X

  MATERIAŁY
  Piotr Starzyński, Penalizacja przechowywania broni palnej w sposób umożliwiający dostęp do niej osób nieuprawnionych - uwagi de lege lata i de lege ferenda 2
  Renata Włodarczyk, Udział Policji w działaniach pożarniczych i dochodzeniu popożarowym 5
  MOIM ZDANIEM
  Dariusz Charko, Przemoc domowa jako typ przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece 13
  Ewelina Zgajewska, Wybrane zagadnienia przestępczości samochodowej w Polsce w latach 1999–2009 17
  OKIEM PRAWNIKA
  Wojciech J. Jankowski, Kilka uwag na temat nadzwyczajnego zaostrzenia kary, w związku z uprzednio popełnionymi czynami karalnymi w sprawach o wykroczenia 21
  Aleksandra Wentkowska, Sytuacje kryzysowe — kilka uwag na tle stosowania obowiązujących regulacji prawnych 24
  Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Przestępstwo wymuszenia rozbójniczego w wybranym orzecznictwie 32
  KOMUNIKAT Z BADAŃ
  Paweł Suchanek, Wykorzystywanie informacji gromadzonych w bazach krajowych i międzynarodowych przez pion kryminalny polskiej Policji. Raport z badań 36
  ZARZĄDZANIE W POLICJI
  Joanna Łuczak, Propozycja modelu podejmowania decyzji kierowniczych w Policji 41
  Psychologia w służbie Policji Ewa Grudziewska, Ewelina Tymoszuk, Wrażliwość sumienia a empatia w zawodzie funkcjonariusza Policji 47
  Wioletta Wojciechowska, Funkcjonariusze Policji jako grupa zawodowa szczególnie narażona na występowanie stresu zawodowego 52
  ARCHIWUM
  Krzysztof Halicki, Działalność policji politycznej w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920–1939 59
  SPRAWOZDANIA
  Aleksandra Nowak, Jarosław Komoszewski, Sprawozdanie z wyjazdu do Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ang. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction — EMCDDA), Lizbona, 11–16 lipca 2011 r. 72
  Aleksandra Nowak, Monika Porwisz, Sprawozdanie z seminarium "Ochrona euro a międzynarodowa współpraca w systemie zwalczania fałszerstw", Warszawa, 21–25 lutego 2011 r. 73
  Marzena Kordaczuk-Wąs, Sprawozdanie z seminarium "Domestic violence — international aspects & experiences" (CEPOL Seminar 64/2011), Lizbona (Portugalia), 5–8 lipca 2011 r. 77
  BIBLIOTEKA WSPOL
  Jadwiga Rykowska, Stres w pracy oraz wypalenie zawodowe wśród funkcjonariuszy Policji - wybór publikacji ze zbiorów Biblioteki WSPol 80
  FOTOKRONIKA 83
POLICJA, nr 4/2011

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron

88

Kategoria

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 2,09 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)

Jeżeli chcesz wypożyczyć/kupić więcej książek
lub skorzystaj z szybkiej ścieżki zakupu

Wypożyczenie

Wykup nieograniczony dostęp online do książki na: dobę, tydzień, miesiąc lub semestr. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK

Nowoczesny format książki elektronicznej, umożliwiający jej wygodne czytanie bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Kopia książki jest zawsze dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK, bez względu na to czy chesz skorzytać z niej na tablecie, komputerze czy smartfonie. Format ten umożliwia także czytanie książki bez dostępu do internetu, wygodny wydruk a przede wszystkim możliwość dodawania notatek, zaznaczania fragmentów i cytatów.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000 r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd "Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego" adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych.Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne.Zespół redakcyjny "Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji" zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia.Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji - np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. "Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji" jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów "Policji" trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację - 2). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej.Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.


Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!