X

  Wykaz skrótów 9
  Podziękowanie 11
  Wprowadzenie 13
  Rozdział 1. Kara ograniczenia wolności w aspekcie historycznym i prawnomiędzynarodowym 15
    1.1. Geneza kary ograniczenia wolności 15
    1.2. Regulacja kary ograniczenia wolności w kodeksie karnym z 1969 r. 20
    1.3. Zmiany w zakresie kary ograniczenia wolności wprowadzone przez kodeks karny z 1997 r 21
    1.4. Kara ograniczenia wolności w statystykach sądowych 25
    1.5. Kara ograniczenia wolności a normy prawa międzynarodowego publicznego 32
  Rozdział 2. Usytuowanie kary ograniczenia wolności w systemie polskiego prawa karnego 41
    2.1. Kara ograniczenia wolności a inne środki reakcji karnej 41
      2.1.1. Kara ograniczenia wolności a inne kary 41
      2.1.2. Kara ograniczenia wolności a środki probacyjne 48
    2.2. Cele kary ograniczenia wolności 53
    2.3. Podstawy prawne orzekania kary ograniczenia wolności 59
    2.4. Zbieg podstaw orzekania kary ograniczenia wolności i innych środków reakcji karnej 61
      2.4.1. Możliwe wypadki zbiegu podstaw 61
      2.4.2. Przesłanki orzekania kary ograniczenia wolności 62
        Przesłanki pozytywne 62
        Przesłanki negatywne 66
  Rozdział 3. Treść kary ograniczenia wolności 69
    3.1. Granice wymiaru kary ograniczenia wolności 69
    3.2. Zakazy i obowiązki składające się na karę ograniczenia wolności 70
      3.2.1. Uwagi ogólne 70
      3.2.2. Zakaz zmiany miejsca stałego pobytu 72
      3.2.3. Obowiązek wykonywania pracy wskazanej przez sąd 78
        Kwestia wyboru formy obowiązku pracy 78
        Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne 85
        Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 106
      3.2.4. Obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary 117
    3.3. Środki orzekane fakultatywnie wraz z karą ograniczenia wolności 120
      3.3.1. Dozór nad skazanym 120
      3.3.2. Obowiązki o charakterze probacyjnym 123
        Uwagi ogólne 123
        Obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego 128
        Zobowiązanie do wykonywania obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby 130
        Obowiązek powstrzymywania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających 132
        Obowiązek naprawienia szkody 133
        Świadczenie pieniężne 137
  Rozdział 4. Warunkowe zawieszenie wykonania kary ograniczenia wolności 139
  Rozdział 5. Problematyka kary łącznej przy skazaniu na karę ograniczenia wolności 149
  Rozdział 6. Podstawowe zagadnienia związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności 162
Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron

200

Kategoria

Prawo karne

ISBN-13

978-83-7526-076-2

Numer wydania

1

Słowa kluczowe

Kodeks karny, Więzienie

0.0 / 5 (0 głosów)

Jeżeli chcesz wypożyczyć/kupić więcej książek
lub skorzystaj z szybkiej ścieżki zakupu

Wypożyczenie

Wykup nieograniczony dostęp online do książki na: dobę, tydzień, miesiąc lub semestr.


od 6,92

Wypożycz teraz

Opis

Praca poświęcona jest materialnoprawnej problematyce kary ograniczenia wolności, przede wszystkim jej regulacji zawartej w art. 34-36 Kodeksu karnego.


Omówione są również zasady jej wyboru przez sąd spośród kodeksowego katalogu kar, zagadnienia warunkowego zawieszenia jej wykonania, kształtowania kary łącznej po wcześniejszym skazaniu na tę karę oraz podstawowe regulacje związane z jej wykonywaniem.


Liczba orzekanych co roku kar ograniczenia wolności sięga 10 % wszystkich orzekanych kar, a więc poziomu, który osiągają bezwzględne, czyli niezawieszone kary pozbawienia wolności i w związku z powszechną tendencją do zastępowania nieefektywnych kar pozbawienia wolności alternatywnymi karami wolnościowymi liczba jej orzeczeń powinna wzrastać. Tego typu kara uznana została przez Radę Europy za najbardziej postępowy i perspektywiczny alternatywny środek wprowadzony w ostatnich dziesięcioleciach do prawa karnego.


Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!