X

  Wprowadzenie 7
  I. Kwestie teoretyczne i terminologiczne 11
    1. Polscy teoretycy i praktycy 11
    2. Z dorobku myśli samorządowej 20
    3. Kluczowe definicje 30
  II. Perspektywa UE i państw członkowskich 45
    1. UE wobec samorządu terytorialnego i wspólnot lokalnych 45
    2. Państwa federalne i regionalne 56
    3. Kraje unitarne 75
  III. Z historii Polski 105
    1. Od średniowiecza do zaborów 105
    2. Druga Rzeczpospolita i czasy wojenne (1914–1945) 122
    3. Po II wojnie światowej i w PRL 132
  IV. Restytucja samorządu terytorialnego 143
    1. Eksperci i politycy 143
    2. Początki transformacji w lokalnej rzeczywistości 152
    3. Pierwsze wybory samorządowe 165
  V. Samorząd i polityka 177
    1. Koncepcje rządów, partii i polityków 177
    2. Wspólnoty samorządowe wobec przemian politycznych 197
    3. Lobbing i reprezentacja 218
  VI. Podstawy ustrojowe i prawne 239
    1. Traktaty, konstytucja i ustawy ustrojowe 239
    2. Ewolucja normatywna 250
    3. Nadzór i kontrola 258
  VII. Organy, pracownicy i liderzy 271
    1. Organy stanowiące 271
    2. Organy wykonawcze 284
    3. Pracownicy samorządowi 296
  VIII. Gospodarka, rozwój, dysproporcje 311
    1. Majątek i budżet 311
    2. Rozwój lokalny i promocja 322
    3. Zróżnicowanie województw, powiatów, miast i gmin 333
  IX. Partycypacja obywatelska 351
    1. Demokracja bezpośrednia 351
    2. Zaplecze organów samorządu terytorialnego 364
    3. Jawność życia publicznego 375
  Podsumowanie 384
  Bibliografia 387
  Indeks nazwisk 403
  Indeks nazw miejscowych 414
Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron

419

Kategoria

Administracja publiczna

ISBN-13

978-83-01-15898-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

5.0 / 5 (2 głosów)

Jeżeli chcesz wypożyczyć/kupić więcej książek
lub skorzystaj z szybkiej ścieżki zakupu

Wypożyczenie

Wykup nieograniczony dostęp online do książki na: dobę, tydzień, miesiąc lub semestr. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK

Nowoczesny format książki elektronicznej, umożliwiający jej wygodne czytanie bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Kopia książki jest zawsze dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK, bez względu na to czy chesz skorzytać z niej na tablecie, komputerze czy smartfonie. Format ten umożliwia także czytanie książki bez dostępu do internetu, wygodny wydruk a przede wszystkim możliwość dodawania notatek, zaznaczania fragmentów i cytatów.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Aktualna, interdyscyplinarna synteza poświęcona polskiemu samorządowi terytorialnemu i wspólnotom lokalnym zawierająca teorię, prawo i praktykę tej dziedziny!


Autor prezentuje historię tworzenia się polskiego samorządu, jego umocowania ustrojowe i prawne, charakteryzuje zasady funkcjonowania oraz obszary kompetencji, ukazując je w szerszym kontekście rozwiązań w innych krajach Unii Europejskiej. Omawia również polityczny oraz społeczno-gospodarczy rozwój wspólnot lokalnych, skupiając się na instytucjach i normach, które je konstytuują, a także na ludziach i zjawiskach, które tworzą empiryczny obraz Polski lokalnej.


W pracy wykorzystano liczne źródła: akty normatywne, stenogramy, protokoły, dane statystyczne, artykuły prasowe, strony internetowe, a także dokumenty, wspomnienia i relacje, w tym również dotąd niepublikowane.Książkę wzbogacają przykłady z praktyki, ilustracje, mapy, zdjęcia, wykresy i tabele oraz wszechstronna bibliografia.


Książkę polecamy studentom politologii, nauk społecznych, prawa i administracji.


Mam nadzieję, że niniejsza książka stanie się podstawową lekturą dla studentów oraz doktorantów zainteresowanych tematyką samorządu terytorialnego i wspólnot lokalnych, zwłaszcza w kontekście prac pisanych na koniec studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Środowisko akademickie jest głównym adresatem mojej pracy. Ale starałem się też, poprzez formę, grafikę i język, aby zainteresowała ona również samorządowców oraz innych aktywnych przedstawicieli wspólnot lokalnych. To ich działalność, zawodowa i społeczna, umożliwia powstanie tej książki.


(Fragment Wstępu)


Abonament_Sprawdz2
Add 1