyznaniowa 525
  Zakończenie 591
  Summary 607
  Bibligrafia 611
  Contents 653
Duchowość pokoju w teologii kardynała Basila Hume’a

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron

656

Kategoria

Teologia

ISBN-13

978-83-7072-792-5

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Przelew elektroniczny, płatny SMS

Ograniczenia sprzedaży

Uwaga! Brak możliwości zakupu z krajów Unii Europejskiej innych niż Polska.

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 ( głosów)

Przepraszamy, z powodów technicznych pozycja chwilowo niedostępna.

Opis

Głównym tematem publikacji jest zagadnienie pokoju, które należy do kluczowych problemów teologicznych domagających się ciągle refleksji w kontekście rozwoju samego Kościoła, jak również świata, w którym spełnia on swoje posłannictwo. Treść oparta została na bardzo bogatym dorobku teologicznym kard. Hume'a.


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!